En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

onsdag 8 augusti 2012

Massdöd av fiskar i torkans spår...

Den långvariga värmen och torkan i USA har börjat krascha ekosystem genom plötslig massdöd av fiskar. På en del platser så har vattennivån blivit väldigt låg, samt att den långvariga höga temperaturen i luften även har värmt upp vattnet och fiskarna drabbas av diverse sjukdomar när bakterier växer till sig i vattnet.
http://news.yahoo.com/thousands-fish-die-midwest-streams-heat-183228110.html


Fiskarna dör i tusental, och i förra veckan dog 40 000 fiskar av arten stör i Iowa när temperaturen i vattnet steg till 36,1 grader. Man räknar med att totalt sett har hundratusentals kanske upp till en miljon fiskar dött bara i Iowa.

Fiskdöden hotar även en stor fridlyst bottenlevande fisk "Redhorse" som även tidigare hotats av utrotning, då torkan har gjort att en stor del av fiskhabitatet "Aux Sable Creek" som är det största reservatet för denna fisk, har torrlagts i torkans spår.

Detta är även i linje med vad IPCC klimatpanel tidigare sagt om att även mindre höjningar av världens genomsnittliga temperatur, hotar ekosystem som inte hinner anpassa sig till förändringarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar