En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

tisdag 21 augusti 2012

Även rika är fattiga...

En ny undersökning som Länsförsäkringar Bank har gjort visar att även s.k. "rika" svenska hushåll med inkomster över 55000kr / månad har en stor andel hushåll som inte kommer klara oförutsedda händelser, och med utebliven inkomst uppger de flesta att de klarar sig endast en månad.
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/svenska-hushall-daligt-forberedda-pa-ekonomisk-small_7436654.svd


Lite siffror:

Något över vart fjärde hushåll har mindre än 10000 kronor i sparande. Till det kan komma det värde som finns sparat i en egen bostad. 13 procent av de tillfrågade i undersökningen har inget sparande överhuvudtaget.

På frågan hur länge hushållet klarar sig på eget sparkapital om inkomsten går förlorad svarar knappt var femte, 17 procent, att hushållet klarar sig en månad eller inte alls. I hushåll med en total månadsinkomst mellan 50000 och 54999 kronor före skatt klarar sig vart femte hushåll högst en månad utan inkomst.

Undersökningen visar också att trygghet är den främsta orsaken till att spara. Näst viktigaste anledning är att spara till semester och nöjen. Sju av tio hushåll skulle också vilja spara mera. Bara var fjärde av de tillfrågade, 25 procent, är nöjda med storleken på sitt sparkapital.

Man kan alltså konstatera att detta inte handlar om vilken inkomst man har, att inte låginkomsttagare har en buffert, utan att det alltså handlar om inställningen till sparande, som delas av alla i Sverige oavsett inkomster. Kontentan är alltså som jag ser det; Spara mer! 

Vi kan inte ha ett samhälle som är så känsligt för störningar att folk helt enkelt inte klarar sig om något oförutsett händer. 

2 kommentarer:

  1. JIT-samhället gäller inte bara mat och energi/drivmedel, det har slagit igenom på alla fronter. även pengar in varje månad. Skrämmande statistik...

    SvaraRadera
  2. Dom rika är ofta i ett sämmre läge då deras utgifter och skuld är så mycket högre.

    SvaraRadera