En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

söndag 28 september 2014

20 år efter Estonia...skulle samma olycka hända igen?

Tjugo år har gått sedan Estonia förliste. Nyhetstidningarna har varit fulla av reportage och berättelser ifrån överlevande och om sorgen efter de förlorade. Själv såg jag även en dokumentär som Discovery Channel gjorde "Zero Hour: Sinking of Estonia". Där återspelade man det händelseförlopp som är känt ifrån Estonias sista timme innan hon försvann under ytan.

Man kan även läsa haverikommissionens rapport.
http://www.havkom.se/virtupload/content/100/Estonia_JAICrapport_Sv.pdf

Tankar som kom till mig den här gången är dels en del okända detaljer som jag inte hört om tidigare. Bland annat att några män gick runt och rånade folk på däcket när båten redan var på väg att sjunka. De slet med våld av guldkedjor från halsen av folk och dylika incidenter. En av överlevarna som blev rånad berättar i dokumentären att han i efterhand tittade på bilder av alla överlevare men aldrig återfann en bild på de män som rånade honom. Det visar bara återigen hur man inte kan veta hur ens medmänniskor reagerar i panikartade situationer. Vad som helst kan egentligen hända.

Den andra tanken som kom till mig var att man både i haverikommissionens rapport samt i dokumentären pratar om den tidsrymd som man tänker sig att människor hade på sig att utrymma fartyget som jag anser alldeles för lång. I rapporten pratar man om en tidsrymd av 20-30 minuter som man anser utrymningstiden var. I mitt tycke skulle man kunna kapa ned denna tidsrymd som var alldeles för generös och istället skulle jag vilja mena på att säker utrymning endast var möjligt inom 5-7 minuter efter att olyckan inträffat från att man hade en chans som passagerare att uppfatta att något var fel. De som inte redan då var nära utgångarna hade mycket små chanser att hinna lämna fartyget.

Dessa bilder kommer från haverikommissionens rapport. s.177-178, notera att tidsangivelser i rapporten är finsk tid, medan man ibland i svensk media anger svensk tid för olyckan vilket alltså skiljer sig en timme i tid.
Om man börjar med den första bilden så har man utifrån vittnesmål fastställt att bogvisiret började lossna någon gång efter kl 01.00 på natten. Just efter ett började vittnen höra slammer och metalliska dunsar. Visiret lossnade först i en infästning, sedan en till och sedan föll det ca. 65 ton tunga bogvisiret helt enkelt av.  Man tror det kan ha tagit ca. 10 min, varvid det först började läcka in vatten runt själva visiret, för att sedan vara vidöppet in på bildäck. Vid det läget började båten kantra snabbt. Bogvisiret föll av och fartyget tuffade vidare en liten bit ytterligare. Bogvisiret återfanns  senare på botten ca 1 sjömil från fartyget (1852 m)

01:14 Så den första bilden 01:14 är ungefär då man beräknar att visiret fallit av, samt att vatten och last skiftade inne på bildäck. Med vågornas rullningar rullade fartyget över ett par gånger från sida till sida. I allafall tre stora rullningar. Varvid den varje gång lade sig lite mer på sidan. 01:15 alltså bara en minut från att visiret fallit av. Lägger sig Estonia på sidan med en 15-20 gradig lutning.

De som började springa uppför trapporna direkt de hörde alla underliga metalliska smällar. Redan 01:14 eller 01:15 ligger alltså bäst till. När de ska ta sig från sina respektive våningar. En del började redan på däck 0 eller däck 1 för att ta sig upp till däck 7 där livbåtarna finns, har alltså relativt bra chanser. Det lutar fortfarande begränsat och än har inte så mycket inredning rasat så att de kan ta sig fram, samt att trapporna är tomma här i början.

01:20 verkar många ändå förstå att nu är det fara och färde. Fartyget tippar alltså kraftigt med ytterligare 10 graders lutning till totalt 30 gradig lutning. Klockan har nu alltså gått 5-6 minuter från att man har haft en chans att uppfatta faran. Nu börjar det bli mycket svårt att navigera i korridorer.

Korridorer kring hytter är 1,2 m breda. Detta innebär att när skeppet tippar och man ska börja promenera med ena foten på skrovets insida (väggen) så kommer man alltså inte att kunna gå raklång. Detta innebär att människor kryper och det går nu mycket långsammare att ta sig fram.  Trapporna är också smala och nu är trapporna fyllda med folk som rör sig framåt i snigelfart. Lutningen är så stor att de måste dra sig upp hängandes i ledstången. Ledstången som även brister i minst en av trapporna på grund av att den inte var byggd för att klara vikten av 30-40 personer som hänger i den.

Dykningarna efter förlisningen visar att många döda återfinns kring trapphusen. Där det bildades som en kork.


01:25 När lutningen så är 40 grader, så är det redan nu ytterst osannolikt att du kommer att ta dig ut om du inte redan är väldigt nära en utgång. Klockan är 01:25 och nu har det gått 10 minuter sedan den första lutningen varnade dig om att något var allvarligt fel. Om vi räknar med att det tar minst ett par minuter för dig att ta dig ut även under goda förhållanden så skulle du alltså ha behövt börja springa senast 01:20. Efter ytterligare några minuter. Vid 01:30 är det troligtvis ingen som längre kan ta sig ut eftersom att fartyget nu ligger på sidan och utgångarna på den sidan är under vatten. På den andra sidan skulle de behöva klättra nästan rakt uppåt för att komma upp ur en utgång så befinner sig nära taket. Otroligt att någon tar sig ut ur färjan längre. Även efter 01:25 är det otroligt svårt att tänka sig att det är så många fler som lyckas ta sig ut. Att navigera inuti fartyget är nära nog omöjligt.

Hela mittensektionen där trapphuset är lokaliserat i mitten av ett öppet rum gör det omöjligt att nå trapporna i foajén. Redan vid 01;20 bör det ha varit nära omöjligt att ta sig upp via mittentrapporna.

01:30 du kan inte längre ta dig ut.

Så i mitt tycke så tänker jag att man hade runt 7 minuter på sig att ta sig ut från mellan klockan 01:15 till 01:22 varefter det redan var för sent. Tänk nu att många vaknade först 01:15 av att saker inne i deras rum plötsligt rasade till golvet. De som var snabba att reagera hoppade genast upp, klädde på sig och satte fart mot öppet däck på våning 7.Här är en bild från en annan vinkel. På öppet däck. Om du kan se lutningen som du själv skulle ha stått där så kan du säkert tänka dig att efter 01:25 så har du svårt att göra något annat än att hålla fast dig i sidan av relingen. Efter 01:20 kan du endast ta dig framåt med stora svårigheter. Det var alltså redan efter 5 minuter hade gått. Här behöver du även hitta dig en flytväst för att du kan inte överleva ute i havet utan flytväst i det kalla vattnet. Helst behöver du hitta livflottar och hinna blåsa upp och sjösätta en sådan också inom denna korta tidsmarginal du har på dig.

Här är ytterligare bilder på hur man innifrån bryggan hade möjlighet att försöka fortsätta arbeta in i det sista. Klockan 01:22 skickade man ut Mayday och någon minut efter det gick det ut ett livbåtslarm till passagerare på Estonia. Men som jag konstaterat så gick larmet ut så sent att hade du inte redan fattat ditt beslut om att utrymma fartyget, så kom larmet så sent att då hade du ingen möjlighet att rädda dig själv om du väntade tills larmet gick.


De som alltså väntade så lite som några enstaka minuter innan de började reagera, något som också inte känns som en särskilt lång tid, kan alltså ha väntat för länge. Men det beror ju också på var på fartyget du skulle ha befunnit dig. Konstigt nog är överlevare trots allt spridda ifrån alla däck. De tre som var på bryggan och in i det sista försökte skicka mayday och sköta radiokommunikationen dog.

Överlevare från däck 1: 22 personer.
Överlevare från däck 4: 28 personer.
Överlevare från däck 5: 32 personer.
Överlevare från däck 6: 16 personer.
Överlevare från däck 7: 26 personer.
Överlevare från däck 8: 3 personer. Däck 8 var där besättningen hade sina hytter.

Dessa siffror representerar bara där man vet att människor befann sig i olyckans startskede och de kan ha rört sig både ned och upp i fartyget innan de tog sig ut. Alla gick inte raka vägen ut. De på däck 1 hörde tydligt alla metalliska skrapanden innan bogvisiret till slut lossnade. Så därför hade de kanske just några minuter extra för att kompensera för att de var så långt ned i skeppet och kunde alltså ändå ha relativt goda förutsättningar att hinna uppför trapporna.

De som kom senare mötte överfulla trappor, samt korridorer som var svåra att navigera, då även de var fulla av panikslagna människor, fallande spelmaskiner och krukväxter och prydnadssaker som inte var fastmonterade. Haverikommissionen framför även en viss kritik mot att dessa saker ska vara fast monterade i väggar så att de som fortfarande försökte ta sig ut ca. 01:20 kunde haft större möjligheter att överleva. Nu dog redan folk vid denna tidpunkt av att de föll tvärs över fartyget och slog i väggen på andra sidan, föll utför sneda trapphus, eller för att de krossades av fallande automater av olika slag. Eller ja, egentligen skriver haverikommissionen indirekt att det är okej om man krossas av spelmaskiner senare men att de skriver att fastsättningen i vägg borde kunna motstå iallafall lutning på 30 grader då människor fortfarande hade en möjlighet att ta sig ut.

Kvinnor har också sämre förutsättningar än män att överleva. Kvinnor är svagare än män så det är egentligen inte alls förvånande. Men jag undrar om det också beror på att kanske är vi långsammare på att reagera på att något händer?

88 kvinnor och 55 män omkom ifrån besättningen.
371 kvinnor och 338 män omkom ifrån passagerarna.
31 män och 12 kvinnor överlevde från besättningen.
80 män och 14 kvinnor överlevde ifrån passagerarna.

Av de 552 svenskar som var ombord på Estonia klarade sig totalt 9% eller 51 personer och 501 svenskar dog. Det totala antalet resenärer till 989, varav 796 personer kategoriserades som passagerare och 193 som besättning. Dessutom var det 61 fordon på listan. Enligt passagerarlistan omkom 852 människor varav 757 saknas.

Varför jag nu skriver om det här och tycker att man ska trycka på hur viktigt det är att reagera snabbt i nödsituationer är alltså hur få minuter man egentligen kan ha att spela på.

Även i haverikommissionens rapport trycker man på att ro-ro färjorna (ro pax), samtliga som har ett bildäck ibland över ibland under vattennivån. Vilket är i princip alla av denna typ av passagerarfärjor. Problemet är att om lasten sätts högre än vattenlinjen blir fartyget instabilt och känsligt för tippning. Medan om man sätter lasten under vattennivån kan man ha stora öppna ytor där vatten riskerar att tränga in och snabbt sänka färjan. Alla dessa färjor har egentligen bara två lägen, på nödsituationer. Detta motsvarar småfel som man kan hantera och nästa läge är total katastrof och utan mellanlägen. Det innebär också att denna typ av olyckor kan och kommer att hända igen. Beroende på hur man skött sitt underhåll och på hur hård storm man väljer att gå ut i samt vilken fart man håller genom stormen. Ju högre fart, ju större påfrestning på fartyget.

Vissa delar av den här problematiken har man försökt att åtgärda på senare år. Bland annat genom att dela upp lastutrymmet i flera delar. Det öppna utrymmet är orsaken till varför händelseförloppet går så extremt snabbt. Så detta är något som vissa färjor förbättrar. Det andra är såklart att se över hur bogvisir är monterade eftersom man i Estonias fall konstaterar att bogvisiret inte hade någon chans att klara den typ av sjögång som man möter på den sträckan i snitt 1-2 gånger per år. Men fortfarande finns det många färjor som är byggda på 70-80 talet och som är konstruerade enligt en äldre standard. Kanske något att oroa sig för utomlands och särskilt Grekland har världens farligaste färjor enligt en undersökning man gjorde från Tyskland.

Trots allt värt att fundera nästa gång du åker färja. Hur snabbt kan du springa från ena sidan av båten till den andra, eller från lägsta däck till det översta däcket? Kan vara värt att prova och din kompis kan ta tid. Då vet du hur snabb du behöver vara, den dag det kanske händer igen. Du kanske bara har 7 minuter eller mindre, på dig att lokalisera flytvästar och livbåtarna.

fredag 26 september 2014

Ebola spridningen fortsätter...

Ebola krisen fortsätter i det tysta. Fortfarande ligger spridningen på en konstant fördubbling och dödligheten är fortfarande hög och visar fortfarande inga tecken på avmattning. Tidigare utbrott har efter en tid fått mindre dödlighet och med fler och fler överlevare av de som drabbats av sjukdomen i varje led. Den här varianten biter sig fast envist och det gör den potentiellt otroligt farlig.

I dagsläget så sker en fördubbling av antalet Ebola fall i Liberia och Sierra Leone ungefär var 20:e dag. Alltid när det sker fördubblingar så kommer antalet fall att öka lavinartat på bara några månader. Vi som människor har alltid svårt att bedöma exponentiell tillväxt. Vi brukar alltid underskatta hur snabbt ökningarna egentligen sker.

Ett annat bekymmer är även bristen på läkare och sjukvård vilket också såklart bidrar till den här exponentiella tillväxten. Man kan säga att det här utbrottet har en perfekt grogrund för att sprida sig.


Om exponentiell tillväxt:


Vattenliljor på dammen
En viss typ av vattenliljor introduceras till en damm. Just denna art växer exponentiellt. och fördubblas varje dag. De kommer att täcka hela dammen efter 30 dagar. Efter hur många dagar täcks hälften av dammen?
Många kanske tänker att dammen borde vara halvfull efter halva tiden, dvs efter 15 dagar. Detta är dock fel: dammen kommer vara halvfull den 29:e dagen och vara helt full nästa dag.

Det är det vanliga fel som vi gör när vi ska tänka på något som växer exponentiellt. 
Vetekorn på schackbrädet
Denna historia handlar om uppfinnaren av schack, en man från Indien. När han visar upp sitt påhitt för kungen så frågar kungen vad han vill ha som belöning. Mannen svarar att han vill att kungen ska ge honom vete, ett vetekorn på första rutan, 2 på den andra, 4 på den 3:e, osv, en fördubbling för varje ruta. Kungen tycker sig lätt kunna avvara några få vetekorn så han går snabbt med på förslaget. Detta visar sig snabbt vara en dålig idé, då fördubblingarna snabbt drar iväg.  På den 4 rutan läggs 8 riskorn, men på den 16:e rutan måste läggas 65536, på den 32:e rutan 4294967296 riskorn, och på den sista rutan 9,223,372,036,854,775,808 riskorn, något kungen verkligen inte har råd med.

Så skulle vi se dubbleringar i enbart ett antal månader gällande fallen av Ebola, så ligger vi alltså redan där illa till.
Vad som gör den här krisen värre än andra är också brist på vårdplatser som skulle krävas för att hålla karantän och att man inte har en allmänkunskap bland befolkningen om hur de kan minska spridningen. Begravningsritualer kräver att anhöriga ska tvätta kroppen vilket gör att många riskerar att komma i kontakt med de smittsamma kroppsvätskorna.

Det är svårt för oss att förstå omfattningen för de som lever i de här regionerna. Endast i  Sierra Leone ska flera områden omedelbart sättas i karantän för att bekämpa ebolaepidemin. Karantänen gäller i fem av landets 14 distrikt och drabbar 1,2 miljoner människor. Räknar man med områden som sedan tidigare är satta i karantän kan nu en tredjedel av landets befolkning inte röra sig fritt i Sierra Leone. Total befolkning i Sierra Leone är ca. 6.1 miljoner.

Guinea har 9.6 miljoner och Liberia runt 3.5 miljoner invånare. Man kräver alltså mycket nu av dessa länder där befolkningen helt skall avstå från att resa och vänta på att eventuellt bli smittade. Blir situationen värre och mer hotfull är det inte orimligt att anta att många skulle önska fly landet eller iallafall till en region inom landet med färre smittade upptäckta fall.


Men som andra mänskliga katastrofer är det i slutändan tragedier. Barn som förlorar sina släktingar och föräldrar i sjukdom och som lämnas ensamma. Elvaåringar som tvingas bli familjeöverhuvuden och får ta ansvar för småsyskonen sedan föräldrarna dött. På sjukhusen föds mycket färre barn, eftersom människor inte vågar åka dit i rädsla för att bli smittade eller att felaktigt få en eboladiagnos, trots att de egentligen har malaria eller vanliga förkylningar. Med sämre sjukvård för allmänbefolkningen är det fler som dör i barnsäng under barnafödande eller av andra sjukdomar för att de inte söker sig till sjukhusvården.

I Freetown, Sierra Leone så ser man att viruset drabbat fler kvinnor än män, eftersom det är kvinnorna som vårdar de sjuka, och också tar hand om de döda kropparna. Sjukvårdspersonalen drabbas också hårt av många dödsfall när de löper stor risk att bli smittade i vårdarbetet och det kommer att ta många år att bygga upp hälsosystemen igen,

Ebolaviruset är mycket mer explosivt än man tidigare har trott, visar alltså också en ny studie av WHO. Runt 20.000 personer i Västafrika kan insjukna redan i början av november, rapporterar Reuters. Fakta är helt enkelt att epidemin kommer att växa logaritmiskt så länge virusets "reproduction rate" (dvs antal smittade per sjuk) ligger över 1,0 denna siffra är nu i skrivande stund på 1,4-1,7.

Så hur man än ser på det så är risken stor att miljontals människor kan komma att dö. Trots detta är panik inget som WHO vill se. I dagsläget skickar man mer personal, bland annat bistår USA med 3000 soldater för att hjälpa till att upprätthålla ordningen och överse läget. Förhoppningsvis lyckas man hålla karantän kring de största riskområdena.

WHO fortsätter att posta aktuella siffror över läget med siffror och kartor över drabbade områden. Uppdateringar skedde först en gång i veckan, sedan var fjärde dag och nu varannan dag. Världen håller andan: http://www.who.int/csr/disease/ebola/situation-reports/en/

När H1N1 svepte över världen så hade de veckovisa rapporter när WHO skulle följa läget, detta säger ändå något om hur allvarligt man ser på det här utbrottet för WHO, nu när man uppdaterar varannan dag.

Det man kan se är att även om världssamfundet utåt sett försöker vara positiv på det sätt att man tror att det här utbrottet ska minska i dödlighet likt andra utbrott innan det här. Så är det inte säkert att man utgår ifrån rätt premisser. Vi har egentligen ingen garanti att sjukdomen "dör av" av sig själv. Skulle den istället behålla nuvarande dödlighet, så närmar sig en punkt utan återvändo eftersom antalet Ebola fall i Liberia och Sierra Leone alltså fördubblas var 20 dagar. Dödligheten för detta Ebola utbrott är fortfarande 71% av alla som drabbas och fortsätter den sig att sprida sig som en löpeld, kommer vi även se en global spridning under nästa år. 

Sen i slutändan har vi bättre förutsättningar och sjukvård i västvärlden, men trots detta blir det svårt att hantera om sjukdomen får härja fritt i dessa tre afrikanska länder.

onsdag 24 september 2014

Sökes: Anhöriga eller bekanta till de med samlarmani...

Återger nedanför ett brev som jag fått där de söker anhöriga till personer som lider av samlarmani. De tänker sig att dokumentärserien skall hjälpa människor att ta itu med sitt samlande. Ni som väljer att ta kontakt med Camilla gör det på eget ansvar. Jag är inte själv associerad med produktionsbolaget och vet alltså ingenting om själva upplägget i programmet, eller hur ett eventuellt deltagande i en dylik show kan påverka den som lider av samlarmani. 

Samtidigt vet jag av erfarenhet att det är svårt att få någon att ta emot hjälp och alla sätt är bra jämfört med att inte få hjälp alls. 

Här nedan är en bild som visar klassificering av hur långt ens samlande har gått. Börjar man komma över en nivå av en 5-6 på bilden så skulle jag absolut säga att man bör söka hjälp och stöd. Om man inte får hjälp så kommer man med tiden att fortsätta sitt samlarbeteende. Människor som gått så långt med sitt samlande, kan inte bryta de här mönstren som påminner om tvångsbeteenden, på egen hand. (klicka på bilden för en större bild)Här är brevet ifrån Camilla:"Produktionsbolag i Stockholm söker dig som lider av patologiskt samlande för en pilotinspelning.

Vi söker människor som lider av samlarmani och som känner att det har gått så pass långt att de behöver hjälp med detta. Vi tycker att detta är ett väldigt viktigt ämne som inte belyses nog i samhället, vilket leder till att fler och fler väljer att inte prata om sina problem.

Detta är en seriös dokumentärserie där fokusen ligger på att hjälpa människor att ta itu med sina problem med extremt samlande. Vi vill lyfta fram att detta är ett viktigt problem som bör tas på allvar. Ett problem som bland annat kan bidra till brandrisker, skaderisker och inte minst hälsorisker.

Eftersom detta endast är en pilotinspelning så kommer det inte att visas på TV.

För att detta problem ska kunna lyftas fram måste vi med andra ord bevisa att problemet finns och att det finns personer som kan bli hjälpta.

Har du eller någon i din närhet problem med patologiskt samlande och vill veta mer om vår idé och hur vi kan hjälpa dig eller din bekant?

Hör av dig så berättar jag mer!

Vänliga hälsningar, Camilla
camilla.holmgren@zodiakmedia.com"

tisdag 23 september 2014

He for she: FN kampanj om lika rättigheter...


Ett ovanligt fantastiskt tal om jämlikhet och jämställdhet. Jag hoppas att män som ser hennes tal väljer att ta ställning för FN:s kampanj "He for she". Om vi alla hjälps åt så kan vi skapa en förändring. Eller som Emma Watson sa i sitt känslofyllda tal:

Om inte jag gör det, ...så vem? Om inte nu, ...när?

Feminism har fått en negativ klang, men det är inte ordet som är viktigt. Det är idén bakom. En idé om att vi en dag ska leva i en värld där vi alla har samma möjligheter och rättigheter. Både vad gäller ekonomiskt och socialt där vi idag ser ojämlikheter.


Följ länken: http://www.heforshe.org/#take-action

Ta ställning! Visa ditt stöd!

tisdag 16 september 2014

FP och C stödjer samarbete med SD...

Finns det något annat sätt att tolka deras bestämda motstånd mot att samarbeta med S? I möjligheten att skapa en stabil regering, ser det blå blocket, alliansen, fortfarande en möjlighet att få en majoritet. Men för att få det måste de samarbeta med SD.

Kanske räknar alltså FP och C redan med att SD är ett "blått parti", när de så direkt och avgjort säger att de absolut inte kan tänka sig ett samarbete med S? Björklund och Lööf är alltså närmare högerextrema partier ute på högerkanten än den mittfåra man utger sig för att vara. Annars om man verkligen var ett "mittenparti" så borde det inte vara omöjligt samarbeta med både höger och vänster block. De är verkligen självsäkra i att SD och dem kan sitta lugnt i båten tillsammans hand i hand.

I mitt tycke hade en mittenpolitik varit att föredra före en högerextremist-politik. Eller så räknar FP och C att även om de måste möta SD i vissa av deras frågor kring invandrarpolitik så tror de kanske att det inte kommer att bli så illa ändå. Att de ska lyckas balansera mellan att gå dem till mötes och att driva deras vanliga högerpolitik?

Man hade ju fortfarande kunnat hoppas på en regering bestående av S och M. Det hade varit fantastiskt att se, trots allt är (nya) moderaterna mycket mindre galna än både FP och C, vars ledare jag inte gillar. Såklart är M ett osett kort eftersom vi inte vet hur partiledningen där kommer se ut framöver. Men i många frågor är S och M inte alls så långt ifrån varandra som man kan tro, eftersom att S rört sig till viss del högerut och M till viss del rört sig vänsterut på den politiska skalan.

Samtidigt att det är tragiskt om S inte kan driva sin politik trots att man fick ungefär var tredje röst av Sveriges befolkning och att inte ens med MP och V så räcker det hela vägen fram.


Alliansen har kört ned välfärden i botten under sina år vid makten, vi behöver förbättra arbetsrättslagstiftningen igen, och återigen minska klyftorna mellan rika-fattiga. De har också byggt upp ett underskott (mer stadsskuld) genom att de lånat pengar till sina reformer. Detta trots att de försökt att finansiera sin politik med dåliga utförsäljningar se exempelvis NUON affären, Sveriges sämsta affär genom tiderna som den ensamt kostat Sverige hundratals miljarder. Trots att man innan affären genomfördes hade varnats två gånger, en gång av en konsultfirma, andra gången av Näringsdepartementet.

Nuon skandalen som var Sveriges sämsta affär och sköttes av regeringen Reinfeldt, trots att de säger i efterhand att de inte hade kännedom om det vilket även det är häpnadsväckande och sensationellt. Hur kan man förlora 93Mdr initialt på att övervärdera kursen bara för att sedan göra ytterligare 30Mdr i förlust i driften av Nuon och sedan komma undan med att man inte hade tagit reda på ??

Danderyd är den mest bidragsmottagande kommunen, i Sverige. Varje hushåll där tar emot -7000kr/månad i skattesubventioner. Danderyd som är den rikaste kommunen i Sverige.
Ett Umeå exempel: Sänkningarna av statsbidragen som borgerligheten gjort mot Västerbotten innebar -700miljoner för landstinget för att finansiera privata sjukhus i Stockholm detta i skede då Umeå betalar mycket högre skattesats än vad man gör i Stockholm. Vart är rättvisan?

När regeringen Persson förlorade makten hade staten ca 70 Mdr i överskott, 8 år senare genom en ansvarslös skattesänkariver så har staten 90 Mdr i underskott, samt ytterligare 160Mdr i underfinansiering och sedan vill man låta påskina att man fört en ansvarsfull politik ?? Man lånar pengar för att de rikaste i vårt land skall få mer. Alliansen försöker mörka detta genom att mena på att man fortfarande har samma statsskuld mätt mot BNP. Men i faktiska pengar så har de alltså stulit nästan 300 miljarder till de rika bara genom sin skattesänkarpolitik. Omfördelningen är ojämn och mer pengar går till höginkomsttagare än den s.k. "medelklassen".

Moderaterna ville också ha 12 månaders provanställning, vilket innebär att man flyttar än mer makt till arbetsgivarna (de rika) istället för löntagarna/arbetarna. Ändå vill man kalla sig "arbetarpartiet" fast inga åtgärder som man gör gynnar egentligen vanliga löntagare. Samtidigt har vi missbruk av visstidsanställningar, som regeringen sanktionerat, som är av den värsta situationen i hela EU..
En A-kassa som inte höjts sedan 2002, men sänkts med 50kr/dag, en procentuellt växande arbetslöshet, regeringens oförmåga att tillsätta nödvändiga resurser för att styrka skolan, JB har de sämsta resultat som någon utbildningsminister haft i landet...
Man kallar sig alltså "arbetarparti" utan att man någonsin haft den minsta ambition att förbättra för löntagarna.


Så vad har vi egentligen fått ifrån alla skattesänkningar? Vi har samtidigt köpt oss en sämre skola, en sämre sjukvård och fått ett mera orättvist Sverige som också polariserats mellan landsändarna. Det är därför främlingsfientligheten växer i vårt land. När man får det sämre är det lätt att skylla på invandrarna när det egentligen är makteliten och den rika delen av Sverige som stulit våra resurser ifrån oss. Samt att de fortsätter stjäla av oss varje dag, genom att ta från de fattiga och ge till de rika. Missnöjet gör att främlingsfientligheten växer fram hos dem som inte ser det politiska sammanhanget.

Här följer valresultaten för Nationalsocialistiska Tyska Arbetarepartiet, Nazisternas framväxt i Tyskland under 1920-30 talet. Bara om någon tvivlar på hur snabbt det kan gå.

1928: 2.6 %
1930: 18.3 %
1932: 37.3 % och största partiet. Hitler blev framröstad till makten.

Fyra år tog det. Bara fyra år. Ifrån 2.6 till 37.3. Fundera på det under de här nästa fyra åren. Prata med folk. Fråga vad de röstar på. Om SD landar på 10% så känner du antagligen i alla fall någon som röstar på SD.

SD har även fört absurda krav, dra ned 90% på kostnaderna för invandringen ? Det skulle innebära att Sverige slutar leva upp till de avtal vi förbundit oss att göra internationellt. Lägg därtill ett parti som vill göra fler undantag i LAS (Lagen om anställningsskydd) och menar att att fackförbunden fortfarande har en för stark position på svensk arbetsmarknad. De som röstar på den här "enparti-frågan" har nog antagligen inte läst vad SD:s agenda är i övrigt.

Så hellre Nyval än att politiken går den högerextrema vägen direkt. Nog måste man prova på fler sätt innan politiken viker ned sig. Blir det Nyval finns alltid möjligheten att FP och C tappar en del av sina väljare vilket skulle vara tjänligt för dem, eftersom det var den möjlighet vi hade att slippa ha en SD driven politik.

Men trots att partierna säger att man tar avstånd ifrån SD så visar alltså alliansen gång på gång att makt korrumperar och att när man ser att SD stödjer det blå blocket i många av deras frågor så är man beredda att acceptera lite främlingsfientlighet och rasism. När det passar dem själva alltså.


Lista över vilka reformer högerblocket/moderaterna röstade emot under de senaste 100 åren.

1904–1918: Nej till allmän rösträtt.
1916: Nej till allmän olycksförsäkring i arbetet.
1919: Nej till åtta timmars arbetsdag.
1919: Nej till kvinnlig rösträtt.
1921: Nej till avskaffandet av dödsstraff i Sverige.
1923: Nej till åtta timmars arbetsdag.
1923: Nej till avskaffandet av dödsstraff i Sverige.
1927: Nej till folkskolereform.
1931: Nej till sjukkassan.
1933: Nej till beredskapsarbete.
1934: Nej till a–kassa.
1935: Nej till höjda folkpensioner.
1938: Nej till två veckors semester.
1941: Nej till sänkt rösträttsålder.
1946: Nej till fria skolmåltider.
1946: Nej till allmän sjukvårdsförsäkring.
1947: Nej till allmänna barnbidrag.
1951: Nej till tre veckors semester.
1953: Nej till fri sjukvård.
1959: Nej till ATP.
1960–talet: Ja till apartheid. Moderaterna tog avstånd från alla sanktioner mot apartheidregimen i Sydafrika och var emot det svenska stödet till ANC.
1963: Nej till fyra veckors semester.
1970: Nej till 40–timmars arbetsvecka.
1973: Nej till möjligheten till förtidspensionering vid 63.
1974: Nej till fri abort. Den 29 maj 1974 röstade riksdagen ja till fri abort, vilket resulterade i den svenska abortlagen som låter kvinnan själv besluta om abort upp till den 18 graviditetsveckan. Moderaterna röstade nej.
1976: Nej till femte semesterveckan.

Samtidigt undrar jag om människor inte alls uppskattar att ha fått växa upp i ett socialistiskt land? Förstår de inte hur bra de haft det med gratis skola, gratis skolmat, studiemedel, "gratis" sjukvård, subventionerad barnomsorg, möjlighet till fritidsverksamhet. Omsorg och vård för funktionshindrade? Varför vill Sveriges medborgare inte längre ha ett välfärdssamhälle? Samtidigt vill en del det. Var tredje svensk röstade FÖR trygghet, jämlikhet, minskade klyftor och ett välfärdssamhälle för alla. Där alla kan ha det bra och inte bara de rikaste. 

Glöm aldrig att välfärden som vi alla njutit av, har växt fram enbart beroende på vänsterblockets politik!

måndag 15 september 2014

Minoritetsregering...


Eftersom SD får en vågmästarroll kan vi titta på den här bilden för att se hur samhället kommer arta sig de kommande fyra åren. Eftersom SD är ett "blått" parti även om de vill påstå sig vara ett mittenparti. Så kommer det bli mycket svårt för Vänstersidan att driva sina frågor. Enda sättet att få SD att rösta för de röda frågorna är väl om Stefan Löfvén sätter sig ned och dealar med SD om deras frågor. Det kommer inte att hända eftersom de står för långt ifrån varandra ideologiskt.

Så det ser mörkt ut för Sverige! Om inte Socialdemokraterna istället går samman med MP, C och FP och bildar en "centerregering". På det sättet skulle de få igenom sina gemensamma frågor men då skulle Sverige driva en mittenpolitik de närmaste fyra åren. Men om du frågar mig så är naturligtvis mittenpolitiken bättre än en ren högerpolitik! Annars fortsätter klyftorna att öka i Sverige, missnöjet blir större och med det skulle även SD växa.

Förövrigt vill jag även tillägga att det delvis är Moderaternas fel att SD gick framåt så mycket i det här valet eftersom att det var M som ställde välfärdspolitiken mot flyktingpolitiken och på det sättet uppmanade människor till att hellre rösta på SD än på S. Detta gjorde Moderaterna (Fredrik Reinfeldt) medvetet eftersom att de visste att SD röstar blått vilket är bättre för Moderaterna än att S skulle komma till makten. Tål att tänkas på när man säger att målen helgar medlen?

fredag 12 september 2014

Svar från Näringsdepartementet...

Jag skickade ett brev tidigare i höst med frågor till Näringsdepartementet Anna-Karin Hatt om hur de tänker sig framtidens energipolitik efter Peak Oil. Jag lobbade sedan lite för andra nya energikällor. Bland annat Thorium som då jag personligen tycker är väldigt intressant, men att Sverige behöver forska på nya energikällor och möjligheter och därför ge anslag till Universitet för att vi ska kunna utveckla ny teknik och vara världsledande också när det gäller omställningen som kommer. Här är Näringsdepartementets svar:

Dnr: N2014/3310/BREV

Hej Helene!

Tack för det brev som du skickade till Näringsdepartementet i början av augusti. Jag jobbar på Näringsdepartementets kommunikationssekretariat och hjälper statsrådet Anna-Karin Hatt att hantera en del av alla de brev hon får.

Jag vill återkomma och berätta att vi har läst och tagit del av dina tankar om thorium som energikälla. Tack för att du tog dig tid att skriva.

Om du är intresserad av att läsa mer om regeringens energipolitik kan jag rekommendera följande webbplats som en utgångspunkt:


Med vänlig hälsning,

Mattias Österlind
Departementssekreterare

Regeringskansliet
Näringsdepartementet
103 33 Stockholm
08-405 10 00


Ett relativt allmänt hållet brev, men jag kommer läsa lite på deras hemsida även om jag inte tycker så här preliminärt att det står något där heller som är så särskilt specifikt vad gäller hur energipolitiken kommer att utvecklas i för riktning i framtiden eller hur Sverige ska lösa energi-krisen som väntar. Vi får helt enkelt vänta och se vad som kommer att hända. Kanske tar den politiska viljan fart ju mer av en kris som utvecklas.

Själv tycker jag att vi har all rätt att ta direkt kontakt med våra makthavare när det gäller frågor som vi vill påverka. Man ska inte tänka att politik och vår möjlighet att påverka samhället stannar när vi har röstat i valet. Vi har alltid en möjlighet att försöka påverka på även andra sätt! 

Ett sätt är att uttrycka våra åsikter, i ett brev till makthavarna eller till exempel på en blogg som denna. Alltid når våra åsikter någon!

söndag 7 september 2014

Dagens bild: Född 2010 - hur mycket finns kvar på planeten?


Klicka på bilden för att få en större bild.

Världens naturresurser utarmas i en allt snabbare takt samtidigt som tillgången hela tiden minskar. Ingenting försvinner men däremot blir alla ämnen enligt lagen om entropi, mer och mer utspridda i jord, luft, vatten. Oordningen ökar och vi har ingen möjlighet att samla in ämnet igen efter att vi spritt ut det. När ämnet blir så okoncentrerat tar det mer energi att samla ihop det igen än. Vilket gör att då är ämnet inte längre användbart för oss. 

Så även om ingenting försvinner och allt finns kvar som restprodukter och annat så berhöver vi alltså nya energikällor. Det är en enormt stor omställning som vi måste göra och kanske särskilt våra barn. Som får betala priset för hur vi använt världen fram tills nu.

måndag 1 september 2014

Spel: skapa en pandemi som utplånar världen...

Här i dagarna upptäcktes ett misstänkt fall av Ebola även här i Sverige. En person som rest till riskländer uppvisar misstänkta symptom och har därför blivit isolerad på sjukhus i avvaktan på hur det utvecklar sig. http://www.dn.se/nyheter/sverige/ebolafall-utreds-i-huddinge/

I väntan på den där världsomfattande pandemin som tar död på oss allesammans kan du underhålla dig med att spela viruset som utplånar världen. Vi har länge väntat på en omfattande pandemi med stor oro för att svininfluensa eller fågelinfluensa skulle sprida sig globalt.


Det här spelet annonserades på E3 och kommer till dator och Xbox. http://www.ndemiccreations.com/en/25-plague-inc-evolved

I det här spelet ska du med taktik mutera och hitta sätt där du kan smitta så många som möjligt. Det är en variant på ett strategispel helt enkelt fast kanske även med ett skrämmande resultat. Jag har inte provat det här spelet än men funderar på att göra det under veckan. 

Om det är någon som spelat det får ni gärna lämna en recension i kommentarerna!