En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

onsdag 20 november 2013

Malala vann Sacharovpriset, för tankefrihet...

Här är Malala Yousafsai och gästar The Daily Show i oktober månad 2013. När man lyssnar på henne så tycker jag att hon låter som vår tids Gandhi. Hon har en ödmjukhet och värdighet som långt överstiger hennes ålder. En fantastisk talare. Hon är bara 16 år.


Nu har Malala Yousafsai vunnit Sacharovpriset för tankefrihet, eller som det heter på engelska: Ambassador of Conscience Award. Hon fick stående ovationer av EU vid sitt tacktal till dem. http://tv.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/samhalle-och-politik/article25762.ab

Här bad hon till EU att de måste försöka se bortom sina gränser för de länder som inte har tankefrihet eller yttrandefrihet. För människor som inte har grundläggande mänskliga rättigheter. Uttalandet rev ned en stor applåd.

Malala brinner för frågor som mänskliga rättigheter och flickors rätt till utbildning. Vilket inte är självklart i stora delar av världen. Det var länge sedan vi hade en talare som förde sådan energi och passion med sig, i en värld som blir allt mer blasé. Jag ser Malala som en förebild för alla kvinnor och även för hela mänskligheten.

tisdag 19 november 2013

Om klimatförändringarna...

Hittade den här filmen på Youtube som går igenom vad som är troliga scenarion för framtiden om vi går mot en värld med +4 grader. Sevärd och bara ett par minuter lång: 
Även den här filmen är bra, här nedan. Den handlar också om människans fotspår på den här planeten och hur stora utsläpp vi redan gjort av koldioxid i atmosfären. Nu är det upp till oss, hur vi vill att vår framtid skall arta sig. Den visades på FN +20 mötet i Rio om hållbar utveckling.


"In June 2012, "Welcome to the Anthropocene" - a film about the state of the planet - opened the UN's Rio +20 summit on sustainable development. The summit was the largest UN meeting to date. This 3-minute journey takes us through the last 250 years of our history, from the start of the Industrial Revolution to the Rio +20 Summit. The film charts the growth of humanity into a global force on an equivalent scale to major geological processes. "

Man kan även läsa deras slutdokument ifrån FN-mötet i Rio 2012. "The future we want": här på engelska. http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/98/60/8a831a15.pdf

Frågan om vi kommer att minska på utsläppen är lika viktig igår, som idag, som imorgon. Själv har jag låga förhoppningar om att vi kommer att lyckas göra den här omställningen i tid. Det känns troligare att vi kommer att få möta konsekvenserna av klimatförändringarna och allt "häftigare" väder.

torsdag 14 november 2013

Barnfattigdom i Sverige...

Under Socionomdagarna i Stockholm lyssnade jag även till ett annat intressant pass som jag fortfarande går och tänker på. Det var Karin Fyrk ifrån Rädda Barnen som höll en föreläsning om Barnfattigdom i Sverige. De har även en bok som går att ladda hem på deras hemsida som .pdf. "På marginalen" bakom statistiken, om barns röster och konsekvenser av barnfattigdom. Jag rekommenderar alla som kan att läsa den. Den förklarar så mycket om hur dessa barn i ekonomisk utsatthet uppfattar sin situation.

250 000 människor får försörjningsstöd i Sverige av dessa är 115 000 människor arbetslösa. De med försörjningsstöd är dock inte de enda som omfattas av begreppet barnfattigdom utan de finns även låginkomsttagare som även de lever på marginalen.

Barnkonventionen skrevs av FN och Sverige har skrivit under på denna den bygger på fyra grundprinciper:
- Icke-diskriminering
- Barnets bästa
- Liv och utveckling
- Inflytande


Det står även i artikel 4 att när föräldrarna inte förmår att sörja för barnens behov vad gäller rätten till social, kulturell utveckling så är detta ländernas ansvar. "Till det yttersta av landets tillgängliga resurser" skall detta prioriteras. Ett väldigt stort långtgående ansvar har alltså vårt land för de här barnen.

Ett barn berättar om konsekvensen, att inte kunna köpa saker, också gör att man inte kan vara delaktig i de sociala sammanhangen därför att om man inte vet något om spelen på mobil eller dator så får man inga vänner. Det är inte sakerna i sig som är det viktiga, men de beskriver konsekvenserna i övrigt. Att man står utanför och inte kan prata om det som andra pratar om.

Barnfattigdom påverkar:
- Hälsa (3 gånger så stor risk för våld i hemmet)
- Utbildning (dubbelt så hög risk för mobbning)
- Fritid
- Socialt utanförskap

Bland annat ser man att 89% av gymnasieelever överlag klarar att slutföra gymnasiet med godkända gymnasiebetyg. Men i vissa områden såsom Rosengård, är det bara 50% av ungdomarna som slutför gymnasiet och i området Rinkeby är siffran 60%. En markant skillnad alltså. Inom skolan pratar man också om "obetydliga avgifter". Detta kan vara att man tar ut avgifter för utflykter, eller att man vill att föräldrarna skall köpa frukt eller skicka med matsäck till barnen. Detta leder till att vissa barn inte kan delta på utflykterna då föräldrarna med små marginaler helt enkelt inte har 20kr, 50kr eller 100kr över.

Samhällsekonomiskt ser man att fattiga barn:
- Löper risk att lämna skolan tidigt
- Ha en högre arbetslöshet som vuxna
- Bli låginkomsttagare
- Bli socialt icke-rörliga.

242 000 barn i Sverige levde i fattigdom 2010, eller 12,7%. Under den värsta perioden 90-talet så levde över 20% i fattigdom. Nu under 2000-talet pendlar siffran runt 12-13%.

Man ser att det finns mycket stora skillnader mellan grupper av barn och klyftorna växer mellan de rikaste och fattigaste tiondelarna. Mellan rika och fattiga kommuner och mellan rika och fattiga familjerna. Mellan ensamstående och sammanboende föräldrar.

1 : 3,51. De rikaste familjerna med inkomster kan försörja 3,5 av de fattigaste familjerna.

Riskgrupper är att ha utländsk bakgrund. man ser att 6% av barn till svenska föräldrar lever i fattigdom medan runt 30% av barn med utländska föräldrar. Att vara barn till en ensamstående förälder är även det samma risk runt 30%. Sammantaget riskfaktorer:
- Ensamstående förälder samt utrikes född 50%
- Ensamstående svensk förälder 20%
- Sammanboende svenskfödda föräldrar 3%
- Sammanboende utländska föräldrar 40%

Utvecklingen i storstäderna så ser man att inom exempelvis Malmö och Göteborg är skillnaderna enorma mellan fattiga och rika områden. Inom Rosengård, Bergsjön och Rinkeby är 60-70% av barnen kan räknas som fattiga. I Torslanda, Bromma, Limhamn/Bunkeflo är det under 10%.

Man kan även se att skolmatsalen lagar mer mat runt måndagar och fredagar och maten går åt. Då barnen måste äta extra inför och efter helgen. Maten hemma är inte alltid så bra. Att vi har gratis skolmat är oerhört viktigt för många familjer. Samt i dessa områden är det oerhört viktigt med fritidsaktiviteter som inte kostar något. Att det finns fritidsgårdar så att barn kan delta i sociala sammanhang utan att alltid stå utanför när de inte kan delta i idrotts- och föreningslivet.

Kortare väg ur socialbidrag?

Så kom vi tillbaka från Socionomdagarna 2013 i Stockholm, Älvsjö. Inspirerade och även med en del ny kunskap. Tänkte jag skulle dela med mig av en intressant föreläsning vi var på som hette ”Vägar ur socialbidrag”. 
De har i en studie undersökt Sverige dels utifrån en kvantitativ analys där syftet var att identifiera kommuner med kortare och längre väg ut från socialbidrag/försörjningsstöd. Kommuner där trots stora möjligheter till arbete fanns kanske hade en längre väg till arbete, än i kommuner som hade sämre socioekonomiska förutsättningar men där man beroende på arbetssätt hade en kortare väg ut från beroendet av socialbidrag. 


De kommuner man valde ut (8st) varav fyra större kommuner och fyra mindre så undersökte man hur dessa påverkades av faktorer som arbetssätt inom kommunerna. En del tendenser kunde skönjas.

- Att man hade ett tydligt samarbete Socialtjänst – Arbetsmarknadsenhet var avgörande för kortare väg till arbete.

- Rutiner avseende Krav, Kontroll och Sanktioner. Att man gjorde uppföljningar av närvaro och deltagande i arbetsmarknadsinsatserna. Att det fanns tydliga sanktioner ifrån Socialtjänsten med avdrag på bidraget vid frånvaro. Att man hade individuella handlingplaner för varje individ bidrog till mycket kortare tid av beroende av socialbidrag.

- Handledning och ärendedragning kontinuerligt bidrog också.

- Särskilda krav på deltagande i aktiveringsåtgärder, ett särskilt fokus på att få ut ungdomar i arbetslivet och mer genomgripande kontroller.

- De kommunerna som hade kortare tider hade också mer samarbete med arbetsmarknadsenhet.

- Samarbete även med arbetsförmedlingar är också avgörande.

- Kommuner med kortare bidragstider hade också mycket mer olika aktiviteter som erbjöds både inom stöd till att hitta arbete, erbjuda sysselsättning och kompetensutveckling såsom utbildning för ungdomar, kompetenscentrum, stärka självförtroende, inre trygghet, föreläsningar, vägledning mm.

- Kommuner med kortare tider har mer artikulerade krav när det gäller medverkan i aktivering, fokuserar aktiveringsinsatser mot ungdomar samt en större bredd och tydligare inslag av kompetensutveckling när det gäller arbetsmarknadsinsatser.

- Arbetslinje som övergripande förhållningssätt (”alla” kan ha sysselsättning med rätt sorts anpassade arbetsplatser)

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:623383 här kan man ladda ned hela rapporten som är väldigt intressant även i sin helhet. Även om de ”bara” undersökt 8 kommuner så tycker jag trenderna är talande och att man kan ta till sig hur viktigt det här är för att hjälpa människor bort från socialbidragsberoende.

söndag 10 november 2013

Akutinsamling Filippinerna...(Röda Korset)

De humanitära konsekvenserna av tyfonen i Filippinerna väntas bli enorma, och därför har vi nu startat en akutinsamling. Ge din gåva online här nedan (följ länken), eller via BG 900-8004 eller PG 900 800-4 (märk inbetalningen "Filippinerna"). Du kan också Sms:a AKUT till 72 900 och skänker då 50 kr. Du kan hjälpa oss att rädda liv - tack för ditt stöd.  
http://redcross.se/teman/filippinerna/akutinsamling-fillippinerna/


För de som inte följt nyhetsrapporteringen finns här bilder och en sammanfattning: 

Vi i den rika delen av världen har en skyldighet tycker jag, att hjälpa våra medmänniskor som inte har haft det lika tur, i andra delar av världen. Solidaritet har inga gränser. Jag har donerat pengar till Röda korset, tillsammans gör vi skillnad!

fredag 1 november 2013

Superbakterier...

Bakterier kan lära sig tillverka ett enzym som heter NDM-1. Detta enzym skyddar bakterien mot alla former av antibiotika och gör dem resistenta. Det fina med det här enzymet är att bakterierna även kan lära varandra att tillverka det. Till exempel genom att de flyter runt i samma vattenpölar.

Detta enzym upptäckte man först att bakterier i Indien hade lärt sig tillverka, men genom att det finns många fattiga områden i Indien där vattenhygienen är bristfällig så är det här en perfekt grogrund för att alla möjliga sorters bakterier snart även de kommer ha denna förmåga. Därav namnet "New Delhi" i namnet. Då det var där man först upptäckte detta nya enzym hos bakterier.
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Delhi_metallo-beta-lactamase_1


Med dagens ökade resande har de här bakterierna till exempel redan spritt sig till USA och kommer så småningom att finnas globalt och förmodligen ersätta dagens "snällare" bakterier. Vi har idag inget som biter på de här bakterierna och dödligheten om man smittas av dessa, är väldigt hög.
http://www.svt.se/agenda/ny-superbakterie-sprids-over-varlden

Det finns ju även andra typer av resistenta bakterier, men när det gäller just det här enzymet så kan alltså bakterierna "lära" varandra att tillverka detta. Kanske går vår moderna tid av fantastisk sjukvård mot sitt slut, där vi kunnat kontrollera de här små encelliga microorganismerna och hålla dem i schack. Naturen är fantastisk och kommer alltid att försöka övervinna hinder vi sätter framför den. Det har alltid varit det som drivit evolutionen framåt. 

Frågan är om våra kroppar också kan hänga med i utvecklingen eller om det kommer att komma ett bakslag av vår moderna sjukvård.