En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

måndag 31 mars 2014

Ny rapport ifrån IPCC varnar för katastrofalt väder framöver...

En ny rapport från FN: s mellanstatliga klimatpanel IPCC varnar för att när den globala temperaturen stiger framöver så kommer effekterna sannolikt att vara "allvarliga, genomträngande, och oåterkalleliga" under de kommande åren. Effekterna kommer även att märkas snabbare än vad man tidigare trott.
http://www.ipcc.ch/pdf/ar5/pr_wg2/140330_pr_wgII_spm_en.pdf


Den nya rapporten förklarar att redan märkbara globala temperaturökningar har påverkat bland annat jordbruket, människors hälsa och vattenförsörjning över hela världen. Men effekterna framöver kommer att bli allvarligare med tiden. Vi kommer se konsekvenser vad gäller tillgång till livsmedel, i vår infrastruktur och även så kommer världens ekonomi utsättas för allvarliga risker vilket även kan ge politiska och sociala effekter.

Rapporten fokuserar särskilt på hur förändrade nederbördsmönster och smältande is redan skapar ett skiftande vattensystem. Man ser att det orsakar att fiskpopulationer ändrar sina livsmiljöer, vattnet hotar även kustsamhällen med stigande havsnivåer och det orsakar även att permafrosten i Arktis-regionen släpper ut än mer växthusgaser. Vilket alltså kommer elda på förändringarna ytterligare.

Samtidigt som rapporten pekar ut att det är fattiga länder som kommer att drabbas hårdast.Men samtidigt kommer vi alla att känna av effekterna.
http://www.ipcc.ch/pdf/ar5/pr_wg2/140330_pr_wgII_spm_en.pdf

Som jag ser det är den största oron faktiskt hur klimatförändringarna kommer att påverka vår livsmedelsförsörjning. Med lägre grundvattennivåer och sämre förutsättning för odling med mer frekvent torka följt av häftiga skyfall så kommer vi ha en sämre tillgång på mat i framtiden samtidigt som vi hela tiden blir fler på planeten.

onsdag 26 mars 2014

Tv-tips: Surviving Disaster...

Den här serien är en äldre serie, ifrån 2009, med simuleringar av möjliga scenarion som kan inträffa. Underhållningsvärdet är fortfarande stort då det är en f.d. Navy Seal som heter Cade Courtley som kommer med tips på hur de fiktiva karaktärerna i avsnitten ska överleva situationen. Situationerna de beskriver är något de allra flesta människor aldrig kommer att råka på under sin livstid men det gör inte underhållningsvärdet desto mindre.Avsnitten går igenom allt ifrån flygkapningar, vad du ska göra om du är fast i ett brinnande hus, om du hamnar mitt i en s.k. mall-shooting, om du hamnar mitt i en lavin, jordbävning eller pandemi. Med typisk amerikansk klippning och dramatiskt ljud så är det mer underhållande än andra typiska överlevnads-serier såsom Doomsday preppers som många kanske känner igen. Detta för att Doomsday preppers inte har så genomtänkta överlevnadstips vilket den här killen faktiskt har.

Däremot kan man ju ta det med en nypa salt då det för oss icke-militärt-tränade inte är någon bra plan att plocka upp ett vapen och försöka ta ut en trupp med semi-militär-tränade-terrorister. Utan skulle man komma över ett vapen och lyckats övermanna en terrorist skulle jag nog tycka att läget att gömma sig någonstans med sitt vapen är en alldeles utomordentlig plan i väntan på att eventuella Swat-team och anti-terrorist styrkor anländer.

Avsnitt:

"Hijack" (2009-09-01)
"Fire" (2009-09-08)
"Hurricane" (2009-09-15)
"Home Invasion" (2009-09-22)
"Avalanche" (2009-09-29)
"Lost at Sea" (2009-10-06)
"Mall Shooting" (2009-10-13)
"Nuclear Attack" (2009-10-20)
"Earthquake" (2009-11-03)
"Pandemic" (2009-11-10)

torsdag 13 mars 2014

Tvätta butiksfönster utan att kränka...


Bilden är på skämt, men det är verkligen Sverige, 2014 och en chef inte mindre. Det finns människor överallt som saknar empati med andra som har det sämre. Tur när de inte får stå oemotsagda och att det finns andra människor med civilkurage som också kan stå upp för de svaga.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/chef-pa-hemkop-stankte-ned-tiggare-med-vatten/

tisdag 11 mars 2014

Kriminella sinnen?

Det stormade inatt runt huset så jag hade svårt att sova. Sömnen blev heller inte lättare av att jag läst en otäck bok just innan jag skulle sova. Ibland verkar det som en bra idé att läsa innan man ska sova men såklart beror det också på vad det är som man läser.

Peter Vronsky "Serial Killers" var uppenbarligen helt fel typ av litteratur för mig att läsa sent på kvällen. Det är inte vad jag vanligtvis läser och faktum är att jag också har svårt för den här våldstrenden på tv. Där jag anser att tv-serier i allmänhet har blivit värre och att man varje vecka tävlar i vilket program som kan visa upp det äckligaste mordet. Jag klarade inte ens att se mer än ett avsnitt av "Dexter" vilket är en serie som älskas av många. Jag vill bara förklara att det inte ens är min typiska form av litteratur, visserligen läser jag mycket men sällan den här typen av böcker. Tv-serier som bara visar "veckans mord" är inget som jag tycker om att se på.


Böcker kan man dock inte ha oläst och många tankar kom till mig efteråt. Ur samhällets perspektiv är det i alla brott mest intressant om personen efter sin tid av straff kommer att begå brotten igen. Detta är något som har legat och gnagt på mig, bland annat efter det uppmärksammade fallet med Vatchareeya Bangsuan, i Boden. Mördaren fick i det fallet 14 års fängelse då man menade på att han på grund av sin diagnos med en högfungerande autism inte skulle ha förstått innebörden i det han gjorde. Han har överklagat visserligen och fallet kommer att prövas igen. Men problemet här är att han före detta även har dödat sin hund tidigare vilket diskuterades kort under rättegången och jag tycker mig se att han har ett onaturligt intresse för att döda.

I den här boken jag läste så finns även en definition av seriemördare som en mördare som mördar två, med en period däremellan för "avkylning". I hans fall var både mordet på hunden och på Vatchareeya planerat och han var så skicklig på att dölja det han gjorde att man har haft svårt att knyta honom till mordet. Detta är väldigt oroväckande att mordet försiggick av en sådan planering att han visste hur han skulle hantera kroppen efteråt. Jag tycker därför att man skulle kunna se hans tendenser till mord ungefär som en seriemördare skulle tänka, även om han nu bara är dömd för ett mord.

En annan som bekymrar mig är de två mord Anders Eklund gjorde, på det tio-åriga barnet Engla och före det även ett mord på  ca. 30-åriga Pernilla Hellgren. Enligt den svenska definitionen är t.ex. inte Anders Eklund seriemördare, men tillvägagångssättet för de här morden sätter honom definitivt i riskzonen för att begå samma typ av brott igen om han blev fri. Vi kan heller inte vara säkra på att han inte dödat någon fler någon annanstans som han inte blivit dömd för.

Ett tredje och sista exempel är den beryktade "Hagamannen". Detta berörde mig eftersom att jag själv kommer ifrån Umeå och då de grova våldtäkterna skedde under en lång tidsperiod då han gick fri, så var jag själv i ca. 20-årsåldern. Detta gjorde att det fanns en rädsla från kvinnor och unga tjejer i min närhet att många var rädda för att bli överfallna utomhus och ingen ville gå ensam genom stan på kvällen. Från 1998 till 2005 skedde hans ca. sju överfall han dömdes för. Visserligen "dog ingen", men han använde en sådan stor mängd våld att flera av dessa kvinnor absolut kunde ha dött av misshandeln. Det var snarare "tur" än hans uppsåt som låg bakom att de överlevde. Även Hagamannen har fått 14 års fängelse och det bekymrar mig även där att han en dag kommer att vara fri.

Vad gäller Hagamannen kunde ha åkt fast tidigare, redan år 2000 fick polisen t.ex. in ett tips från en kvinna att en pappa till ett nyfött barn på Norrlands universitetssjukhus var lik den fantombild som fanns på gärningsmannen. Dock avfärdades tipset eftersom polismannen som tog emot tipset inte ansåg att det var sannolikt att pappan till ett nyfött barn skulle begå dessa gärningar samtidigt som hans hustru låg inne med ett nyfött barn.

Problemet är att många seriemördare går oupptäckta i samhället eftersom att de är just så "vanliga". Sällan är det någon som kan peka ut dem innan. Vad gällde Vachereeyas mördare så gick han även med i Missing People's eftersökningar och hans vänner i paintballföreningen sa att han aldrig skulle kunna göra något sådant. De som är nära bekanta kan ha svårt att förstå att just deras släkting, arbetskollega kan vara den som polisen eftersöker. För Hagamannens arbetskollegor retade honom även de för att han hade små fötter och att han liknade polisens fantombild. Aldrig kunde de väl tro att det var han som kom till jobbet varje dag och som skötte sitt liv i övrigt. Det är bekymret med de som har en serie-mördar-läggning att de allra flesta fungerar i samhället i övrigt, en del kan ha arbete och sköta det, inte avvika från sina vardagliga rutiner i övrigt förutom då när de begår sina hemska planerade brott. Jag tänker att nästa år, alltså redan 2015 kan alltså Hagamannen få villkorlig dom och då kanske han blir fri. Kommer han tillbaka till Umeå då eller försvinner han någon annanstans?

Bekymret med de som har en läggning för mord, men även kanske våldsamma överfall, eller vad jag ska kalla det. Är att vad man har sett i amerikanska studier av seriemördare i USA att fängelsetiden inte har någon behandlande effekt. Personen kan fungera jättebra i fängelset, vara en mönsterfånge och ha fått ansvar inom fängelset där personen sköter alla sina uppgifter exemplariskt. Men att det som man i boken kallar "mördarcykeln" bara fryses under tiden som personen sitter inne och så snart de är fria igen så börjar de precis där de slutade. Många mördar igen samma dag som de blir fria eller ganska snart efter att de är fria igen. Det verkar som att i fängelset begick de inga brott för att där trodde de inte att de skulle komma undan med det. Ute i stora vida världen kan de vara anonyma och därmed resa någon annanstans och begå brott där.

Man kan bara hoppas att det svenska fängelsesystemet är bättre och att våra intagna får mer och bättre vård. Särskilt de som man kan se har dessa oroväckande mönster. Där håller jag nog med den här boken jag nämnde av Peter Vronsky ovan, att man kan se dessa mönster redan efter det andra mordet och sällan behöver vänta på det tredje.

Men även om vi visste att vissa människor har personligheter och läggningar, samt det här onaturliga intresset för att orsaka andra smärta och lidande, kanske även deras död. Så vad gör vi då med den kunskapen? Idag finns ingen klassning i DSM IV en diagnos som skulle gå att ställa på dessa förbrytare som inte faller under den vanliga "psykopat" klassningen. Om vi inte kan diagnosticera det, hur kan vi då behandla det? Det handlar ju mer om att de har ett "beroende" av sina fantasier, mer som ett missbruksbeteende. Missbruk bryter folk sällan på egen hand utan behandling samt att det finns alltid en risk för återfall för de som då skulle anses vara "beroende" av våld och övergrepp mot andra. Skulle vi kunna hålla personer inlåsta för att de kanske har en större benägenhet att begå såna här typer av brott, eller skall alla släppas efter sin avtjänade strafftid? 

Det är svåra etiska frågor också, för när skulle man då anses som "frisk", med tanke på att man i USA inte har kunnat behandla seriemördare som haft de här läggningarna. Bland annat citerar man i boken jag läste, psykologers utlåtande om en person de hade på behandling. Han ansågs ha gjort massa fina framsteg och de var glada över hans positiva utveckling. Samtidigt hade han kroppsdelar från en kvinna han mördat, i bakluckan på sin bil som stod på deras parkering. Vad hade de skrivit i sina utsagor om de hade kunnat få ta del av den kunskapen?

Överhuvudtaget hoppas jag bara på att fortsätta sticka huvudet i sanden och hoppas på att man aldrig behöver möta de här människorna som har sådan skruvad världsbild. Det enda råd man kan ge är egentligen att jag tycker att man alltid ska lita på sin instinkt om den 'varnar' för att något är fel. Om man känner konstiga vibbar från någon bör man försöka avlägsna sig ifrån den situationen och undvika hamna i de situationerna i fortsättningen. Vi kan uppfatta små signaler på att något är fel tidigt. Det samt att inte följa med främmande människor vare sig det handlar om att "de bett om att någon ska visa dem vägen", att "de tappat bort sina nycklar på parkeringen" eller vad det nu må vara. En del som begår den typen av våldsamma överfall kan vara kreativa i sätten att lura iväg någon till avskildhet.

Dock är det fortfarande farligast, för kvinnor, att umgås med sina egna pojkvänner och män. Då det mesta våldet i samhället, samt det dödliga våldet, sker i nära relationer.

tisdag 4 mars 2014

Köp pansarbandvagn...

Så här när kriget står inför dörren i Europa kanske du känner behov av att byta ut bilen mot en pansarbandvagn?


76 000:-
V8 Diesel 240Hk
Toppfart 80 km/tim
Vikt ca 10 ton
Bredd 2,85 m
Längd 6,45 m
Se blocket för vidare information:
http://www.blocket.se/dalarna/Pansarbandvagn_Pbv401_52396965.htm?ca=6&w=1&last=1

Instabilitet i världen...

Händelserna som utspelats den sista veckan i Ukraina visar med all tydlighet hur skört det politiska läget är i världen. Det är enkelt att tänka att det har varit fred i Sverige så länge att här behöver vi inget försvar. Men samtidigt kan det alltså vara andra länder i vår region som alltså inte är så stabila som vi är och vars ledning kan fatta mycket hastiga beslut.

I dagsläget skulle Ryssland mycket väl kunna ställa upp trupper på Gotland om de kände behov av det för att trygga sina nationella intressen och vi skulle inte kunna göra mycket för att hindra dem. De känns även lite impulsiva eller opportunistiska vad man nu ska kalla det. När de går in på Krim för att de tycker att tillfälle uppstod då de kanske kunde göra det. I det sammanhanget bryr sig Ryssland inte om vad omvärlden tycker om dem.


Faktum är dessutom att ju längre ekonomin glider nedåt och skapar mer motsättningar i världen när länder, företag och privatpersoner får det allt sämre. Så ökar också risken för nationella och internationella konflikter. Det är inte orimligt att anta att med mer oro och instabilitet i världen så finns det även möjlighet att vi kommer att få se ett tredje världskrig innan oljan tar slut. Kanske kommer man att lägga de sista resurserna vi har på att kriga om de brödbitar som finns kvar så att säga.

I framtidens värld kommer det inte finnas olja och drivmedel, resurser för att ha en sådan stor militärmakt som det finns idag så kanske finns det länder som vill känna att de "använder" sin militära resurs medan de har en sådan kvar. Ryssland särskilt som står med den största militärmakten i Europa. Kanske vill de ta tillbaka kontrollen över en del landytor, t.ex. Baltikum och Vitryssland, länder som har en stor rysk population till att börja med. Men det är inte omöjligt heller att de skulle ta kontroll över landytor för att skydda framtida intressen i Arktis-regionen.

2030 kommer oljan att vara "slut" iallafall vår tillgång till den och teknologin i övrigt ser inte ut att utveckla sig så snabbt så att det blir en smidig övergång. Det innebär att vi kommer att se en ordentlig krasch någonstans mellan 2020-2030 när priser skenar iväg och ekonomin borde ha fått sig en ordentlig knäck. Kanske kommer det vara rea på allt de närmaste 10 åren vilket känns positivt just nu. Men medan många industrier och företag går under, så ökar arbetslöshet, fattigdom och social misär. Samtidigt som det kanske finns ett överskott av vissa typer av varor som "ingen" vill ha. Överflödet och mättnaden på marknaden när vi de senaste 30 åren översvämmats av alla billiga produkter tillverkade i Asien.

Vi befinner oss mitt i kollapsen som det så vackert heter (http://davidjonstad.se/bocker/kollaps-livet-vid-civilisationens-slut/) och samtidigt måste samhället genomgå en enorm omställningsprocess under tiden. Livet måste snabbt förändras. Vi bör alltså inte köpa saker som är på rea, utan istället investera i sådant som vi verkligen behöver.

Men min oro just nu gäller alltså de gamla länder (som Ryssland) som inte förändrats och moderniserats när andra länder har gått framåt så är man i Ryssland fortfarande fast i ett gammalt sätt att tänka och gamla strukturer. En risk finns då att de även kommer att påtvinga omvärlden, sitt sätt, i framtiden. Dessutom i framtiden kan det krävas ännu mer globala lösningar och samarbete om vi skall kunna göra den här omställningen som behövs. Alla behöver ändra på sitt handlingssätt och istället tänka lokalt och regionalt. Ryssland är ett sådant land som jag istället ser handla enbart globalt och som satsar mycket mindre på förändringar som faktiskt måste ske inom det egna landet.

Med alla kostnader som kommer till den globala omställningen så tar det ju emot att alla länder nu känner sig tvingade att avsätta allt mer kostnader till sina egna försvar. I det här läget hade man ju önskat att det inte var militärmakt vi behövde.