En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

torsdag 19 december 2013

Blodgivare behövs...

Idag har jag varit och lämnat blod på blodgivningscentralen i Luleå. Jag fick min kallelse nu, just innan jul och vad kan vara en bättre julgåva till mina medmänniskor än något som sjukvården inte kan framställa själva. Blod räddar liv. Bli blodgivare du också!


Här kan du läsa historier om människor som behövt blodgivning för att rädda deras liv.
http://geblod.nu/bli-blodgivare/berattelser/


När Linnéa fyllde 12 år fick hon beskedet att hon har myeloisk leukemi. Det skulle krävas sex månaders behandling och 168 blodgivare för att göra henne frisk. 


Hur går det då till? 

Första besöket: Provtagning och intervju

När du kommer till blodcentralen första gången är syftet att förbereda dig för din första blodgivning. Det viktigaste är att kontrollera att du är frisk och inte bär på någon blodsmitta. Ditt första besök på blodcentralen tar ca 30 minuter. När provtagningen är avslutad bjuder vi på fika.
Så här går besöket till:

1. Du fyller i en hälsodeklaration där du tar ställning till om du är frisk och kan ge blod. I samband med detta måste du kunna visa en giltig identitetshandling.

2. Vi gör en intervju med dig som komplement till hälsodeklarationen. Här är ett bra tillfälle att ta upp frågor du har eller om du av någon anledning blivit tveksam till om du kan ge blod.

3. Vi tar blodtryck och blodprov för att:
Undersöka vilken blodgrupp du har (ABO och Rh).
Ta reda på ditt blodvärde (Hb) för att se om du har tillräckligt med blod för att dela med dig. Ditt blodvärde måste vara minst 125 g/L om du är kvinna och 135 g/L om du är man.
Se om du har gulsotsvirus typ B eller C, syfilis, HIV eller HTLV I + I

Vad händer efter provtagningen?

- Ditt prov skickas för analys till laboratoriet.
- Om något av provresultaten behöver diskuteras hör vi av oss.
- Om allt är bra med ditt blodprov, blir du normalt kallad till blodgivning efter 3-6 veckor.

Det går snabbt att rädda liv. Bli blodgivare du också!

onsdag 18 december 2013

Tänk om klimatförändringarna är en myt och vi skapar en bättre värld för ingenting?Tänkvärt så här i juletider. Ju äldre man blir ju färre saker önskar man sig, och det man önskar sig går inte att köpa för pengar. Fred på jorden. En ren värld. Att fattigdomen och världens lidande tar slut. 

Vad önskar du dig? och kan du själv bidra till något av det som du egentligen önskar dig, så att det en dag kan bli verklighet? 

Vad är du själv beredd att göra?

tisdag 17 december 2013

SÄPO pressar svenska internet- och telekommunikatörer...

Nyligen besökte Säpo operatören Bahnhof och bad om automatisk tillgång till kundernas telefon och mejl-uppgifter. I dagsläget sker insamlingen av trafikdata manuellt. Vid besöket spelades samtalet in med en dold bandare. På inspelningen hörs Kurt Alavaara, kriminalkommisarie hos Säpo, när han varnar för vad som kan hända om operatören inte samarbetar.

Kurt Alavaara målar upp ett scenario på inspelningen, där han beskriver en misstänkt terrorattack i Stockholm och att värdefull information upptäcks på en fredagskväll. Säpo begär uppgifter från operatören. Med den nuvarande manuella tekniken får Säpo informationen först efter helgen enligt Alavaara. Så för att förhindra att attacken sker under helgen bör operatören gå med på att införa den automatiska tekniken. "Smäller det i Stockholm med 800 döda så tror jag inte man vill vara vd för Bahnhof", säger Kurt Alavaara och syftar till företagets ovilja att gå över till den automatiska lösning som Säpo vill ha.På bandet kommer det också fram att Säpo påpekar att kunderna inte behöver få reda på något, men Bahnhof sa nej till förslaget. Hos Tele2 känner man igen retoriken och påtryckningarna från Säkerhetspolisen. "Det är direkt olustigt för oss som operatörer, som försöker ta kundernas integritet på allvar, att bli föremål för sådana här påtryckningar från svenska myndigheter", säger Stefan Backman, chefsjurist på Tele2 Sverige.

Det här sker bara en månad efter avslöjandet om att Säpo vill ha direkt tillgång till svenskarnas telefon- och mejltrafik. Då var flera operatörer tveksamma till kravet, men Säpo fortsätter alltså att pressa dem.

"Tillgången till information är till för att avvärja eller utreda och lagföra grova brott", menar man ifrån SÄPO.

Men skillnaden är att nu vill man automatisk tillgång till olika uppgifter som operatörer har. Bahnhof datalagrar information men nu vill polisen ha en öppen dörr rätt in i systemen. Säpos arbetsmetoder är tveksamma. Det är högst tveksamt att man gör den här typen av besök, med löften, kombinerat med illa dolda hot, försöker övertala en operatör som uppenbarligen inte vill lämna ut uppgifterna. Och detta utan att ha belägg för att det skulle kunna förhindra den här typen av terrorattacker som man beskriver.

Det finns ett stort problem när man åsidosätter människors integritet och rätt till privatliv för att eventuellt kunna förebygga brott. Av samma anledning som polisen inte får börja följa efter privatpersoner innan de har något att misstänka dem för. De får inte gå in i folks hem utan att ha en husrannsakan. Av samma anledning bör man alltså inte få fri tillgång till internettrafik och datalagring utan att ha ett särskilt tillstånd för varje enskilt ingripande. 

Snart kommer dock datalagringsdirektivet att gå upp i EU-domstol vilket ju var på tiden. Vi fortsätter hoppas att demokratin kommer gå i rätt riktning och inte mot mer övervakning. (1984). SÄPO:s egen slogan säger "Vi skyddar Sverige och demokratin". Med de metoder man använt som nu kommer fram så verkar det citatet närmast ironiskt.

måndag 16 december 2013

Medarbetarstipendium 2013 i Luleå Kommun...

..går till projekt UTAN, eller Unga Till Arbete i Norr vilket känns fantastiskt. Vi har jobbat hårt det här året för att ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden skall komma åter till arbete och studier. 50% av de som deltagit i projektet har gått till antingen arbete eller studier, samt 80% upplever sig ha kommit närmare arbetsmarknaden. De har kanske gjort klart sin planering men har gått åter till arbetsförmedlingen för vidare planering av aktivitet då vi inom projektet kanske slutgjort planeringen som de skulle ha hos oss. 

Vi är stolta över att kunna arbeta för Luleå Kommuns nollvision för ungdomsarbetslösheten.

Det är ändå fantastiska resultat vi har haft med en svår målgrupp som har haft stora behov av coachning och vägledning. Allt ifrån ungdomar med olika typer av funktionsnedsättningar som kan vara kända eller okända. En del har fått utredas via vår psykologresurs Karin Svedberg, Suecia (Piteå) under tiden i projektet, vilket har varit en oerhörd hjälp för de enskilda som haft det behovet.

En del andra har kanske mer varit behov av coachning för att komma fram till vad de själva vill. En del har funnit sin väg åter till gymnasiestudier efter år av psykisk ohälsa såsom utbrändhet, depressioner och annan ohälsa. Kanske efter ett år som "hemmaliggare" så har det varit ett mycket stort steg för dem att komma åter i aktivitet. Kanske genom kunna komma igång med dagliga rutiner och praktik. En del har funnit sin resa hela vägen ut i arbetslivet till kanske det första riktiga jobb som man har haft.

Syftet med projektet har varit:

Att underlätta för unga i åldern 16-24 att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden
Att stötta unga till att avsluta sin gymnasieutbildning, att få gymnasiekompetens
Att stötta ungdomar som har ett slutbetyg från gymnasiet med så dåliga resultat att de inte tagit sig vidare till fortsatta studier eller till arbete

http://www.esf.se/sv/Projektbank/Behallare-for-projekt/Ovre-Norrland/Unga-Till-Arbete-i-Norr-UTAN/

"Genom att på ett strukturerat sätt arbeta med ungdomar som står utanför arbetsmarknaden har UTAN projekt nått goda resultat. Ledstjärnor har varit Tid - Bemötande - Eget ansvar - Individfokus. Inom ramen för projektet har nya arbetssätt och metoder prövats. Stor vikt har lagts vid tidiga insatser och uppsökande verksamhet.

Med målet att hålla projektet nära kärnverksamheten, har nya arenor för samverkan vuxit fram där förvaltningens alla resurser nyttjas. Arbetssättet kommer på så sätt att ligga till grund för det fortsatta arbetet med målgruppen, även efter projektets slut."De belönade är Vera Westerlund, projektledare, Jenny Johansson, Heléne Öhman, Emma Söderberg, Maria Eliasson, Gabriel Borg Valkeapää, Izabella Strand, Niklas Korva och Malin Styrman.

Vi är jätteglada för de resultat vi fått och främst för ungdomarna som vi mött på vägen som lärt oss mycket. Nästa år fortsätter arbetet i en ny ungdomsprocess inom Luleå Kommuns arbetsmarknadsförvaltning och då fortsätter man att arbeta med ungdomar på det sätt som vi tidigare gjort i UTAN-projektet.

Nästa år tar vi nya tag!

måndag 9 december 2013

Fairtrade...

Det finns över 1600 Fairtrade märkta produkter på den svenska marknaden. Det finns Fairtrade-märkt kaffe, te, kakao, drickchoklad, chokladkakor, bananer och annan färsk frukt, juice, ris, glass, socker, müsli, snacks/godis och honung. Dessutom går det att köpa Fairtrade-märkt vin, rosor, sportbollar, och produkter som innehåller Fairtrade-certifierad bomull. Varje gång du väljer Fairtrade-märkt bidrar du till att odlare och anställad kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.Fairtrademärkt Kaffe:

I Sverige ligger vi i topp beträffande kaffedrickande och konsumerar hela en procent av världens kaffe. Det innebär att vi i genomsnitt dricker cirka nio kilo kaffe per person och år. Efter olja är kaffe världens största handelsvara och är en av de allra viktigaste exportvarorna för många utvecklingsländer. Kaffeproduktionen berör direkt cirka 25 miljoner odlare och garanterar livsuppehället för mer än hundra miljoner människor världen över. Det mesta kaffe vi dricker här i Sverige kommer från Brasilien, Colombia, Kenya, Guatemala och Costa Rica.

Kaffe var den första produkten som det utarbetades Fairtrade-kriterier för, vilket skedde i slutet av 1980-talet som en följd av kaffeodlarnas svåra ekonomiska och sociala situation. Idag är kaffe den största Fairtrade-produkten med hundratals certifierade producentorganisationer i Afrika, Asien och Latinamerika. Majoriteten av de Fairtrade-certifierade kaffeodlarna finns i latinamerikanska länder så som Peru, Guatemala och Colombia.


Fairtrademärkt Godis:

En gemensam nämnare för Fairtrade-märkt godis är att alla produkter inom kategorin går under benämningen ”sammansatta produkt”, vilket innebär att produkten är gjord av mer än en ingrediens. Huvudregeln är att alla ingredienser som kan vara Fairtrade-certifierade i en produkt också måste vara det.

Kom ihåg: det finns Fairtrade-märkt kaffe, te, kakao, drickchoklad, chokladkakor, bananer och annan färsk frukt, juice, ris, glass, socker, müsli, snacks/godis och honung. Läs mer på: http://fairtrade.se/

Fråga efter Fairtrade i din butik!

tisdag 3 december 2013

Att ha ett barn med funktionsnedsättning...

Jag har en son som idag är 6 år gammal. Han har nu i höstas börjat skolans 6-års verksamhet som är förlagd på skolans område. Han har också ett funktionshinder, eller funktionsnedsättning. ADHD och en atypisk autism. Främst hyperaktivitet, koncentrationssvårigheter och bristande impulskontroll tror jag är det som man kanske märker främst. Sedan har han också vissa autistiska drag som ibland även det sätter krokben för honom. Han är normalbegåvad i övrigt och i mångt och mycket även som andra sexåringar.

Det är inte ovanligt att drag av autism framträder tillsammans med ADHD diagnosen. Man kan idag inte säga helt om det är för att man är hyperaktiv som man inte hinner läsa av sin omgivning eller om sambandet är att för att man inte kan läsa av sin omgivning som man kanske får den här bristande koncentrationen och hyperaktiviteten. Sambandet är inte helt klarlagt där.

På bilden: Patienter med ADHD hade lägre nivåer av dopamin-transportörer i nucleus accumbens, en del av hjärnans belöningscentrum, än kontrollpersonerna.
http://www.bnl.gov/newsroom/news.php?a=1565


Min son är en fantastisk individ. Han är oftast glad och busig, påhittig, spontan och kramgo. Han är social och gillar att babbla med främlingar som han träffar ute. Han är entusiastisk för det mesta och har en snabbhet och energi som ibland kan vara förundransvärd. Sedan finns det ju naturligtvis nedsidor med detta också, min son har stort behov av strukturer och fasta rutiner omkring sig vilket är en del av hans funktionsnedsättning. Men får han detta så fungerar han perfekt på fritiden och i hemmet med oss föräldrar som han bor hos varannan vecka.

När han började skolan så resonerade man så att man skulle börja läsåret på den nya skolan utan resursperson fastän han hade haft en resursperson redan på förskolan det senaste ca. 1,5 året innan. Han fick sin diagnos redan när han var 4 år. Tanken här är underlig eftersom att för mig hade det varit mer begripligt att sätta in en resursperson i början av skolåret för att sedan trappa ned eller ta bort resurspersonen om det började fungera bra. I en ny miljö hade han behövt allt stöd han hade kunnat få. Men skolan tänkte annorlunda och det var bara för oss föräldrar att titta på och hoppas att det skulle gå bra ändå. På förskolan fungerade han så bra och hade lärt sig alla förskolans rutiner att man inte egentligen hade behövt en resursperson där längre. Men i en ny miljö kan vad som helst hända. Barn som är allergiska brukar man inte "prova" om de plötsligt börjat tåla det som de är allergiska mot. Men har man en livslång diagnos av en NPF diagnos kanske man plötsligt blivit "frisk", kanske är värt att prova...

Det gick inte mer än en vecka innan incidentrapporteringen började hopa sig. Rymningar från skolan, kastat sten, rymt från skolan igen, kastat mer sten. Direkt upptäckte personalen att de måste börja punktmarkera honom, vilket tog en person ur den ordinarie personalen annars blev det kaos. Under de första veckorna fick han ha många olika i personalen och olika vikarier. Efter några veckor och högar med incidentrapporter fick han ändå rätt till en resursperson, iallafall kortvarigt beslut på någon månad, som de sedan har fått förlänga. Nu har resurspersonen fått till årsskiftet och kanske får han en ny efter årsskiftet då det kan finnas någon på kommunens LAS lista som behöver anställning.

Men även om man har en resursperson behöver min kära son såklart även anpassningar av undervisningsmaterialet och anpassningar i skolans kravnivå. Detta har man inte ännu löst utan med felaktig nivå av krav på honom blir han ohanterlig när han inte klarar av att leva upp till skolans krav. Han får utbrott och vill fly, säger till sin resursperson att han vill dö och ska ta livet av sig med pennan som han håller mot sig som att han ska hugga sig med den. Klart min son inte mår bra i skolan när det är så. Inget barn som är sex år gammalt ska väl vilja dö redan?

I månader har jag frågat efter anpassningar, anpassningar medan man ifrån skolans håll mer har lutat sig på "det står i skolplanen att man skall lära sig penngreppet". När min son hatar att rita och hålla pennan så klarar han bara det en kort stund. Medan andra barn kan sitta och rita i timmar. Med fel kravnivå får han utbrott, kastar pennan och skolböcker, försöker rymma från sin resursperson och klassrummet när de inte ger honom rätt uppmärksamhet så de inte stoppar hans uppvarvande i tid. Med fasthållningar, att både läraren och resurspersonen tvingats sitta på honom som följd. Samt att min kära son försökt bitas och sparkas när situationen eskalerat så långt. Förra veckan skallade han resurspersonen när denne höll fast honom bakifrån.

Vi har även försökt få till en träff med skolans personal och habiliteringen under en lång tid. Vi hade en tid till skolan inom en vecka efter höstlovet då det började braka lös totalt i situationen på skolan. Men då läraren och resurspersonen inte ville ta i detta på egen hand (fast det var där situationen var som mest akut) så skulle vi istället vänta 1,5 månad senare för att både rektor, lärare, resursperson, habiliteringens personal, fritidspersonalen skulle kunna vara på samma möte.

Nu är min son en "arbetsmiljöfråga" heter det. Fast vi föräldrar hela tiden försökt fråga efter rätt stöd så har det alltså gått så här långt. Skolans specialpedagog har haft tid att träffa läraren och resurspersonen en gång på hela den här terminen först i slutet av november, fast situationen varit katastrofal sedan skolstarten. Rektorn på skolan säger själv i ett mail till mig att "detta är ett av det mer komplexa elevärendena jag haft under hela min skoltid. Det är nog inte så enkelt som att alla problem härrör till resursperson eller skolans anpassning. När NN  reagerar på krav- vilket det ständigt kommer att bli i skolmiljö; stå i kö, vänta på sin tur, sitta på en stol, sitta vid en matta osv -med utbrott och våld så är lösningen sällan enkel. "

Vad gör vi då för att anpassa? Hur kommer min son att kunna få rätt hjälp i skolan? Min fråga till rektorn tidigare var att "behöver man inte en resursperson med särskild kompetens eller erfarenhet av exempelvis autistiska barn för att kunna hantera och anpassa omkring honom om man nu söker en ny person ifrån LAS listan till nästa år?". Detta då den resursperson han har haft inte har haft någon erfarenhet av barn med särskilda behov. Detta var alltså vad jag fick till svar...

Nu har vi börjat medicinera honom med Equasym Depot för att försöka hjälpa honom att kunna hantera skolans kravnivåer, då detta är en akut situation på skolan. Med denna medicinering kan han få en högre koncentration under dagtid i skolan. I hemmiljö har han inte behövt någon medicinering utan det fungerar bra i alla andra situationer utom skolsituationer. Även på fritids efter skoltid har det fungerat bra. Under tiden sänker man alla krav på skolan till noll och större delen av dagen är min son i ett eget rum med resurspersonen och spelar ipad. Detta är skolans lösning istället för att försöka hitta en balans i kravnivån så kör man antingen 100% eller 0%. Så det är viktigt att man jobbar vidare på att hitta rätt kravnivå och anpassningar och inte bara att han skall medicineras.

Det är inte lätt att vara förälder i en sådan här situation eftersom man inte vill att sitt barn ska fara illa i skolan och hela hösten har man tyvärr skött det ganska dåligt ifrån skolans håll. Främst eftersom han naturligtvis inte skulle ha fått börja terminen utan resursperson när man visste att det fanns den här problematiken. Sedan att man inte tagit det på allvar och sett till att skolans specialpedagog haft en större kontakt med resurspersonen och läraren om nu rektorn säger att detta är ett av de mer komplexa elevärenden hon haft under hela sin skoltid. 

Fördelen är dock att min son kommer gå på samma skola fram till årskurs 9 så de har ingen möjlighet att bara skjuta problemet framför sig utan det är upp till den här skolan att lösa.

Eftersom jag varit upptagen med att försöka lösa situationen omkring min son har jag haft lite mindre tid att skriva på bloggen på sistone. Men kanske börjar det fungera nu med medicineringen och kanske får skolan snart in bättre strukturer och rutiner. Konstigt nog så undrar man ju om detta är första barnet de mött med ADHD problematik?

Ärligt talat får jag lite huvudvärk.

Nedräkning mot juletid...

De flesta av oss har nog känt höstens alla krav stapla sig i högar. Höstterminen är den del av året där större delen av årets arbete också blir gjort. Kanske är det för att man varit uppvilad efter sommaren och då orkar ta tag i det som varit liggande. Men sedan följer julstress och julhets och ett ännu högre tempo. Som vi varvar upp till hela hösten sen är det många som nog går in i något slags bakslag och nyårsdagen följt av några dagar i årets början så lägger sig landet helt stilla och går i dvala.

I år har jag tänkt att försöka slippa julstressen och istället försöka satsa på julgåvor med en större känsla bakom och inte sugas med i bara det kommersiella.

I år försöker jag hitta saker att köpa som också hjälper andra. Fairtrademärkt, rättvisemärkt eller på något sätt stödjer en god sak. http://www.weeffect.se/ge-en-gava/webbutik/armband/ Här är ett exempel på en sådan butik, där man kan köpa armband gjorda av kvinnor i fattiga länder och därmed hjälpa dem till att få en försörjning.


I övrigt försöker jag tänka ekologiskt och närproducerat. Eller vad sägs om burkar med Havtornsgelé plockade och lagade här i närområdet. Eller en handvävd handduk i lin och bomull som sytts på Luleå Kommuns Textilservice som hör till kommunens sysselsättningsavdelning.

Jag tror jag är något på spåret här då jag känner att jag själv mår bättre av att handla sådant här och jag tror det blir ändå roliga gåvor för mottagaren att få. Däremot tycker jag det känns svårt att ge bort sådana där kort där man redan gett en gåva till välgörenhet.

Som jag ser det så kan man inte ge bort sin personliga gåva till välgörenhet till en annan människa eftersom själva tanken är att det är ett medvetet val man själv har gjort. Inte att man tar gåvan man annars skulle ha gett sin vän, kollega eller släkting och istället gav den gåvan till välgörenhet för att då tycker jag man istället skulle skippat att ge sin bekant en present då gåvan var direkt till välgörenhetsorganisationen.

Hur tänker du själv kring julhandeln? Gör du själv några speciella val i år eller rullar det på som vanligt?

onsdag 20 november 2013

Malala vann Sacharovpriset, för tankefrihet...

Här är Malala Yousafsai och gästar The Daily Show i oktober månad 2013. När man lyssnar på henne så tycker jag att hon låter som vår tids Gandhi. Hon har en ödmjukhet och värdighet som långt överstiger hennes ålder. En fantastisk talare. Hon är bara 16 år.


Nu har Malala Yousafsai vunnit Sacharovpriset för tankefrihet, eller som det heter på engelska: Ambassador of Conscience Award. Hon fick stående ovationer av EU vid sitt tacktal till dem. http://tv.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/samhalle-och-politik/article25762.ab

Här bad hon till EU att de måste försöka se bortom sina gränser för de länder som inte har tankefrihet eller yttrandefrihet. För människor som inte har grundläggande mänskliga rättigheter. Uttalandet rev ned en stor applåd.

Malala brinner för frågor som mänskliga rättigheter och flickors rätt till utbildning. Vilket inte är självklart i stora delar av världen. Det var länge sedan vi hade en talare som förde sådan energi och passion med sig, i en värld som blir allt mer blasé. Jag ser Malala som en förebild för alla kvinnor och även för hela mänskligheten.

tisdag 19 november 2013

Om klimatförändringarna...

Hittade den här filmen på Youtube som går igenom vad som är troliga scenarion för framtiden om vi går mot en värld med +4 grader. Sevärd och bara ett par minuter lång: 
Även den här filmen är bra, här nedan. Den handlar också om människans fotspår på den här planeten och hur stora utsläpp vi redan gjort av koldioxid i atmosfären. Nu är det upp till oss, hur vi vill att vår framtid skall arta sig. Den visades på FN +20 mötet i Rio om hållbar utveckling.


"In June 2012, "Welcome to the Anthropocene" - a film about the state of the planet - opened the UN's Rio +20 summit on sustainable development. The summit was the largest UN meeting to date. This 3-minute journey takes us through the last 250 years of our history, from the start of the Industrial Revolution to the Rio +20 Summit. The film charts the growth of humanity into a global force on an equivalent scale to major geological processes. "

Man kan även läsa deras slutdokument ifrån FN-mötet i Rio 2012. "The future we want": här på engelska. http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/98/60/8a831a15.pdf

Frågan om vi kommer att minska på utsläppen är lika viktig igår, som idag, som imorgon. Själv har jag låga förhoppningar om att vi kommer att lyckas göra den här omställningen i tid. Det känns troligare att vi kommer att få möta konsekvenserna av klimatförändringarna och allt "häftigare" väder.

torsdag 14 november 2013

Barnfattigdom i Sverige...

Under Socionomdagarna i Stockholm lyssnade jag även till ett annat intressant pass som jag fortfarande går och tänker på. Det var Karin Fyrk ifrån Rädda Barnen som höll en föreläsning om Barnfattigdom i Sverige. De har även en bok som går att ladda hem på deras hemsida som .pdf. "På marginalen" bakom statistiken, om barns röster och konsekvenser av barnfattigdom. Jag rekommenderar alla som kan att läsa den. Den förklarar så mycket om hur dessa barn i ekonomisk utsatthet uppfattar sin situation.

250 000 människor får försörjningsstöd i Sverige av dessa är 115 000 människor arbetslösa. De med försörjningsstöd är dock inte de enda som omfattas av begreppet barnfattigdom utan de finns även låginkomsttagare som även de lever på marginalen.

Barnkonventionen skrevs av FN och Sverige har skrivit under på denna den bygger på fyra grundprinciper:
- Icke-diskriminering
- Barnets bästa
- Liv och utveckling
- Inflytande


Det står även i artikel 4 att när föräldrarna inte förmår att sörja för barnens behov vad gäller rätten till social, kulturell utveckling så är detta ländernas ansvar. "Till det yttersta av landets tillgängliga resurser" skall detta prioriteras. Ett väldigt stort långtgående ansvar har alltså vårt land för de här barnen.

Ett barn berättar om konsekvensen, att inte kunna köpa saker, också gör att man inte kan vara delaktig i de sociala sammanhangen därför att om man inte vet något om spelen på mobil eller dator så får man inga vänner. Det är inte sakerna i sig som är det viktiga, men de beskriver konsekvenserna i övrigt. Att man står utanför och inte kan prata om det som andra pratar om.

Barnfattigdom påverkar:
- Hälsa (3 gånger så stor risk för våld i hemmet)
- Utbildning (dubbelt så hög risk för mobbning)
- Fritid
- Socialt utanförskap

Bland annat ser man att 89% av gymnasieelever överlag klarar att slutföra gymnasiet med godkända gymnasiebetyg. Men i vissa områden såsom Rosengård, är det bara 50% av ungdomarna som slutför gymnasiet och i området Rinkeby är siffran 60%. En markant skillnad alltså. Inom skolan pratar man också om "obetydliga avgifter". Detta kan vara att man tar ut avgifter för utflykter, eller att man vill att föräldrarna skall köpa frukt eller skicka med matsäck till barnen. Detta leder till att vissa barn inte kan delta på utflykterna då föräldrarna med små marginaler helt enkelt inte har 20kr, 50kr eller 100kr över.

Samhällsekonomiskt ser man att fattiga barn:
- Löper risk att lämna skolan tidigt
- Ha en högre arbetslöshet som vuxna
- Bli låginkomsttagare
- Bli socialt icke-rörliga.

242 000 barn i Sverige levde i fattigdom 2010, eller 12,7%. Under den värsta perioden 90-talet så levde över 20% i fattigdom. Nu under 2000-talet pendlar siffran runt 12-13%.

Man ser att det finns mycket stora skillnader mellan grupper av barn och klyftorna växer mellan de rikaste och fattigaste tiondelarna. Mellan rika och fattiga kommuner och mellan rika och fattiga familjerna. Mellan ensamstående och sammanboende föräldrar.

1 : 3,51. De rikaste familjerna med inkomster kan försörja 3,5 av de fattigaste familjerna.

Riskgrupper är att ha utländsk bakgrund. man ser att 6% av barn till svenska föräldrar lever i fattigdom medan runt 30% av barn med utländska föräldrar. Att vara barn till en ensamstående förälder är även det samma risk runt 30%. Sammantaget riskfaktorer:
- Ensamstående förälder samt utrikes född 50%
- Ensamstående svensk förälder 20%
- Sammanboende svenskfödda föräldrar 3%
- Sammanboende utländska föräldrar 40%

Utvecklingen i storstäderna så ser man att inom exempelvis Malmö och Göteborg är skillnaderna enorma mellan fattiga och rika områden. Inom Rosengård, Bergsjön och Rinkeby är 60-70% av barnen kan räknas som fattiga. I Torslanda, Bromma, Limhamn/Bunkeflo är det under 10%.

Man kan även se att skolmatsalen lagar mer mat runt måndagar och fredagar och maten går åt. Då barnen måste äta extra inför och efter helgen. Maten hemma är inte alltid så bra. Att vi har gratis skolmat är oerhört viktigt för många familjer. Samt i dessa områden är det oerhört viktigt med fritidsaktiviteter som inte kostar något. Att det finns fritidsgårdar så att barn kan delta i sociala sammanhang utan att alltid stå utanför när de inte kan delta i idrotts- och föreningslivet.

Kortare väg ur socialbidrag?

Så kom vi tillbaka från Socionomdagarna 2013 i Stockholm, Älvsjö. Inspirerade och även med en del ny kunskap. Tänkte jag skulle dela med mig av en intressant föreläsning vi var på som hette ”Vägar ur socialbidrag”. 
De har i en studie undersökt Sverige dels utifrån en kvantitativ analys där syftet var att identifiera kommuner med kortare och längre väg ut från socialbidrag/försörjningsstöd. Kommuner där trots stora möjligheter till arbete fanns kanske hade en längre väg till arbete, än i kommuner som hade sämre socioekonomiska förutsättningar men där man beroende på arbetssätt hade en kortare väg ut från beroendet av socialbidrag. 


De kommuner man valde ut (8st) varav fyra större kommuner och fyra mindre så undersökte man hur dessa påverkades av faktorer som arbetssätt inom kommunerna. En del tendenser kunde skönjas.

- Att man hade ett tydligt samarbete Socialtjänst – Arbetsmarknadsenhet var avgörande för kortare väg till arbete.

- Rutiner avseende Krav, Kontroll och Sanktioner. Att man gjorde uppföljningar av närvaro och deltagande i arbetsmarknadsinsatserna. Att det fanns tydliga sanktioner ifrån Socialtjänsten med avdrag på bidraget vid frånvaro. Att man hade individuella handlingplaner för varje individ bidrog till mycket kortare tid av beroende av socialbidrag.

- Handledning och ärendedragning kontinuerligt bidrog också.

- Särskilda krav på deltagande i aktiveringsåtgärder, ett särskilt fokus på att få ut ungdomar i arbetslivet och mer genomgripande kontroller.

- De kommunerna som hade kortare tider hade också mer samarbete med arbetsmarknadsenhet.

- Samarbete även med arbetsförmedlingar är också avgörande.

- Kommuner med kortare bidragstider hade också mycket mer olika aktiviteter som erbjöds både inom stöd till att hitta arbete, erbjuda sysselsättning och kompetensutveckling såsom utbildning för ungdomar, kompetenscentrum, stärka självförtroende, inre trygghet, föreläsningar, vägledning mm.

- Kommuner med kortare tider har mer artikulerade krav när det gäller medverkan i aktivering, fokuserar aktiveringsinsatser mot ungdomar samt en större bredd och tydligare inslag av kompetensutveckling när det gäller arbetsmarknadsinsatser.

- Arbetslinje som övergripande förhållningssätt (”alla” kan ha sysselsättning med rätt sorts anpassade arbetsplatser)

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:623383 här kan man ladda ned hela rapporten som är väldigt intressant även i sin helhet. Även om de ”bara” undersökt 8 kommuner så tycker jag trenderna är talande och att man kan ta till sig hur viktigt det här är för att hjälpa människor bort från socialbidragsberoende.

söndag 10 november 2013

Akutinsamling Filippinerna...(Röda Korset)

De humanitära konsekvenserna av tyfonen i Filippinerna väntas bli enorma, och därför har vi nu startat en akutinsamling. Ge din gåva online här nedan (följ länken), eller via BG 900-8004 eller PG 900 800-4 (märk inbetalningen "Filippinerna"). Du kan också Sms:a AKUT till 72 900 och skänker då 50 kr. Du kan hjälpa oss att rädda liv - tack för ditt stöd.  
http://redcross.se/teman/filippinerna/akutinsamling-fillippinerna/


För de som inte följt nyhetsrapporteringen finns här bilder och en sammanfattning: 

Vi i den rika delen av världen har en skyldighet tycker jag, att hjälpa våra medmänniskor som inte har haft det lika tur, i andra delar av världen. Solidaritet har inga gränser. Jag har donerat pengar till Röda korset, tillsammans gör vi skillnad!

fredag 1 november 2013

Superbakterier...

Bakterier kan lära sig tillverka ett enzym som heter NDM-1. Detta enzym skyddar bakterien mot alla former av antibiotika och gör dem resistenta. Det fina med det här enzymet är att bakterierna även kan lära varandra att tillverka det. Till exempel genom att de flyter runt i samma vattenpölar.

Detta enzym upptäckte man först att bakterier i Indien hade lärt sig tillverka, men genom att det finns många fattiga områden i Indien där vattenhygienen är bristfällig så är det här en perfekt grogrund för att alla möjliga sorters bakterier snart även de kommer ha denna förmåga. Därav namnet "New Delhi" i namnet. Då det var där man först upptäckte detta nya enzym hos bakterier.
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Delhi_metallo-beta-lactamase_1


Med dagens ökade resande har de här bakterierna till exempel redan spritt sig till USA och kommer så småningom att finnas globalt och förmodligen ersätta dagens "snällare" bakterier. Vi har idag inget som biter på de här bakterierna och dödligheten om man smittas av dessa, är väldigt hög.
http://www.svt.se/agenda/ny-superbakterie-sprids-over-varlden

Det finns ju även andra typer av resistenta bakterier, men när det gäller just det här enzymet så kan alltså bakterierna "lära" varandra att tillverka detta. Kanske går vår moderna tid av fantastisk sjukvård mot sitt slut, där vi kunnat kontrollera de här små encelliga microorganismerna och hålla dem i schack. Naturen är fantastisk och kommer alltid att försöka övervinna hinder vi sätter framför den. Det har alltid varit det som drivit evolutionen framåt. 

Frågan är om våra kroppar också kan hänga med i utvecklingen eller om det kommer att komma ett bakslag av vår moderna sjukvård.

måndag 28 oktober 2013

SMHI om klass 3-varning för storm

Under måndagsmorgonen utfärdade SMHI klass 3-varningar för storm för delar av västkusten och på Kattegatt. Klockan elva uppdaterades varningarna.

Klass 3: Mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.

Klass 2: Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.

Klass 1: Väderutveckling väntas som innebär vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner.Uppdatering 28/10, kl 11.00: 
Klass 3-varningen för stormbyar har utvidgats. Den omfattar nu västra delarna av Kronobergs län och Jönköpings län, Skåne län utom Österlen, Hallands län, Västra Götalands län, Bohuslän och Göteborg,  
För Kattegatt gäller fortsatt Varning klass 3, storm och varning klass 2, mycket högt vattenstånd.
 ---
Ursprunglig text:
De län som berörs av klass 3-varningen är Västra Götaland och Halland.
Sent under eftermiddagen och kvällen väntas vindbyar på stormstyrka 25-32 meter per sekund. Enligt SMHI vrider vinden under kvällen till väst och avtar till midnatt.
Varningen innebär att det kan väntas förhållanden som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på internet, radio eller TV.

måndag 21 oktober 2013

Funktionsnedsättningar i arbetslivet och inom utbildningsväsendet...

Närmare en miljon av Sveriges invånare i arbetsför ålder har någon funktionsnedsättning. Det kan till exempel handla om begränsad rörelseförmåga, läs- och skrivsvårigheter, astma och allergi, nedsatt syn eller hörsel eller psykisk ohälsa.

I SCB:s statistik för 2008 framgår att: 

- 16 procent av befolkningen i arbetsför ålder (16-64 år) uppger att de har någon form av funktionsnedsättning.
- Hälften av dem uppger att det inte påverkar deras arbetsförmåga.
- Arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga är nästan dubbelt så hög som bland befolkningen i stort.
- Bland personer med funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga har 50 procent ett arbete.
- Bland personer med funktionsnedsättning, utan nedsatt arbetsförmåga, är det 77 procent som har ett arbete, precis som i övriga befolkningen.
- Andelen egenföretagare är högre inom gruppen personer med funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga, än övriga befolkningen.
- Män får dyrare arbetstekniska hjälpmedel än kvinnor.
- Fler män än kvinnor har anpassade arbetsuppgifter och anpassad arbetstid, bland dem som anser sig behöva dessa hjälpmedel.


Hur är läget? Fakta i korthet (Handisam 2012) Arbetsmarknad
http://www.handisam.se/Uppfoljning-och-statistik/hur-ar-laget/Arbetsmarknadspolitiken/

* Av personer med nedsatt arbetsförmåga har 44 procent arbete. Detta kan jämföras med 75 procent i övrig befolkning.

* 26 procent av alla som är inskrivna på Arbetsförmedlingen har en funktionsnedsättning. De kan vara arbetslösa eller delta i arbetsmarknadsåtgärder. Det är oförändrat sedan 2011.

* För att underlätta arbetet har 14 800 personer tillgång till personligt biträde på sina arbetsplatser. Det är en ökning med över 3 300 personer sedan 2011.

* Det är 16 procent av personer med funktionsnedsättning som har mött negativa attityder hos arbetsgivare på grund av sin funktionsnedsättning.

* 42 procent av kommunerna hade personer som gick från insatsen daglig verksamhet till anställning under 2011. Daglig verksamhet är en sysselsättningsform för vissa personer med funktionsnedsättning.

Hur är läget? Fakta i korthet (Handisam 2012) Utbildning
http://www.handisam.se/Uppfoljning-och-statistik/hur-ar-laget/Utbildning/

* I yrkesverksam ålder har ungefär 30 procent av personer med funktionsnedsättning eftergymnasial utbildning, jämfört med 44 procent bland övriga. 

* 70 procent av granskade grundskolor och 81 procent av gymnasieskolorna har brister i sitt arbete med särskilt stöd. 

* Det är vanligare att rektorer och kommunala tjänstemän inom skolområdet anser att den fysiska miljön i skolan är mer tillgänglig än valet av pedagogik. 

* Bland unga med funktionsnedsättning, i åldern 16-25 år, är 21 procent ganska eller mycket missnöjda med sin skolsituation. Bland övriga är andelen 8 procent. 

* 16 procent av barn med funktionsnedsättning blir mobbade. Det är nästan tre gånger så vanligt som hos övriga barn, där andelen är knappt 6 procent.

Handisam skriver i sin statistik om många andra områden där möjligheterna för de med funktionsnedsättningar fortfarande inte är lika med de som saknar funktionsnedsättningar. Det finns mycket kvar att göra för att vårt samhälle skall bli mer rättvist och ge alla människor likartade förutsättningar.

Somna med Reinfeldt...


”Somna med Reinfeldt” hamnade fort på topplistorna i mobilernas appbutiker. I appen fungerar statsministerns politiska budskap som ett sömnmedel för den som har svårt att sova om nätterna. Bakom appen ligger Alliansfritt Sverige.

Nr.1 på topplistan över sömn-appar med svenska politiker!
Nr.1 på topplistan över appar med tirader av Fredrik Reinfeldt!
Nr.1 på topplistan över appar gjorda av Alliansfritt Sverige!

NU KAN ÄVEN DU BLI EN DEL AV DET SOVANDE FOLKET!
Var fjärde svensk har sömnproblem. Många behöver hjälp för att somna. Därför har Alliansfritt Sveriges forskarteam tagit fram appen ”Somna med Reinfeldt”. Med ett enkelt knapptryck börjar en föreläsning av Sveriges högsta – och tröttaste – politiker. Oavsett om du är etnisk svensk mitt i livet eller inte kan vi garantera att din puls blir lika låg som skolresultaten, och din sömn lika stor som arbetslösheten.

SOM OM HAN ÄR I SÄNGEN™-LJUD
Det känns som om du har Sveriges statsminister på kudden bredvid. Hör honom viska om att välfärdsstaten är omöjlig som konstruktion, att Sveriges industri är praktiskt taget borta, och andra mysiga historier.

KLOCKA
Appen innehåller även en teknik som i varje given sekund visar vad för tid det är, något vi har valt att kalla för ”klocka”.

PENGARNA TILLBAKA-GARANTI
Om du, mot all förmodan, inte har somnat efter att Reinfeldt har talat i över en halvtimme får du tillbaka alla 0 kronor som den här appen kostar. Snåle sate."
http://filedir.com/android/medical/somna-med-reinfeldt-7382050.html

Socialdemokraterna släppte bara dagar tidigare appen ”En jobbigare morgon”, där partiledaren Stefan Löfven, till skillnad från Fredrik Reinfeldt, agerar väckarklocka. Nu står det dessutom klart att Miljöpartiet kommer att skapa en särskild webbredaktion, med uppgift att ta valstriden på nätet. Först ut är sajten Gröna volontärer som ska få väljare att engagera sig i partiets valkampanj.
http://www.metro.se/nyheter/de-rodgrona-ska-sanka-alliansen-med-appar-och-sajter/EVHmjt!zxcGAj8ee9qAU/

söndag 20 oktober 2013

FN, oengagerade i fredsprocessen?


FN får ibland kritik för att de står för mycket på sidan om och ser på medan inbördeskrig rasar som hotar civilbefolkningens liv, när de inte själva kan ta sig ur situationen. Omvärlden har lätt att stå och se på, eftersom det bara drabbar ett visst land. Överhuvudtaget är inbördeskrig vanligare idag än krig mellan nationer. Men det kanske också innebär att FN också skulle behöva börja arbeta på ett nytt sätt.

Men hur kan vi göra för att öka säkerheten i världen? Något behöver göras men samtidigt är det ett mycket svårt område. Syrien är bland annat ett land som drabbats oerhört svårt de senaste åren av sina interna konflikter. Samtidigt som omvärlden varit omotiverad att gå in i landet eftersom Syrien också är ett så välutrustat land med moderna vapen och modernt krigsmaskineri.

Att gå in i Syrien är nödvändigt men samtidigt är frågan på vilket sätt och hur kan man göra det på ett så säkert sätt som möjligt. Med så lite lidande och så få människoliv till spillo som möjligt. Svåra frågor. Samtidigt har alla länder i FN sin egen syn på detta om man skall vara aktiv eller passiv och diskussionerna fortsätter i säkerhetsrådet. Det drar ur på tiden och det kan verka som att FN är oengagerad i fredsprocessen. 

Ibland beror det som sagt inte bara på själva landet som sådant, utan även de gamla spänningarna mellan öst och västblock. Ryssland och USA. Ryssland har t.ex. tidigare motsatt sig kraftigt att FN på något sätt skulle engagera sig i Syriens inbördeskrig.

lördag 19 oktober 2013

Leva utan pengar?

Irländaren Mark Boyle försökte leva ett år utan inkomst av lön. Dessutom utan att använda banktjänster och inte ha några utgifter. Hur gick det då?
http://worldobserveronline.com/2013/10/04/man-lives-without-money/

För sju år sedan, berättar Mark. Så jobbade han sitt sista år på ett företag. Planen då var fortfarande att få ett "bra" jobb , tjäna så mycket pengar som möjligt  och köpa grejer som skulle visa samhället att han lyckats. Han var fast som alla andra i ekorrhjulet. För ett tag så fungerade det. Han hade ett fantastiskt jobb, var nationalekonom i grunden och hanterade ett stort ekologiskt mat-bolag. Själv hade han en god inkomst, ett gott hem, en egen yacht i hamnen. Jämför han med idag så har han de senaste femton månaderna inte haft ett enda öre i inkomst.


Förändringen i livsväg kom en kväll på båten samtidigt som han filosoferade med en vän över ett glas merlot . Han hade själv påverkats av förebilder som Gandhi och Mahatma citat såsom "var själv den förändring du vill se i världen". Men de båda vännerna hade ingen aning om vad denna förändring skulle vara. Mark och hans vän pratade om alla världens frågor såsom miljöförstöring, krig om naturresurser, lantgårdar som drevs som fabriker, slavarbete inom andra fabrik- och industriverksamheter mm.

De undrade båda vilken av dessa frågor som det skulle vara bäst att ägna tiden till. Inte för att de kände att de kunde göra någon skillnad. De båda vännerna skulle tillsammans, oavsett vad de gjorde. Så skulle de bara vara som två små droppar i ett mycket förorenat hav..

Men den kvällen säger Mark, så nådde han en insikt. Att dessa frågor var inte oberoende - de hade en gemensam grundorsak. Mark sa att han för sitt inre, såg de direkta återverkningar våra inköp har på människor, miljö och djur. Att de samverkar och att det finns en faktor som förenar dessa problem. De grader av separation som finns i världen, mellan konsumenten och det konsumerade. Har ökat så mycket att det nu innebär att vi är helt omedvetna om de nivåer av förstöring och lidande som kommer från "saker" vi köper. Mycket få människor vill faktiskt orsaka lidande för andra. De har bara inte någon aning om att de är direkt sammanlänkade. Det som har möjliggjort denna separation är pengar, särskilt i dess globaliserade format.

- Om vi odlade vår egen mat , skulle vi inte slösa bort en tredjedel av det som vi gör idag .

- Om vi gjorde våra egna bord och stolar , skulle vi inte kasta ut dem det ögonblick vi tröttnade på dem.

- Om vi var tvungna att rengöra och själv hämta in vårt eget dricksvatten , skulle vi förmodligen inte smutsa ned det och förstöra det.

Så för att vara den förändring Mark berättar att han ville se i världen, så var han tvungen att ge upp pengar. Mark tog beslutet att prova leva ett år utan pengar. Han ville odla sin egen mat, använda byteshandel och använda avfallet som skulle bli av hans leverne. Mark ville leva i sitt eget kretslopp med naturen och världen omkring honom.

Större delen av året åt  han sina egna grödor. Han  lagade mat utanför sitt hem i ur och skur på en spis han ställde utanför. Han komposterade allt avfall och höll sig utanför elnätet. Han fick använda ved i en braskamin. Han badade i floden. Vart han skulle så cyklade han och hade en släpvagn för att kunna ta med sig varor.

Mark berättar att många människor säger att han är anti-kapitalistisk. Men Mark säger att även om han tror att kapitalismen kräver en oändlig tillväxt på en ändlig planet , så vill han inte kalla sig anti någonting . Han vill kalla det pro - natur, pro - gemenskap och pro - lycka . Och att det är det han inte får - om han följer det vanliga mönstret av konsumtion och miljöförstöring.. Trots att vi har det så bra materiellt så ökar t.ex. psykisk ohälsa såsom nedstämdhet - depression , kriminalitet, psykisk sjukdom, fetma, självmord och så vidare. De är alla på uppgång. Mer pengar ger inte mer lycka.

Ironiskt nog berättar Mark så anser han själv att det här året har varit det lyckligaste i hans liv . Med fler vänner i sitt samhälle än någonsin , han har inte varit sjuk sedan det började. Mark berättar att han upptäckte att för honom var vänskap, inte pengar, en verklig säkerhet. Fattigdomen i den västliga delen av världen är den andliga. Självständighet är egentligen ett verkligt beroende. Beroende av det kapitalistiska systemet.

Kan vi alla leva så här i morgon? frågar sig Mark. Nej, det skulle vara en katastrof säger han vidare, vi är alltför beroende av både det nuvarande systemet och den billiga energin som vi har lyckats bygga en hel global infrastruktur kring detta .

Människor brukar fråga Mark vad han saknar jämfört med hans gamla värld av vinster och affärer. Han brukar svara: Stress , Trafikstockningar , Kontoutdrag och Elräkningar...
http://worldobserveronline.com/2013/10/04/man-lives-without-money/

torsdag 17 oktober 2013

Ännu en dödlig arbetsplatsolycka på SSAB, Luleå

Två män i 60-årsåldern dog tidigare idag vid SSAB, i Luleå i en arbetsplatsolycka.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17676452.ab

En stor mängd tjära, runt 300 kubikmeter, hade läckt från cisternen. De två männen hade till uppgift att rengöra cisternen. Inför rengöringen skulle de tömma tanken på tjära, och öppnade därför en lucka. Det är en rengöring som utförs vart åttonde år. Men trycket i cisternen var för högt och tjäran sprutade ut. Stegen som de hade med sig, hann de aldrig rädda sig upp på. De två männen var anställda vid Infjärdens värme AB.


Huvudskyddsombudet på SSAB, Roger Forsberg gick i tisdags ut i tidningen Arbetarskydd och kritiserade hur kalkugnsolyckan på Nordkalk i Luleå hanterats, där en person avled och kollegan Gustaf Seppelin Solli skadades svårt. Som i detta fall arbetade även de som entreprenörer. Koksverket finns på SSAB:s anläggning för att tillverka koks, som sedan används i masugnen där råjärnet kommer till.

Det finns en bok, som jag rekommenderar "Döden på jobbet" som handlar just om detta. Om hur man i detta framtidens arbetsliv, inte längre tar hänsyn till saker som risker på jobbet. Säkerhet och riskbedömning. 
http://www.da.se/home/da/content.nsf/aget?openagent&key=doden_pa_jobbet_om_gustaf_johan_och_det_nya_arbetslivet_1380791502730

Man väljer att ta in många gånger unga, oerfarna arbetare eller bara via entreprenad. Människor som måste arbeta med sämre villkor för att de inte törs säga nej. De är rädda för att bli av med jobbet. Därför åsidosätts säkerheten gång på gång och arbetsplatsolyckan är ett faktum.

I den tidigare olyckan på Nordkalk, dog en person och en skadades för livet med 55%-:iga brännskador. Ingenting har egentligen åtgärdats efter den tidigare olyckan. Som Roger Forsberg uttalar sig i tidningen arbetarskydd, så har man fortfarande inte ens skyddsutrustning när man arbetar med den frätande kalken. De anställda klagar på sveda i knäveck.

Det finns heller nästan inget ansvar som man kräver av arbetsgivaren efter arbetsmiljöbrott. Trots 157 fall av dödsolyckor har man utdömt företagsbot endast i 6 fall. Facken får ensamma bära ansvaret av att vara skyddsombud och försöka förhindra olyckor. Men liten eller ingen tillsyn utförs av myndigheter. Ingen tillsyn har exempelvis skett på SSAB efter dödsolyckan i Nordkalk. Regeringen har också minskat resurserna till arbetsmiljöverket med allt förebyggande arbetsmiljöarbete och man lade även ned arbetslivsinstitutet som var en expertmyndighet på arbetsrelaterad stress och belastningsskador. 

Regeringens reform sänkte Sverige under det av FN rekommenderade 1 inspektör / 10.000 arbetande. Därför har vi idag bara 0,62/ 10.000 arbetande när inget annat nordiskt land ligger under 1,3 (förutom Sverige numera). Danmark har som exempel 3/10.000.

Ingenting lär vi oss tydligen av tidigare erfarenheter och det är otroligt tragiskt att dessa två 60-åriga män även fick sätta livet till idag. Hur gjordes riskbedömningen innan? Hur kom man fram till att det var säkert för dem att öppna luckan och sedan rädda sig upp via en stege? Jag hoppas att man gör förbättringar i sin inställning att farligt arbete inte skall utföras på entreprenad av de som är oerfarna i den ordinarie verksamheten på fabriken. 

Detta gör arbetet mångdubbelt farligare då de inte själva kan göra en riskbedömning utan blir tvungen att att lita på vad de får för besked ifrån andra. Nu för andra gången med dödlig utgång. Detta är en större trend i samhället än bara den här enskilda olyckan och det är en fruktansvärd syn på arbetarens mänskliga värde då man bara tänker på pengar och jagar några sparade kronor när man väljer att lägga farliga arbeten på entreprenad.

Fordon, ras och fall är farligast på arbetsplatserna, vad gäller fallolyckor så är det bland annat på alla arbetsplatser inom bygg/höghöjdsarbete som innebär stora risker.
http://www.av.se/dokument/statistik/dodsfall/2012/dodsfall_orsak_2010-2012.pdf

Man ser att dödsfallen ökar främst bland de unga, just för att de jobbar mycket som entreprenörer och inte får någon arbetsmiljöutbildning innan de skall påbörja arbetet på farliga arbetsplatser. Men även andra som arbetar under säkra anställningsformer (såsom på entreprenad) löper större risk. http://www.arbetarskydd.se/nyheter/olyckor/dodsolyckor/article3776762.ece

Mina tankar går till de anhöriga.

onsdag 16 oktober 2013

Idag går tankarna till volvo-anställda i Umeå...

600 jobb berörs när Volvo flyttar hyttillverkningen från Umeå till Göteborg. Enligt Jan-Olov Carlsson, som är klubbordförande i IF-metall, reagerade de anställda med tårar, burop och ilska när de fick beskedet idag. ”Vissa reste sig upp och lämnade lokalen”.
http://www.svd.se/naringsliv/branscher/industri-och-fordon/volvo-stanger-hyttillverkning-i-umea_8623960.svd

Jan-Olov Carlsson berättar att anställda vid monteringen på Volvo i Umeå kallades till ett möte idag där de fick veta att deras jobb fyttas till Göteborg.


– 500 arbetstillfällen försvinner och vi räknar med att minst 600 personer kommer att drabbas när allt är genomfört, säger Jan-Olov Carlsson och räknar i den högre siffran in att en varselvåg bland underleverantörer är att vänta. Enligt honom är personalen väldigt besviken och det finns en stor ilska. Fackordföranden berättar att många inte förstår Volvos beslut eftersom verksamheten i Umeå fungerar väl.

Volvoledningen bekräftar att man diskuterar en flytt av monteringen från Umeå till Göteborg, och att beslutet tas i oktober. En flytt kan få förödande konsekvenser, menar Region Västerbotten.
– Vi har bra siffror men beskedet idag är att vi inte längre är behövda. Nu karvar man ut hjärtat på den här fabriken. Jan-Olov Carlsson säger att fyttbeskedet möttes med burop och en del anställda började gråta. Många är arga men även oroliga för sin framtid, menar han.
– Umeå är en liten stad och 600 industrijobb kommer att försvinna, det är mycket.

Samtidigt som hyttillverkningen fyttas från Umeå till Göteborg specialiseras fabriken i Umeå mot plåtpressning, svetsning och målning av hytter, enligt ett pressmeddelande. Dessutom koncentreras tillverkningen av lastbilar i Göteborg till en monteringslina, från dagens två. Totalt påverkas omkring 900 anställda, varav 700 i Sverige, av besluten.

I beslutet ingår även att koncentrera monteringen av medeltunga lastbilar till Blainville, Frankrike. Därmed flyttas tillverkning av medeltunga lastbilar från Gent i Belgien. Tanken med flytten och koncentreringen av koncernens olika verksamheter är att sänka tillverkningskostnaden per lastbil, enligt Volvoledningen.

”Dagens europeiska industrisystem för lastbilar är bland annat resultatet av förvärv och nu avser vi att utnyttja de olika fabrikerna på ett optimalt sätt”, skriver Volvos vd Olof Persson i pressmeddelandet.

tisdag 15 oktober 2013

REA!

Jahaja så den här veckan var det utförsäljning hos Åhléns här i Luleå. Jättetrevligt. Jag gillar rea. Särskilt gillar jag slutreor. När man flera gånger har satt ned priset på en vara, för att i slutändan dumpa priserna totalt med -50% på alla röda lappar.

Det slutade naturligtvis med att jag köpte en hel mängd saker, förhoppningsvis även att jag kommer använda dessa någon gång. Annars är det naturligtvis ett mycket dåligt inköp om man inte har tänkt använda det..


Lite exempel:

- Linne, 129kr, nu 10kr, bleklila och blekt ljusgrön, visserligen vår och sommarfärger men får väl hamna i garderoben till nästa sommar..
- 2  Vita skjortor, kostat 299kr styck, nu 20kr styck.
- Linneskjorta, bleklila och passar bäst vår/sommar, kostat 179kr, nu 20 kr.
- Kjol,  ljus färg,10kr
- Barnmössa, 10kr
- Halsband, 179kr, nu 25kr.
- Örhängen, 129kr nu 15kr.
- Armband, 150kr, nu 15kr.
- Nagellack 15kr
- Läppglans 20kr
- Hårfärg, 35kr

osv. etc. ni förstår idén. Funderar även på om jag borde gå tillbaka och köpa något par skor, bland annat hade de skor som kostat 899kr som nu kostar 50kr, så det är helt ok kvalité. Men som sagt är ju alltid risken att man nu köper saker man egentligen inte behöver.

Jag brukar försöka satsa på baskläder vid sådana tillfällen. Vita skjortor i bra kvalité är ju nästan idiotsäkert och sådant man ändå brukar köpa på sig lite senare. Linnen, underkläder, vad de nu kan vara behöver man också alltid. Sedan läppglans och sånt använder man ju upp vad tiden lider så det brukar gå åt. Förbrukningsvaror är alltid också att föredra. Örhängen var såna där standard tex. pärlörhängen som är nästan idiotsäkra att man kommer använda vid något tillfälle.

Däremot brukar jag undvika att köpa saker i årets modefärger eftersom det kommer kännas tråkigt om bara en kort period så känns det omodernt. En vit skjorta däremot blir aldrig omodern.

Så är det då rea på något tex. tvål, schampoo och andra hushållssaker på coop brukar jag köpa på mig ett lager av det, även om det inte är något som jag behöver just nu så hamnar det i badrumsskåpet. Köper man när saker är billiga och håller sig till sådant man ändå skulle köpa så sparar man ju faktiskt en hel del pengar på det här. Köper man saker man aldrig använder eller en massa extrasaker bara för kul. Ja då slösar man däremot en massa pengar.

Däremot gillar jag inte röda prislappar så de klöser jag alltid bort ifrån varorna så fort jag kommer hem. Prislappar är något fult tycker jag och inget jag vill ha på schampooflaskan i badrummet. Vad handlar du på rea?

söndag 13 oktober 2013

Karta: Afrikas sanna storlek...


Klicka på bilden för en större storlek på kartan! Eller använd den här länken för en ännu större bild: http://static02.mediaite.com/geekosystem/uploads/2010/10/true-size-of-africa.jpg

Världsdelen Afrika är större än USA, Kina, Indien, Japan samt hela Europa, tillsammans. Men beroende på ett snedvridet perspektiv när man gör kartor i bland annat Mercator så syns det inte hur stort Afrika egentligen är på många kartor.

lördag 12 oktober 2013

Den kraftigaste jättecyklon som uppmätts i Indiska Oceanen...

Jättecyklonen Phailin klassas som den kraftigaste som någonsin uppmätts i Indiska oceanen. Myndigheterna befarar fullständigt kaos när den slår till mot Indiens nordöstra kust i dag – och 200 000 har evakuerats.
– Första prioritet är att rädda människors liv, säger katastrofminister Surya Narayan Patra.


Phailin bildades under onsdagen i den Bengaliska viken. Sedan dess har den utvecklats och uppgraderades i går till en femma på den femgradiga Saffir-Simpsonskalan, enligt SMHI. Under natten uppmätte vidstyrkan 150 kilometer i timmen vilket innebär att Phailin är den kraftigaste cyklon som någonsin uppmätts i Indiska oceanen. Den klassas därmed som kraftigare än den förödande cyklon som dödade fler än 10 000 människor i nordöstra Indien 1999.

Tiotusentals människor har evakuerats från kustområden i de indiska delstaterna Orissa och Andhra Pradesh.
– Första prioritet är att rädda människors liv, säkra mat och elektricitet, säger Surya Narayan Patra, katastrofminister i Orissa till nyhetsbyrån AP.

Det är inte bara vindstyrkan som avgör hur farlig och dödlig en cyklon är. Även regn och den så kallade stormfloden är faktorer som påverkar farligheten. Stormfloden, vattenhöjningen på grund av vinden, är svårbedömd. Men det kommer åtminstone bli några meter. Det är väldigt intensiva vindar

Det har varit optimala förhållanden för att en kraftig cyklon ska kunna bildas. Bland annat har varmt havsvatten varit en viktig faktor. Det är osäkert om Phailin kommer nå Indien som en kategori 4 eller 5-cyklon.

Området som beräknas drabbas hårdast är ofta utsatt för liknande stormoväder. Lågt liggande landområden är särskilt utsatta. I framtiden kommer vi dessutom att se allt mer oroligare väder och dessa stormar som tidigare inträffade kanske en gång vart hundrade år, kommer med allt större frekvens. 

Bor man i utsatta lägen  här i Sverige som vid kust, vattendrag som ofta översvämmas eller på bergstoppar bör man flytta, har tidigare vårt eget MSB varnat för.

fredag 11 oktober 2013

Energipriser i England, upp med 8.2%...

SSE är den första av de stora leverantörerna att tillkännage en uppgång i höst. Ökningen, tre gånger inflationen, kommer i nästa månad. SSE säger att det motsvarar £ 2 på en vecka för typisk dual fuel kund. Detta kanske inte är så mycket. Men en del mycket hårt pressade familjer får då ändå välja mellan "värme eller att äta". Det finns många familjer i England som lever nära marginalen för fattigdom.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2451656/Energy-company-SSE-raise-gas-electricity-prices-8-2-cent.htmlSSE meddelade att det är gas och el priserna som förväntas stiga med i genomsnitt 8,2 procent nästa månad. Företaget, som har cirka 10 miljoner kundkonton, är den första att tillkännage en uppgång i höst, men det befaras att andra företag kommer att följa efter. Detta kommer bara några veckor efter att ledaren för partiet Labour, Ed Miliband, lovade att frysa hushållens räkningar för 20 månader framåt om han vinner makten år 2015.

Detta är också en trend i de stigande energipriserna som även kommer drabba resten av Europa de kommande åren. Orsaken är ju alla fossila bränslen som har passerat sin peak och efter detta sjunker tillgången på energi, samtidigt som efterfrågan i många gånger är stigande. På sikt gör det alltså att trenden för alla energipriser är Upp, Upp, Upp...

onsdag 9 oktober 2013

Human flyktingpolitik inom EU?

Italiensk lag stoppade räddning av förlista flyktingar utanför Italien, Lampedusa.


Fartyg hade cirklat kring den förlista flyktingbåten utan att hjälpa till. Samma bild kommer ifrån två olika överlevande:

– Vår båt fick motorstopp i mörkret vid fyratiden på morgonen och det kom ett stort fartyg med många upplysta fönster, som gjorde ett varv runt vår båt, berättar Awet och ritar en cirkel i luften med pekfingret.
– Det kom även en annan båt nära oss, men alla gav sig iväg, fortsätter den unge eritreanen.

Flyktingarna på båten skrek, blinkade med ficklampor och någon sedan tände eld på en filt för att de skulle synas, innan båten kantrade. Men ingen kom för att undsätta dem. Samtidigt är fiskemännen som bor i Lampedusa också upprörda. En vithårig pensionerad fiskare spottar åt lagen som gör att fiskare kan straffas om de undsätter misstänkta illegala invandrare i sjönöd. Lagen kom till år 2002 under Berlusconi-regeringen, och fick namn efter två främlingsfientliga högerpolitiker, Lega Nords dåvarande ledare Bossi och Nationella Alliansens Fini.

Lagen måste ändras. Överhuvudtaget att man inom EU författar lagar som baseras på en sådan inhuman människosyn. Naturligtvis måste vi kunna rädda människor i nöd, utan att fundera på om de är flyktingar eller ej. Sedan blir det ju en fråga för myndigheterna om dessa flyktingar har nog med skäl för att sedan få stanna i landet. Men att inte rädda folk i det akuta skedet grundar sig i en fruktansvärd människosyn.

Jag efterfrågar en human flyktingpolitik inom EU. Vilket samhälle skapar vi annars?

tisdag 8 oktober 2013

Chokladbrist...

Jordens resurser krymper. På lite sikt blir det brist på choklad. Experter har varnat för att världen officiellt kommer att drabbas av brist på kakaobönor den 2 oktober 2020 på grund av den ständigt växande globala efterfrågan. 


Det finns inte tillräckligt med kakao plantager runt om i världen. Vi skulle behöva 2,3 jordklot behövs för att tillgodose människans behov av choklad. Det utrymme som användes för kakaoplantagerna finns inte längre, eftersom gårdarna och odlingarna läggs ned och förvandlas till gummi plantager som de får en bättre avkastning på och då får bönderna mer betalt för sin produkt. Samt att de västafrikanska länder som sedan länge odlar kakao, har drabbats av svår torka. En tredje faktor är att vi har blivit fler som vill ha dessa produkter.

Rimligen kan marknadspriset för kakaoprodukter pila uppåt. Och medan priset stiger, sjunker kakaohalten och kakorna krymper. I framtiden så kommer det därför att finnas mindre chokladbitar, fyllda med fler kex, russin och nötter i framtiden, eftersom de då blir billigare att producera. Chokladen blir också ljusare, eftersom tillsatsen av socker, nötter och smakämnen ökar, när andelen choklad minskar.

Choklad är ju bara ett exempel av alla sorters produkter där vi måste anpassa oss till den ökade efterfrågan. Vi kan inte leva som att vi har flera jordklot, eftersom vi trots allt bara har ett.

Vad händer om en kärnkrafts-slutförvaring skulle börja läcka?


En finsk beräkning och analys från 2009 säger att:
- Om förvaringen för kärnkraft börjar läcka efter, säg 1000 år.
- En stad byggs ovanpå eller i direkt närhet till området
- Om människorna där bara äter mat som produceras lokalt
- Bara dricker vatten som kommer från lokala källor och
- Spenderar all sin tid i det mest förorenade området.

Så är det möjligt att en person som lever t.ex. år 12 000 (i framtiden) skulle komma att få en högsta dos av strålning på 0.00018 mSV per år. Eller motsvarande vad man redan nu får av att äta ca. 2 bananer. Posiva (det finska bolaget som ansvarar för världens första civila kärnavfallsdeponi , i Onkalo) har räknat på detta och vad som kan vara en möjlig högsta dos för de värst drabbade cirka tiotusen år från nu .
http://www.posiva.fi/files/1230/POSIVA_2010-03web.pdf

Siffran - 0.00018 milli - sievert per år - förutsätter också att kopparkapslarna där förbrukade bränslepellets är inrymt börjar läcka efter bara 1000 år och ändå , är de värsta siffror man får fram, en summa som uppgår till en dos av vad man skulle få av att äta ungefär två bananer idag.

Vi kan naturligtvis inte vara säkra på vad som händer 10 000 år från nu , men sannolikheten att personer får doser som faktiskt kan innebära någon verklig fara , även på lång sikt ( säg, mer än 10 mSv per år - vilket kan producera tillräcklig risk för cancer i statistisk mening ) verkar avlägsen.

Jag tycker därför fortfarande att kärnkraft även i framtiden kan vara ett alternativ bland många, i framtidens energiproduktion.

lördag 5 oktober 2013

Medborgarlön i Schweiz?

Schweiz kommer att hålla en omröstning om huruvida man ska införa en grundinkomst för alla vuxna . Det som brukar kallas medborgarlön. Detta har uppkommit ifrån gräsrotsnivå och en kommitté som har fört fram förfrågan om att alla vuxna i Schweiz ska få en villkorslös inkomst på 2.500 schweizerfranc ( $ 2800 ) per månad från staten , med syfte att ge ett ekonomiskt skyddsnät för befolkningen .
http://www.reuters.com/article/2013/10/04/us-swiss-pay-idUSBRE9930O620131004På bild: 5 cent mynt, i luften, utanför parlamentsbyggnaden i Bern.

Arrangörerna bakom namninsamlingen, drog in mer än de 100.000 namnunderskrifter som krävs för att en folkomröstning skall hållas och på fredagen tippade man en lastbil med 8 miljoner Rappen mynt utanför parlamentsbyggnaden i Bern , en för varje person som bor i Schweiz .

Enligt schweizisk lag, så kan medborgarna själva organisera populära initiativ som kan leda till att kanalisera allmänhetens ilska i en direkt politisk handling. Bara de får namnunderskrifter som stödjer deras upprop. Landet håller normalt flera folkomröstningar om året så där ligger man lite i framkant.

I mars, exempelvis, så drog de schweiziska väljarna fram några av världens strängaste kontroller för chefslöner, vilket skulle tvinga offentliga företag att ge aktieägarna en bindande omröstning om vilken ersättning chefen skall ha. I ett annat separat förslag kom man fram till att man skulle kunna begränsa de månatliga chefslönerna till något mer än vad bolagets lägst avlönade personal tjänar på ett år , det så kallade 1:12 initiativet, vilket också står inför en folkomröstning den 24 november.

Initiativets organisationskommitté till just den här folkomröstningen om medborgarlön, sade att en grundinkomst delvis kan finansieras genom pengar från försäkringssystemen i Schweiz. Tidpunkten för omröstningen har ännu inte meddelats , i avvaktan på officiell vägledning från regeringen .

onsdag 2 oktober 2013

Intervjufrågor under jobbintervjun...

Jag har en arbetsintervju inbokad och inför det tittade jag igenom lite olika intervjufrågor som man kan tänkas få. Det finns mycket spännande här i världen att arbeta med så får jag inte just det här jobbet kommer jag säkert en dag att hitta ett annat spännande arbete att söka. Jag tycker mycket om mitt nuvarande arbete också så jag sitter ju inte i sjön. 

Fördelen med att få ett nytt jobb är dock chansen att få lära sig något nytt. Jag älskar att lära mig nya saker och känna att livet ger mig utmaningar. Det är också roligt att gå på arbetsintervju, så man borde kanske alltid söka olika arbeten...


Vanligaste intervjufrågorna:
http://www.jusek.se/Karriar/Vanligaste-intervjufragorna/

Du kommer att få en mängd frågor under intervjun, och en del kan vara både jobbiga och svåra att svara på. Är du förberedd så är chansen mycket större att du kan behålla ditt lugn och inte bli osäker eller stressad. Här har vi listat de vanligaste frågorna.

1. Berätta lite om dig själv

Här ska du göra en liten berättelse om delar av ditt liv på några minuter. Berätta inte hela ditt livs historia, utan gör en kort presentation. Då ges möjlighet till följdfrågor och intervjuaren kan välja vad han eller hon vill fördjupa sig i. Tänk på att lägga tyngdpunkten i din berättelse på de senaste åren. Intervjuarens syfte med frågan är ofta att ”bryta isen” och höra vad du väljer att berätta om. Om du vill kan du använda det här tillfället till att förklara varför du gjort några av dina val här i livet.

2. Hur är du som person?

Arbetsgivare vill ha en person som kan tillföra någonting till verksamheten. Här gäller det att visa att du inte bara i ord är aktiv och entusiastisk. Tala om hur du löst problem och fattat beslut i tidigare arbetssituationer eller verksamheter. Undvik att prata om hypotetiska situationer. Underbygg det du påstår om dig själv med exempel från verkligheten. 

3. Vilka positiva egenskaper har du?

Förbered två till tre saker som du kan motivera och ge exempel på. Diskutera gärna hur du ska formulera dig med någon kompis eller kollega som känner dig väl.

4. Vilka negativa egenskaper har du?

Många tycker att det är svårt att svara på frågan om vilka deras svaga sidor är. Här handlar det inte om att arbetsgivaren vill sätta åt dig, utan att de vill veta hur väl du känner dig själv. Ingen människa är perfekt och när du ger exempel på någon egenskap som du uppfattar som negativ ger du prov på att ha god självkännedom.

Var noggrann med att tala om att du är medveten om dina brister och hur du hanterar dem. Gå däremot inte i fällan och nämn en negativ egenskap som egentligen kan ses som positiv. Vanliga sådana klyschor är till exempel envis och nyfiken.

5. Arbetar du helst i grupp eller ensam?

Här vill arbetsgivaren veta om du är en ensamvarg eller en gruppmänniska. Det kan vara svårt att själv kategoriskt veta vilken personlighet du har. Du kan alltid svara att du är både och. Att du är bekväm med att arbeta ensam samtidigt som det är skönt att känna stöd från en grupp och kunna ta tillvara gruppens samlade erfarenheter.

6. Vilken roll har du i en grupp?

Är du den typiska ledaren som tar befälet och ser till att alla kommer i arbete eller är du den lugna arbetsmyran som inväntar arbetsuppgifter och riktning? Det här kan givetvis se olika ut i de grupper du varit en del av. Fundera på de olika rollerna och vilken du känner dig mest bekväm i. Kom ihåg att på alla arbetsplatser behövs olika personligheter – både ledare och arbetsmyror.

7. Hur reagerar du på kritik?

Ingen är perfekt och alla misslyckas vi någon gång i livet. Hur vi reagerar på det är mycket individuellt. Söker du jobb i en prestationsorienterad organisation är det viktigt att du kan ta kritik, både personlig och vad gäller resultatet av ditt arbete.

8. Kan du definiera framgång?

Vad är viktigt, vad är det som driver dig – pengar, personlig utveckling, intressanta kollegor, att få leda andra, flexibla arbetstider, svåra arbetsuppgifter eller mycket fritid? Det är givetvis mycket individuellt och låt det vara så även under intervjun. 

9. Kan du definiera motgång?

Ett bra sätt att definiera motgång kan vara att berätta om ett tillfälle då du misslyckades. Berätta sedan att du tog reda på varför det misslyckades och att du sedan tog dig an problemet igen och lyckades bättre den gången. Det här visar att du vågar ta dig an svåra arbetsuppgifter och inte ger upp om det misslyckas. 

10. Hur hanterar du stress?

Stress är en av de faktorer som snabbast bryter ner oss människor. Både kort- och långvarig stress kan leda till hälsoproblem som övervikt och högt blodtryck. Antalet konflikter blir dessutom färre om vi kan hantera stress. Motionerar du eller har du något annat fritidsintresse? Berätta om det eller säg att du brukar säga ifrån när du börjar känna dig stressad. 

11. Vad känner du till om oss?

Även om du har läst på bra om företaget ska du nöja dig med att lyfta fram det viktigaste. Tänk på att det är viktigt att vara konkret och kortfattad. Arbetsgivaren vill höra om du har ansträngt dig att söka information. Nämn gärna vilka källor du har använt dig av.

12. Varför söker du det här jobbet?

Här bör du på ett övertygande sätt kunna tala om att du har både intresse av och fallenhet för de konkreta arbetsuppgifterna. Motivera också varför ditt intresse är stort. Konkretisera med utbildning och erfarenhet. Svaret ger arbetsgivaren en bild av hur intresserad du verkligen är och vilken potential du ser i den utlysta tjänsten. 

13. Vad kan du tillföra organisationen?

Arbetsgivaren vill gärna finna något hos dig som kompletterar det som för tillfället saknas. Berätta vad du tror att du kan bidra med. Har du några förslag på hur du vill förändra arbetssättet eller inriktningen kan du nämna det. Referera också till kriterierna som finns i platsannonsen. 

14. Varför ska vi anställa just dig?

Gör klart för arbetsgivaren varför just du ska ha jobbet. Knyt an till varför du söker jobbet, din erfarenhet och utbildning och dina starka sidor. Utveckla tankegångarna från din ansökan. 

15. Varför valde du den utbildningen?

Om du är nyexaminerad kommer du säkert få frågor kring din utbildning eller studieinriktning. Berätta om varför du valde just den utbildningen och vad som mest intresserade dig med den. Du kan också berätta om det viktigaste du lärt dig under din studietid förutom de rena faktakunskaperna. Har du studerat utomlands kan du berätta hur det har påverkat dig. 

16. Vad har du arbetat med tidigare?

När du berättar om eventuella tidigare arbetsgivare ska du lägga tonvikten på det som är relevant för det jobb du söker just nu. Du behöver inte berätta om allt du kan och har gjort, utan lyft fram de kunskaper och färdigheter som är intressanta för just detta arbete.

Det kan också hända att intervjuaren vill gå igenom ditt cv. Du kan få frågor kring varför du har bytt jobb, vad du velat uppnå med dina olika jobbyten och om detta har infriats. Skulle det finnas luckor i ditt cv så bör du vara förberedd på det. Exempel på luckor kan vara att du har rest, varit sjukskriven eller varit föräldraledig. Tänk efter om det finns en röd tråd som kan förklara olika val du gjort i ditt yrkesliv. 

17. Varför söker du nytt jobb/varför slutade du din förra anställning?

Berätta vad du har lärt dig och vilka kunskaper och färdigheter du kan föra med dig från ditt gamla arbete till det nya arbetet. Lyft fram viljan att lära dig nya saker, få mer ansvar eller möjlighet att arbeta i en annan bransch. Här får intervjuaren en mer ingående uppfattning av din nuvarande eller före detta tjänst och vad som driver dig att söka nytt.

Kom ihåg att aldrig tala illa om en före detta arbetsgivare. Använd hellre en vit lögn och säg att du vill gå vidare mot nya utmaningar i stället för att berätta att du inte kom överens med chefen.

18. Vad tycker du är viktigt hos en arbetsgivare?

Tala om vad som är viktigt för dig. Är det kompetensutveckling, bra personalpolitik eller kanske möjlighet till internationell karriär? 

19. Hur ska en bra chef vara?

Skulle du få den här frågan så bör du iaktta en viss försiktighet. Om du målar upp bilden av en superchef med en dynamisk ledarstil kan det slå helt fel ifall din tilltänkta chef har en mer försiktig framtoning. Försök inte heller anpassa ditt svar till den chef som sitter med på intervjun, utan berätta vad du uppskattat hos dina tidigare chefer, det blir ofta trovärdigt och det är positivt att höra att du uppskattar din chef. Ett svar du bör undvika är ”Jag har aldrig haft en bra chef”. Försök att svara både ärligt och diplomatiskt.

20. Vad gör du om fem år?

Denna fråga är fortfarande ganska vanlig, trots att arbetsmarknaden är mer rörlig än tidigare. Se det som ett utmärkt tillfälle att berätta om dina ambitioner och drömmar om utveckling i karriären. Att sia om framtiden är svårt och därför är svaret ”Jag vet inte” helt okej. Arbetsgivaren vill dock veta vilka ambitioner du har och om det här jobbet ligger i linje med dem. Undvik att skoja till det med att ”Om fem år är jag trettio år och vd för det här företaget”. 

21. Vilken företagskultur tilltalar dig?

Du kommer att spendera en stor del av din tid hos din kommande arbetsgivare. Är det viktigt för dig att ha en tydlig uppdelning mellan ditt privatliv och arbetsliv eller föredrar du mycket sociala aktiviteterna på jobbet? Vilken typ av organisationsstruktur tilltalar dig? Ska det vara ett hierarkiskt företag eller ett mer informellt? 

22. Söker du andra jobb?

Här gäller det att vara diplomatisk. Bestäm dig för om du ska berätta om ansökningar du har ute eller om du ska hålla detta för dig själv. Berättar du att du söker andra jobb är det viktigt att du ändå tydligt kan motivera varför du vill ha just det här jobbet. Arbetsgivaren vill veta hur intresserad du är och samtidigt få veta om andra konkurrerar om dig.

23. Vad gör du på fritiden?

Det är alltid bra om du kan berätta att du tränar eller åtminstone rör på dig, eftersom vi alla vet att detta ofta leder till en bättre hälsa och en bättre koncentrationsförmåga. En blivande arbetsgivare vill se att du har balans i livet. Har du många fritidsintressen ska du inte berätta om alla, utan lyft fram dina främsta intressen och fokusera på dem.

24. Hur ser din familjesituation ut?

Arbetsgivaren har ingen rätt att fråga vare sig om du tänker bilda familj eller vilken din sexuella läggning är. Tyvärr är det fortfarande många som får frågan om det finns planer på att skaffa barn. Frågan ställs oftast inte rakt ut, utan bakas in i andra frågor som exempelvis om din sambo och du har bott ihop under en längre tid. Förbered dig på dessa typer av frågor ordentligt så att du ger ett klart och tydligt svar. Du behöver inte svara och säg aldrig mer än vad du känner dig bekväm med. Svarar du nej så innebär inte det att det svaret är bindande för all framtid. 

25. Kan du arbeta övertid om det behövs?

Arbetsgivaren vill veta om du är flexibel och kan jobba över i fall det blir en tillfälligt högre arbetsbelastning. Var arbetsgivaren tillmötesgående men fråga om det är vanligt förekommande med mycket övertidsarbete och hur det kompenseras. 

26. Jobbet innebär en del resor, hur ser du på det?

Oftast har det stått i annonsen i fall arbetet innebär en del resor och då har du nog redan vägt in det i ditt beslut om att söka jobbet eller inte. Berätta varför du uppskattar att resa i jobbet, och hur du löser eventuella praktiska problem kring det. 

27. Frågor kring oegentligheter

I dag blir det allt vanligare med bakgrundskontroller av olika slag. Var beredd på att du kan komma att exponeras för utdrag ur belastningsregistret och koll av betalningsanmärkningar. Om du har någon anmärkning kan det vara bra att berätta om detta innan utdraget görs. Då behöver det inte bli en stor sak av den informationen. 

28. Vad har du för löneanspråk?

Avvakta så länge som möjligt med att lämna löneanspråk, något som du kan motivera med att du först vill veta mer om tjänsten och om du är aktuell för den. Om arbetsgivaren absolut vill ha reda på ditt löneanspråk måste du givetvis tala om detta. Därför behöver du ha förberett ett lönebud redan vid första intervjun. Kontakta gärna oss för att få veta det aktuella löneläget. 

29. När kan du börja?

Kanske den enklaste frågan att besvara. Prata i positiva termer och svara exempelvis att ”Jag kan börja arbeta om en månad”.

30. Har du några frågor till oss?

Förbered gärna några frågor i förväg. Det är viktigt att du får svar på det du behöver veta för att kunna avgöra om det är ett arbete du verkligen vill ha – intervjun handlar inte bara om att bli vald utan lika mycket om att du ska välja. Det visar också att du är uppriktigt intresserad av företaget och tjänsten.


Exempel på frågor som du kan ställa är:

Vad finns det för utvecklingsmöjligheter i företaget?
Hur kan en arbetsvecka på jobbet se ut för mig?
Arbetar ni i team och i projekt?
Finns det en arbetsbeskrivning eller skapar jag ramarna själv?
Vad förväntas av mig beträffande arbetsuppgifter, ansvar, och befogeheter?
Hur är arbetsbördan över året, är den jämnt fördelad eller förekommer toppar och lugnare perioder?
Hur är personalomsättningen?
Vilka förmåner kan ni erbjuda?
Har företaget kollektivavtal?
Hur fortskrider rekryteringsprocessen?