En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

torsdag 29 augusti 2013

Klimatförändringar hotar...


Det gäller att vinkla budskapen rätt om folket ska vakna. Vem bryr sig om liv och hälsa, eller om planetens många olika hotade ekosystem? ZzzZzzzZzZz. Däremot om vi får sämre ekonomi och inte längre kan köpa de senaste prylarna. Då börjar det påverka oss, inte sant?

Folket höll på att vakna till en stund, men som tur är stabiliserade sig världsekonomin tillfälligt genom att man ytterligare fortsatte att förstöra vårt kapitalsystem ännu mer, med kvantitativa lättnader. 

Så, utan överhängande hot som förstör vår vardag, återupptog stora delar av världen sin överkonsumtion såsom tidigare och eventuella tankar på framtiden, miljö, klimat, eller skenande oljepriser, är återigen glömda.

Hur vaken är du?

tisdag 27 augusti 2013

Nytt grundämne upptäckt...

Med atomnummer 115, så har forskare i Lund upptäckt ett nytt super-tungt ämne, som man fortfarande funderar på vad man skall benämna det. Detta var inte tidigare känt.
http://www.lunduniversity.lu.se/o.o.i.s?news_item=6082&id=24890

Jag antar att vi ska vara stolta över våra svenska universitet, som fortfarande bidrar till viktiga upptäckter i vetenskapens namn.


Genom att bombardera en tunn film av ämnet americium med kalciumjoner, har forskargruppen kunnat mäta fotoner i samband med det nya elementets alfasönderfall. Vissa energier av dessa fotoner stämmer bra överens med de förväntade för energi av röntgenstrålning, vilket är ett sk. "fingeravtryck" av ett visst ämne.

Det nya supertunga elementet har ännu inte namngetts. En kommitté bestående av medlemmar av de internationella organisationerna för teoretisk och tillämpad fysik och kemi kommer att granska de nya rönen för att besluta om att rekommendera ytterligare experiment innan upptäckten av den nya delen är erkänt.

Den nya belägg för grundämnet med atomnummer 115 hart presenteras i den vetenskapliga tidskriften The Physical Review Letters idag den 27 augusti.

onsdag 21 augusti 2013

Jordens resurser redan slut för i år...

Den kallas för Overshoot Day, den 20 augusti, dagen då vi fiktivt, förbrukat jordens resurser. Och det fyra månader innan året är slut. Framför allt är det användningen av fossila bränslen som är den starkast bidragande orsaken till överskonsumtionen. Om vi fortsätter i nuvarande takt behöver vi två jordklot 2030. http://www.svt.se/nyheter/varlden/jordens-resurser-tar-slut-i-dag

– Det kan låta heldeppigt, men trenden går att vända. Med politisk vilja kan vi minska fotavtrycket och starta omställningen mot ett resurseffektivt och hållbart samhälle, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.


Gränsen passerades på 1970-talet

Bakom den här beräkningen står organisationen Global Footprint Network som varje år räknar ut konsumtionen belastning på naturens resurser. Mer än 50 procent av mänsklighetens så kallade ekologiska fotavtryck består av koldioxidutsläpp som planeten inte klarar av att absorbera. Vår livsstil bidrar också till att skogarna och fiskbestånden krymper, markförstöringen fortsätter, färskvattenresurserna minskar och den biologiska mångfalden bryts ned.

I början av 1960-talet användes cirka tvåtredjedelar av resurserna och länderna hade ekologiska reserver att ta av. Men i mitten av 1970-talet bröts en kritisk gräns och vi började använda oss av mer än vad jordens resurser kan ge. 1987 inträffade Overshoot Day den 19 december, 2011 den 26 september, 2012 var det den 22 augusti och i år alltså två dagar tidigare än förra året.

Gör vad ni kan för miljön, om alla tänker att det är "någon annans problem", så går förstörelsen allt snabbare...

tisdag 20 augusti 2013

IReadThisSomewhere on Imgur

IReadThisSomewhere on Imgur

Här är några av mina favoritbilder på Imgur, humor och skämt delat i bild, och gif-form. När jag har haft paus ifrån bloggen och inte orkat skriva djupa inlägg har jag delat en del bilder och skämt istället för en lättsammare vardag.

Hoppas ni alla har det bra och har njutit av semesterledigheten! Nu börjar allvaret igen!

tisdag 13 augusti 2013

Billig vård för alla?

Stockholmaren Axel, 48, gick till vårdcentralen och påstod på klingande svenska att han var papperslös från Bosnien. Vips hade han fått ett nytt personnummer och vård för det facila priset av 50 kronor.

– Vem som helst kan utnyttja möjligheten till billig vård och tandvård, det har jag bevisat nu. De ifrågasatte mig inte för ett ögonblick, säger Axel till Dispatch International.


Det hela började som ett infall. På väg till vårdcentralen med ett ont öra, fick Axel idén att han skulle testa den nya lagen om vård för dem som befinner sig i Sverige illegalt, som trädde i kraft 1 juli. Då sjuksköterskan som tog emot honom frågade efter legitimation, sa han att han var papperslös och saknade id-handlingar.

Migrationsinfo har följande information om papperslösa:

Det är oklart hur många asylsökande och papperslösa personer som befinner sig i Sverige, men ungefärliga beräkningar ger att antalet asylsökande uppgår till ca 35 000 personer årligen och att antalet papperslösa personer är mellan 10 000 och 50 000 per år. Av dessa är 2-3 000 uppskattningsvis barn. Inom EU beräknar man att det finns ca 2,8-8 miljoner papperslösa. Anledningen till att det är så svårt att beräkna är att det inte finns några register över papperslösa då de oftast är rädda för att upptäckas av myndigheter och därmed bli utvisade.

Enligt svensk utlänningslag är huvudprincipen att utlänningar ska ha uppehållstillstånd för att stanna i mer än tre månader, så länge de inte är EU-medborgare då EES-avtalet gäller. Papperslösa kan alltså ha rest in i landet legalt, med eller utan visum, men vistas här utan tillstånd om de stannat längre än den tid deras visum tillåtit. Enligt arbetsrätten är det också olagligt att arbeta utan arbetstillstånd, vilket innebär att papperslösa oftast inte har möjlighet att försörja sig.

Vad gäller sjukvård förväntas ett nytt regelverk träda i kraft 1 juli 2013 som ger papperslösa rätt till vård. Det förändrade regelverket innebär kortfattat att personer som håller sig undan verkställning av utvisnings- eller avvisningsbeslut (”gömda”) och personer som vistas i landet utan att ha ansökt om tillstånd för detta (”papperslösa”) ska få laglig rätt till subventionerad vård motsvarande den vård som asylsökande har tillgång till idag.

”Papperslösa” personer som inte fyllt 18 år ges rätt till:

- Fullständig vård
- Regelbunden fullständig tandvård

- Läkemedel

”Gömda” och ”papperslösa” vuxna ges rätt till subventionerad:

- Vård som inte kan anstå samt mödrahälsovård m.m.

- Hälsoundersökning 
* Tandvård som inte kan anstå
- Läkemedel som receptförskrivs i samband med sådan hälso- och sjukvård som nämns i första punkten.

I sammanhanget bör nämnas att landsting redan idag har möjlighet att erbjuda vård upp till samma nivå som gäller för bosatta inom landstinget. Den möjligheten för landstingen ska kvarstå men även göras tydlig i lag eller ”på annat ändamålsenligt sätt.” 

Vad hände då för Axel på vårdcentralen?

– Hon såg lite nervös ut och började rota i sina papper. Sedan frågade hon om mitt öra, och föreslog lite åtgärder för egenvård. När jag sedan fick ett papper för illegala att fylla i, förstod jag att de hade köpt konceptet, säger Axel.

På lappen skrev Axel att han kom från Bosnien, och ett påhittat namn. Han rekommenderades att själv behandla örat hemma, och fick komma tillbaka tre dagar senare. Då blev han läkarundersökt, och fick kortison och örondroppar utskrivna. På receptet stod det påhittade namnet och ett ”reservnummer”, ett påhittat tillfälligt personnummer. Detta trots att Axel vid återbesöket drabbats av samvetskval och försökte avslöja bluffen genom att säga sitt riktiga svenska namn.

– Men sköterskan bara körde på. ”Du behöver inte vara orolig, vi har sekretess här” sa hon. De får tydligen inte ifrågasätta, hur orimligt det än verkar, säger Axel.

Väl på apoteket kände Axel sig rejält illa till mods, och betalade fullt pris för medicinen han fått utskriven, trots att han som ”papperslös” kunde fått den gratis.

– Jag är en ärlig människa som vill göra rätt för mig. Det ligger ingen illvilja bakom, jag ville bara undersöka om det gick att göra så här. Jag hade gärna betalat i efterhand, men jag är rädd att de ska polisanmäla mig för bedrägeri om jag avslöjar bluffen, säger Axel.

När Dispatch International ringer upp Socialstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård i Sverige, visar det sig att riktlinjerna för hur den nya lagen ska tillämpas är minst sagt oklara.

– Frågeställningen är helt ny för mig, säger Bitte Fritzson, tf chef på avdelningen för regler och tillstånd, då vi frågar hur man tänkt skydda sig mot bedragare som vill utnyttja möjligheten till billig och gratis vård.
Hon berättar att Socialstyrelsen fått i uppdrag att verkställa regeringens beslut om vård för illegala, men att en hel del frågetecken finns kring hur det hela ska fungera rent praktiskt.

– Vi har fått direktiv om att utreda dels vad som ska omfattas av begreppet ”vård som inte kan anstå”, dels dokumentation och uppföljning av vård till papperslösa. Och även att ta fram rutiner för vårdens identifiering av patienterna. Utredningen ska vara klar i februari nästa år, säger Bitte Fritzson.

Sveriges radio rapporterar att sjukvården i Västra götaland, inte sett något ökning av flyktingar som söker vård och hjälp, jämfört med tidigare innan lagen infördes. Orsaken är att det här är en hårt pressad grupp som drar sig för att ha kontakt med myndigheter. 

torsdag 8 augusti 2013

Vaccin mot malaria...

För första gången i världshistorien har nu forskare skapat ett malaria-vaccin som ger 100% skydd mot sjukdomen som faktiskt även kan vara dödlig. Med bara sex personer som man testat det här på, så behöver man alltså utöka och genomföra mycket mer testande.
http://gizmodo.com/scientists-have-created-a-malaria-vaccine-thats-100-e-1069393748


Då de bara har gjort den första omgången av tester, men med sådana här lyckosamma resultat så kommer det alltså med stor sannolikhet att finnas ett vaccin mot malaria på marknaden i framtiden.

Tidigare har jag skrivit om hur man även hittat malariamyggan här i Sverige.
http://rymdiz.blogspot.se/2013/07/malariamygga-hittad-i-sverige.html

Men frågan är som alltid att även om ett sådant här vaccin nu kan komma att tas fram, så hur mycket kommer det att kosta och kommer det att finnas tillgängligt för de grupper som alltså skulle behöva det mest?

onsdag 7 augusti 2013

Ett samhälles sönderfall i en bild...


Bild ifrån protester i Spanien, där brandkår och polis hamnade på olika sidor, då brandmännen genomförde protester emot statens åtstramningsåtgärder. Detta då dessa nedskärningar hotade brandförsvar som en av många grundläggande funktioner som staten skulle dra ned på.

Jag tycker det är en mycket kraftfull bild över ett samhälles sönderfall. Vi är inte vana att se brandmän och polis på olika sidor i en konflikt...

fredag 2 augusti 2013

Sju sociala processer, som urholkar det mänskligt värdet...


Philip Zimbardo, professorn som genomförde det ökända Stanford Prison Experimentet år 1971,  skapade denna lista över sju sociala processer som han trodde var förutsättningar för att människor kan bli som monster i vissa situationer
http://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_prison_experiment

- Att ta det första steget utan att se var detta kommer att leda (i förlängningen)
- Att ta bort det mänskliga värdet från andra.
- Att se sig själv som anonym
- Att inte se sitt egna personliga ansvar
- Att blint lyda auktoriteter
- Okritisk anpassning till gruppens normer
- En passiv tolerans mot "ondskan" genom sin oförmåga att handla, eller oförmåga att bry sig om det som händer.

I sitt experiment placerade Philip Zimbardo, 24 stycken friska, normala, förnuftiga studenter i ett rollspel, ett låtsas fängelse som var en helt skapad situation. Inom bara några timmar från att rollspelet hade påbörjats, så utförde de som var valda som fångvaktare en hånfull och förödmjukande behandling av fångarna, som i sin tur föll in i ett undergivet, deprimerade tillstånd. Experimentet var tvungen att avbrytas abrupt efter bara 6 dagar. Det visade dock att även de som ser sig som goda, att alla kan förvandlas till en missbrukande auktoritär figur. Under så att säga "rätt" omständigheter, där man utför sin uppgift utifrån en auktoritet, utan att använda sitt eget kritiska tänkande. 

Mer bakgrund:
http://www.prisonexp.org/

Tyvärr måste jag säga att samhällsutvecklingen som den rör sig så tycker jag både att man tar bort mänskligt värde ifrån andra, samt ser sig som anonym och till viss del inte heller ser sitt egna personliga ansvar. Jag är lite oroad över samhällsutvecklingen som den har rört sig.

Genom att samhället långsamt förändras på det här sättet så märker vi kanske inte förändringen och samtidigt kan den ge en grogrund till mycket av det som vi tror att vi lämnat bakom oss igenom historien.