En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

tisdag 20 november 2018

Medarbetarstipendium 2018 Luleå Kommun - Försörjningsenheten Socialförvaltningen!

Årets medarbetarstipendium går till …

Försörjningsenheten på socialförvaltningen är mottagare av 2018 års medarbetarstipendium på 15 000 kronor. Stipendiet, som delas ut för elfte gången i år, är ett sätt för Luleå kommun att uppmuntra och premiera engagerade och motiverade medarbetare som är stolta över sitt arbete.
Medarbetarstipendiet har instiftats för att synliggöra kvaliteten och det goda arbetet som utförs i kommunens verksamheter. Stipendiet ska användas för aktiviteter i utvecklingssyfte.


Glada representanter från försörjningsteamet (fr v) Åke Auoja, Lena Matthews, Marie Öhman (enhetschef). Bakre raden: Alexander Vestberg, Alice Lundström, Carina Henriksson och Helene Geelnard.
Övriga medarbetare i försörjningsteamet är Anette Berggren, Birgitta Esberg, Emma Hietala, Lena Backgård Vedestig, Lena SUndbom, Fredrik Pehrdal, Gunilla Paulsson, Cecilia Ivarsdotter, Sanna Strand, Elin Bodlund, Elin Rodén, Ann Stockhaus, Jennifer Lundberg, Camilla Piekola, Marie Larsson, Marianne Johansson och Veronica Gidemalm.


Utdelades i Kommunfullmäktige    2018-11-19


 
 
Stipendiekommitténs motivering:

Försörjningsenheten utgör en viktig del av samhällets yttersta skyddsnät och verkar i det tysta för den enskilde medborgaren. Enheten handlägger ansökningar om ekonomiskt bistånd men har samtidigt fokus på den enskildes möjligheter. Att kombinera en strikt tillämpning av gällande regelverk och samtidigt lyfta fram individens möjligheter i ett brett perspektiv är centralt i enhetens arbete.

Enheten arbetar med metodutveckling och ständiga förbättringar. Detta har exempelvis lett till kortare handläggningstider och nya samarbeten med andra myndigheter, organisationer och kommunens olika verksamheter.

Försörjningsenheten är ett tryggt team med stolthet för sitt uppdrag och en stöttande gemenskap.
Stipendiekommittén önskar medarbetarna i försörjningsenheten lycka till i det fortsatta utvecklingsarbetet och ser dem som goda ambassadörer såväl för yrket som för Luleå kommun som arbetsgivare.

Tidigare stipendiater

2017 - Marja-Leena Tallus Johansson, informatör vid Råneå medborgarkontor
2016 - Anhörigstödsgruppen, socialförvaltningen
2015 - Modersmålslärarna, arbetsmarknadsförvaltningen
2014 - Mobila stödteamet, socialförvaltningen
2013 - Utan projektet, arbetsmarknadsförvaltningen
2012 - Midskogens vård- och omsorgsboendet, socialförvaltningen
2011 - Ung i Luleå kommun, fritidsförvaltningen
2010 - Fallpreventionsgruppen, socialförvaltningen
2009 - Ormbergsskolan, barn- och utbildningsförvaltningen
2008 - Personliga assistenter ordinärt boende, socialförvaltningen