En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

söndag 5 augusti 2012

Ebola utbrottet i Uganda...

Jag har alltid varit fascinerad av virus och sjukdomar då vi människor aldrig riktigt lyckas hålla oss steget före alla baciller och microorganismer som fortfarande kan döda oss oavsett hur mycket vi lär oss om medicin och läkarvetenskap så vinner fortfarande dessa små osynliga fiender som vi har... 

I Uganda har det blivit ett nytt utbrott av Ebola, Sudan-strängen som är en mildare variant än den form av Ebola som hittats i bland annat Zaire. Det betyder ca. 70% dödlighet för de som smittats, jämfört med upp emot 90% av Ebola variant från Zaire.


Det finns fem kända strängar av Ebola, alla uppkallade efter det område där de först upptäcktes. Zaire, Sudan, Cote d'Ivoire, Bundibugyo och Reston. Vad man gör just nu är att försöka upptäcka och isolera alla upptäckta fall för att minska smittans spridning. Hittils har 16 människor dött, men man har försökt att isolera upp till 300 människor. Nu verkar det dock som en har rymt ifrån sin isolering.
http://edition.cnn.com/2012/08/03/health/uganda-ebola-virus/index.html?hpt=iaf_c1

När man ser på filmerna där alla som skall isoleras hålls i samma rum kan man förstå att någon skulle vilja "fly" ifrån sin isolering eftersom det måste finnas en ganska stor risk att även bli smittad om man placerats där och inte har Ebola utan uppvisar liknande symtom såsom kräkningar, diarré och feber.

Tyvärr gör det att alla som rymmer även riskerar att vara smittbärare och smitta en stor mängd andra människor innan personen åter blir funnen. Ebola smittar bl.a. via beröring av exempelvis kläder, eller om man kommer i kontakt med kroppsvätskor. I sena stadier av sjukdomen blir man allt mer smittsam då man till exempel börjar blöda ur alla kroppsöppningar. Detta har gjort att man vid begravning av kroppen riskerar att smitta andra, då man har som tradition att tvätta kroppen innan begravningen och i byarna på landsbygden görs detta av de anhöriga själva utan att man använder handskar eller att man kanske inte har kunskap heller om hur sjukdomen sprids.

Teoretiskt sätt skulle en person som inte har tydliga tecken på att vara smittbärare, kunna kliva på ett flygplan och ta sig även till västvärlden, detta har hänt förut. Hittills har vi dock inte sett några större utbrott av sjukdomen eftersom läkare-utan-gränser, och smittskyddskontroll direkt har begränsat smittan.

Jag tror att den här gången har de absolut situationen under kontroll. De har även konstaterat att patienter inte har helt typiska symptom denna gång, och att dödligheten även nu är lägre än vanligt, nu ca. 50%.

Det fanns även lite filmer från CNN via den här länken för den som är vidare intresserad:
http://edition.cnn.com/2012/08/03/health/uganda-ebola-virus/index.html?hpt=iaf_c1

I Sverige finns den löjligt milda "Sorkfebern" som är en avlägsen släkting till samma virusgrupp. Den kan man få om man råkar andas in torkad musspillning som blivit som ett fint damm. Man ska så klart alltid tvätta händerna efter att man varit ute i sin trädgård och krattat löv och rört dem eller andra ställen där möss kan ha rört sig, såsom i gamla ladugårdar osv.

Sorkfebern, Nephropathia epidemica har symtom såsom en plötslig feber, buksmärtor, huvudvärk, ryggvärk och "gastrointestinala symtom". Mer allvarliga symtom inkluderar intern blödning. Även om dödlig utgång alltså kan ske i en ytterst liten andel av fallen är Nephropathia epidemica allmänhet mildare än de HFRS som orsakas av hantavirus i andra delar av världen.

1 kommentar:

  1. Bra att få en lite utförligare kommentar till de normalt kortfattade notiserna om Ebola. När vi var i Kenya åkte vi någon timme på stora huvudvägen till Uganda. Dvs vägen var så sliten att vi mest körde nere i dikesslänten och därmed inte heller trängdes med de långsamt malande långtradarna med sina svarta rökplymer. Sedan dess vet barnen vad dålig infrastruktur i 3:e världen är.

    Om Ebola förändras ytterligare i fel riktning riskerar vi en pandemi.

    Samtidigt lever vi med nyttiga bakterier i magen och tex algblomning kommer mest från cyanobakterier som för 3 miljarder år sedan fixade en syrerik atmosfär här. En släkt av cyanobakterier är också viktig för kvävefixering och därmed för gödning åt växter (i konkurrens med konstgödsel).

    Nanotec

    SvaraRadera