En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

fredag 10 augusti 2012

Mississippi floden torkar ut...

Det handlar om världens största farbara vattensystem, Missisippi deltat, där vattennivåerna sjunker i oroväckande takt. 

Från Memphis och Vicksburg, är de uppenbart att floden krymper. Man kan se lägre flodnivåer, exponerade flodbankar och fler sandbankar. Vattnet är ner mer än 13 och 20 meter i varje stad respektive. Mississippi i genomsnitt är cirka 13 meter under normal- och en del är ned hela 55 meter, mot för var den var vid denna tid förra året. På vissa sträckor är vattennivån farligt låg. Den 17 juli rapporterades det att en 100 mil lång sträcka av Platte River i Nebraska, hade torkat upp.
http://www.thetrumpet.com/article/9694.8596.0.0/world/environment/the-mighty-mississippi-to-run-dry


I själva verket är vattennivåerna nu så låga att pråmarna inte längre kan arbeta med full kapacitet och måste kasta både vikt och öka antalet bogserade pråmar.

För varje en-tums förlust av vatten (2,54cm), måste standard pråmen lasta bort 17 ton last, det är en förlust av 204 ton per pråm, för varje en-fot(30,58cm) förlust. En typisk bogserare på övre Mississippi floden kan ha 15 pråmar. En meter förlust av vatten leder till en förlust på 3000 ton kapacitet. Drev på den nedre Mississippi floden kan ha upp till 45 pråmar, vilket resulterar i en förlust av kapacitet på över 9000 ton. 

Det skulle ta nästan 600 semitrucks att dra frakten som nu lossas med en stor pråm grupp under dessa förhållanden! Det finns tusentals och åter tusentals pråm strängar som trafikerar Mississippi varje år. Stängningen av Mississippi skulle vara en absolut katastrof!Redan så är kostnaden för att skicka s.k. bulkgods hela tiden stigande. Eftersom den vikt som kan läggas på pråmarna krymper, så är kostnaden per viktenhet alltså ökande. Och det innebär i ökade kostnader på konsumenternas sida. Produkter som redan endast är marginellt lönsamma kan inte vara ekonomiskt att skicka vid dessa högre transportkostnader.

Den sista gången Mississippi stängdes på grund av låg vatten var 1988. Sedan är det bara en liten del av floden blev ofarbar, men det kostade sjöfartsnäringen 1 miljard dollar.

Om Mississippi stängdes i dag, så har NBC uppskattat att de direkta kostnaderna för ekonomin skulle vara $ 300 miljoner euro per dag men också en kostnad som skulle skjuta i höjden exponentiellt om floden inte öppnade redan efter ett par dagar!

Det är fortfarande ett par meter vatten borta från det mardrömsscenariot, men sommaren är inte över heller.

1988 är den enda gången i närtid som kan jämföras med den här sommaren, säger Lynn Muench, senior vice president för American vattenvägars Operatörer. "Under de senaste två eller tre veckorna, säger alla samma sak "nära 1988. Värre än 1988. Samma som 1988, '"säger hon. "Det finns en verklig möjlighet att det kommer att bli värre i år."

Förra årets rekord översvämning rev också upp skräp och ändrade placeringen av undervattens hinder. Army Corps of Engineers arbetar så snabbt de kan med att muddra grunda områden och markera faror på farlederna.

Men ändå, ökar även antalet pråmar  som går på grund. Farlederna blir allt mindre. Och trafiken avtar. På tisdagen, gick en pråm på grund i Minnesota. Det tog 24 timmar att frigöra den och en till dag att muddra kanalen innan andra kunde passera. Samma dag, fastnade en annan pråm i La Crosse, Wisconsin. Det tog ungefär en dag att få tillbaka trafikent där. CBS News säger pråm trafiken har det svårt överallt, även i områden som normalt sett inte har några problem.

Mississippifloden, i samband med Missouri, Arkansas och Ohio floderna, utgör det största sammanhängande nätverket av farbara floder i världen. Man kallar större Mississippiflodens nätverk "cirkulationssystemet av Mellanvästern." Det är vad öppnar upp en tredjedel av Amerika till världen. Även utan tillsats av kanaler, är det möjligt för produkter från hela världen för att nå nästan alla delar av Mellanvästern. Med tillägg av kanaler, kan en vara nu transporteras från de stora sjöarna i norr till New Orleans i söder.


Missisippifloden är också ansvarig för att man räknar jordbruksmarken i anslutning till floden som den mest fertila växande regionen för jordbruksgrödor i hela världen.

Det är svårt att överdriva de ekonomiska följderna av denna överlappning. Den geografi som de flesta nationer har, kräver stora resurser för att lägga oändliga väg och järnvägar för att bygga transportkapacitet men dessa floder fick Amerika utan kostnad. Och vattentransport kostar en bråkdel av rörliga godstransporter på väg och järnväg.

Man kan alltså sammanfatta det som att sänkta vattennivåer i det här området, kommer att ge ett massivt slag för ökade transportkostnader inom USA, en situation man absolut inte vill ha i kombination med de övriga problem man måste möta i närtid. Den ekonomiska krisen som kommer fortsätta fördjupas, energikrisen och torkan som förstör för jordbruket. Även i kombination med arbetslöshet och fattigdom hos den amerikanska befolkningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar