En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

onsdag 8 augusti 2012

Framtiden för Sveriges Järnvägar?


Detta på filmen från Youtube, skall tydligen föreställa en av världens sämst underhållna järnvägar som fortfarande är i bruk. När jag såg den tänkte jag genast att det är vad som händer när man inte har råd eller inte vill underhålla infrastrukturen så mycket som det krävs.

Här hemma i Sverige så har nu trafikutskottet kommit fram till att det inte räcker med att leja ut underhållet av järnvägen till upphandlade företag. "Utskottet konstaterar att det svenska järnvägssystemet i dag inte fungerar på ett bra sätt. En viktig orsak är enligt utskottet att järnvägsinfrastrukturen är dåligt underhållen och sliten. I Sverige har regeringen, i motsats till andra länder, valt att skilja järnvägsunderhållet från Trafikverket och bolagisera verksamheten. Trafikverket upphandlar i dag de företag som sköter underhållet. De senaste årens stora problem med tågtrafiken har enligt utskottet visat att det är fel väg att gå. Underhållet har delats upp och splittrats, och det finns en rad aktörer utan helhetsansvar eller tillräckligt god kunskap om spårarbete. Detta kan, anser utskottet, bidra till kapacitetsbrist med förseningar och inställda tåg samt säkerhetsrisker."

Sverige är som ni kanske redan vet, sämst i EU på underhåll av järnvägarna. "Sverige satsar långt under EU-snittet på drift och underhåll av järnvägarna, minst av alla på reinvesteringar, näst minst i förhållande till antalet tågresor och allra minst i förhållande till banlängden, visar en granskning från fackföreningen Seko."

Om ingenting sker, så kommer alltså våra svenska järnvägar se ut precis som på filmen, och det är inget skämt, utan vår realitet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar