En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

måndag 28 oktober 2013

SMHI om klass 3-varning för storm

Under måndagsmorgonen utfärdade SMHI klass 3-varningar för storm för delar av västkusten och på Kattegatt. Klockan elva uppdaterades varningarna.

Klass 3: Mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.

Klass 2: Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.

Klass 1: Väderutveckling väntas som innebär vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner.Uppdatering 28/10, kl 11.00: 
Klass 3-varningen för stormbyar har utvidgats. Den omfattar nu västra delarna av Kronobergs län och Jönköpings län, Skåne län utom Österlen, Hallands län, Västra Götalands län, Bohuslän och Göteborg,  
För Kattegatt gäller fortsatt Varning klass 3, storm och varning klass 2, mycket högt vattenstånd.
 ---
Ursprunglig text:
De län som berörs av klass 3-varningen är Västra Götaland och Halland.
Sent under eftermiddagen och kvällen väntas vindbyar på stormstyrka 25-32 meter per sekund. Enligt SMHI vrider vinden under kvällen till väst och avtar till midnatt.
Varningen innebär att det kan väntas förhållanden som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på internet, radio eller TV.

måndag 21 oktober 2013

Funktionsnedsättningar i arbetslivet och inom utbildningsväsendet...

Närmare en miljon av Sveriges invånare i arbetsför ålder har någon funktionsnedsättning. Det kan till exempel handla om begränsad rörelseförmåga, läs- och skrivsvårigheter, astma och allergi, nedsatt syn eller hörsel eller psykisk ohälsa.

I SCB:s statistik för 2008 framgår att: 

- 16 procent av befolkningen i arbetsför ålder (16-64 år) uppger att de har någon form av funktionsnedsättning.
- Hälften av dem uppger att det inte påverkar deras arbetsförmåga.
- Arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga är nästan dubbelt så hög som bland befolkningen i stort.
- Bland personer med funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga har 50 procent ett arbete.
- Bland personer med funktionsnedsättning, utan nedsatt arbetsförmåga, är det 77 procent som har ett arbete, precis som i övriga befolkningen.
- Andelen egenföretagare är högre inom gruppen personer med funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga, än övriga befolkningen.
- Män får dyrare arbetstekniska hjälpmedel än kvinnor.
- Fler män än kvinnor har anpassade arbetsuppgifter och anpassad arbetstid, bland dem som anser sig behöva dessa hjälpmedel.


Hur är läget? Fakta i korthet (Handisam 2012) Arbetsmarknad
http://www.handisam.se/Uppfoljning-och-statistik/hur-ar-laget/Arbetsmarknadspolitiken/

* Av personer med nedsatt arbetsförmåga har 44 procent arbete. Detta kan jämföras med 75 procent i övrig befolkning.

* 26 procent av alla som är inskrivna på Arbetsförmedlingen har en funktionsnedsättning. De kan vara arbetslösa eller delta i arbetsmarknadsåtgärder. Det är oförändrat sedan 2011.

* För att underlätta arbetet har 14 800 personer tillgång till personligt biträde på sina arbetsplatser. Det är en ökning med över 3 300 personer sedan 2011.

* Det är 16 procent av personer med funktionsnedsättning som har mött negativa attityder hos arbetsgivare på grund av sin funktionsnedsättning.

* 42 procent av kommunerna hade personer som gick från insatsen daglig verksamhet till anställning under 2011. Daglig verksamhet är en sysselsättningsform för vissa personer med funktionsnedsättning.

Hur är läget? Fakta i korthet (Handisam 2012) Utbildning
http://www.handisam.se/Uppfoljning-och-statistik/hur-ar-laget/Utbildning/

* I yrkesverksam ålder har ungefär 30 procent av personer med funktionsnedsättning eftergymnasial utbildning, jämfört med 44 procent bland övriga. 

* 70 procent av granskade grundskolor och 81 procent av gymnasieskolorna har brister i sitt arbete med särskilt stöd. 

* Det är vanligare att rektorer och kommunala tjänstemän inom skolområdet anser att den fysiska miljön i skolan är mer tillgänglig än valet av pedagogik. 

* Bland unga med funktionsnedsättning, i åldern 16-25 år, är 21 procent ganska eller mycket missnöjda med sin skolsituation. Bland övriga är andelen 8 procent. 

* 16 procent av barn med funktionsnedsättning blir mobbade. Det är nästan tre gånger så vanligt som hos övriga barn, där andelen är knappt 6 procent.

Handisam skriver i sin statistik om många andra områden där möjligheterna för de med funktionsnedsättningar fortfarande inte är lika med de som saknar funktionsnedsättningar. Det finns mycket kvar att göra för att vårt samhälle skall bli mer rättvist och ge alla människor likartade förutsättningar.

Somna med Reinfeldt...


”Somna med Reinfeldt” hamnade fort på topplistorna i mobilernas appbutiker. I appen fungerar statsministerns politiska budskap som ett sömnmedel för den som har svårt att sova om nätterna. Bakom appen ligger Alliansfritt Sverige.

Nr.1 på topplistan över sömn-appar med svenska politiker!
Nr.1 på topplistan över appar med tirader av Fredrik Reinfeldt!
Nr.1 på topplistan över appar gjorda av Alliansfritt Sverige!

NU KAN ÄVEN DU BLI EN DEL AV DET SOVANDE FOLKET!
Var fjärde svensk har sömnproblem. Många behöver hjälp för att somna. Därför har Alliansfritt Sveriges forskarteam tagit fram appen ”Somna med Reinfeldt”. Med ett enkelt knapptryck börjar en föreläsning av Sveriges högsta – och tröttaste – politiker. Oavsett om du är etnisk svensk mitt i livet eller inte kan vi garantera att din puls blir lika låg som skolresultaten, och din sömn lika stor som arbetslösheten.

SOM OM HAN ÄR I SÄNGEN™-LJUD
Det känns som om du har Sveriges statsminister på kudden bredvid. Hör honom viska om att välfärdsstaten är omöjlig som konstruktion, att Sveriges industri är praktiskt taget borta, och andra mysiga historier.

KLOCKA
Appen innehåller även en teknik som i varje given sekund visar vad för tid det är, något vi har valt att kalla för ”klocka”.

PENGARNA TILLBAKA-GARANTI
Om du, mot all förmodan, inte har somnat efter att Reinfeldt har talat i över en halvtimme får du tillbaka alla 0 kronor som den här appen kostar. Snåle sate."
http://filedir.com/android/medical/somna-med-reinfeldt-7382050.html

Socialdemokraterna släppte bara dagar tidigare appen ”En jobbigare morgon”, där partiledaren Stefan Löfven, till skillnad från Fredrik Reinfeldt, agerar väckarklocka. Nu står det dessutom klart att Miljöpartiet kommer att skapa en särskild webbredaktion, med uppgift att ta valstriden på nätet. Först ut är sajten Gröna volontärer som ska få väljare att engagera sig i partiets valkampanj.
http://www.metro.se/nyheter/de-rodgrona-ska-sanka-alliansen-med-appar-och-sajter/EVHmjt!zxcGAj8ee9qAU/

söndag 20 oktober 2013

FN, oengagerade i fredsprocessen?


FN får ibland kritik för att de står för mycket på sidan om och ser på medan inbördeskrig rasar som hotar civilbefolkningens liv, när de inte själva kan ta sig ur situationen. Omvärlden har lätt att stå och se på, eftersom det bara drabbar ett visst land. Överhuvudtaget är inbördeskrig vanligare idag än krig mellan nationer. Men det kanske också innebär att FN också skulle behöva börja arbeta på ett nytt sätt.

Men hur kan vi göra för att öka säkerheten i världen? Något behöver göras men samtidigt är det ett mycket svårt område. Syrien är bland annat ett land som drabbats oerhört svårt de senaste åren av sina interna konflikter. Samtidigt som omvärlden varit omotiverad att gå in i landet eftersom Syrien också är ett så välutrustat land med moderna vapen och modernt krigsmaskineri.

Att gå in i Syrien är nödvändigt men samtidigt är frågan på vilket sätt och hur kan man göra det på ett så säkert sätt som möjligt. Med så lite lidande och så få människoliv till spillo som möjligt. Svåra frågor. Samtidigt har alla länder i FN sin egen syn på detta om man skall vara aktiv eller passiv och diskussionerna fortsätter i säkerhetsrådet. Det drar ur på tiden och det kan verka som att FN är oengagerad i fredsprocessen. 

Ibland beror det som sagt inte bara på själva landet som sådant, utan även de gamla spänningarna mellan öst och västblock. Ryssland och USA. Ryssland har t.ex. tidigare motsatt sig kraftigt att FN på något sätt skulle engagera sig i Syriens inbördeskrig.

lördag 19 oktober 2013

Leva utan pengar?

Irländaren Mark Boyle försökte leva ett år utan inkomst av lön. Dessutom utan att använda banktjänster och inte ha några utgifter. Hur gick det då?
http://worldobserveronline.com/2013/10/04/man-lives-without-money/

För sju år sedan, berättar Mark. Så jobbade han sitt sista år på ett företag. Planen då var fortfarande att få ett "bra" jobb , tjäna så mycket pengar som möjligt  och köpa grejer som skulle visa samhället att han lyckats. Han var fast som alla andra i ekorrhjulet. För ett tag så fungerade det. Han hade ett fantastiskt jobb, var nationalekonom i grunden och hanterade ett stort ekologiskt mat-bolag. Själv hade han en god inkomst, ett gott hem, en egen yacht i hamnen. Jämför han med idag så har han de senaste femton månaderna inte haft ett enda öre i inkomst.


Förändringen i livsväg kom en kväll på båten samtidigt som han filosoferade med en vän över ett glas merlot . Han hade själv påverkats av förebilder som Gandhi och Mahatma citat såsom "var själv den förändring du vill se i världen". Men de båda vännerna hade ingen aning om vad denna förändring skulle vara. Mark och hans vän pratade om alla världens frågor såsom miljöförstöring, krig om naturresurser, lantgårdar som drevs som fabriker, slavarbete inom andra fabrik- och industriverksamheter mm.

De undrade båda vilken av dessa frågor som det skulle vara bäst att ägna tiden till. Inte för att de kände att de kunde göra någon skillnad. De båda vännerna skulle tillsammans, oavsett vad de gjorde. Så skulle de bara vara som två små droppar i ett mycket förorenat hav..

Men den kvällen säger Mark, så nådde han en insikt. Att dessa frågor var inte oberoende - de hade en gemensam grundorsak. Mark sa att han för sitt inre, såg de direkta återverkningar våra inköp har på människor, miljö och djur. Att de samverkar och att det finns en faktor som förenar dessa problem. De grader av separation som finns i världen, mellan konsumenten och det konsumerade. Har ökat så mycket att det nu innebär att vi är helt omedvetna om de nivåer av förstöring och lidande som kommer från "saker" vi köper. Mycket få människor vill faktiskt orsaka lidande för andra. De har bara inte någon aning om att de är direkt sammanlänkade. Det som har möjliggjort denna separation är pengar, särskilt i dess globaliserade format.

- Om vi odlade vår egen mat , skulle vi inte slösa bort en tredjedel av det som vi gör idag .

- Om vi gjorde våra egna bord och stolar , skulle vi inte kasta ut dem det ögonblick vi tröttnade på dem.

- Om vi var tvungna att rengöra och själv hämta in vårt eget dricksvatten , skulle vi förmodligen inte smutsa ned det och förstöra det.

Så för att vara den förändring Mark berättar att han ville se i världen, så var han tvungen att ge upp pengar. Mark tog beslutet att prova leva ett år utan pengar. Han ville odla sin egen mat, använda byteshandel och använda avfallet som skulle bli av hans leverne. Mark ville leva i sitt eget kretslopp med naturen och världen omkring honom.

Större delen av året åt  han sina egna grödor. Han  lagade mat utanför sitt hem i ur och skur på en spis han ställde utanför. Han komposterade allt avfall och höll sig utanför elnätet. Han fick använda ved i en braskamin. Han badade i floden. Vart han skulle så cyklade han och hade en släpvagn för att kunna ta med sig varor.

Mark berättar att många människor säger att han är anti-kapitalistisk. Men Mark säger att även om han tror att kapitalismen kräver en oändlig tillväxt på en ändlig planet , så vill han inte kalla sig anti någonting . Han vill kalla det pro - natur, pro - gemenskap och pro - lycka . Och att det är det han inte får - om han följer det vanliga mönstret av konsumtion och miljöförstöring.. Trots att vi har det så bra materiellt så ökar t.ex. psykisk ohälsa såsom nedstämdhet - depression , kriminalitet, psykisk sjukdom, fetma, självmord och så vidare. De är alla på uppgång. Mer pengar ger inte mer lycka.

Ironiskt nog berättar Mark så anser han själv att det här året har varit det lyckligaste i hans liv . Med fler vänner i sitt samhälle än någonsin , han har inte varit sjuk sedan det började. Mark berättar att han upptäckte att för honom var vänskap, inte pengar, en verklig säkerhet. Fattigdomen i den västliga delen av världen är den andliga. Självständighet är egentligen ett verkligt beroende. Beroende av det kapitalistiska systemet.

Kan vi alla leva så här i morgon? frågar sig Mark. Nej, det skulle vara en katastrof säger han vidare, vi är alltför beroende av både det nuvarande systemet och den billiga energin som vi har lyckats bygga en hel global infrastruktur kring detta .

Människor brukar fråga Mark vad han saknar jämfört med hans gamla värld av vinster och affärer. Han brukar svara: Stress , Trafikstockningar , Kontoutdrag och Elräkningar...
http://worldobserveronline.com/2013/10/04/man-lives-without-money/

torsdag 17 oktober 2013

Ännu en dödlig arbetsplatsolycka på SSAB, Luleå

Två män i 60-årsåldern dog tidigare idag vid SSAB, i Luleå i en arbetsplatsolycka.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17676452.ab

En stor mängd tjära, runt 300 kubikmeter, hade läckt från cisternen. De två männen hade till uppgift att rengöra cisternen. Inför rengöringen skulle de tömma tanken på tjära, och öppnade därför en lucka. Det är en rengöring som utförs vart åttonde år. Men trycket i cisternen var för högt och tjäran sprutade ut. Stegen som de hade med sig, hann de aldrig rädda sig upp på. De två männen var anställda vid Infjärdens värme AB.


Huvudskyddsombudet på SSAB, Roger Forsberg gick i tisdags ut i tidningen Arbetarskydd och kritiserade hur kalkugnsolyckan på Nordkalk i Luleå hanterats, där en person avled och kollegan Gustaf Seppelin Solli skadades svårt. Som i detta fall arbetade även de som entreprenörer. Koksverket finns på SSAB:s anläggning för att tillverka koks, som sedan används i masugnen där råjärnet kommer till.

Det finns en bok, som jag rekommenderar "Döden på jobbet" som handlar just om detta. Om hur man i detta framtidens arbetsliv, inte längre tar hänsyn till saker som risker på jobbet. Säkerhet och riskbedömning. 
http://www.da.se/home/da/content.nsf/aget?openagent&key=doden_pa_jobbet_om_gustaf_johan_och_det_nya_arbetslivet_1380791502730

Man väljer att ta in många gånger unga, oerfarna arbetare eller bara via entreprenad. Människor som måste arbeta med sämre villkor för att de inte törs säga nej. De är rädda för att bli av med jobbet. Därför åsidosätts säkerheten gång på gång och arbetsplatsolyckan är ett faktum.

I den tidigare olyckan på Nordkalk, dog en person och en skadades för livet med 55%-:iga brännskador. Ingenting har egentligen åtgärdats efter den tidigare olyckan. Som Roger Forsberg uttalar sig i tidningen arbetarskydd, så har man fortfarande inte ens skyddsutrustning när man arbetar med den frätande kalken. De anställda klagar på sveda i knäveck.

Det finns heller nästan inget ansvar som man kräver av arbetsgivaren efter arbetsmiljöbrott. Trots 157 fall av dödsolyckor har man utdömt företagsbot endast i 6 fall. Facken får ensamma bära ansvaret av att vara skyddsombud och försöka förhindra olyckor. Men liten eller ingen tillsyn utförs av myndigheter. Ingen tillsyn har exempelvis skett på SSAB efter dödsolyckan i Nordkalk. Regeringen har också minskat resurserna till arbetsmiljöverket med allt förebyggande arbetsmiljöarbete och man lade även ned arbetslivsinstitutet som var en expertmyndighet på arbetsrelaterad stress och belastningsskador. 

Regeringens reform sänkte Sverige under det av FN rekommenderade 1 inspektör / 10.000 arbetande. Därför har vi idag bara 0,62/ 10.000 arbetande när inget annat nordiskt land ligger under 1,3 (förutom Sverige numera). Danmark har som exempel 3/10.000.

Ingenting lär vi oss tydligen av tidigare erfarenheter och det är otroligt tragiskt att dessa två 60-åriga män även fick sätta livet till idag. Hur gjordes riskbedömningen innan? Hur kom man fram till att det var säkert för dem att öppna luckan och sedan rädda sig upp via en stege? Jag hoppas att man gör förbättringar i sin inställning att farligt arbete inte skall utföras på entreprenad av de som är oerfarna i den ordinarie verksamheten på fabriken. 

Detta gör arbetet mångdubbelt farligare då de inte själva kan göra en riskbedömning utan blir tvungen att att lita på vad de får för besked ifrån andra. Nu för andra gången med dödlig utgång. Detta är en större trend i samhället än bara den här enskilda olyckan och det är en fruktansvärd syn på arbetarens mänskliga värde då man bara tänker på pengar och jagar några sparade kronor när man väljer att lägga farliga arbeten på entreprenad.

Fordon, ras och fall är farligast på arbetsplatserna, vad gäller fallolyckor så är det bland annat på alla arbetsplatser inom bygg/höghöjdsarbete som innebär stora risker.
http://www.av.se/dokument/statistik/dodsfall/2012/dodsfall_orsak_2010-2012.pdf

Man ser att dödsfallen ökar främst bland de unga, just för att de jobbar mycket som entreprenörer och inte får någon arbetsmiljöutbildning innan de skall påbörja arbetet på farliga arbetsplatser. Men även andra som arbetar under säkra anställningsformer (såsom på entreprenad) löper större risk. http://www.arbetarskydd.se/nyheter/olyckor/dodsolyckor/article3776762.ece

Mina tankar går till de anhöriga.

onsdag 16 oktober 2013

Idag går tankarna till volvo-anställda i Umeå...

600 jobb berörs när Volvo flyttar hyttillverkningen från Umeå till Göteborg. Enligt Jan-Olov Carlsson, som är klubbordförande i IF-metall, reagerade de anställda med tårar, burop och ilska när de fick beskedet idag. ”Vissa reste sig upp och lämnade lokalen”.
http://www.svd.se/naringsliv/branscher/industri-och-fordon/volvo-stanger-hyttillverkning-i-umea_8623960.svd

Jan-Olov Carlsson berättar att anställda vid monteringen på Volvo i Umeå kallades till ett möte idag där de fick veta att deras jobb fyttas till Göteborg.


– 500 arbetstillfällen försvinner och vi räknar med att minst 600 personer kommer att drabbas när allt är genomfört, säger Jan-Olov Carlsson och räknar i den högre siffran in att en varselvåg bland underleverantörer är att vänta. Enligt honom är personalen väldigt besviken och det finns en stor ilska. Fackordföranden berättar att många inte förstår Volvos beslut eftersom verksamheten i Umeå fungerar väl.

Volvoledningen bekräftar att man diskuterar en flytt av monteringen från Umeå till Göteborg, och att beslutet tas i oktober. En flytt kan få förödande konsekvenser, menar Region Västerbotten.
– Vi har bra siffror men beskedet idag är att vi inte längre är behövda. Nu karvar man ut hjärtat på den här fabriken. Jan-Olov Carlsson säger att fyttbeskedet möttes med burop och en del anställda började gråta. Många är arga men även oroliga för sin framtid, menar han.
– Umeå är en liten stad och 600 industrijobb kommer att försvinna, det är mycket.

Samtidigt som hyttillverkningen fyttas från Umeå till Göteborg specialiseras fabriken i Umeå mot plåtpressning, svetsning och målning av hytter, enligt ett pressmeddelande. Dessutom koncentreras tillverkningen av lastbilar i Göteborg till en monteringslina, från dagens två. Totalt påverkas omkring 900 anställda, varav 700 i Sverige, av besluten.

I beslutet ingår även att koncentrera monteringen av medeltunga lastbilar till Blainville, Frankrike. Därmed flyttas tillverkning av medeltunga lastbilar från Gent i Belgien. Tanken med flytten och koncentreringen av koncernens olika verksamheter är att sänka tillverkningskostnaden per lastbil, enligt Volvoledningen.

”Dagens europeiska industrisystem för lastbilar är bland annat resultatet av förvärv och nu avser vi att utnyttja de olika fabrikerna på ett optimalt sätt”, skriver Volvos vd Olof Persson i pressmeddelandet.

tisdag 15 oktober 2013

REA!

Jahaja så den här veckan var det utförsäljning hos Åhléns här i Luleå. Jättetrevligt. Jag gillar rea. Särskilt gillar jag slutreor. När man flera gånger har satt ned priset på en vara, för att i slutändan dumpa priserna totalt med -50% på alla röda lappar.

Det slutade naturligtvis med att jag köpte en hel mängd saker, förhoppningsvis även att jag kommer använda dessa någon gång. Annars är det naturligtvis ett mycket dåligt inköp om man inte har tänkt använda det..


Lite exempel:

- Linne, 129kr, nu 10kr, bleklila och blekt ljusgrön, visserligen vår och sommarfärger men får väl hamna i garderoben till nästa sommar..
- 2  Vita skjortor, kostat 299kr styck, nu 20kr styck.
- Linneskjorta, bleklila och passar bäst vår/sommar, kostat 179kr, nu 20 kr.
- Kjol,  ljus färg,10kr
- Barnmössa, 10kr
- Halsband, 179kr, nu 25kr.
- Örhängen, 129kr nu 15kr.
- Armband, 150kr, nu 15kr.
- Nagellack 15kr
- Läppglans 20kr
- Hårfärg, 35kr

osv. etc. ni förstår idén. Funderar även på om jag borde gå tillbaka och köpa något par skor, bland annat hade de skor som kostat 899kr som nu kostar 50kr, så det är helt ok kvalité. Men som sagt är ju alltid risken att man nu köper saker man egentligen inte behöver.

Jag brukar försöka satsa på baskläder vid sådana tillfällen. Vita skjortor i bra kvalité är ju nästan idiotsäkert och sådant man ändå brukar köpa på sig lite senare. Linnen, underkläder, vad de nu kan vara behöver man också alltid. Sedan läppglans och sånt använder man ju upp vad tiden lider så det brukar gå åt. Förbrukningsvaror är alltid också att föredra. Örhängen var såna där standard tex. pärlörhängen som är nästan idiotsäkra att man kommer använda vid något tillfälle.

Däremot brukar jag undvika att köpa saker i årets modefärger eftersom det kommer kännas tråkigt om bara en kort period så känns det omodernt. En vit skjorta däremot blir aldrig omodern.

Så är det då rea på något tex. tvål, schampoo och andra hushållssaker på coop brukar jag köpa på mig ett lager av det, även om det inte är något som jag behöver just nu så hamnar det i badrumsskåpet. Köper man när saker är billiga och håller sig till sådant man ändå skulle köpa så sparar man ju faktiskt en hel del pengar på det här. Köper man saker man aldrig använder eller en massa extrasaker bara för kul. Ja då slösar man däremot en massa pengar.

Däremot gillar jag inte röda prislappar så de klöser jag alltid bort ifrån varorna så fort jag kommer hem. Prislappar är något fult tycker jag och inget jag vill ha på schampooflaskan i badrummet. Vad handlar du på rea?

söndag 13 oktober 2013

Karta: Afrikas sanna storlek...


Klicka på bilden för en större storlek på kartan! Eller använd den här länken för en ännu större bild: http://static02.mediaite.com/geekosystem/uploads/2010/10/true-size-of-africa.jpg

Världsdelen Afrika är större än USA, Kina, Indien, Japan samt hela Europa, tillsammans. Men beroende på ett snedvridet perspektiv när man gör kartor i bland annat Mercator så syns det inte hur stort Afrika egentligen är på många kartor.

lördag 12 oktober 2013

Den kraftigaste jättecyklon som uppmätts i Indiska Oceanen...

Jättecyklonen Phailin klassas som den kraftigaste som någonsin uppmätts i Indiska oceanen. Myndigheterna befarar fullständigt kaos när den slår till mot Indiens nordöstra kust i dag – och 200 000 har evakuerats.
– Första prioritet är att rädda människors liv, säger katastrofminister Surya Narayan Patra.


Phailin bildades under onsdagen i den Bengaliska viken. Sedan dess har den utvecklats och uppgraderades i går till en femma på den femgradiga Saffir-Simpsonskalan, enligt SMHI. Under natten uppmätte vidstyrkan 150 kilometer i timmen vilket innebär att Phailin är den kraftigaste cyklon som någonsin uppmätts i Indiska oceanen. Den klassas därmed som kraftigare än den förödande cyklon som dödade fler än 10 000 människor i nordöstra Indien 1999.

Tiotusentals människor har evakuerats från kustområden i de indiska delstaterna Orissa och Andhra Pradesh.
– Första prioritet är att rädda människors liv, säkra mat och elektricitet, säger Surya Narayan Patra, katastrofminister i Orissa till nyhetsbyrån AP.

Det är inte bara vindstyrkan som avgör hur farlig och dödlig en cyklon är. Även regn och den så kallade stormfloden är faktorer som påverkar farligheten. Stormfloden, vattenhöjningen på grund av vinden, är svårbedömd. Men det kommer åtminstone bli några meter. Det är väldigt intensiva vindar

Det har varit optimala förhållanden för att en kraftig cyklon ska kunna bildas. Bland annat har varmt havsvatten varit en viktig faktor. Det är osäkert om Phailin kommer nå Indien som en kategori 4 eller 5-cyklon.

Området som beräknas drabbas hårdast är ofta utsatt för liknande stormoväder. Lågt liggande landområden är särskilt utsatta. I framtiden kommer vi dessutom att se allt mer oroligare väder och dessa stormar som tidigare inträffade kanske en gång vart hundrade år, kommer med allt större frekvens. 

Bor man i utsatta lägen  här i Sverige som vid kust, vattendrag som ofta översvämmas eller på bergstoppar bör man flytta, har tidigare vårt eget MSB varnat för.

fredag 11 oktober 2013

Energipriser i England, upp med 8.2%...

SSE är den första av de stora leverantörerna att tillkännage en uppgång i höst. Ökningen, tre gånger inflationen, kommer i nästa månad. SSE säger att det motsvarar £ 2 på en vecka för typisk dual fuel kund. Detta kanske inte är så mycket. Men en del mycket hårt pressade familjer får då ändå välja mellan "värme eller att äta". Det finns många familjer i England som lever nära marginalen för fattigdom.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2451656/Energy-company-SSE-raise-gas-electricity-prices-8-2-cent.htmlSSE meddelade att det är gas och el priserna som förväntas stiga med i genomsnitt 8,2 procent nästa månad. Företaget, som har cirka 10 miljoner kundkonton, är den första att tillkännage en uppgång i höst, men det befaras att andra företag kommer att följa efter. Detta kommer bara några veckor efter att ledaren för partiet Labour, Ed Miliband, lovade att frysa hushållens räkningar för 20 månader framåt om han vinner makten år 2015.

Detta är också en trend i de stigande energipriserna som även kommer drabba resten av Europa de kommande åren. Orsaken är ju alla fossila bränslen som har passerat sin peak och efter detta sjunker tillgången på energi, samtidigt som efterfrågan i många gånger är stigande. På sikt gör det alltså att trenden för alla energipriser är Upp, Upp, Upp...

onsdag 9 oktober 2013

Human flyktingpolitik inom EU?

Italiensk lag stoppade räddning av förlista flyktingar utanför Italien, Lampedusa.


Fartyg hade cirklat kring den förlista flyktingbåten utan att hjälpa till. Samma bild kommer ifrån två olika överlevande:

– Vår båt fick motorstopp i mörkret vid fyratiden på morgonen och det kom ett stort fartyg med många upplysta fönster, som gjorde ett varv runt vår båt, berättar Awet och ritar en cirkel i luften med pekfingret.
– Det kom även en annan båt nära oss, men alla gav sig iväg, fortsätter den unge eritreanen.

Flyktingarna på båten skrek, blinkade med ficklampor och någon sedan tände eld på en filt för att de skulle synas, innan båten kantrade. Men ingen kom för att undsätta dem. Samtidigt är fiskemännen som bor i Lampedusa också upprörda. En vithårig pensionerad fiskare spottar åt lagen som gör att fiskare kan straffas om de undsätter misstänkta illegala invandrare i sjönöd. Lagen kom till år 2002 under Berlusconi-regeringen, och fick namn efter två främlingsfientliga högerpolitiker, Lega Nords dåvarande ledare Bossi och Nationella Alliansens Fini.

Lagen måste ändras. Överhuvudtaget att man inom EU författar lagar som baseras på en sådan inhuman människosyn. Naturligtvis måste vi kunna rädda människor i nöd, utan att fundera på om de är flyktingar eller ej. Sedan blir det ju en fråga för myndigheterna om dessa flyktingar har nog med skäl för att sedan få stanna i landet. Men att inte rädda folk i det akuta skedet grundar sig i en fruktansvärd människosyn.

Jag efterfrågar en human flyktingpolitik inom EU. Vilket samhälle skapar vi annars?

tisdag 8 oktober 2013

Chokladbrist...

Jordens resurser krymper. På lite sikt blir det brist på choklad. Experter har varnat för att världen officiellt kommer att drabbas av brist på kakaobönor den 2 oktober 2020 på grund av den ständigt växande globala efterfrågan. 


Det finns inte tillräckligt med kakao plantager runt om i världen. Vi skulle behöva 2,3 jordklot behövs för att tillgodose människans behov av choklad. Det utrymme som användes för kakaoplantagerna finns inte längre, eftersom gårdarna och odlingarna läggs ned och förvandlas till gummi plantager som de får en bättre avkastning på och då får bönderna mer betalt för sin produkt. Samt att de västafrikanska länder som sedan länge odlar kakao, har drabbats av svår torka. En tredje faktor är att vi har blivit fler som vill ha dessa produkter.

Rimligen kan marknadspriset för kakaoprodukter pila uppåt. Och medan priset stiger, sjunker kakaohalten och kakorna krymper. I framtiden så kommer det därför att finnas mindre chokladbitar, fyllda med fler kex, russin och nötter i framtiden, eftersom de då blir billigare att producera. Chokladen blir också ljusare, eftersom tillsatsen av socker, nötter och smakämnen ökar, när andelen choklad minskar.

Choklad är ju bara ett exempel av alla sorters produkter där vi måste anpassa oss till den ökade efterfrågan. Vi kan inte leva som att vi har flera jordklot, eftersom vi trots allt bara har ett.

Vad händer om en kärnkrafts-slutförvaring skulle börja läcka?


En finsk beräkning och analys från 2009 säger att:
- Om förvaringen för kärnkraft börjar läcka efter, säg 1000 år.
- En stad byggs ovanpå eller i direkt närhet till området
- Om människorna där bara äter mat som produceras lokalt
- Bara dricker vatten som kommer från lokala källor och
- Spenderar all sin tid i det mest förorenade området.

Så är det möjligt att en person som lever t.ex. år 12 000 (i framtiden) skulle komma att få en högsta dos av strålning på 0.00018 mSV per år. Eller motsvarande vad man redan nu får av att äta ca. 2 bananer. Posiva (det finska bolaget som ansvarar för världens första civila kärnavfallsdeponi , i Onkalo) har räknat på detta och vad som kan vara en möjlig högsta dos för de värst drabbade cirka tiotusen år från nu .
http://www.posiva.fi/files/1230/POSIVA_2010-03web.pdf

Siffran - 0.00018 milli - sievert per år - förutsätter också att kopparkapslarna där förbrukade bränslepellets är inrymt börjar läcka efter bara 1000 år och ändå , är de värsta siffror man får fram, en summa som uppgår till en dos av vad man skulle få av att äta ungefär två bananer idag.

Vi kan naturligtvis inte vara säkra på vad som händer 10 000 år från nu , men sannolikheten att personer får doser som faktiskt kan innebära någon verklig fara , även på lång sikt ( säg, mer än 10 mSv per år - vilket kan producera tillräcklig risk för cancer i statistisk mening ) verkar avlägsen.

Jag tycker därför fortfarande att kärnkraft även i framtiden kan vara ett alternativ bland många, i framtidens energiproduktion.

lördag 5 oktober 2013

Medborgarlön i Schweiz?

Schweiz kommer att hålla en omröstning om huruvida man ska införa en grundinkomst för alla vuxna . Det som brukar kallas medborgarlön. Detta har uppkommit ifrån gräsrotsnivå och en kommitté som har fört fram förfrågan om att alla vuxna i Schweiz ska få en villkorslös inkomst på 2.500 schweizerfranc ( $ 2800 ) per månad från staten , med syfte att ge ett ekonomiskt skyddsnät för befolkningen .
http://www.reuters.com/article/2013/10/04/us-swiss-pay-idUSBRE9930O620131004På bild: 5 cent mynt, i luften, utanför parlamentsbyggnaden i Bern.

Arrangörerna bakom namninsamlingen, drog in mer än de 100.000 namnunderskrifter som krävs för att en folkomröstning skall hållas och på fredagen tippade man en lastbil med 8 miljoner Rappen mynt utanför parlamentsbyggnaden i Bern , en för varje person som bor i Schweiz .

Enligt schweizisk lag, så kan medborgarna själva organisera populära initiativ som kan leda till att kanalisera allmänhetens ilska i en direkt politisk handling. Bara de får namnunderskrifter som stödjer deras upprop. Landet håller normalt flera folkomröstningar om året så där ligger man lite i framkant.

I mars, exempelvis, så drog de schweiziska väljarna fram några av världens strängaste kontroller för chefslöner, vilket skulle tvinga offentliga företag att ge aktieägarna en bindande omröstning om vilken ersättning chefen skall ha. I ett annat separat förslag kom man fram till att man skulle kunna begränsa de månatliga chefslönerna till något mer än vad bolagets lägst avlönade personal tjänar på ett år , det så kallade 1:12 initiativet, vilket också står inför en folkomröstning den 24 november.

Initiativets organisationskommitté till just den här folkomröstningen om medborgarlön, sade att en grundinkomst delvis kan finansieras genom pengar från försäkringssystemen i Schweiz. Tidpunkten för omröstningen har ännu inte meddelats , i avvaktan på officiell vägledning från regeringen .

onsdag 2 oktober 2013

Intervjufrågor under jobbintervjun...

Jag har en arbetsintervju inbokad och inför det tittade jag igenom lite olika intervjufrågor som man kan tänkas få. Det finns mycket spännande här i världen att arbeta med så får jag inte just det här jobbet kommer jag säkert en dag att hitta ett annat spännande arbete att söka. Jag tycker mycket om mitt nuvarande arbete också så jag sitter ju inte i sjön. 

Fördelen med att få ett nytt jobb är dock chansen att få lära sig något nytt. Jag älskar att lära mig nya saker och känna att livet ger mig utmaningar. Det är också roligt att gå på arbetsintervju, så man borde kanske alltid söka olika arbeten...


Vanligaste intervjufrågorna:
http://www.jusek.se/Karriar/Vanligaste-intervjufragorna/

Du kommer att få en mängd frågor under intervjun, och en del kan vara både jobbiga och svåra att svara på. Är du förberedd så är chansen mycket större att du kan behålla ditt lugn och inte bli osäker eller stressad. Här har vi listat de vanligaste frågorna.

1. Berätta lite om dig själv

Här ska du göra en liten berättelse om delar av ditt liv på några minuter. Berätta inte hela ditt livs historia, utan gör en kort presentation. Då ges möjlighet till följdfrågor och intervjuaren kan välja vad han eller hon vill fördjupa sig i. Tänk på att lägga tyngdpunkten i din berättelse på de senaste åren. Intervjuarens syfte med frågan är ofta att ”bryta isen” och höra vad du väljer att berätta om. Om du vill kan du använda det här tillfället till att förklara varför du gjort några av dina val här i livet.

2. Hur är du som person?

Arbetsgivare vill ha en person som kan tillföra någonting till verksamheten. Här gäller det att visa att du inte bara i ord är aktiv och entusiastisk. Tala om hur du löst problem och fattat beslut i tidigare arbetssituationer eller verksamheter. Undvik att prata om hypotetiska situationer. Underbygg det du påstår om dig själv med exempel från verkligheten. 

3. Vilka positiva egenskaper har du?

Förbered två till tre saker som du kan motivera och ge exempel på. Diskutera gärna hur du ska formulera dig med någon kompis eller kollega som känner dig väl.

4. Vilka negativa egenskaper har du?

Många tycker att det är svårt att svara på frågan om vilka deras svaga sidor är. Här handlar det inte om att arbetsgivaren vill sätta åt dig, utan att de vill veta hur väl du känner dig själv. Ingen människa är perfekt och när du ger exempel på någon egenskap som du uppfattar som negativ ger du prov på att ha god självkännedom.

Var noggrann med att tala om att du är medveten om dina brister och hur du hanterar dem. Gå däremot inte i fällan och nämn en negativ egenskap som egentligen kan ses som positiv. Vanliga sådana klyschor är till exempel envis och nyfiken.

5. Arbetar du helst i grupp eller ensam?

Här vill arbetsgivaren veta om du är en ensamvarg eller en gruppmänniska. Det kan vara svårt att själv kategoriskt veta vilken personlighet du har. Du kan alltid svara att du är både och. Att du är bekväm med att arbeta ensam samtidigt som det är skönt att känna stöd från en grupp och kunna ta tillvara gruppens samlade erfarenheter.

6. Vilken roll har du i en grupp?

Är du den typiska ledaren som tar befälet och ser till att alla kommer i arbete eller är du den lugna arbetsmyran som inväntar arbetsuppgifter och riktning? Det här kan givetvis se olika ut i de grupper du varit en del av. Fundera på de olika rollerna och vilken du känner dig mest bekväm i. Kom ihåg att på alla arbetsplatser behövs olika personligheter – både ledare och arbetsmyror.

7. Hur reagerar du på kritik?

Ingen är perfekt och alla misslyckas vi någon gång i livet. Hur vi reagerar på det är mycket individuellt. Söker du jobb i en prestationsorienterad organisation är det viktigt att du kan ta kritik, både personlig och vad gäller resultatet av ditt arbete.

8. Kan du definiera framgång?

Vad är viktigt, vad är det som driver dig – pengar, personlig utveckling, intressanta kollegor, att få leda andra, flexibla arbetstider, svåra arbetsuppgifter eller mycket fritid? Det är givetvis mycket individuellt och låt det vara så även under intervjun. 

9. Kan du definiera motgång?

Ett bra sätt att definiera motgång kan vara att berätta om ett tillfälle då du misslyckades. Berätta sedan att du tog reda på varför det misslyckades och att du sedan tog dig an problemet igen och lyckades bättre den gången. Det här visar att du vågar ta dig an svåra arbetsuppgifter och inte ger upp om det misslyckas. 

10. Hur hanterar du stress?

Stress är en av de faktorer som snabbast bryter ner oss människor. Både kort- och långvarig stress kan leda till hälsoproblem som övervikt och högt blodtryck. Antalet konflikter blir dessutom färre om vi kan hantera stress. Motionerar du eller har du något annat fritidsintresse? Berätta om det eller säg att du brukar säga ifrån när du börjar känna dig stressad. 

11. Vad känner du till om oss?

Även om du har läst på bra om företaget ska du nöja dig med att lyfta fram det viktigaste. Tänk på att det är viktigt att vara konkret och kortfattad. Arbetsgivaren vill höra om du har ansträngt dig att söka information. Nämn gärna vilka källor du har använt dig av.

12. Varför söker du det här jobbet?

Här bör du på ett övertygande sätt kunna tala om att du har både intresse av och fallenhet för de konkreta arbetsuppgifterna. Motivera också varför ditt intresse är stort. Konkretisera med utbildning och erfarenhet. Svaret ger arbetsgivaren en bild av hur intresserad du verkligen är och vilken potential du ser i den utlysta tjänsten. 

13. Vad kan du tillföra organisationen?

Arbetsgivaren vill gärna finna något hos dig som kompletterar det som för tillfället saknas. Berätta vad du tror att du kan bidra med. Har du några förslag på hur du vill förändra arbetssättet eller inriktningen kan du nämna det. Referera också till kriterierna som finns i platsannonsen. 

14. Varför ska vi anställa just dig?

Gör klart för arbetsgivaren varför just du ska ha jobbet. Knyt an till varför du söker jobbet, din erfarenhet och utbildning och dina starka sidor. Utveckla tankegångarna från din ansökan. 

15. Varför valde du den utbildningen?

Om du är nyexaminerad kommer du säkert få frågor kring din utbildning eller studieinriktning. Berätta om varför du valde just den utbildningen och vad som mest intresserade dig med den. Du kan också berätta om det viktigaste du lärt dig under din studietid förutom de rena faktakunskaperna. Har du studerat utomlands kan du berätta hur det har påverkat dig. 

16. Vad har du arbetat med tidigare?

När du berättar om eventuella tidigare arbetsgivare ska du lägga tonvikten på det som är relevant för det jobb du söker just nu. Du behöver inte berätta om allt du kan och har gjort, utan lyft fram de kunskaper och färdigheter som är intressanta för just detta arbete.

Det kan också hända att intervjuaren vill gå igenom ditt cv. Du kan få frågor kring varför du har bytt jobb, vad du velat uppnå med dina olika jobbyten och om detta har infriats. Skulle det finnas luckor i ditt cv så bör du vara förberedd på det. Exempel på luckor kan vara att du har rest, varit sjukskriven eller varit föräldraledig. Tänk efter om det finns en röd tråd som kan förklara olika val du gjort i ditt yrkesliv. 

17. Varför söker du nytt jobb/varför slutade du din förra anställning?

Berätta vad du har lärt dig och vilka kunskaper och färdigheter du kan föra med dig från ditt gamla arbete till det nya arbetet. Lyft fram viljan att lära dig nya saker, få mer ansvar eller möjlighet att arbeta i en annan bransch. Här får intervjuaren en mer ingående uppfattning av din nuvarande eller före detta tjänst och vad som driver dig att söka nytt.

Kom ihåg att aldrig tala illa om en före detta arbetsgivare. Använd hellre en vit lögn och säg att du vill gå vidare mot nya utmaningar i stället för att berätta att du inte kom överens med chefen.

18. Vad tycker du är viktigt hos en arbetsgivare?

Tala om vad som är viktigt för dig. Är det kompetensutveckling, bra personalpolitik eller kanske möjlighet till internationell karriär? 

19. Hur ska en bra chef vara?

Skulle du få den här frågan så bör du iaktta en viss försiktighet. Om du målar upp bilden av en superchef med en dynamisk ledarstil kan det slå helt fel ifall din tilltänkta chef har en mer försiktig framtoning. Försök inte heller anpassa ditt svar till den chef som sitter med på intervjun, utan berätta vad du uppskattat hos dina tidigare chefer, det blir ofta trovärdigt och det är positivt att höra att du uppskattar din chef. Ett svar du bör undvika är ”Jag har aldrig haft en bra chef”. Försök att svara både ärligt och diplomatiskt.

20. Vad gör du om fem år?

Denna fråga är fortfarande ganska vanlig, trots att arbetsmarknaden är mer rörlig än tidigare. Se det som ett utmärkt tillfälle att berätta om dina ambitioner och drömmar om utveckling i karriären. Att sia om framtiden är svårt och därför är svaret ”Jag vet inte” helt okej. Arbetsgivaren vill dock veta vilka ambitioner du har och om det här jobbet ligger i linje med dem. Undvik att skoja till det med att ”Om fem år är jag trettio år och vd för det här företaget”. 

21. Vilken företagskultur tilltalar dig?

Du kommer att spendera en stor del av din tid hos din kommande arbetsgivare. Är det viktigt för dig att ha en tydlig uppdelning mellan ditt privatliv och arbetsliv eller föredrar du mycket sociala aktiviteterna på jobbet? Vilken typ av organisationsstruktur tilltalar dig? Ska det vara ett hierarkiskt företag eller ett mer informellt? 

22. Söker du andra jobb?

Här gäller det att vara diplomatisk. Bestäm dig för om du ska berätta om ansökningar du har ute eller om du ska hålla detta för dig själv. Berättar du att du söker andra jobb är det viktigt att du ändå tydligt kan motivera varför du vill ha just det här jobbet. Arbetsgivaren vill veta hur intresserad du är och samtidigt få veta om andra konkurrerar om dig.

23. Vad gör du på fritiden?

Det är alltid bra om du kan berätta att du tränar eller åtminstone rör på dig, eftersom vi alla vet att detta ofta leder till en bättre hälsa och en bättre koncentrationsförmåga. En blivande arbetsgivare vill se att du har balans i livet. Har du många fritidsintressen ska du inte berätta om alla, utan lyft fram dina främsta intressen och fokusera på dem.

24. Hur ser din familjesituation ut?

Arbetsgivaren har ingen rätt att fråga vare sig om du tänker bilda familj eller vilken din sexuella läggning är. Tyvärr är det fortfarande många som får frågan om det finns planer på att skaffa barn. Frågan ställs oftast inte rakt ut, utan bakas in i andra frågor som exempelvis om din sambo och du har bott ihop under en längre tid. Förbered dig på dessa typer av frågor ordentligt så att du ger ett klart och tydligt svar. Du behöver inte svara och säg aldrig mer än vad du känner dig bekväm med. Svarar du nej så innebär inte det att det svaret är bindande för all framtid. 

25. Kan du arbeta övertid om det behövs?

Arbetsgivaren vill veta om du är flexibel och kan jobba över i fall det blir en tillfälligt högre arbetsbelastning. Var arbetsgivaren tillmötesgående men fråga om det är vanligt förekommande med mycket övertidsarbete och hur det kompenseras. 

26. Jobbet innebär en del resor, hur ser du på det?

Oftast har det stått i annonsen i fall arbetet innebär en del resor och då har du nog redan vägt in det i ditt beslut om att söka jobbet eller inte. Berätta varför du uppskattar att resa i jobbet, och hur du löser eventuella praktiska problem kring det. 

27. Frågor kring oegentligheter

I dag blir det allt vanligare med bakgrundskontroller av olika slag. Var beredd på att du kan komma att exponeras för utdrag ur belastningsregistret och koll av betalningsanmärkningar. Om du har någon anmärkning kan det vara bra att berätta om detta innan utdraget görs. Då behöver det inte bli en stor sak av den informationen. 

28. Vad har du för löneanspråk?

Avvakta så länge som möjligt med att lämna löneanspråk, något som du kan motivera med att du först vill veta mer om tjänsten och om du är aktuell för den. Om arbetsgivaren absolut vill ha reda på ditt löneanspråk måste du givetvis tala om detta. Därför behöver du ha förberett ett lönebud redan vid första intervjun. Kontakta gärna oss för att få veta det aktuella löneläget. 

29. När kan du börja?

Kanske den enklaste frågan att besvara. Prata i positiva termer och svara exempelvis att ”Jag kan börja arbeta om en månad”.

30. Har du några frågor till oss?

Förbered gärna några frågor i förväg. Det är viktigt att du får svar på det du behöver veta för att kunna avgöra om det är ett arbete du verkligen vill ha – intervjun handlar inte bara om att bli vald utan lika mycket om att du ska välja. Det visar också att du är uppriktigt intresserad av företaget och tjänsten.


Exempel på frågor som du kan ställa är:

Vad finns det för utvecklingsmöjligheter i företaget?
Hur kan en arbetsvecka på jobbet se ut för mig?
Arbetar ni i team och i projekt?
Finns det en arbetsbeskrivning eller skapar jag ramarna själv?
Vad förväntas av mig beträffande arbetsuppgifter, ansvar, och befogeheter?
Hur är arbetsbördan över året, är den jämnt fördelad eller förekommer toppar och lugnare perioder?
Hur är personalomsättningen?
Vilka förmåner kan ni erbjuda?
Har företaget kollektivavtal?
Hur fortskrider rekryteringsprocessen?

tisdag 1 oktober 2013

Demografi och kommunernas kostnader...

Med drygt 1,1 miljoner anställda står kommunerna och landstingen tillsammans för en stor del av Sveriges ekonomi. Lagen säger att kom­muners och landstings kostnader och intäkter ska vara i balans.

Vi vet exempelvis att den allt äldre befolkningen ändrar förutsättningarna för folkhälsan och hälso- och sjukvården. Andelen äldre kommer att öka kraftigt fram till år 2020, med behov av service, omsorg och vård. Samtidigt minskar den pro­duktiva delen av befolkningen, vilket gör utmaningen att finan­siera vården än större. De sedan 1990-talets början kraftigt ökade vårdbehoven har hanterats genom gränsöverskridande strukturför­ändringar som resulterat i bättre resursutnyttjande.

Antalet personer i olika grupper av befolkningen har betydelse både för kommunsektorns kostnader för vård, skola, omsorg liksom för sektorns intäkter.

För intäkterna är särskilt storleken på gruppen mellan 20 och 64 år viktig. Och för att ha en balans mellan kostnader och intäkter är det viktigt att gruppen mellan 20 och 64 år är betydligt större än de andra grupperna sammantaget, grupper som för det mesta inte arbetar.


Anställda i kommunerna per personalgrupp 2011A. Skola och barnomsorg 261 000 (38%)
B. Vård och omsorg 211 900 (31%)
C. Administration 76 200 (11%)
D. Teknik 78 700 (11%)
E. Socialt och kurativt arbete 32 300 (5%)
F. Kultur, turism och fritid 19 000 (3%)
G. Rehabilitering och förebyggande 7 200 (1%)

Det är inte förvånande att man tittar på kostnader inom skola/barnomsorg och vård/omsorg när kommuner skall spara eftersom att detta är de två största sektorerna, personalkostnader står också för kommunernas största del sammantaget i deras budget. För att kommuner skall kunna erbjuda medborgarna den stöd och service som de behöver. 

Framtidens utmaning är att se hur vi kan lösa de här frågorna samtidigt som resurserna krymper, att kunna bygga ett hållbart samhälle. Både miljömässigt, ekonomiskt och socialt.

Sveriges landsting och politisk majoritet...

Grå=Alliansstyre
Orange=Vänsterstyre
Gul=Blocköverskridande styre

Sveriges kommuner och politisk tillhörighet...


Grå=Alliansstyre 140 st
Orange=Vänsterstyre 109 st
Gul=Blocköverskridande styre 41 st

USA stänger ned...

Den amerikanska regeringen började idag sin första partiella nedstängning på 17 år, vilket berör så många som 800.000 statligt anställda, som får gå hemma utan lön tills vidare. Man stänger nationalparker och stoppar vissa tjänster efter kongressen misslyckades med att bryta dödläget vid midnatt som var deadline inatt.

Kongress-ledare har planerat några ytterligare förhandlingar om utgifter och lagstiftning, vilket berör frågan om hur man skall kunna höja den amerikanska skuldgränsen för att undvika en första default efter den 17:e oktober. Om amerikansk ekonomi går i konkurs så att säga och måste ställa in sina betalningar.


En partiell avstängning av den federala regeringen kostar USA minst $ 300 miljoner kronor per dag i förlorad ekonomisk produktion i början, enligt IHS Inc. (IHS) Det är en bråkdel av landets 15700000000000 $ ekonomi, men effekterna kommer sannolikt att växa över tid då avvaktande konsumenter och företag stannar på åskådarplats istället för att våga bedriva handel.

Läs gärna mer: http://www.bloomberg.com/news/2013-10-01/government-shutdown-begins-as-deadlocked-congress-flails.html

Det är dags att vara orolig, en default i amerikansk ekonomi har stora möjligheter att sänka hela världens ekonomi som även den varit i gungning vid tidigare tillfällen som USA haft problem att hantera sitt skuldberg och skuldtak.