En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

lördag 29 juni 2013

Nu avkriminaliseras arbetsmiljölagen

Riksdagen har beslutat att avkriminalisera arbetsmiljölagen. I stället för dagens system med straff genom åtal och prövning i domstol ska enbart sanktionsavgifter tas ut. 
http://www.ifmetall.se/ifmetall/home/content.nsf/aget?open&key=nu_avkriminaliseras_arbetsmiljolagen_1372328810906

Sanktionsavgifter är ett bra sätt att utdöma skadestånd, men vid allvarligare arbetsmiljöbrott hade man velat behålla möjligheten till straff. Den här förändringen sänder dessutom signaler om att samhället uppfattar brott mot arbetsmiljölagen som mindre allvarligt.


Riksdagens beslut innebär alltså en avkriminalisering av hela arbetsmiljölagen, utom i ett fåtal undantag, och stora delar av arbetstidslagstiftningen. Därmed gäller en helt ny rättsordning vid brott mot arbetsmiljölagen från den 1 juli 2014.

När förslaget behandlades i riksdagen tidigare i juni röstades Socialdemokraternas och Vänsterpartiets motförslag ned med stöd från Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.

Förutom att straff genom åtal och prövning i domstol tas bort, innebär förändringen också att ett så kallat ”strikt ansvar” ska gälla vid brott mot arbetsmiljölagen. Det innebär att avgift ska tas ut även om brottet inte begåtts med uppsåt eller av oaktsamhet. Maxavgiften höjs från 100 000 till 1 000 000 kronor.

Den nya ordningen innebär bland annat att anställda inom privat sektor som anmäler brister i arbetsmiljön riskerar att förlora jobbet. Företag kan i dag inte avskeda en anställd som anmäler, så länge de påtalade bristerna innebär ett brott. När arbetsmiljölagen nu avkriminaliseras så försvinner det skyddet.

Dock ska det även fortsättningsvis vara straffbart att arbetsgivare anlitar minderårig i strid mot reglerna, lämnar oriktiga uppgifter, tar bort eller sätter skydd ur bruk, eller struntar i att anmäla olycksfall.

Jag skulle också tro att det leder till en farligare arbetsmiljö för alla. När det inte finns några verkliga straff att oroa sig för kommer företagen inte att behöva bry sig lika mycket om arbetsmiljön för sina anställda. Jag tror inte att allmänheten kommer att förstå att det här på sikt är en katastrof för svenska arbetare. Under 1900-talet kämpade man för att få en mängd rättigheter på den svenska arbetsmarknaden. Rättigheter som nu en efter en kommer att försvinna.

fredag 28 juni 2013

Anmälningsskyldighet till Socialtjänsten...

Eftersom jag tycker det är så pass viktigt vill jag repetera vad anmälningsskyldighet innebär. Som privatperson kan man vara anonym, men anställda inom skola, förskola och fritids har en anmälningsskyldighet i sitt yrke. Alla yrkesroller som kommer i kontakt med barn och unga, det kan även vara exempelvis hälso- och sjukvården, som också har en anmälningsskyldighet. Men vad innebär den då?

Se även Socialstyrelsen; 
http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/barnsomfarilla/anmalanarbarnfarilla


Enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen 

1 § Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa:

1.Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdomar.
2.Andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården.
3.Anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2.

Vad innebär anmälningsskyldighet?

Oron behöver inte vara av den grad att socialtjänsten behöver gå in med tvångsåtgärder.

Viktigt att du inte dröjer med anmälan för att försöka utreda misstankarna på egen hand.

Det är socialtjänstens sak att utreda om misstankarna är berättigade.

Anställda inom kommunernas verksamheter, skola, förskola, fritids kan inte vara anonym utan är skyldiga att uppge sin identitet. Högre krav ställs alltså på anställda som i sitt yrke kommer i kontakt med barn och unga än på andra medborgare.

Man bör också informera föräldrarna om anmälan när man lämnar över uppgifter till socialtjänsten. Ett undantag är när misstankar gäller misshandel eller sexuella övergrepp. Då bör socialtjänsten informeras omgående utan förälders vetskap. 

1 a § Socialnämnden bör också erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan ett möte om det med hänsyn till barnets bästa är lämpligt.

1 b § Socialnämnden får informera om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan information ska på begäran lämnas till anmälaren om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt att göra detta.

Lag (2012:776).

Vad ska stå i en anmälan till socialtjänsten?

-Vem anmälan gäller
-Vad är det som gör att Ni ringer/anmäler just nu?
-Hur länge har oro funnits?
-Vad skulle hända om inget görs nu?
-Var befinner sig barnet/den unge just nu?
-Tror ni att det är akut fara för barnet/den unge? Vilken fara i så fall?
-Är det något särskilt som ska beakta när kontakt tas med barnet den unge och förälder.
-Känner vårdnadshavaren till att anmälan görs?
-Känner barnet/den unge till att anmälan görs?
-Skulle ni kunna tänka er att medverka i en träff för att diskutera anmälan med de berörda.
-Finns det något som fungerar bra när det gäller barnet/den unges situation?
-Övrigt?


Det är viktigt att man gör en orosanmälan när man har en oro, man behöver inte ha bevis eller veta så mycket om situationen. Det är socialtjänstens uppgift att träffa familjen och utreda om det finns missförhållanden i barnets hem. Anmäl hellre en gång för mycket än en gång för lite. För varenda liten unge som skall bli stor en gång.

torsdag 27 juni 2013

Amnesty tar ställning för Snowden...

USA bör inte jaga visselblåsaren Edward Snowden. De amerikanska myndigheterna får inte väcka åtal mot en person för att den har avslöjat information om myndigheters människorättsbrott, säger Amnesty International efter att Edward Snowden har anklagats för spionage. Amnesty tror också att NSA-läckan riskerar att behandlas dåligt om han utlämnas till USA. De amerikanska myndigheterna får inte åtala någon för att man lämnat upplysningar om regeringens brott mot mänskliga rättigheter, säger Amnesty efter att Edward Snowden åtalades under "Lagen om Spionage". Organisationen anser också att National Security Agency (NSA) whistleblower kan vara i riskzonen för misshandel och illa behandling om han skulle utlämnas till USA. 


"Ingen ska straffas enligt lag för att lämna upplysning om brott mot om de mänskliga rättigheterna av den amerikanska regeringen. En sådan person ska skyddas av rätten till information och yttrandefrihet när det gäller sådana avslöjanden", sade Widney Brown, Senior Director of International Law and Policy vid Amnesty International .

Snowden, den tidigare datorteknikern - som också hade arbetat för Central Intelligence Agency (CIA) - är på flykt efter att han berättat om storskaliga övervakningsåtgärder inom USA och i hela världen. På lördagen 22/6 så åtalades Snowden för stöld av statlig egendom, otillåten kommunikation av nationellt försvars information och kommunikation av sekretessbelagd information med tredje part.

Amerikanska tjänstemän - inklusive utrikesministern John Kerry - har sagt uppgiftslämnaren har "förrått sitt land" Förutom anklagelserna mot Snowden, har de amerikanska myndigheterna återkallat hans pass vilket Amnesty International sade stör sina rättigheter till fri rörlighet och att söka asyl någon annanstans som han har rätt till. Enligt rapporter planerar Snowden att söka asyl i exempelvis Ecuador, där han inte skulle vara i riskzonen för utlämning till USA. Organisationen konstaterade att en enskild inte kan utlämnas medan de har en asylansökan som pågår i något land. "Oavsett var Snowden hamnar har han rätt att söka asyl. För att erbjudas asyl, så måste han visa en välgrundad fruktan för förföljelse. Amnesty tror att en överföring till USA skulle sätta honom i en stor risk för kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Om vår syn på framtiden...


En bild säger mer än tusen ord... 

Vad säger Ratsit?


Enligt Ratsit kunde jag vara relativt nöjd med min lön antar jag. Iallafall när man tar hänsyn till ålder och kön. Nu valde jag aldrig utbildning och yrke utifrån eventuell lönebild, utan utifrån att jag skulle trivas på mitt jobb. Att ha ett arbete som är utvecklande, stimulerande, intressant, där jag träffar många människor och känner att jag gör ett betydelsefullt arbete. Är det som är viktigast för mig.

Jag är utbildad Socionom, som gick direkt till Universitet från gymnasiet och gick ut 2002. Sedan 2002 har jag arbetat inom mitt yrke, även om jag i oktober 2003 flyttade till Luleå och därför fick börja om på lägsta ingångslönen. Man kan ju se det som att jag tappat ett år i löneutveckling då på grund av den flytten. Men ändå ser ju tydligen lönebilden ganska bra ut för mig.

Pengar är alltså inte allt i livet, utan det viktigaste är att man har roligt. Mina flesta nöjen är dessutom sådana som inte ens kostar pengar. Vad sägs om att springa eller åka skidor (längd) på Ormberget, gå långa promenader kring Gültza eller Mjölkuddens strandpromenad. Vara ute och leka med min son som är 6 år. Åka till stranden och bada eller aronsbadet (som är ett gratis utebad i Luleå). Jag gillar även att lyssna på radio och musik. Eller att låna e-böcker från biblioteket. Allt man behöver är ett lånekort.

De bästa sakerna i livet är gratis och vi hade en otroligt härlig och enkel midsommar där vi grillade allesammans (i kompisgänget) och spelade guitarhero, åkte till stranden där vi gjorde en eld på stranden, spelade gitarr och radio och badade. Kan livet egentligen bli bättre? Då känns det som att man egentligen inte behöver pengar för sådana saker kan inte köpas ändå.

Hoppas att ni alla njuter av sommaren, hösten kommer snart nog!

LAN-spel kräver tillstånd...

Sommarens märkligaste nyhet står Lotteriinspektionen för. Nyligen meddelades att Lan-hallar, alltså internetcaféer som erbjuder spel, krävs på tillstånd och beläggs med avgift.
Inferno Online i Stockholm, enligt egen utsago “världens största gamingcenter”, blir det första att åka på betalning. Bakgrunden är en ändring av automatspelsförordningen, som reglerar exempelvis flipperspel i restaurangmiljö, och som Lotteriinspektionen nu menar även omfattar Lan-hallar. (se nyhet:
 http://m3.idg.se/2.1022/1.514417/lan-spel-kraver-tillstand)

Vänta nu. Lotteriinspektionen? Inte kan väl myndigheterna ha blandat ihop Battlefield 3 och World of Warcraft med enarmade banditer och pokerspel? 

– I lagens ögon är det här spelautomater. Det är ingen skillnad, säger Johan Röhr, chefsjurist på Lotteriinspektionen. 

Gäller samma regler för alla internetcaféer?
– Nej.

Varför inte det?
– Det gäller bara datorer som är särskilt iordningsställda för att spela spel på. På ett internetcafé är de ju till för att surfa med, eller för att kolla e-post.

Hur avgör ni vad datorerna är till för?
– Jag vet inte exakt hur det går till. Jag tror att vi tittar på vad för program som finns installerade.

Men om jag sitter på ett internetcafé och där besöker en webbsida där jag kan spela spel. Vad händer då?
– Ja... Det blir ju krångligt om man letar efter sådana här gränsdragningsfall.

Många skulle hävda att datorspel har mer gemensamt med sport än med hasardspel.
– Det här handlar inte om e-sport, det förstår vi ju att det inte är några lotterier. Men nu har vi den här lagen. Vill man ändra på den så får man prata med politikerna, säger Johan Röhr.
Avgiften som Inferno Online ska betala ligger runt 30 000 kronor om året.

Inferno Online är hittills det enda internetcaféet i Sverige som fått påhälsning av Lotterinspektionen. Tillsynen kommer “utökas framöver”, skriver myndigheten på webben.
http://m3.idg.se/2.1022/1.514417/lan-spel-kraver-tillstand

"Regeringsrätten fastslog i en dom (RÅ 2007 ref 44) att "verksamhet med programmerade datorer för spel, som till exempel är ihopkopplade i så kallad LAN-miljö eller mot internet och som riktar sig till allmänheten, är att anse som tillståndspliktig verksamhet". Verksamheten lyder under lagen (1982:636) om visst anordnande av automatspel. Sedan en ändring av 4 § automatspelsförordningen (2004:1062) i oktober 2012 kan företag (internetcaféer och liknande), som anordnar spel på datorer som är programmerade för spel och är ihopkopplade i så kallad LAN-miljö eller mot internet att söka tillstånd hos Lotteriinspektionen. Ansökningsavgiftens storlek beror på antalet spelautomater. Förutom ansökningsavgift tillkommer även en avgift för tillsyn och kontroll. "

Lotteriinspektionen ger tillstånd till förströelsespel och sköter kontrollen av dessa. Förströelsespel är mekaniska eller elektroniska spelautomater som inte ger vinst, eller som endast ger vinst i form av frispel på automaten. http://www.lotteriinspektionen.se/sv/Press/Nyheter/LAN-spel-kraver-tillstand/

Exempel på förströelsespel är:

- flipperspel
- skjutare
- målspel
- TV-spel
- Visst spel i LAN-miljö

måndag 24 juni 2013

Datorinnehav kräver tv-avgift...

Förvaltningsrätten i Luleå har idag meddelat ett tjugotal domar i mål rörande radio och TV-avgift enligt lagen (1989:41) om finansering av radio och TV i allmänhetens tjänst (lagen om radio och TV-avgift). De nu meddelade domarna avser TV-avgift som påförts den enskilde av Radiotjänst i Kiruna AB på grund av innehav av dator. I samtliga fall som nu prövats har den enskildes överklaganden avslagits av förvaltningsrätten.

Av domarna framgår bland annat att det är innehavet av en TV-mottagare som grundar avgiftsskyldighet, men att definitionen av vad som är en TV-mottagare är avsett att vara teknikneutralt och följa utvecklingen. Eftersom många TV-bolag numera sänder hela sitt programutbud via internet väljer en stor del av allmänheten att ta del av utbudet på annat sätt än genom en traditionell TV-apparat. Även om en dator främst används till andra ändamål så är ett av dess användningsområden således numera enligt domstolen att ta emot TV-program. Även en dator måste därför enligt domstolen anses vara en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program. Den är därför avgiftspliktig. Eftersom det är själva innehavet av utrustningen som är avgiftspliktigt har det förhållandet att den enskilde kanske inte använder sin dator för att se på TV-program ingen betydelse för avgiftsskyldigheten.


- Det är många som överklagat Radiotjänsts beslut i den här frågan och det är bra att de första domarna nu har meddelats, säger Victoria Bäckström, lagman vid Förvaltningsrätten i Luleå. Vi har ytterligare ett par hundra överklaganden som avser delvis liknande fall. Dessa kommer nu att avgöras så snart det är möjligt.

Domarna kan komma att överklagas till Kammarrätten i Sundsvall. http://www.forvaltningsrattenilulea.domstol.se/Om-forvaltningsratten/Nyheter--pressmeddelanden/Pressmeddelande/#

lördag 15 juni 2013

Kvantitativa lättnader även i öst...

Ibland gillar jag dagens ledare på Liberty Silver. Det här är dagens ledare ifrån fredagen den 14:e juni 2013. Jag tycker inlägget lämnar en del att fundera över så därför återger jag det i dess helhet. (jag har dock rättat ett faktafel då USA skapar 85 miljarder US-dollar inte 40 miljarder vilket stod i inlägget. https://www.libertysilver.se/


"Dagens ledare 14:e juni - Liberty Silver - Kvantitativa lättnader - nu även i öst


Federal Reserve's kvantitativa lättnader är vi nu vana vid. Som sifferexercis kan nämnas att varje månad tillskapas 85 miljarder US-dollar. Dessa pengar skapas enkelt uttryckt ur tomma intet.

Som sagt, inget nytt, detta har vi vetat länge. Vad många dock inte vet är att även Bank of Japan har ett program med kvantitativa lättnader. Detta program får amerikanerna att blekna. Kort uttryckt så har de lovat att de under två års tid ska skapa dubbelt så mycket japanska Yen som det finns idag. Dubbelt så mycket. Målet är att Japan ska uppnå en inflationstakt om 2 % av KPI vilket de trots detta är långt ifrån. Tre frågor reser sig här:
- Om de trots löften om en fördubbling av den monetära basen inte har lyckats att komma upp i en inflationstakt om 2 % mätt i KPI, är ytterligare Yen (och följaktligen skuldsättning) vad Japan behöver?
- Om de trots löften om en fördubbling av den monetära basen inte har lyckats att komma upp i en inflationstakt om 2 % mätt i KPI, är KPI ett väsentligt mått att använda sig av vid mätning av inflation?
- Om en 100 % ökning av mängden pengar är en bra idé, skulle inte 200 % vara en fantastisk idé?

Kan detta sluta annat än illa?

Med vänlig hälsning
Mikael From
Liberty Silver AB"

Ett valutakrig pågår ute i världen där alla olika valutor försöker försvaga sig själva samtidigt. I Frankrike vill tydligen Frankrikes industiminister inte vara sämre. 

"Euron är för dyr. Det menar Frankrikes industriminister Arnaud Montebourg som vill öka EU:s konkurrenskraft genom att dra igång sedelpressarna.Japan, USA, Storbritannien och Kina gör samma sak, menar ministern som vill återgå till en tid då euron och dollarn var värda lika mycket. Europa borde stimulera efterfrågan på sina varor och tjänster genom att sänka värdet på euron. Resultatet skulle bli ett mer konkurrenskraftigt EU."

Tryckpressarna skulle behöva gå varma länge för att uppnå detta. I dag är en euro värd hela 1,34 dollar. Euron skulle således behöva tappa ungefär en fjärdedel av sitt värde för att ligga i paritet med den amerikanska dollarn. Någon inflationsrisk med ett sådant agerande ser inte Frankrikes industriminister. Av det enkla skälet att det inte finns något tryck i ekonomierna i dag,

Ett modigt antagande medan valutorna fortsätter att sjunka i värde, rakt mot botten.

fredag 14 juni 2013

Samhället tjänar på invandring...

Det är OECD, den internationella samarbetsorganisationen, som gjort denna politiskt kontroversiella undersökning i 27 länder. Invandringen är en het fråga i de flesta länder, där partier som vill stoppa eller kraftigt begränsa möjligheten för flyktingar och arbetskraftsinvandrare att få uppehållstillstånd hävdar att samhället skulle tjäna stora belopp på en sådan politik. I Sverige har Sverigedemokraterna i flera år krävt en statlig utredning om invandringens kostnader.
http://www.oecd.org/els/mig/imo2013.htm

OECD har i sin stora undersökning jämfört vad invandrarhushållen betalar in i skatter och avgifter med vad de kostar i form av socialbidrag, pensioner och annan samhällsservice. Nettot blir ett plus för samhället i de flesta av de 27 länderna, med ett genomsnitt på drygt 3 000 euro per år (26 000 kronor) och hushåll.
http://www.dn.se/ekonomi/invandrare-betalar-mer-till-samhallet-an-de-far-tillbaka/

Även i Sverige bidrar invandrarna mer till stat och kommun än de får tillbaka. Enligt OECD blir det ett plus för samhället på någon tusenlapp per år. Det största samhällsvinsten på invandrarhushållen gör Schweiz med cirka 15 000 euro.


Det är bara i fem av de 27 länderna där invandrarna är en nettokostnad för samhället, däribland det stora invandrarlandet Tyskland. Men det beror på de höga kostnaderna för pensioner till invandrare som kom efter andra världskriget från Östeuropa med tyska pass. Räknas pensionerna bort går invandringen med ett stort plus i Tyskland. OECD har även tittat på inkomster och kostnader för de invandrare som inte har medborgarskap med motiveringen att den politiska debatten i många länder skiljer på "utlänningar" och "invandrare". Den beräkningen visar att dessa hushåll är mer lönsamma för samhället än hela gruppen invandrare.

För "utlänningarna" blir det ett plus på cirka 6 000 euro för samtliga undersökta länder, och ett plus på nära 5 000 euro i Sverige. Skillnaden beror främst på lägre kostnader för pensioner.
OECD-rapporten baseras på uppgifter för åren 2007-09, före den djupa finanskrisen. Men OECD har också undersökt följderna av finanskrisens första år. Den jämförelsen visar att finanskrisen sänkte invandrarhushållens bidrag till samhället med cirka 1 000 euro per år, ungefär lika mycket som övriga hushåll.

Men i några länder ökade oväntat invandrarnas bidrag till samhället. I Sverige räknar man med ett plus på cirka 800 euro, medan nettobidragen från övriga hushåll minskade ungefär lika mycket. Enligt OECD beror det här på att många invandrare inte har lika starkt socialt skyddsnät som övriga medborgare, samtidigt som många invandrare började arbeta mer för att kompensera för krisens följder.

För mig att läsa de här siffrorna, så känns det fantastiskt att det nu finns argument för att ha våra öppna gränser öppna. Att vi skall fortsätta att ta emot både arbetskraftsinvandring och flyktingar för att de tillsammans bär sina egna kostnader för samhället. Att detta inte tillåts vara ett argument för att stänga våra gränser. Ett staket håller heller kanske inte andra ute, men det stänger dig själv inne.

tisdag 11 juni 2013

Kris på karolinska...

Vårt tekniska samhälle är till för att underlätta och göra livet enklare för oss, men vad gör vi när tekniken inte fungerar? Idag havererade journalsystemet på Karolinska:
http://www.dn.se/sthlm/karolinska-i-stabslage/

Även förra veckan försattes universitetssjukhuset – som finns i både Solna och Huddinge i stabsläge. Även den gången på grund av it-problem. Problemen med journalsystemet har drabbat alla vårdgivare i Stockholms läns landsting.


Vi kommer inte åt en enda uppgift via journalsystemet. Inte vilken sjukdomsbild patienten har, inte vilka mediciner patienten går på eller en vilka patienter som är inbokade på läkarbesök, säger en läkare som arbetar på en vårdcentral till DN.

En läkare på Sabbatsbergs sjukhus i centrala Stockholm säger att personalen där inte kommer åt uppgifter i journalerna. Hälso- och sjukvårdslagen, Patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter kräver att journal ska föras för alla patienter. Journalen innehåller uppgifter som behövs för att patienterna ska få en bra och säker vård. Nu för man alltså anteckningar för hand tills felet är åtgärdat. Men det hindrar ju inte att man under tiden inte kan ge människor en trygg och säker vård eftersom de kan behöva mediciner som man nu inte kan se om de behöver eller inte. 

Då måste man kanske gå på vad personen själv kan berätta om sitt nuvarande sjukdomstillstånd. Alla människor kommer inte att minnas vilka mediciner de går på, så milt uttryckt är ju detta lite av en katastrof. Vi hoppas på att felet snart är åtgärdat och att man kan ha ett mer felsäkert system så att det inte blir långvariga avbrott i framtiden...

fredag 7 juni 2013

Prinsessbröllop

Imorgon ställer Sverige till med pompa och ståt, ty en Prinsessa av Sverige skall gifta sig. Jag har själv ibland en kluven inställning till vår monarki. Ibland känns det som att 'varför behöver vi dem är det bara för att klippa band och göra invigningar?' Men ibland, när vi får komma kungafamiljen nära. När de kan visa att de är kött och blod, riktiga människor som lever sina liv under en börda av tunga traditioner. Då känner jag att de finns på riktigt. Då lever historien och flyger på lätta vingar genom salarna på slottet.

Då är det fantastiskt att de har en sådan lång historia fylld av traditioner. Att de är vår levande historia som håller liv i slott och kalla tysta salar genom att bjuda in representanter från hela världen för att representera Sverige här på slottet i Stockholm.

Nu när H.K.H Prinsessan Madeleine av Sverige äntligen skall gifta sig imorgon, den 8:e juni inför hela svenska folket bör vi också delta. Kanske rent av äta en bit prinsesstårta på den stora dagen?

Det kungliga bröllopet mellan prinsessan Madeleine och Christopher O’Neill äger rum i Slottskyrkan, Stockholm, på lördagen den 8:e juni.

H.K.H Prins Daniel, visade sig första gången för svenska folket under sitt bröllop med kronprinsessan Viktoria och gav ett minnesvärt tal, som ni kanske minns?
http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidbrollopetden19juni2010.5.40e05eec12926f2630480004357.html


På bild: Slottskyrkan


Foto: Brigitte Grenfeldt
Courtesy of Swedish Royal Court / Copyright Kungahuset.se


Foto: Ewa-Marie Rundquist
Courtesy of Swedish Royal Court / Copyright Kungahuset.se

SVTplay har en del klipp från Drottningholm, från "Maddes" uppväxt och även en trailer för bröllopet:
http://www.svtplay.se/klipp/1275241/drottningholm


Förlovningen som vi minns den: http://vimeo.com/52100073

Imorgon kommer det att vara en stor medial täckning ifrån den här begivelsen. Bland annat Aftonbladet webb-tv, direktsänder hela dagen från klockan 09.00. Tolv timmar i sträck tänkte de visst försöka sig på. Kommer ni att sitta klistrade hela dagen?
http://www.aftonbladet.se/brollopet/article16908819.ab

Men annars får man rekommendera SVT som även direktsänder hela det kungliga bröllopet med studiosamtal före och efter samt visar en timmes sammandrag samma kväll. Vigselakten inleds kl 16.00.

Lite lyckönskningar så här till den stora dagen:

"Best Wishes, for the both of you! 

In the world, to find your soulmate, someone to share all your hopes and dreams. That is the most wonderous gift. It is something to truly cherish and try to make sure, that you always know this, the value of each other. To be able to share each other lives like that, with your best friend, your husband, your wife, your love. It is the most precious wonder. 

For us citizens, when we are able to see the royal family as "normal" people who can laugh and cry. Who live with all the splendors of the world, but at the same time. We can see how you share the same values as any other. We are all the same.

That Love, for Family and Friends. That are Life's most precious gift. When you can share these moments with us, to share your beautiful wedding with every subject in this - our common nation of Sweden. I think it's a gift also to us, that you can share this intimate moment, even with us. To make us a part of your journey through life.

To show us these moments, that are the milestones of any life. Even how high, or low, our status in life may be. It is still the traditions that we live for. The celebrations, the birthdays, the weddings, the confirmations, the graduations, our children who are beeing baptized. All christmases surrounded with love and snow and candlelights, or midsummers eve's walking through nights full of flowers in bloom. Birthdays with presents. But what we remember the most, is the love in all of these moments. The love from our family and friends. These are the moments we all remember in our lives. That is what makes all of us, the same.

Without family and friends around us, who support us. That share all of these memories. Life would almost be unbearable. I think that we all live for traditions, that we all need these traditions. We all need family.

So thank you both for sharing this, your future memory with us. And that is my wish to you. That this will be the start of your family, and a long, happy life together.

All my love, and my best wishes to the both of you! "

Här kan man skicka en hälsning till brudparet, dock är chansen liten att det man skriver faktiskt når dem. Men vi får hoppas att våra goda tankar och lyckönskningar ändå når deras sinnen och hjärtan:
http://www.kungahuset.se/brollopet/gavorochhalsningar/skickaenhalsning.4.4ea495e313c19c119aa494d.html

De har även önskat att om man vill ge brudparet en gåva, att man istället skänker gåvor till välgörenhet. Som stiftelsen Min stora dag, eller World Childhood foundation.
http://www.kungahuset.se/brollopet/gavorochhalsningar.4.4ea495e313c19c119aa48db.html

Syndafloden...

Tusentals inkallade håller på att förstärka flodvallar och översvämningsskydd i Ungern inför väntande vattenmassor. "Det är nu uppenbart att vi står inför den värsta översvämningen någonsin", varnar premiärminister Viktor Orban i ett uttalande i det redan översvämmade Györ, nära gränsen mot Tjeckien. http://www.di.se/artiklar/2013/6/7/den-varsta-oversvamningen-nagonsin/

Vattenmassorna från regnen längre upp längs Donau och dess bifloder väntas bli störst i huvudstaden Budapest på måndag, med upp mot nio meter högre vattenstånd än normalt.


Vattennivåerna i tyska Passau har inte varit så höga sedan 1500-talet. Nu skickar Tyskland ut tusentals soldater för att hjälpa städer längs de översvämmade floderna. Samtidigt lovar Förbundskanslern Angela Merkel 100 miljoner euro i katastrofhjälp till drabbade områden.


Enligt TT stiger fortfarande vattennivåerna i floderna Saale och Elbe i tyska förbundsstaterna Sachsen och Sachsen-Anhalt, och de väntas nå rekordnivåer under dagen. Många städer längs vattnet, som Meisen, Halle och Dresden, ligger i farozonen för vattenmassorna. Tyska Passau har inte varit med om en liknande översvämning sedan 1500-talet och i Regensburg har inte vattenståndet varit så högt på 130 år, uppger TT.

Nu skickar Tyskland ut 4 000 soldater, 2 000 katastrofarbetare och 600 poliser för att bland annat hjälpa städer och byar längs den katastrofdrabbade floden Donau. Tillsammans ska de hjälpa befolkningen samt bygga upp vallar med sandsäckar för att skydda de städer som ännu inte drabbats.


I Prag, Tjeckien, nådde översvämningarna sin kulmen på tisdagsmorgonen. Över 8 000 människor har tvingats lämna sina hem i landet. I Tyskland är siffran uppe i 10 000. I Österrike säger meteorologer att det har regnat för två månader på bara två dagar, rapporterar BBC.

Man kan konstatera att framtidens extremväder beroende på klimatförändringar och global uppvärmning inte går att uppskatta hur mycket det kommer att kosta både i pengar och i mänskligt lidande. Bara att dessa 100 miljoner euro i katastrofhjälp som Merkel lovat bara är en "droppe i havet" när katastroferna kommer att dugga tätt. 

Save the children...


Hur skulle världen se ut om bara de länder syntes, som förbjuder aga som uppfostringsmetod för barn. Som alltså förbjuder misshandel av barn. Se bild ovan.

torsdag 6 juni 2013

Trevligt nationaldagsfirande på er!


Här vår klassiskt vackra "nationalsång" som dock aldrig officiellt antagits som en sådan. Men med traditionen  bakom sig att vara vår självklara sång för dagar som denna så...


Är detta bilden av Sverige?

Kommer nationaldagen bli det nya midsommar, klarar vi att ha två sådana här dagar att fira så nära inpå varandra? Eller kommer det bli så att om klimatet/vädret förskjuts något och om vi får tidigare vår och försommar att det blir naturligt att börja fira "lilla midsommar" tidigare, nu redan den 6:e juni istället för den 23:e juni? Eller kan båda dagarna överleva folkfest och firande?


Häggen här som jag fotade tidigare i veckan har redan blommat klart. En del andra år har den börjat blomma senare och nu står istället midsommarblomster i full blom. Njut av solen och värmen ni som har den!


Det har varit fantastiska dagar i Luleå med temperaturer vi sällan ser ens i Juli månad. Från mitten av maj och framåt. Det är sällan man har kunnat börja bada så tidigt som i maj, här i bottenviken

Solen och värmen förra veckan gjorde att vi kunde vara hela kvällen på stranden, bada och grilla. Knappt en mygga i sikte ännu och nu hoppas vi bara att sommaren får fortsätta vara lika fantastisk. Kanske kommer vi redan att vara less på sommaren när Midsommar kommer? När vädret är som det varit, behöver ingen åka utomlands.

Hejja Sverige! :)

onsdag 5 juni 2013

Lite mer översvämning...
Översvämningar i mellaneuropa skapar stora problem, här är det från  Deggendorf, Bayern.

Översvämningar har drabbat Centraleuropa de senaste dagarna. Sveriges ambassader i Tjeckien och Österrike uppmanar svenskar att följa deras råd och reseinformation samt lokala nyheter. Översvämningar kan orsaka ras, skred och transportstörningar. http://www.krisinformation.se/web/Pages/NewsPage____74971.aspx
Alla floder i Tjeckien är översvämmade men i Prag är läget just nu stabilt, soldater och räddningstjänsten är ute och bygger vallar och har läget under kontroll.

All kommunal trafik i Prag fungerar för närvarande förutom tunnelbanan i innerstaden där den ersatts med bussar. Efter att huvudsakligen Salzburgområdet och Tirol varit drabbade har nu också högvattnet nått större delar av Donaurummet och även huvudstaden Wien där flera vägar nu står under vatten, liksom flera byar i hela norra, centrala och östra Österrike. Flera vägar, både mindre landsvägar men också motorvägar är avstängda.http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Wien/Aktuellt/Nyheter/Hogvatten-och-oversvamning-i-Osterrike-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Prag/Reseinformation/Reseinformation-Tjeckien/

De höga vattennivåerna förväntas nå Ungern på onsdag och den svåraste situationen förväntas komma till helgen. De mest drabbade områdena är för tillfället Győr-Moson-Sopron-länet och Komárom-Esztergom-länet (norra Ungern, mot Österrike). I Budapest är de två nedersta vägarna vid Donau avspärrade (Budai Alsó Rakpart, Pesti Alsó Rakpart). http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Budapest1/Aktuellt/Nyheter/Information-med-anledning-av-det-hoga-vattenstandet-i-Donaufloden-sys/
Ambassaden avråder inte från resor till Ungern/Budapest men ber er iaktta försiktighet i områden nära Donaufloden.
Extremväder blir vanligare i framtiden och de här synerna som vi sett de senaste dagarna med översvämningar i mellaneuropa kommer bli en allt vanligare syn. Som MSB tidigare har påpekat här hemma i Sverige så bor man nära vatten och i utsatta lägen bör man överväga att flytta.

tisdag 4 juni 2013

Spärra mobilen för telefonförsäljare...

Ring 0772 28 00 00 …eller 020 27 70 00 (endast fastnätsnummer) om du vill spärra din telefon för obeställda telefonsamtal i marknadsförings-, försäljnings- eller insamlingssyfte. Att spärra din telefon kostar ingenting mer än samtalskostnaden. http://nixtelefon.org/

måndag 3 juni 2013

Länktips: Vårt behov av apokalypsen...

Om ni inte har läst den här krönikan av David Jonstad så rekommenderar jag den varmt:
http://davidjonstad.se/2013/06/03/vart-behov-av-apokalypsen/


På bild: den pågående översvämningen i Passau, Tyskland. 400 mm regn föll på bara några dagar.
http://www.br.de/nachrichten/niederbayern/hochwasser-passau-100.html samt se aktuell bild via deras webcam: http://webcams.passau.de/cam-rathaus-huge-aktuell.jpg

David Jonstad skriver om vårt behov av apokalypsen som både hot, löfte och underhållning. Men som samtidigt kan skildra sönderfallet som pågår. I de bästa av världar kan den här genren även vara samhällskritisk och föra tankar om de frågor som vi kan tycka är för svåra att kunna bearbeta på egen hand.
http://davidjonstad.se/2013/06/03/vart-behov-av-apokalypsen/

Som frågor kring klimatförändringar och vad som kommer att hända nu efter att Peak Oil har inträffat. Hur vi hanterar världens allt mer växande fattigdom och brist på resurser.

söndag 2 juni 2013

Arbetslösheten skenar i krisländerna...

Arbetslösheten i Grekland och Spanien närmar sig 30 procent. I Grekland var arbetslösheten i februari - som deras senaste siffror gäller - 27,8 procent, medan Spaniens senaste siffror, från april, ligger på 26,8 procent. För Grekland innebär det en kraftig ökning på årsbasis med 5,9 procentenheter jämfört med februari 2012. 
http://www.di.se/artiklar/2013/5/31/arbetslosheten-skenar-i-krislanderna/


Också ungdomsarbetslösheten i de två länderna är närmast katastrofalt hög: 62,5 procent i Grekland och 56,4 procent i Spanien. Men det finns hopp. EU:s barometer över hushållens tillförsikt, som publicerades på torsdagen, visar att grekerna är mer optimistiska än de varit på fem år.

I april låg den totala arbetslösheten i EU på 11 procent, vilket är oförändrat jämfört med i mars. I euroländerna steg samtidigt arbetslösheten med 0,1 procentenheter, till 12,2 procent. Efter Grekland och Spanien är arbetslöshet högst i Portugal (17,8 procent), Cypern (15,6) och Slovakien (14,5). Lägst arbetslöshet har Österrike (4,9), Tyskland (5,4) och Luxemburg (5,6).

När man tittar på Eurozone 17 länderna så är snart 19,4 miljoner människor arbetslösa. Vad gäller de unga i Italien så är snart 40% utan arbete. 24 månader i rad så har arbetslösheten ökat kraftigt.

Sveriges senaste siffror visar en total arbetslöshet på 8,4 procent och en ungdomsarbetslöshet på 24,7. Ungdomsarbetslösheten totalt i EU ligger på 23,5 procent. Andra påpekar att skulle man räkna in svenska ungdomar som är i Norge och arbetar så skulle vi ha nära Europas högsta ungdomsarbetslöshet. Finns det en väg ut ur krisen? Räcker det att vi löser det med politiska planscher som här ovan, ifrån folkpartiet. Eller kanske om de unga bara slår knut på sig själva och lär sig stå på huvudet, på en arm, så får de kanske arbete snart?

IMF varnar för oljan...

Oljepriset måste fördubblas på tio år för att marknaden ska vara balanserad och skifferoljan är en tillfällig boom. IMF:s framtidsprognoser ger en dyster bild av världens oljetillgångar. 
http://www.di.se/artiklar/2013/5/22/imf-varnar-for-oljan/

IMF:s mest sannolika bedömning tyder på att tillväxten i oljeutvinningen kommer att sjunka till plus 0,6 procentenheter till 2013. Det är en minskning med en procentenhet om man jämför med tidigare år. Samtidigt som världens oljeresurser vacklar är det fler länder som vill ta del av oljetillgångarna. ”För att ens kunna uppnå den positiva tillväxten under nästa årtionde skulle det vara nödvändigt med en prisökning på 80 procent”.


IMF använder sin modell för att skapa mer eller mindre troliga verklighetsbilder för att uppmärksamma folk om hur saker och ting kan utveckla sig. Ett av mardrömsscenarierna går ut på att tillgången på olja skulle minska med 2 procent varje år från och med nu. Då skulle oljepriserna öka med 400 procent under nästa decennium.

Under den senaste tiden har skifferoljan dykt upp som en ny spelare på världsmarknaden och hållit nere priserna. Anledningen till det är att den mängden olja som de tror sig ha upptäckt i USA, med skifferoljan, är ungefär 30 miljarder fat olja. Det är ungefär vad som konsumeras i hela världen på ett år. Det är allt.

Den existerande oljeproduktionen, som är aktiv just nu, minskar med 4,5 procent per år. Det innebär att var tredje år försvinner hela Saudiarabiens oljeproduktion. Vi måste ersätta hela Saudiarabien var tredje år, och det är enormt ur ett oljeperspektiv. Skifferoljan är knappt en tredjedel av Saudiarabien.

Enligt artikeln säger flera forskningsrapporter att skifferoljan kan hålla upp marknaden till 2017.

Frågan är att även om vi nu köper oss lite tid, hur kan världen utan olja se ut efter det? Hur klarar världen de högre oljepriser som komma skall? Kommer världsekonomin att knäckas av de högre priserna och hur kommer vår internationella handel då att se ut? Det är inte mycket tid kvar, bara några år. Tick, tack, tick tack.