En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

onsdag 29 augusti 2012

Extrem brandrisk på många platser i Europa...

Det ser inte ut som att torkan kommer att upphöra inom den närmaste tiden. Tvärtom förvärras hela tiden läget i södra Europa.

Tidigare har vi sett att den här extrema torkan har konsekvenser för jordbruket i Europa, USA samt även Asien. http://rymdiz.blogspot.se/2012/07/torkan-sprider-sig-fran-usa-och-ar-nu.html


Källa: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5250423

Dessutom ser Balkan de värsta skogsbränderna på 50 år. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5250291

Torkan slår hårt mot södra Europa. Detta gör även att det blir svårt för marken att återhämta sig till nästa års säsong. Det är stor sannolikhet att även nästa år kan bli torrt när torka är ett fenomen som uppstår under en längre tid och ingenting som kommer hastigt då det är en kombination av många faktorer...

tisdag 28 augusti 2012

Apple kills Star Trek...


Klassiker, StarTrek/Apple parodi från förra året, men fortfarande aktuell, inte minst sedan nu senast då Apple vann ett ärende de drivit gentemot Samsung.
http://gizmodo.com/5937762/samsung-vs-apple-apple-winning-big-updating

Apple har ju bland annat patent på en del väldigt enkla funktioner som man kan tycka att det borde vara svårt att ta patent på, särskilt när det gäller funktioner vars idé ändå funnits tidigare innan Apple började använda dem. Till exempel idéer om framtiden som fanns redan i "Star Trek".

Så det verkar som att patentstriderna kring sådan här teknik kommer att fortsätta...

En sak är dock säker, patentstrider kring sådan här teknik är inget som vi konsumenter vinner på i varje fall, då det gör att utvecklingen stannar upp och går långsammare.

Nu släcks glödlampan...

I månadsskiftet är det dags att säga farväl till glödlampan. I mer än ett sekel har den lyst upp de svenska hemmen, men den 1 september förbjuds de i hela EU.  http://www.expressen.se/leva-och-bo/glodlampan-har-bara-4-lysande-dagar-kvar/


Det sägs att det ska minska el­notan i Sverige med tio procent. Glödlampan som tidigare försvann  i 60 watt har kanske ingen saknat, men nu försvinner alltså även 40-, 25-, och 15-wattslamporna.

Det är av miljöskäl som EU beslutat att glödlampan ska fasas ut, en glödlampa innehåller bly och dra mycket mer energi än tex en lågenergilampa. Lågenergilampan innehåller istället kvicksilver, men tack vare energibesparingen är utbytet ändå försvarbart. 

Så antagligen kommer det om ett tag bli akut att byta alla lampor igen för kvicksilvret vill ju ingen sprida, så det krävs att de samlas in noggrant när de lyst sina timmar.

Man säger även att utfasningen kommer att påskynda utvecklingen av andra energisnåla ljuskällor som tex diodlampor och halogenlampor.

Framtiden hänger på att företagen behåller tillverkningen...

Sveriges Radio hade en intressant artikel om hur framtidens tillverkningsindustri bör se ut.
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=4218&grupp=3692&artikel=5247362

De skriver om hur många företag har länge haft strategin att lägga produktionen i låglöne länder för att få ned produktionskostnaden. Detta har lett till att länder som USA tappat exempelvis sex miljoner jobb inom tillverkningsindustrin de senaste tio åren.


I Sverige och i andra avancerade ekonomier, ser det också ut på ett liknande sätt. Svaret på utflyttnigen av jobb har varit att satsa mer på forskning och skapa förutsättningar för nya innovationer. Men en ny produkt betyder inte automatiskt att det skapas särskilt många nya jobb om inte produkten tillverkas här och särskilt inte om ett utländskt företag köper patentet.

Om vi inte försöker bevara tillverkning inom landet kommer vi urholka vår välfärd. Vi kan inte alla ägna oss åt att vara tjänstemän utan att ha en stark tillverknings och exportindustri.

Det blir därför avgörande att ändra vårt synsätt om att i längden är det mer lönsamt för oss att betala mer för en produkt som är tillverkad här, än att köpa billigare varor som importerats och tar pengarna ut ur landet. 

Orsaken till den fallande produktionen inom Sverige och västvärlden beror på att cirka en femtedel av produktkostnaden för ett genomsnittligt tillverkningsföretag utgörs av ersättningar till de anställda. Tittar man på denna kostnad i hela värdekedjan, det vill säga arbetskostnaden som ingår i komponenter från underleverantörer, så är andelen som utgörs av arbetskostnader mycket högre ändå. 

Detta innebär att det finns starka incitament att kontinuerligt flytta produktion till områden med lägre ersättningsnivåer för arbete, som till exempel Asien. Vissa produkter lämpar sig, av olika skäl, dock väldigt dåligt för långa transporter i dagsläget, som till exempel lastbilar, trädgårdsprodukter, stora kylskåp mm. Dessa kommer i stor utsträckning fortsätta tillverkas nära de viktiga slutmarknaderna i Europa och USA.

Frågan är om vi kommer att kunna acceptera exempelvis lägre löner för ungdomar och unga som kan gå in i arbete inom tillverkningsindustri, istället för att vi skall ha en massiv arbetslöshet inom denna grupp när det egentligen kunde finnas arbetstillfällen...

Fortsätter trenden som nu kommer vi alla att bli fattigare på sikt, samt arbetslösheten öka i den takt vi skickar jobben utomlands.

måndag 27 augusti 2012

Svinkoppor...

En av de många charmiga inslagen med att ha barn är att man då och då får vara hemma för vård av barn, och behandla alla möjliga av världens sjukdomar. Den här gången var det tydligen dags för "Svinkoppor".

Svinkoppor, som även kallas impetigo, är en ytlig, smittsam hudinfektion som beror på bakterier. Infektionen ger symtom i form av utslag, blåsor och sår. Tvätta med tvål och vatten flera gånger om dagen så att sår och blåsor torkar ut. Vänd dig till vårdcentralen om behandlingen inte hjälper inom en vecka, om du har många koppor i ansiktet alternativt över ett stort område på kroppen eller om du får feber.

Svinkoppor är inte egentligen en barnsjukdom, men den smittar mycket enklare mellan små barn eftersom  de leker närmare varann och kanske "tuggar" på samma leksaker osv.


Svinkoppor är en ytlig hudinfektion och orsakas av särskilda bakterier, streptokocker eller stafylokocker. Infektionen ger oftast inga andra symtom än utslag men kommer ibland i samband med en förkylning.

Svinkoppor är inte farliga, men smittar vid hudkontakt. Därför är det särskilt vanligt bland barn som smittar varandra när de leker. Barn bör hållas hemma från skola och förskola tills kopporna har torkat ut och sårskorporna fallit av. Kopporna smittar så länge det finns sår som inte har läkt.

Svinkoppor av streptokocker ger ofta ytliga sår som bildar honungsfärgade skorpor om de lämnas i fred. De sitter oftast i ansiktet – vid näsvingarna och kring munnen – men också på fingrarna, där de kan ge nagelbandsinfektioner.

Egenvård vid svinkoppor

Det är viktigt att behandla infektionen så att inte bakterierna fritt kan sprida sig över huden.

Tvätta blåsorna/skorporna/såren med tvål och vatten flera gånger om dagen så att skorporna försvinner och såren torkar ut.

Att tänka på

- Smittan kan spridas via textilier. Det är därför viktigt att byta örngott varje dag och tvätta handdukar och lakan ofta.
- Klipp barnets naglar korta, och försök se till att barnet inte kliar på sina sår, petar i näsan, biter på naglarna eller suger på fingrarna.
- Tvätta alltid händerna när du har varit i kontakt med barnets svinkoppor.


Detta betyder alltså, att jag är hemma och tar hand om barn och bara undantagsvis uppdaterar bloggen den här veckan. Hoppas ni andra håller er friska och att ni har en ekonomisk buffert för sådana här händelser. 

Att ha ett välfyllt förråd av mat hemma, tvättsprit och annat kan vara bra när barnen blir sjuka. Vid infektioner behöver man vara noga med hygienen, men även när barnen har andra favoriter som "kräksjuka" eller annat. Tvättsprit är alltid bra att ha hemma tycker jag. Papper, eller pappershandukar kan vara bra för att undvika att man använder en smittad handduk.

Förhoppningsvis är jag tillbaka i normal takt av bloggande nästa vecka! 

lördag 25 augusti 2012

Var fjärde svensk är helt pank innan nästa lön...

Nästan var fjärde svensk (23 procent) har gjort av med hela sin månadslön före nästa löneutbetalning. Två tredjedelar (63 procent) av dessa gör heller inget åt saken, visar en undersökning som banken Nordea låtit göra bland 1.000 personer i åldrarna 18-65 år. 
http://www.di.se/artiklar/2012/8/25/lonen-slut-i-forvag-for-var-fjarde-svensk/

Åldersgruppen 26-39 år har svårast att få pengarna att räcka till. Personer i den åldern är ofta mitt i livet med stora utgifter, barn och bolån.

Några fakta:

- Hos 23 procent bland de tillfrågade räcker månadslönen inte fram till nästa löneutbetalning.
I åldersgruppen 26—39 år räcker lönen inte till för 31 procent.
- Bland dem som inte lyckas, blundar 63 procent för problemet genom att inte ens försöka göra något åt saken.
- En annan undersökning nyligen visar att 17 procent av de svenska hushållen skulle klara sig högst en månad, eller inte alls, på eget sparkapital om inkomsten skulle gå förlorad.


Egna tankar:

Hur kan det komma sig att ingen gör något åt sin situation? Hur kan det vara så att man har en sådan tilltro till att man aldrig kommer att komma i en situation där man behöver pengar direkt?

Vad gör man om något händer just när man har slut med pengar? Om bilen går sönder? Om kylskåp eller annat viktigt i hemmet går sönder? Om något annat händer som skulle göra att man inte kan vara i sitt hus utan behöver några dagar på hotell eller liknande?

Om lönen blir försenad? Om någon nära anhörig blir sjuk och man skulle behöva ta sig till där de är för att träffa dem t.ex. på sjukhuset?

Det är så otroligt viktigt att ha en buffert, ett sparande både för eventuella akuta situationer som kan uppstå, för om man inte gör det så kommer man antagligen förr eller senare att upptäcka att man har satt sig i en otroligt dålig situation. Pengar på något sätt innehåller valmöjligheter. När man sätter sig i en situation där man inte har några pengar så har man också slut på valmöjligheter. Både för sig själv, och har man familj, så drabbar det även barnen.

Barn kan inte förstå varför man inte kan göra utflykter och ha roligt för att mamma och pappa har slut på pengar i slutet på månaden. Att man lever så att man inte ens har råd med kanske färsk frukt och färskvaror i slutet på månaden? Är det sådana förebilder som föräldrar idag är för sina barn?

Det stavas med ett ord "katastrof".

Om det verkligen är så här, så är det till och med mycket värre än jag ens kunde föreställa mig...
Detta skall fortfarande vara "Goda Tider". Vad gör vi när de dåliga tiderna kommer?

R.I.P Neil Armstrong...

En gigant har gått ur tiden, den första mannen på månen. http://gizmodo.com/5937867/rip-neil-armstrong-first-man-on-the-moon

Neil Armstrong var den som förde Apollo 11 till månen, och satte våra första fotavtryck på månen den 21 Juli, 1969, kl. 02:56.1969 hade Armstrong befälet över Apollo 11, det första bemannade uppdraget att landa och gå på månen. Den förprogrammerade landningsplatsen visade sig vara en krater med en diameter motsvarande en fotbollsplan som var full med stora klippblock varför Armstrong kopplade ur autopiloten och styrde farkosten manuellt, till en bättre landningsplats utanför kratern och satte därefter ned månlandaren Eagle. När The Eagle tog mark hade man genom den oplanerade förlängda landningsfasen, ytterst lite raketbränsle kvar.

I Houston var det helt tyst under denna kritiska fas då man trodde att 'Örnen' skulle kraschlanda. I kommunikationen mellan Houston och skeppet är det enda som sägs från Houston, "60 seconds", vilket avsåg återstående tiden innan bränslet skulle vara slut vilket skulle ha lett till en total katastrof för den första månlandningen. När Armstrong meddelade att "The Eagle has landed.." utbröt ett stort jubel i kontrollrummet i Houston. Den vånda man genomgått i kontrollrummet i Houston under den manuella landningen uttrycktes som "You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again!"

One small step for a man, one giant leap for mankind.  ~
Neil Armstrong, 1930-2012

Lördagsmys: Det finns filmer att se på Youtube...

Märkligt, tänkte jag när jag plötsligt såg att det ligger full-längds filmer på Youtube. Kanske har många redan upptäckt det här, men ser att det finns många gamla klassiker som man inte sett på länge...

Några exempel:

Talladega NightsPretty Woman


War Games


Jag väljer att inte länka till dessa direkt, då det alltså kan handla om brott emot upphovsrätten, om man länkar till material som kan vara upphovsrättsskyddat. Men söker man på Youtube så hittar man nog det man är intresserad av.

Konstigt nog ligger det alltså, hur många full-längds filmer som helst på Youtube som förmodligen inte borde ligga där, så det verkar som att Youtube får fortsätta jobba med det här, eftersom det är filmer som fortfarande borde omfattas av upphovsrätten och fortfarande borde vara ett intresse ifrån filmbolagen att de inte ligger i sin helhet på Youtube.

Men så länge de ligger där, och inte Youtube tar ned dem, vilket de annars brukar vara bra på så kan man ju se någon film kanske. Vad jag kan se så finns det mängder med filmer som man inte har sett på länge...

När man tittar på saker på Youtube bryter man inte själv emot upphovsrätten utan det är Youtube som företag som ansvarar för det som användare har lagt upp där. De klipp och filmer som de upptäcker brukar leda till att den enskilda användaren stängs av och kontot försvinner men tydligen kommer det nya användare hela tiden som lägger upp saker, som svampar ur jorden...

Buzzfeed upptäckte det här för kanske ett halvår sedan, men de flesta av filmerna i den listan har sedan tagits bort av Youtube exempelvis. http://www.buzzfeed.com/provincialelitist/great-films-uploaded-to-youtube-in-2011

Med denna underliga insikt så får jag önska er vidare: Ha en trevlig lördagskväll!

fredag 24 augusti 2012

Fredagsmys: Epic Tea Time med Alan Rickman

Så här på fredagskvällen kan man ju avnjuta en kopp té, och vilket bättre sätt finns det än att göra det med Alan Rickman och musik ifrån filmen Inception? 


Eller gå direkt till youtube och se den där: http://www.youtube.com/watch?v=eob7V_WtAVg
Klippet är i HD och bör ju avnjutas i full bild så kanske bättre ni går direkt in på Youtube via länken!

Jag gillar dricka té som jag även skrivit om här: http://rymdiz.blogspot.se/2012/07/te-som-blommar.html

Ha en fortsatt härlig fredagskväll, allesammans! Trevlig Helg!

torsdag 23 augusti 2012

Boktipset: Fallvatten

Niemi kommer snart med en ny bok som släpps den 28.e augusti. Jag har inte läst den men temat låter ju onekligen bekant då jag själv bor i Luleå och funderat kring vad som skulle hända om Sourvadammen brister.

Per Mikael Niemi, är född 1959 i Pajala, Norrbotten och är en "tornedalsk" författare.

"Romanen skildrar hur vattenmagasinen fylls på av ett intensivt regnande och börjar läcka. Fördämningarna rasar och när vågen tar fart finns inget mänskligt som kan stoppa den. Elnät och telefoni slås ut. Vägar proppas igen när människor försöker fly."
Finns även att köpa exempelvis här: http://www.bokia.se/fallvatten-12871277

"Ett intensivt regnande har plågat nordligaste Norrland hela hösten. Det är här, i Lule älv, mot den norska gränsen, som kraftverkens enorma vattenmagasin ligger på rad. En dag händer det ofattbara plötsligt reser sig en grå vägg, det är dammarna som till slut brister, enorma krafter släpps lösa och en flodvåg som inte borde finnas sveper undan allt i sin väg. Bland de som drabbas finns den urbane samen som kör sport-Saaben för sitt liv samtidigt som tsunamin växer i backspegeln. Här är den självmordsbenägne helikopterpiloten som söker döden mot berget men kommer att flyga ikapp med fallvattnet, hans gravida dotter och den förlupna hustrun, här finns den utbrända lärarinnan och kraftverksarbetaren som äntligen får chansen att visa fruntimren vem som faktiskt är starkast. Deras öden flätas samman i den desperata kampen mot katastrofen. Längs sin väg mot havet kommer vattenväggen inte bara att förändra landskapet för alltid, människornas liv blir aldrig detsamma i den mån de överlever Fallvatten är något så ovanligt som en svensk katastrofroman. Den utspelar sig under en enda, ödesdiger dag i Norrbottens skogsland, med ett tempo och en intensitet som tar andan ur läsaren."

Jag tror att jag kommer att läsa den här boken då temat känns spännande. Så det kommer nog ett uppföljningsinlägg när jag väl tagit mig för att läsa den, men för de som känner sig manade finns det alltså i hyllorna i butiken redan nästa vecka.


På bilden: Harsprånget

Men i väntan på den här boken kommer här istället en kort stämningsfull novell om vad som händer om dammen brister...

Om dammen i Suorva rasar leder det till den värsta katastrofen i Sverige någonsin. Flodvågen skulle spola bort allt liv längs Luleälven, Luleå skulle läggas under vatten och elförsörjningen i Sverige skulle behöva årtionden för att återhämta sig. Räddningsverket har en färdig plan för att evakuera Luleås invånare. Men varför finns det ingen plan för att förhindra det?

Klockan åtta på kvällen brister dammen i Suorva, högst upp i Stora Luleälven. 6.000 miljoner kubikmeter vatten frigörs plötsligt och skapar en flodvåg av dimensioner som inte går att föreställa sig. Några minns säkert 1985, när dammen i Noppikoski rasade, och enorma mängder vatten strömmade ner långt utanför Oreälvens normala fåra. Ingen människa omkom, men vägar och broar skadades och all skog, vegetation och mark spolades bort inom stora områden. Olyckan ansågs stor och fick mycket uppmärksamhet. Men Suorva har 6.000 gånger mer vatten än Noppikoski. Vatten som följer Luleälven mot Luleå. Som kommer att dra med sig allting längs vägen.

Kamp mot tiden

Nu börjar kampen mot tiden. Flodvågen kommer att nå Luleå inom 30 timmar. Men redan efter åtta timmar rasar dammen i Porjus med sina 680 miljoner kubikmeter vatten. Och då har alla samhällen längs Stora Lulevattnet försvunnit i vattenmassorna. Och bara några ögonblick efter raset i Porjus spolas kraftverket i Harsprånget bort. Vid det här laget är utrymningen av Luleå redan i full gång. Signalen VIKTIGT MEDDELANDE hörs över hela staden. Räddningstjänsten har satt igång sin evakueringsplan, men det går långsammare än planerat eftersom det är natt i Luleå och människor inte lyssnar på radio. Dessutom har många hem redan blivit av med strömmen och kan inte följa nyheten på TV. Via radio uppmanar räddningstjänsten Luleåborna att utrymma staden. Genast. Men ingen panik! Man läser upp listan på saker som Luleåborna måste ha med sig: sovutrustning, toalettartiklar, medicin, batteriradio, pengar och värdehandlingar. Men ta bara med det absolut nödvändigaste! Räddningstjänsten påminner också om att familjerna måste hålla samman.

Sjukhuset under vatten

Sunderby sjukhus måste evakueras, sjukhuset är nämligen byggt inom radien som kommer att hamna under vatten. Telefonlinjerna är överbelastade av desperata Luleåbor som försöker ringa till Räddningstjänst, familj och vänner. I bostadsområdena kör högtalarbilar från Räddningstjänsten runt och uppmanar folk att utrymma staden. Strax efter Harsprånget raderas dammen i Ligga ut och lite senare Messaure. Flodvågen som växer sig allt större har spolat bort alla vägar och järnvägar i älvens närhet. Väg 45 är totalt bortspolad från strax norr om Porjus till Ligga, broarna över älven är krossade och förvridna skelett i stål och betong kastas runt i vattenkaskaderna. Dessutom har stora delar av Sverige mörklagts.

Flera uppsamlingsplatser

Klockan åtta på morgonen finns det fortfarande många i Luleå som förbereder sig för att gå till jobbet, ovetande om den stundande katastrofen. Den som inte har tillgång till fordon uppmanas via radio att ta sig till någon av de centrala uppsamlingsplatserna, bland annat i Hertsö centrum, Örnäsets centrum, Porsö centrum, Café Bygård i Rutvik och möbelaffären i Gammelstad. Trots att utrymningen av staden bör ske sansat och kontrollerat har rädslan skapat panik och lett till trafikolyckor och hjärtinfarkter. Ambulansernas och räddningstjänstens sirener hörs hela tiden. Det område som måste utrymmas sträcker sig från Ängesbyn, Persön och Brändön i norr till Bälinge, Avan och Kallax i söder. Det är oklart hur många Luleåbor som finns kvar i staden när vattnet slutligen når fram. Allt liv längs Stora Luleälven har spolats bort och trots Räddningstjänstens insatser kommer dödsoffren förmodligen att räknas i hundratal, kanske tusental.

Gigantiska skador

De materiella skadorna är gigantiska. Vattennivån har stigit många meter, kanske upp till åtta meter, och vattenmassorna kommer ligga kvar i många veckor, kanske månader. Ingen vet hur lång tid det tar innan människor kan flytta tillbaka till Luleå. Avloppssystemet har havererat, färskvatten finns inte. Vägarna är förstörda, och telefonnäten. Nästan en tiondel av elförsörjningen i Sverige är utslagen för mycket lång tid. Långt från katastrofområdet, i Stockholm, håller regeringen krismöte. Statsministern följer katastrofen via TV och förbereder sig för ett uttalande. Man ska lova hjälpinsatser, stöd till de drabbade och en uppriktigt förkrossad minister kommer att säga att hela Sverige sörjer det som hänt i Norrbotten.

Men inom regeringen finns det en malande oroskänsla. En obehaglig vetskap om att den snart, väldigt snart, måste svara på en mycket känslig fråga: Hur kunde det ske?

onsdag 22 augusti 2012

Lärarstrejk?

Lärarna har i år gått ut hårt med att de kräver en löneförhöjning på 10.000kr i månaden. Det är ju en rätt saftig höjning i dessa dystra ekonomiska tider. Nu har dock förhandlingarna brutit samman och eventuellt väntar en lärarstrejk inom kort.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15293614.ab


Nu tror jag inte det är möjligt att de skulle få en sådan höjning, men om det nu ändå skulle bli så (hur osannolikt det än är) så tror jag att skolorna kommer att minska antalet lärare och kanske korta skoldagen för eleverna istället. Det finns ju fler sätt att lära sig än att man sitter i skolbänken hela dagen, kanske det är dags att satsa mer på friare studier som man ju får uppleva på universitetet.

Detta leder såklart till en större utslagning för de som inte klarar den här studieformen, men att ösa mer pengar på "bättre lärare" kommer även det att göra tveksam skillnad för att minska antalet elever som går ut med ofullständiga betyg, eller för den delen inte lär sig räkna, eller missar någon annan för livet, livsviktig kunskap.

Vi har ändå ett enormt eget ansvar i det här samhället, när man inte själv klarar det, så faller det på anhöriga, och familj. Kanske kommer föräldrar i större utsträckning på se till att deras egna barn lär sig det viktiga som de behöver kunna. Självstudier där föräldrar på kvällarna får sitta och undervisa barnen under nattlampans sken?

Frågan är vad vi skulle ta bort istället ifrån samhället för att kunna ge lärare högre löner. Fritidsverksamhet, Äldreomsorg? Sjukvård? Underhållet av infrastrukturen eller nedskärningar i den subventionerade kollektivtrafiken?

Annars kan man ju alltid bara höja skatterna för alla i samhället, det brukar ju alltid vara populärt.

Hur det än blir så är det spännande att se vad som kommer att hända, om facken och arbetsgivarorganisationen kan enas, om lärarna får sin efterlängtade höjning, hur hög den då blir och om ekonomin då tillåter att man har lika många lärare i skolan om det nu kommer en drastisk höjning av lönerna.

Lärare är ju inte enda gruppen som ville höja lönerna kraftigt iår. Men hittils verkar de flesta hålla sig till taket som sattes av industrin (2,6%). Se även: 
http://rymdiz.blogspot.se/2012/04/strejkgalenskapen-fortsatter.html

Ett annat alternativ är ju att faktiskt sänka lönerna i dåliga tider, se föregångsexempel från Frankrike: http://rymdiz.blogspot.se/2012/06/i-frankrike-sanker-man-lonerna.html

Varningsklocka till dörren...
Skulle vara något att ha istället för den vanliga ringklockan på dörren...

tisdag 21 augusti 2012

Goldman Sachs råder klienter att kliva ur aktiemarknaden...

Analytiker hos GS förutspår ett 12% fall i samband med att USA når sin fruktade "Fiscal cliff". Detta svåra val som politiker i USA ställs inför, är i det här läget ungefär lika bra som mellan pest eller kolera. Oavsett hur man väljer att göra, antingen via nedskärningar, eller att höja skatterna så kommer detta att få ett genomslag på landets ekonomi. http://bonds.about.com/od/Issues-in-the-News/a/What-Is-The-Fiscal-Cliff.htm


Goldman Sachs tycker därför att det är bättre att kliva ur aktiemarknaden förr, istället för senare.
http://www.cnbc.com/id/48725644

Sist USA nådde skuldtaket så föll börsen med 11% på tio handelsdagar eftersom att politikerna heller inte klarade av att enas om hur nedskärningar skulle göras. Detta trots att man varit medveten om att skuldtaket närmat sig under en väldigt lång tid. Risken är att nedskärningar gör att USA:s ekonomi sjunker som en sten. Problemet är att under tiden problemet är olöst sjunkar man, fast kanske mer långsamt, liksom Titanic. Men musiken spelar iallafall fortfarande.

Själv ser jag allt för många oros moment på min aktiehimmel och väljer att helt stå utanför aktiemarknaden för närvarande innan marknaden "sprängs". Hur gör ni själva?

Även rika är fattiga...

En ny undersökning som Länsförsäkringar Bank har gjort visar att även s.k. "rika" svenska hushåll med inkomster över 55000kr / månad har en stor andel hushåll som inte kommer klara oförutsedda händelser, och med utebliven inkomst uppger de flesta att de klarar sig endast en månad.
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/svenska-hushall-daligt-forberedda-pa-ekonomisk-small_7436654.svd


Lite siffror:

Något över vart fjärde hushåll har mindre än 10000 kronor i sparande. Till det kan komma det värde som finns sparat i en egen bostad. 13 procent av de tillfrågade i undersökningen har inget sparande överhuvudtaget.

På frågan hur länge hushållet klarar sig på eget sparkapital om inkomsten går förlorad svarar knappt var femte, 17 procent, att hushållet klarar sig en månad eller inte alls. I hushåll med en total månadsinkomst mellan 50000 och 54999 kronor före skatt klarar sig vart femte hushåll högst en månad utan inkomst.

Undersökningen visar också att trygghet är den främsta orsaken till att spara. Näst viktigaste anledning är att spara till semester och nöjen. Sju av tio hushåll skulle också vilja spara mera. Bara var fjärde av de tillfrågade, 25 procent, är nöjda med storleken på sitt sparkapital.

Man kan alltså konstatera att detta inte handlar om vilken inkomst man har, att inte låginkomsttagare har en buffert, utan att det alltså handlar om inställningen till sparande, som delas av alla i Sverige oavsett inkomster. Kontentan är alltså som jag ser det; Spara mer! 

Vi kan inte ha ett samhälle som är så känsligt för störningar att folk helt enkelt inte klarar sig om något oförutsett händer. 

måndag 20 augusti 2012

Konkurs eller inflation?

Såg att Cervenka skrivit en spännande debatt-artikel igen som går att läsa i sin helhet här: 

"De som gör bort sig ska belönas, skötsamma straffas och regler är till för att brytas. Så skulle den moderna samhällsekonomin år 2012 kunna sammanfattas i en lärobok för högstadieelever."

Sidoeffekterna, skriver Cervenka, blir att människor i länder där man borde låna mindre frestas att låna mer (läs Sverige 2009 och 2010) och att pensionssparare får nöja sig med en avkastning så blygsam att det krävs ett svepelektronmikroskop för att kalasa på den.


"Sanningen är att västvärlden befinner sig i en skuldkris så allvarlig att den inte går att enbart spara sig ur (se Grekland med flera) eller att växa ifrån. I ett sådant läge återstår typiskt sett två alternativ: erkänna att skulderna inte kan betalas eller smita undan genom hög inflation."

Själv tror jag att det blir en kombination av båda, för även om man kan erkänna en del av skulderna och avskriva en del, så är folk som mest som så, att de föredrar inte betala hela sina skulder på en gång. Man gillar "avbetalningsplaner" och amorteringar över 100-års tid har vi sett. Det betyder att merparten av även de här skulderna kommer man att försöka inflatera bort. 

Drömmen är att gärna inflatera under en längre tid så att det inte drabbar oss i nuet, utan i framtiden istället. Där man kan fortsätta försöka smida på en flyktplan av sig själv och sina tillgångar till någon "skyddad" del av världen. Om nu någon sådan kommer att finnas. 

Tyvärr kan inte skulderna vänta så länge, och det kommer heller säkerligen inte att finnas någon oberörd del av världen när det här korthuset brakar ihop. Därför kommer vi få se en väldigt hög inflation över kanske 10-15 års tid. Sådan inflation som inte får motsvarande löneökningar, för dessa pengar finns helt enkelt inte. 

På det sättet kommer systemet utarmas till vi alla lever på fattigdomens rand. Överkonsumtionssamhällets saga går därmed mot sitt slut.

Ätstörningarna ökar i vårt samhälle...

Med tanke på att befolkningen som helhet går emot att bli allt tjockare, mer överviktiga så funderar jag på om det inte automatiskt måste innebära att ätstörningarna också ökar. Blir man verkligen sjukt överviktig utan att ha en ätstörning i grunden?

Borde inte själva definitionen av ätstörning vara, att man på något sätt äter mer (eller mindre) eller mer oregelbundet än vad som kan anses normalt? Man äter på ett sätt som blir skadligt. I min uppfattning blir ingen fet av att äta normalt. Variationen i ämnesomsättningen är helt enkelt inte så stor mellan olika individer.

Men om befolkningen blir allt fetare, blir inte ätstörningarna det nya normala? Kan man då ens längre tala om en störning? Här ligger ju USA som vanligt i framkant, men det blir allt mer vanligt med övervikt även i Sverige.


Statistik från WHO visar att 1.5 miljarder vuxna från 20 år och äldre var överviktiga 2008. Av dessa var över 200 miljoner män och 300 miljoner kvinnor feta. Det var i USA som fetmaepidemin först fick fotfäste och av länderna i väst är det USA som idag är värst drabbat. Enligt WHO var 62 procent av amerikanerna överviktiga 2008. Av dessa var drygt hälften feta.

Idag är nästan varannan man och drygt var tredje kvinna i Sverige överviktig eller fet. Det visar Statiska Centralbyrån (SCB) i sin undersökning av levnadsförhållanden från 2010. Förekomsten av fetma är dessutom uppe i 14 procent hos både män och kvinnor mellan 16-84 år. Situationen är alltså mycket allvarlig även om Sverige klarat sig bra jämfört med andra länder.

Fetma hos barn är enligt WHO en av vår tids största folkhälsoutmaningar. Globalt har förekomsten av övervikt och fetma hos barn ökat markant de senaste 30 åren. 2011 beräknades över 42 miljoner barn under fem år vara överviktiga i världen.

http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/fetma/tiofragorochsvar/hurvanligarfetma.5.61c03dad1180e26cb8780005234.html

Dessutom gör ätstörningen också att man oftare drabbas av följder såsom depression, då man kan känna sig misslyckad, att man inte har kontroll och då man hela tiden jämför sig med andra. Men även i fallet när man äter för mycket onyttig mat med socker och fett så kommer man automatiskt att trubba av dopaminnivåerna som annars skall aktiveras i hjärnan när man äter. När man äter mycket "skräpmat" så kommer kroppen behöva mer och mer mat för att nå samma stimulans. Det blir som ett beroende, och man kommer känna sig nöjd just när man äter skräpmaten, men sedan sjunker nivåerna snabbt och man känner sig deprimerad och som att man är dålig (som person) och då behöver man mer mat för att börja må bra igen. Detta är en del som triggar cirkeln av ätande. Matberoende kan vara nästan lika starkt som kokainberoende. Det är otroligt svårt att bryta både socker, och matberoende.

Det finns faktiskt många olika former av ätstörningar. Anorexia Nervosa och Bulimia Nervosa har de flesta hört talas om. Men det finns även andra, eller vad sägs om BED (Binge Eating Disorder) då man kan vara en COE (Compulsive Over Eater) som kan gå in under EDNOS (Eating Disorder Not Otherwise Specified) men på svenska kallas de Ätstörning utan närmare specifikation.

Så vi kastar omkring olika förkortningar och blir kanske inte mycket klokare av det. Men en person som dras med det som kallas EDNOS kan kännas igen på till exempel att personen pendlar mycket i vikt exempelvis, att ha över 10 olika klädstorlekar i garderoben för att man inte vet vilken storlek av kläder som kommer att passa om 3 månader. Att inte äta nått på en hel dag för att man planerar att äta mycket (frossa) senare på kvällen. Att vägra dricka annat än lightläsk för att de innehåller kalorier men äta en chokladkaka till sin lightcola. Hetsätandet av mat vissa perioder gör att personen kanske går upp kraftigt i vikt, men sedan går på en diet och går ned dessa kilon igen. Att hetsäta innebär att personen äter tills " man är så mätt så att man mår dåligt", men fortfarande efter det kan fortsätta äta chips, godis eller fikabröd ovanpå den mat man just ätit. Listiga hetsätare varvar salt med sött, några chips, några godisar så att kroppen inte mår lika dåligt av att äta bara en sorts snacks och därmed får i sig dubbelt så mycket av det onyttiga.

Ibland kan det handla om att de med EDNOS, går på diet 2-3 dagar i sträck för att sedan ha en frossardag, och sedan diet flera dagar igen. Men detta pendlande i vikt upp och ned kan göra att personen alltså verkar ligga inom en normal vikt, men samtidigt har personen alltså inte en helt normal inställning till mat. Det kan också innebära att personen är smal, men känner sig tjock, eller att personen är tjock, men känner sig smal. I samband med de här pendlingarna. Många med de här beteendena kommer inte att upptäckas av sin omgivning men jag skulle vilja säga att de finns överallt.

Med tanke på att gruppen med sådana här problem med maten, hela tiden ökar, så kan man också säga att det är helt normalt utifrån den aspekten att det är väldigt vanligt. Men samtidigt ger det ju ändå problem för individen. Jag skulle vilja säga att många kanske inte ens är medvetna om att de här beteendena som de själva har, även börjar gränsa till en ätstörning.

Om var tredje person i Sverige är överviktig, men fler kanske har ätstörningar men lyckas hålla sig inom normal vikt, kan det innebära att kanske varannan person har en osund inställning till mat.

Frågan är hur vi skall kunna begränsa ätstörningarna i vårt samhälle. Hur hindrar man människor att "äta allt inom synhåll" då mat, godis, snacks, kakor, fikabröd, chips, skräpmat, hamburgare, pizza och kinabufféer finns precis överallt. Om så mycket som var tredje svensk alltså har en osund inställning till mat då de alltså har lett till att de är överviktiga, och detta börjar ses som det nya normala så att vi inte ens ser det som att de har någon form av ätstörning så kommer vi heller inte att göra något åt det.

Med dessa osunda levnadsvanor, hur förhindrar man då även också nästa generation får det ännu värre, då även barnfetma och övervikt hos även väldigt små barn, hela tiden ökar världen över? Jag skulle vilja påstå att ju tidigare mat- och sockerberoende samt ätvanor grundläggs, desto större är sannolikheten att dessa utvecklar ätstörningar även senare i livet, precis som med andra missbruk.

fredag 17 augusti 2012

Marknadspsykologi under en marknadscykel...


Var befinner vi oss nu tycker ni? (det går att klicka på bilden för en större bild)

Kina skapar egen "världsvaluta" med guldmyntfot...

Kina tänker enligt uppgift, omarbeta sin guldreserv till små en kilos tackor, för att kunna utfärda en ny global valuta som alltså kommer att backas upp av ett motsvarande värde i guld. 


Man kan se det som en strategi för att Kina vill gärna skapa fler förutsättningar för nya handelsavtal med Ryssland, Japan, Chile, Brasilien, Indien och Iran.Risken är naturligtvis att med ännu en konkurrerande världsvaluta så kommer euron och dollarn att rasa till botten då de redan hänger på fallrepet.
http://www.mymarketingfile.com/china-launching-gold-backed-global-currency-alternative/

Kina är det land som under senaste tiden köpt upp mest guld på världsmarknaden. Det får mig att tro att detta inte bara är ett rykte utan att det låter som att det skulle kunna vara en fungerande idé. Kina som tidigare haft så mycket av sina tillgångar i USD är nog less på att se valutan tappa i värde. Samt att Kinas handelspartners även dem gärna vill komma bort ifrån US-dollarn.

Frågan är om USA kan få även detta till att vara en s.k. "krigshandling", de har ju tidigare aggressivt försökt att försvara sin valuta till exempel i mellanöstern då de inte vill att oljan skall börja handlas och bytas mot guld utan att man skall hålla kvar dollarn som basvaluta för exempelvis oljan. Vad skall de göra om den här idén blir verklighet?


Det blir spännande att se när detta isåfall skulle kunna komma att införas. Med tanke på hur fort det går när det väl går utför med ekonomin så borde det vara förr, snarare än senare.

Svarta Änkan etablerar sig i Sverige...

Med transporter och importer får vi även ibland med oss liftande gäster, en del av dem långväga ifrån. Detta är bara en av alla charmiga effekter av globaliseringen. Dessa nya djur och insekter kan då om förutsättningarna är gynnsamma, fortsätta sina liv här och föröka sig.


Man har nu upptäckt att den beryktade "Svarta Änkan" har börjat etablera sig i Sverige. 10 exemplar har blivit skickade för identifiering hittils iår. Så det betyder ju att de finns där ute eftersom det bara är en mycket liten del av spindlarna som dels upptäcks och dels skickas in för identifiering. http://www.sydsvenskan.se/sverige/svarta-ankan-etablerad-i-sverige/

Det är därför mer en fråga om "när" inte "om" den kommer att etablera sig här i Sverige. En tröst kan ju vara att det tar tid innan nya ankommande får någon egentlig spridning då de förmodligen inte invaderar i något jätteantal utan mer som med en spindel i taget.

Svarta Änkan är en giftig spindel, men dock är det endast kanske 1% av de som blir bitna som sedan dör så risken är liten att man dels skulle bli biten, och dels ha sådan otur med bettet. De flesta får kanske svettningar, eller muskelspasmer, men oavsett vad det blir för symptom så behandlas dessa var för sig. Det finns inte motgift här i Sverige men oftast kommer det alltså ändå inte att behövas. Symtomen klingar sedan av och försvinner ofta tills efter två dagar efter när man blivit biten. http://sv.wikipedia.org/wiki/Svart_%C3%A4nka

Det finns många olika sorters "svarta änkan" så det återstår att se vilken av dessa sorter som kommer att trivas här bäst. Den finns sedan tidigare både i Nord/Syd Amerika exempelvis även USA och Kanada, men även i Afrika, Australien och Asien så det vore mer underligt om den inte även skulle kunna trivas hos oss här i Europa.

torsdag 16 augusti 2012

Idag börjar Lyxfällan sin 13:e säsong...

Med hösten börjar alla våra käraste tv-serier om igen, och idag är det dags för säsongspremiären av TV3:s succéserie "Lyxfällan". Jag tror att jag har sett nästan varje avsnitt av den här serien, som nu är inne på sin 13:e säsong.


I dagens avsnitt så måste Magnus Hedberg och Patrick Grimlund "lägga i en överväxel för att försöka stoppa Mettes och Karls skenande konsumtion". Smygtitta på det första avsnittet av Lyxfällan säsong 13 här:
http://www.tv3.se/lyxfallan/smygtitt-har-spranger-de-miljonvallen

Det här är ju en av mina favoritserier som går på TV just nu (jag ser i princip inte på tv) så jag kommer att titta på det här när det kommer ut på Tv3 Play. Förhoppningvis är det ett spännande och bra avsnitt.

Jag tror att en del av programmets popularitet beror till viss del på igenkännande faktor, då det nog finns många i samhället som lever så här på ständiga krediter. Den andra gruppen som ser serien, är de som ser dessa människor som några slags "ufon". Samma anledning varför man ser andra serier som exempelvis "Outsiders". Man är nyfiken på hur andra människor lever sina liv, som kan vara vitt skilda från hur man lever sitt egna liv.

Jag gillar att se hur man får människor som det har gått så pass långt för, att ändå ta tag i sin situation, göra en budget och att de kan rädda upp mycket av situationen när de får hjälp och stöd. Jag tycker serien därför har ett positivt budskap. Samt att det även kan inspirera en själv till att förbättra sin egen ekonomi ständigt för att detta ändå är ett varnande exempel för hur man inte vill att det skall gå.

Man hade ju även kunnat hoppas på att program som detta skulle upplysa svenska folket och göra folk i allmänhet mer medvetna om riskerna och kostnaderna med krediter och lån. Men ändå så verkar det inte vara så att vi lär oss av andras misstag och svenska privatpersoners skulder är ständigt ökande, trots ekonomisk oro i omvärlden...

Det verkar inte som att vi kan lära oss av andras misstag, eller historien, utan helt enkelt är dömda att upprepa dem.

onsdag 15 augusti 2012

Konspirationen i USA fortsätter...

Det visar sig att övervakningskameror i USA nu kan användas tillsammans med ett "intelligent" övervakningsprogram som kan följa enskilda individer eller som man kan kalla det "people of interest". Detta är lite roligt utifrån att det finns just en tv-serie med liknande upplägg, som faktiskt är ganska hyfsad också. 
http://www.imdb.com/title/tt1839578/

Men i den här verkligheten så sker det alltså även på riktigt. Programmet kallar man för TrapWire, och utvecklades av ex-CIA agenter som startat ett eget företag Abraxas. Mer om detta här: http://io9.com/5933966/wikileaks-reveals-trapwire-a-government-spy-network-that-uses-ordinary-surveillance-camerasHär finns lite om hur programmet var tänkt att fungera:  http://tdr.uspto.gov/jsp/DocumentViewPage.jsp?76610388/SPE20060927110512/Specimen/7/26-Sep-2006/sn/false#p=1

Frågan är när vi kommer att vara ständigt övervakade likt George Orwells "1984"?

Shark Week på Discovery channel...

Shark Week anses vara världens längst pågående "tv-event" som sänts på TV varje år sedan 1987. Sänds traditionellt sett alltid i juli/augusti. Jag som har en fascination för hajar och till viss del en hajfobi brukar försöka se något av de program som sänds.

http://dsc.discovery.com/tv/shark-week/  För de som saknar kanalen kan man följa en del av vad som händer här via deras egna hemsida. Under en härlig vecka, sänder man dokumentärer och reportage om alla sorters hajar. Behöver jag säga att min favorit är vithajen? Eventet till ära sätter man även upp den här prydnadshajen på sitt huvudkontor i Maryland, USA.


Frågan är hur man ska våga bada badkar eller ens ta en dusch efter att ha sett på TV? Som tur är så är sommaren strax över så det inte är så mycket strandbesök kvar. Det finns inte människoätande hajar här i Sverige, men så fort jag sett dem på TV så börjar jag ändå oroa mig för att de kanske ändå gömmer sig där under den mörka vattenytan... :)

Ondskans tebjudning...


Aleksandr Grigorjevitj Lukasjenko håller presskonferens. På något sätt tror jag inte "nallebjörnskonspirationen" kommer gå så lätt att släta över som man skulle vilja tro. 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/lukasjenko-kraver-svar-fran-sverige

Bara ett av alla orosmoln på den politiska världshimlen...

tisdag 14 augusti 2012

Samtidigt fortsätter DHS sina förberedelser för väpnade konflikter inom USA...

Tydligen räckte det inte med de 450 miljoner omgångar med ammunition som man tidigare köpt till Department of Homeland Security. Nu är det dags för ytterligare inköp, den här gången 750 miljoner  omgångar av hålspetsammunition.
http://www.infowars.com/dhs-to-purchase-another-750-million-rounds-of-ammo/Hålspets är förbjudet i internationell rätt, att använda i krig. Men det kanske går alldeles utmärkt att använda gentemot den egna befolkningen?

Dhs förbereder sig bland annat för upplopp i samband med presidentvalet, samt att denna utrustning även skulle användas av vakter som bevakar och patrullerar de federala byggnaderna. http://www.prisonplanet.com/dhs-puts-out-urgent-order-for-riot-gear.html, även USA:s militär har beställt ytterligare kravallutrustning.

En nyligen läckt manual ifrån amerikanska armén visade på en Militär Polisutbildning för aktioner att vidta under oroligheter "Civil Disturbance Operations" beskriver hur militära tillgångar ska användas inom landet för att kväsa upplopp, konfiskera vapen och om det behövs, även döda civila som deltar i dessa upplopp.
http://info.publicintelligence.net/USAMPS-CivilDisturbanceOps.pdf

Manualen är från 2006, men det är kanske först nu den kommer vara aktuell till att användas när oroligheter börjar sprida sig. På sidan 20 i handboken står regler för användningen av "dödligt våld" och att konfrontera "dissidenter" men med en oroväckande tydlighet med direktivet att "varningsskott kommer inte att avfyras."

Handboken innehåller även  en förteckning över vapen att använda mot "upprorsmakare" eller "demonstranter", inklusive "antiriot granater." Man råder också trupper att bära sina vapen i redo men avspänd hållning, en psykologisk taktik som syftar till att visa beredskap för upprorsmakare. "Icke-dödliga vapen och vattenkanoner ingår också."

Frågan är kanske, när, inte om, det kommer att "smälla" därborta när situationen för befolkningen har blivit tillräckligt dålig.

I Ryssland tar man skarp träning på dödligt allvar...


En äldre film visserligen, från Youtube, men jag har trots det inte sett något liknande. Så vitt jag kan se klarade sig alla vid den här övningen. Man sparar heller inte på krutet, men vilket vansinne. Vad jag förstår är det Russian SWAT team som här skall öva ett skarpt ingripande.

måndag 13 augusti 2012

Är det möjligt att bryta eurokrisen?

Breaking the Deadlock: A Path Out of the Crisis

23 July 2012

Summary

It is still possible -- economically and politically – to find a way out of the euro zone crisis if policy
makers separately address two problems: dealing with the legacy costs of the initially flawed
design of the euro zone, and fixing the design itself. The former requires significant burden
sharing and an economic strategy that focuses on stabilising the countries that are suffering
from recession and capital flight. In contrast, fixing the design requires a financial (banking)
union with strong euro-area institutions and a minimal fiscal backstop.

I. The euro is drifting toward a breakdown of incalculable costs

1. We believe that as of July 2012 Europe is sleepwalking toward a disaster of incalculable
proportions. Over the last few weeks, the situation in the debtor countries has deteriorated
dramatically. The sense of a never-ending crisis, with one domino falling after another, must be
reversed. The last domino, Spain, is days away from a liquidity crisis, according to its own
finance minister. This dramatic situation is the result of a euro zone system, which as it is
currently constructed, is thoroughly broken. The cause is a systemic failure that exacerbated a
boom in capital flows and credit and complicated its aftermath after the boom turned to bust. It
is the responsibility of all European nations that were parties to its flawed design, construction,
and implementation to contribute to a solution. This does not mean that the costs of the crisis
should be socialised across euro zone citizens: systemic failure does not absolve from
responsibility individuals, banks, and supervisors who took or oversaw imprudent lending and
borrowing decisions. But it does mean that the extent to which markets are currently meting out
punishment against specific countries may be a poor reflection of national responsibility, and
that a successful crisis response must be collective and embody some burden sharing across
countries. Absent this collective constructive response, the euro will disintegrate.

Läs mer här:
http://ineteconomics.org/sites/inet.civicactions.net/files/INET%20Council%20on%20the%20Euro%20Zone%20Crisis%20-%2023-7-12.pdf

Rapporten kommer från The Institute For New Economic Thinking där 17 ledande internationella ekonomer utvärderar den ekonomiska krisen i Europa och ger tips på hur unionens politiker ska ta sig ur knipan. Enligt de 17 ekonomerna ligger ansvaret snarare hos samtliga europeiska länder som de menar alla är bidragande till krisen.Själv tror jag inte att unionens politiker har förmåga att ena sig kring en lösning som skulle ge resultat. Men käbblandet är såklart något som måste fortsätta hela vägen ned. De åtgärder som skulle krävas, skulle respektive politiker inte kunna driva utifrån att de då möter en folkstorm ifrån folket och de separata nationerna. 

Detta beror i sin tur på att folk i allmänhet inte förstår skuldkrisen, eller även om de förstår den så är de iallafall inte benägna till att betala tillbaka några skulder, ändra sitt leverne, eller göra förändringar och nedskärningar. Man skriker fortfarande efter högre löner sist jag tittade på hur situationen ser ut i Sverige. Man skriker fortfarande varje gång sittande regering gör nedskärningar som drabbar välfärd. Allt skall fortsätta som förut, trots att det uppenbarligen inte kan göra det.

Med ett drastiskt åtgärdpaket och nedskärningar i alla sektorer skulle vi snart höra upplopp nedför våra huvudgator, och skrammel av när gatustenar skulle träffa kommunernas stadshus.

Men även om vi inte är redo för en förändring, så står den ändå inför dörren, och om vi sticker huvudet i sanden kommer ett värre scenario svepa över oss, och då handlar det om de okontrollerade nedskärningarna som marknaden kommer att göra åt oss, när olika system börjar falla utan att vi kunnat förbereda oss på att de försvinner.

Dags för träning och hälsa...

Med hösten kommer även en lust efter rutin, träning, hälsa, att äta nyttigt och må bra. Sommarens utsvävningar innehöll alltför mycket glass, godis och slappande i hängmattan. Så även om det kanske är trevligt att slacka ett tag, så känns det mindre bra efter ett tag. Plötsligt blir det en ansträngning att gå uppför de där trapporna, eller så stramar byxorna "plötsligt" i midjan.

Därför är det nu dags att komma i form och må bra igen!

Här har jag min favorit träningsdagbok på nätet: http://www.fitday.com/. Jag gillar den för att den är gratis (min favoritorsak) samt att den också innehåller allt man behöver. Man får först göra sina inställningar, det är bra att ändra till cm och kg då den annars räknar i amerikanska mått fot, tum och pounds (lbs).


Men gör man dessa inställningar så det passar våra räknemått så går det bra att använda den. Den håller koll på vilken typ av livsstil du har, som du även väljer som ett val i inställningarna och då vet den ungefär vad din grundförbränning kan tänkas vara.

En med ett stillasittande jobb och livsstil i övrigt kommer naturligtvis ha en lägre grundförbränning än någon som hela tiden rör sig i arbetet samt får mycket vardagsmotion i och med att personen cyklar eller går till jobbet osv. När du vet din grundförbränning kan du enkelt sätta upp viktmål över tid, samt hålla koll på hur många kalorier du får i dig när du äter, och hur många kalorier du förbränner när du tränar.

Den här sidan kan även rita upp grafer där du dagligen kan se hur det går med din viktnedgång mot det mål du har satt upp. Sidan bevakar även, om du matar in allt du äter, att du får i dig alla viktiga vitaminer och mineraler som kroppen behöver, sett över tid. Själv gillar jag även att ta en vitamintablett som tillskott.

All viktnedgång handlar bara om + och -. Hur mycket energi går in, och hur mycket går ut. Resterande orsakar en viktminskning eller viktökning. 

Att följa någon slags "diet" är rent av löjligt och beror kanske bara på att man tycker det är svårt att räkna kalorier, men med ett räkneverktyg som på den här sidan, till hjälp lär man sig snabbt ungefär grunderna vad maten innehåller och då kan man räkna kalorier i huvudet efter ett tag. Ett äpple tex. 60kcal, en banan 70kcal, en "vanlig" hamburgare snittar kring 700kcal, ett paket nudlar kring en 300 kcal, frukost med fil och müsli också kanske ca. 300kcal.

Det innebär att man lika gärna kunde följa "ostkroksdieten" eller "snickersdieten" eller "hamburgerdieten" om man bara höll sig inom rätt mängd kalorier dagligen. Problemet med den här onyttiga maten är att den inte mättar, man blir fort hungrig, och smakerna, sockret mm. Gör att man snabbt blir sugen på en tugga till. Så i praktiken är det mycket opraktiskt och nära nog omöjligt att följa en sådan diet för att hålla vikten.

1 gram protein           4 kcal    17 kJ
1 gram kolhydrater*    4 kcal    17 kJ
1 gram kostfibrer       2 kcal     8  kJ
1 gram fett                9 kcal    37 kJ
1 gram alkohol           7 kcal    29 kJ

Så trots att protein och kolhydrater innehåller samma mängd kalorier håller man sig mätt längre på proteinet, samt kostfibrer som är lågt i kalorier och ger mycket mättnad. Fett bör man äta i måttliga mängder tycker jag, även om det också ger en större mättnad kanske än om man äter kolhydrater.

Någonstans tycker jag även att det handlar om att man måste tycka om sig själv mer, än den korta tillfredställelsen man får av att hälla i sig en godispåse.

Orsaken varför många väljer att undvika kolhydrater såsom bröd och pasta är för att dessa är väldigt energirika. Det är lätt och går för fort att nafsa i sig några brödskivor. När man försöker begränsa sitt energiintag och söker viktnedgång är det ju därför lätt att äta för mycket av dessa. Därför har dieter som LCHF dieten blivit populär.


För mig fungerar det relativt bra att lyssna på kroppen om jag är hungrig eller ej. När man håller på att gå ned i vikt så kommer kroppen att vara lite hungrig hela tiden. Detta är naturligt och går ej att komma ifrån, efter ett tag sjunker dock kroppens behov av kaloriintag (den är expert på att vänja sig snabbt) så kroppen ställer om sin förbränning till sin nya nivå. Då kommer man oftast att sluta vara hungrig också.

Detta orsakar viktplatåer, och man har lätt att fastna på en ny nivå när man gått ned några kilo. Orsaken är att man hela tiden måste "lura" kroppen. När man tränar lär sig kroppen ett visst motstånd av träning. Går man varje dag en promenad, så kommer man efter ett tag ha vant kroppen vid den promenaden och kroppen kan använda mindre energi till samma rörelse. Därför kan man behöva öka motståndet genom att promenera i uppförsbacken, övergå till att jogga, sedan öka sträckan, och farten tills man springer.

Samma sak gäller i min uppfattning även för kaloriintaget, att kroppen kommer att vänja sig vid din nivå av energiintag. Kroppen gillar inte att tappa vikt (det kan ju vara bra att ha till senare) och äter du 1600 kcal per dag kommer kroppen till slut att sluta gå ned i vikt fast detta kan vara under ditt dagbehov. Kroppen har helt enkelt dragit ned sin förbränning. Ett sätt att "lura" kroppen, är då att variera kaloriintaget.

Anorektiker brukar köra på 200, 400, 600 och 800 kcal och sedan växla tillbaka till 200kcal igen, där man byter dag för dag. Den största viktförändringen sker den dag man byter mellan 800kcal till 200kcal vilket kroppen då inte är beredd på. Denna metod är alltså rent ut sagt ohälsosam eftersom man ligger under kroppens svältgräns. Som en bättre metod gör man alltså liknande fast inte lika extremt. Man kan exempelvis  lägga sig på 1200, 1400, 1600, 1800 kcal och växla mellan dessa, vilket är lite mer hälsosamt i sammanhanget. Man bör helst inte ligga under 1200 kcal per dag då allt för stor viktnedgång för snabbt resulterar endast i att kroppen äter upp kroppens muskelmassa och kan även då försvaga exempelvis hjärtmuskulaturen vilket skulle kunna leda till hjärtinfart osv etc. Det är alltså viktigt att ge kroppen den näring den behöver.

Överhuvudtaget är det dock kosten man får jobba på i första hand om man vill tappa vikt, träning är väldigt ineffektivt om man jämför med hur snabbt man kan få i sig en stor mängd kalorier. Äter man en chokladkaka kan man ju springa ett mindre maraton för att bli av med kalorierna man just satt i sig.

Det finns än än mer extrem viktminskningsmetod som en del kör för att starta sin viktminskning, detta är exempelvis att fasta. Man slutar då helt äta mat och håller sig till sådant man kan dricka, efter en 2-3 dagar försvinner hungerkänslorna och kroppen går in i "ketosis" där den ställer om förbränningen till fettförbränning istället för muskler som kroppen gillar att bryta ned vid viktminskning. Denna metod skulle alltså "spara" musklerna i högre utsträckning, att det är bättre inte äta nått alls, än att äta lite. En del säger att andedräkten börjar lukta som aceton på grund av den här kroppsprocessen. Jag tycker dock fastandet är generellt sett en dålig metod då det är kortsiktigt, och kroppen bryter ketosis så fort man äter något (vanligtvis vid gränsen ca.200kcal/dag). Men så fort man börjar "äta som vanligt" så är naturligtvis den här fastan totalt bortkastad. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Glukoneogenes tex. och http://sv.wikipedia.org/wiki/Ketonkroppar)

Detta gäller vid all viktminskning. När man väljer att återta mer "normalt" ätande så kommer kroppen lägga på sig ett par kilon innan förbränningen återigen stabiliseras. För mig handlar det ofta om en 3-4 kg. Detta innebär att vill man gå ned 10 kg då får man kanske satsa på att gå ned 15kg då kroppen kommer att lägga på dessa kilon när man försöker gå in på mer "normala" matvanor.

Men enda sättet som en viktförändring blir permanent är så klart att man permanent ändrar sina ätbeteenden och matvanor. Sluta med chips, godis, kakor, glass och fika permanent, det är lika bra lägga bort dessa för evigt. Om du slutar äta det kommer du heller inte sakna det. Dessutom har man haft ett långt uppehåll ifrån godis så smakar det alldeles för sött, sliskigt och äckligt om man väl skulle ta sig en bit. Det är bara när vi är inne i vårt sockerberoende som de här sakerna smakar riktigt gott.

Så jag fortsätter äta varierat, men räkna kalorier, fast undvika de direkta kaloribomberna man känner till, pommes frites, pizza, bearnaise sås mm. finns det aldrig någon anledning att äta för mig.

Vardagsmotion, promenad 30 min/dag eller att springa två gånger i veckan x 5 km tycker jag är utmärkt "grundmotion".

Styrketräning är viktigt för att bevara muskelmassa under tiden man går ned i vikt, även att se till att få i sig protein direkt efter man tränat, samt att en så stor del av möjligt av kalorierna man äter får gärna vara bra proteiner. Kolhydrater (socker) direkt efter man tränat är också egentligen enda gången man får äta en godisbit, och då enbart av syftet att snabba kolhydrater då bryter muskelnedbrytningen som annars pågår.

Mer muskelmassa lyfter kroppens grundförbränning, men annars är det inte särskilt mycket förbränning om man räknar kalorimässigt under ett styrketräningspass. För att få upp sin förbränning gör man istället konditionsträning, cykla, simma, springa, gå (om man inte kan göra något av det övriga). Min favorit är löpbanden på gymmet där kan man gå eller springa samtidigt som man ser lite annat folk och kanske ser lite på TV eller lyssnar på musik. Maskinens dator visar även hur långt man sprungit, hur snabbt, km/h och kaloriförbränning under passet.Men som jag ser det är det, det absolut viktigaste att lägga om kosten. Kruxet är även att inte äta mer bara för att man tränar, eftersom då tappar man hela den här effekten med att förbränna mer än man tar in, vilket man alltså måste, under tiden man försöker gå -ned- i vikt.

För att bygga muskler gäller alltså det motsatta. Här måste man ligga på ett kaloriöverskott under tiden man bygger musklerna, men då bygger man även fett. (Bulk) man får sedan ha en period där man slimmar ned sig så att muskler syns. De rena styrketränarna har därför olika perioder på året där de äter upp sig och tränar, eller slimmar ned sig och går på diet.

Själv är jag även en sån där som gillar lightläsk som innehåller i princip 0 kcal och därför får man ju teoretiskt sett dricka hur mycket läsk man vill då det i sig ej ger någon viktökning. Problemet är dock att kroppen ändå får insulinkänning av sötningsmedlen som finns i lightläsken. Detta gör att man snabbare känner sig hungrig, och förmodligen äter mer. Kan man dock stå emot hungern så är det alltså ok. att dricka lightläsk i måttliga mängder, men det tål att tänka på hur det i övrigt påverkar alltså förbränningen.

Även sömnen är en faktor, satsar du på viktnedgång, träning och hälsa måste du se till att få dina 8 timmar sömn/dygn. Förbränningen påverkas även av för lite sömn, och för mycket stress. Många lägger på sig bukfett som en konsekvens av stress och för lite sömn. Kroppens förbränning går ned när man sover för lite, och vad gäller stress så har den två konsekvenser. Det finns de som tappar vikt av stress och de som går upp i vikt av stress, även om de skulle äta samma antal kalorier och träna i samma utsträckning. Det finns alltså en viss del av genetiska faktorer som påverkar hur kroppen fungerar.

Bukfettet är dock det farligaste för både kvinnor och män, då det lägger sig kring organen. Man löper också högre risk för alla möjliga sjukdomar, från diabetes till hjärtsvikt, blodproppar mm. Om man dras med en för hög vikt.

Det här är alltså en ren vetenskap med träning och hälsa! Läs därför gärna mer om näringslära, träning, eller rådfråga din husläkare om du är osäker på om det finns några hinder för dig att träna. Man ska aldrig träna om man har ont, eller göra rörelser som ger smärta. På de flesta gym finns även s.k. personliga tränare eller dietister som man kan få hjälp av om man vill lägga upp ett personligt diet, eller träningsprogram.

Tidigt entreprenörskap?


Källa: http://tjuvtittat.se/wp-content/uploads/2012/08/minimeko.jpg

Klarar ni ett slopat ränteavdrag?

Säg den lycka som varar för evigt? Men trots allt så har vi vant oss i Sverige vid att staten håller sin skyddande hand över oss i alla lägen och kanske är det därför vi vant oss vid att ränteavdrag på 30% är en mänsklig rättighet? Även låga räntor som nu på 3% känns även det som om det alltid varit så, och alltid kommer att vara så. http://www.svd.se/naringsliv/investera/bostadsaffar/krav-vacks-pa-slopat-ranteavdrag_7413724.svd

Men vad händer om staten Sverige väljer att följa EU-kommisionens förslag från i våras?


"När EU-kommissionen i våras gjorde en översikt av Sveriges ekonomi, tillsammans med 11 andra länders, pekades de svenska hushållens höga skuldsättning ut som en riskfaktor. Snålare ränteavdrag, amorteringskrav och införandet av marknadshyror var några av kommissionens förslag."

Ett vanligt argument för att behålla avdraget på dagens nivå är att en förändring skulle slå mot de hushåll som har minst att röra sig med. Och att en minskning av ränteavdraget skulle ge avtryck i de svenska hushållens plånböcker råder det ingen tvekan om. Det visar ett enkelt räkneexempel.

Ett hushåll med ett bostadslån på 2 miljoner som löper till en ränta på 3 procent har en månatlig räntekostnad på 5 000 kronor. Med dagens ränteavdrag på 30 procent uppgår månadskostnaden för ränta med avdrag till 3 500. Skulle ränteavdraget minska med 5 procent ökar månadskostnaden med 250 kronor, motsvarande en kostnadsökning på 3 000 kronor om året.

Ett slopat ränteavdrag skulle öka hushållets kostnad med 18 000 kronor om året. = Politiskt självmord.


Daniel Liljeberg, chefsekonom på Villaägarnas riksförbund, menar att alla försök att minska ränteavdraget skulle vara en katastrof. "Hundratusentals hushåll har tagit lån utifrån premissen att ränteavdrag är möjliga. En minskning av avdraget slå hårt mot svenska hushåll, och mest mot de som idag sitter med höga lån." Daniel tror också att prisbilden skulle förändras radikalt på fastighetsmarknaden. "Vi skulle se ett kraftigt prisfall, då de befintliga priserna är satta utifrån ränteavdraget som premiss."
 
Frågan är väl om man skulle "våga" röra ränteavdragen då samhället under en lång tid fungerat utifrån att dessa avdrag skulle vara i stort sett eviga. Men om man bestämmer sig för att minska ränteavdragen, klarar ditt hushåll av en sådan förändrig? Eventuellt i kombination med stigande räntor?

Endast utifrån risken att dessa saker kan komma att ske, tycker jag att man själv skall ta sig en rejäl funderare om det inte vore bäst för ens familj att börja amortera mer. Även om inte ränteavdragen försvinner imorgon, så kanske de gör det om 5år eller 10år och har man då amorterat under tiden kommer man ligga mycket bättre till än om det här sker utan att man är beredd på det.

De flesta svenska hushåll i dagsläget klarar nog inte att flera sådana här faktorer skulle ske samtidigt, kanske även då detta kan komma att ske samtidigt som man är föräldraledig med lägre inkomst, eller någon i familjen blir uppsagt från sitt arbete.

fredag 10 augusti 2012

Globala konsekvenser av torkan...

Det här är en fantastisk artikel tycker jag så läs den gärna i sin helhet: 
http://www.thetrumpet.com/article/9663.8559.0.0/world/environment/the-global-consequences-of-americas-drought

För de som inte orkar läsa artiklar på engelska kommer här en översättning:

De flesta människor är medvetna om den historiska, ihållande torkan som skärpt sitt grepp om USA. Men alltför få är det som allvarligt överväger vad detta innebär, inte bara för Amerika utan för hela världen.

För de flesta människor i rikare länder, så innebär torkan bara "löjligt varmt väder", förtorkade gräsmattor och växter, och kanske en elräkning som är högre än normalt. Brist på regn är ett irritationsmoment, som en klåda, obekvämt, irriterande. Få anser att torka är katastrofal, eller dödlig.Det var inte alltid på detta sätt. Det fanns en tid då människor förstod att svår, långvarig torka innebar svåra umbäranden, lidande och om det fortsatte, slutligen döden. Folk förstod att utan regn, klarade sig inte grödor, fruktträd och betesmarker, även så torkade sjöar och vattenhål ut, och boskap svalt. Förr i tiden, när en torka tagit sitt grepp, var det en situation både för jordbrukare och deras familjer, och även hela städer, som tidigt fick ställas inför två alternativ: flytta eller svälta.

Även om vi är i modern tid, så har denna verklighet inte förändrats. Förutom att till skillnad från förr, så är människor idag okunniga inför det faktum att extrem torka dödar.

Vår okunnighet beror till stor del på det faktum att mycket få av oss faktiskt odlar vår egen mat. Dessa dagar, så betyder "skaffa mat" en promenad genom den lokala, luftkonditionerade stormarknaden, där man kan mumsa på fria livsmedelsprover medan man fyller en överdimensionerad vagn med alla slags ljusa, färgglada, plastbehållare. Vår mat i sin resa från trädgård till tarmen, passerar genom ett omfattande nätverk av traktorer, förpackande transportband, fabriker, där man mixar in kemiska tillsatser, samt lastbilar och butiker. Maten är beredd, bearbetad och förpackad, bunden, färgad och stekt, och i vissa fall även putsad och vaxas.
För många har detta lösgörande brutit sambandet mellan livsmedelsproduktion och natur.

Men ack! Även år 2012, så behöver vår mat, åtminstone den typ som egentligen är värd att äta, kommer fortfarande från marken och den behöver fortfarande REGN.

Det är sant att effekterna av torkan till viss del har kunnat lindras genom användning av brunnar och sofistikerade bevattningssystem, genom att globalisera ansvar för livsmedelsproduktion och genom skapandet av genetiskt modifierade, tork-motstånds toleranta frön. Men om torkan är extrem, eller kvarstår kommer sådana åtgärder misslyckas. Det är som att skjuta en björn med sitt luftgevär: vi kan sakta ner, skapa tid och kanske tillfälligt lindra vår rädsla. Men i slutändan kommer de oundvikliga effekterna av torkan att sluka oss.

Visste du att det är USA: s värsta torkan på mer än 50 år? Vissa jämför förhållanden med villkoren under Dust Bowl under 1930-talet. Det har beskrivits som en fullskalig katastrof, en "naturkatastrof av episka proportioner." I slutet av juni, var det mer än 50 procent av amerika som upplevde måttlig till extrem torka. I början av juli kom ingen lindring, och den svåra situationen har bara intensifierats. Enligt National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), denna sommaren har 80 procent av den varit onormalt torr.

Förenta staternas Jordbruksverk (USDA) har redan förklarat mer än 1000 Counties i 26 Stater naturliga katastrofområden på grund av torkan. Fler län läggs till i listan varje vecka, och sommaren är bara halvt över.

Effekten är dramatisk och långtgående. Över hela USA så slaktar jordbrukarna boskapen eftersom det inte finns tillräckligt bete och foder är alldeles för dyrt. Detta kan innebära lägre priserna på nötkött på kort sikt. På lång sikt innebär det att de flesta av amerikanerna kommer att äta mer artificiellt matade, hormon-fyllda kycklingar. Förra fredagen, rapporterade USDA att USA: s boskaps inventeringen var den minsta sedan byrån började juli räkna i 1973. Med andra ord har USA så många kor idag som den gjorde nästan 40 år sedan. Samtidigt har befolkningen skjutit upp med nästan 100 miljoner.

Detsamma gäller priset på mat och de många hushållsartiklar som innehåller majs, sojabönor och vete. Det är chockerande hur många hushållsartiklar som idag, från soda till barnmat, jordnötssmör till strösocker, talk till tandkräm som innehåller majs i någon form. Det är samma sak med vete och sojabönor. Nu, enligt USA Drought Monitor, har nästan 90 procent av USA: s majs och soja skadats eller förstörts på grund av torkan. Få detta: Priset på majs har hoppat 50 procent under den senaste månaden, medan sojabönor är på rekordhöga priser också. Samtidigt har priset på vete, en annan kritisk basvara, ökat med 50 procent de senaste fem veckorna.

Det är inte svårt att se hur detta kommer att driva upp livsmedelspriserna, vilket skulle sannolikt skapa en ytterligare försämrad ekonomi. I själva verket anser en ekonom att torkan kommer att slå 0,5 procent från USA: s BNP i år.

Men tänk efter de stigande kostnaderna för mat. Vad händer om torkan fortsätter att försämras, eller till och med fortsätter in på nästa år, eller till och med året efter?


Oro för stigande matpriser kommer att ersättas av oro om faktisk brist på majs, sojabönor och vete!

Tänk också att USA är ansvarig för hälften av världens majs, och majoriteten av VÄRLDENS sojabönor och vete. Reuters rapporterade igår att "de skyhöga priserna i USA-världens största exportör av majs, sojabönor och vete har skakat matmarknader över hela världen inför rädslan för att livsmedel inflationen kommer att importeras, livsmedelsbistånd eller varor för hungriga nationer från Kina till Egypten kommer inte vara tillgängliga, och mat upplopp kan ske som tidigare. "

Priset på majs, vete och sojabönor har redan överträffat nivåer som nåddes under torkan 2007/08, då matpriser sköt i höjden och livsmedelspriserna utlöste upplopp i mer än 30 länder.

I denna globaliserade sammankopplade värld ihållande, så kan en utbredd torka i en kritisk region som USA: s kornbod innebära mer än en katastrof för det lokala jordbruket. Det kan betyda finansiell och ekonomisk sjukdomskänsla, politisk och socialt kaos, även i stor skala våld och krig.

Det har heller inte slutat regna i stora delar av Rysslands vete-växande region under de senaste veckorna. Detsamma gäller för Brasilien. Australien producerar en enorm mängd vete, men vädret är galet även där.

Samtidigt växer den globala aptiten på mat. Stora översvämningar och torka, minskade skördar, ökad efterfrågan överallt samtidigt, det skulle vara den perfekta stormen! Om du studerar historia, ser du många exempel på torka och dess biverkningar utplånar ekonomier, är en gnista till oro, uppror gentemot regeringar, krig som dödat ett oräkneligt antal människor. Medan vetenskapen har revolutionerat jordbruksproduktionen så gör det tyvärr inte möjligt för mänskligheten att producera mat utan vatten.

Globalt sett kan man alltså säga att situationen redan kommer att leda till enorma katastrofer, vi har bara inte sett alla konsekvenser ännu!

Mississippi floden torkar ut...

Det handlar om världens största farbara vattensystem, Missisippi deltat, där vattennivåerna sjunker i oroväckande takt. 

Från Memphis och Vicksburg, är de uppenbart att floden krymper. Man kan se lägre flodnivåer, exponerade flodbankar och fler sandbankar. Vattnet är ner mer än 13 och 20 meter i varje stad respektive. Mississippi i genomsnitt är cirka 13 meter under normal- och en del är ned hela 55 meter, mot för var den var vid denna tid förra året. På vissa sträckor är vattennivån farligt låg. Den 17 juli rapporterades det att en 100 mil lång sträcka av Platte River i Nebraska, hade torkat upp.
http://www.thetrumpet.com/article/9694.8596.0.0/world/environment/the-mighty-mississippi-to-run-dry


I själva verket är vattennivåerna nu så låga att pråmarna inte längre kan arbeta med full kapacitet och måste kasta både vikt och öka antalet bogserade pråmar.

För varje en-tums förlust av vatten (2,54cm), måste standard pråmen lasta bort 17 ton last, det är en förlust av 204 ton per pråm, för varje en-fot(30,58cm) förlust. En typisk bogserare på övre Mississippi floden kan ha 15 pråmar. En meter förlust av vatten leder till en förlust på 3000 ton kapacitet. Drev på den nedre Mississippi floden kan ha upp till 45 pråmar, vilket resulterar i en förlust av kapacitet på över 9000 ton. 

Det skulle ta nästan 600 semitrucks att dra frakten som nu lossas med en stor pråm grupp under dessa förhållanden! Det finns tusentals och åter tusentals pråm strängar som trafikerar Mississippi varje år. Stängningen av Mississippi skulle vara en absolut katastrof!Redan så är kostnaden för att skicka s.k. bulkgods hela tiden stigande. Eftersom den vikt som kan läggas på pråmarna krymper, så är kostnaden per viktenhet alltså ökande. Och det innebär i ökade kostnader på konsumenternas sida. Produkter som redan endast är marginellt lönsamma kan inte vara ekonomiskt att skicka vid dessa högre transportkostnader.

Den sista gången Mississippi stängdes på grund av låg vatten var 1988. Sedan är det bara en liten del av floden blev ofarbar, men det kostade sjöfartsnäringen 1 miljard dollar.

Om Mississippi stängdes i dag, så har NBC uppskattat att de direkta kostnaderna för ekonomin skulle vara $ 300 miljoner euro per dag men också en kostnad som skulle skjuta i höjden exponentiellt om floden inte öppnade redan efter ett par dagar!

Det är fortfarande ett par meter vatten borta från det mardrömsscenariot, men sommaren är inte över heller.

1988 är den enda gången i närtid som kan jämföras med den här sommaren, säger Lynn Muench, senior vice president för American vattenvägars Operatörer. "Under de senaste två eller tre veckorna, säger alla samma sak "nära 1988. Värre än 1988. Samma som 1988, '"säger hon. "Det finns en verklig möjlighet att det kommer att bli värre i år."

Förra årets rekord översvämning rev också upp skräp och ändrade placeringen av undervattens hinder. Army Corps of Engineers arbetar så snabbt de kan med att muddra grunda områden och markera faror på farlederna.

Men ändå, ökar även antalet pråmar  som går på grund. Farlederna blir allt mindre. Och trafiken avtar. På tisdagen, gick en pråm på grund i Minnesota. Det tog 24 timmar att frigöra den och en till dag att muddra kanalen innan andra kunde passera. Samma dag, fastnade en annan pråm i La Crosse, Wisconsin. Det tog ungefär en dag att få tillbaka trafikent där. CBS News säger pråm trafiken har det svårt överallt, även i områden som normalt sett inte har några problem.

Mississippifloden, i samband med Missouri, Arkansas och Ohio floderna, utgör det största sammanhängande nätverket av farbara floder i världen. Man kallar större Mississippiflodens nätverk "cirkulationssystemet av Mellanvästern." Det är vad öppnar upp en tredjedel av Amerika till världen. Även utan tillsats av kanaler, är det möjligt för produkter från hela världen för att nå nästan alla delar av Mellanvästern. Med tillägg av kanaler, kan en vara nu transporteras från de stora sjöarna i norr till New Orleans i söder.


Missisippifloden är också ansvarig för att man räknar jordbruksmarken i anslutning till floden som den mest fertila växande regionen för jordbruksgrödor i hela världen.

Det är svårt att överdriva de ekonomiska följderna av denna överlappning. Den geografi som de flesta nationer har, kräver stora resurser för att lägga oändliga väg och järnvägar för att bygga transportkapacitet men dessa floder fick Amerika utan kostnad. Och vattentransport kostar en bråkdel av rörliga godstransporter på väg och järnväg.

Man kan alltså sammanfatta det som att sänkta vattennivåer i det här området, kommer att ge ett massivt slag för ökade transportkostnader inom USA, en situation man absolut inte vill ha i kombination med de övriga problem man måste möta i närtid. Den ekonomiska krisen som kommer fortsätta fördjupas, energikrisen och torkan som förstör för jordbruket. Även i kombination med arbetslöshet och fattigdom hos den amerikanska befolkningen.