En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

onsdag 25 juni 2014

Bechdel-testet...

Bechdeltestet är ett test (från 1985) med vilken en films framställning av kvinnor kan bedömas. Fortfarande finns det mängder av filmer (och litteratur) som inte klarar det här enkla testet. Testet är väldigt enkelt: För att en film ska klara Bechdeltestet måste den uppfylla följande kriterier: 

ha minst två (namngivna) kvinnliga rollfigurer
… som pratar med varandra
… om något annat än män.

Problemet är att mängder av filmer idag inte ens klarar det här enkla testet, följ länken för en lista över populära filmer... http://bechdeltest.com/
Jag vet att feminism-debatten har tagit många otrevliga svängar de senaste åren och folk är redan trötta på att höra om jämställdhetsperspektiv. Men så länge problemet kvarstår måste vi kunna fortsätta prata om det. En viktig faktor är ändå hur kvinnor framställs inom populärkulturen eftersom det ändå är en del av vår kultur så upprätthålls stereotypa könsroller där utan variation så cementerar det gamla tankesätt.

I övrigt är jag som alla andra människor, otroligt ojämn. Trots att jag tycker det är viktigt med en förändring så går jag själv runt och framhäver mina feminina sidor. Sminkar mig exempelvis och irriterar mig lite på tjejer som inte sminkar sig, för, bryr de sig inte om hur de ser ut?

Att utseende är en faktor för hur vi blir bemötta i vårt samhälle är också en tråkig sanning. Men själv har jag alltid sedan jag insåg vilka fördelar det ändå är att upprätthålla den feminina rollen som omvärlden förväntar sig, också kunnat dra fördelar av de sidorna i olika sammanhang. Delvis genom att då exempelvis klä sig kvinnligt, eller genom att sminka sig och fixa håret. Därför att det trots allt ges fördelar och att omvärlden belönar det beteendet.

Men utseende är en sak och beteende är en annan och jag förväntar mig att även om kvinnor ser ut som 'kvinnor' och gör typiskt kvinnliga saker, som att de bakar eller stickar. Så bör de kunna få ges mer utrymme i filmer och på tv, än som enbart ett kärleksobjekt till en man. (Se Bechdel-testet återigen). Sorgligt nog klarar alltså populära filmer som är bioaktuella just nu inte heller de här enkla kriterierna.

Är förädlade frukter/grönsaker något negativt?


Ser att den här bilden förekommer på sociala medier som Facebook där folk menar på att det är något negativt att vi förädlat frukter och grönsaker så att de idag inte längre ser ut som de skulle gjort om de växt i ett helt vilt tillstånd. De verkar tycka att vi skulle ha lämnat allt i det skick vi fann det.

Förädling är alltså något som vi hållit på med i tusentals år ända sedan vi började med odling och blev bofasta har människan valt ut de sorter vi tyckt smakat bäst och därmed gynnat en viss utveckling. Själv tror jag att de här exempelfrukterna och grönsakerna på bilden inte alls är lika goda som våra frukter och grönsaker samt bär som vi köper i affären. Det är alltså inte samma sak som att genmodifiera grönsaker, utan alltså en naturlig förädling där vi förstärkt de egenskaper vi vill att frukten eller grönsaken ska ha. Smak, färg, form, antalet frön i dem så att vi slipper "pillra bort frön" och istället kan äta frukten, bäret eller grönsaken direkt. Detta är egenskaper som kan vara väldigt praktiska och göra smakupplevelsen bättre för oss människor.

Ett exempel på förädling som varit av godo: Mannen som räddade en miljard liv, Norman Borlaug. http://www.huffingtonpost.com/david-macaray/the-man-who-saved-a-billi_b_4099523.html

Hur tänker ni själva när ni er ser en sådan här bild? Tycker ni att vi skulle lämnat grönsakerna som de såg ut som från början?

tisdag 24 juni 2014

Världens demografiska utveckling, fram till 2100...

Det är Bank of America som tagit fram en karta över världens demografiska åldrande. Antagligen ur perspektivet att detta är intressant ur ekonomiska synvinklar. Men för mig som också intresserar mig för samhället finns det så många andra vinklar man kunde se ifrån detta. 


2010, 2050 och år 2100 på bilden. Klicka på den för att få en större bild.

Det som är rosa är den del av världen där 20% eller mer är över 65 år. År 2010 var det bara Italien, Tyskland och Japan som var skuggade ljust rosa (axelmakterna). Men, som ni kan se, ökar detta fram till år 2100 till att omfatta större delen av världen som kommer ha en åldrande befolkning.

Antalet personer över 60 år kommer att fördubblas från 841 miljoner år 2013 till över 2 miljarder 2050, enligt siffror ifrån FN. Tyvärr åtföljs detta sjunkande födelsetal globalt till under reproduktionsnivån även i många länder. Otroligt nog så ser man att antalet personer över 60 års ålder kommer att överstiga antalet barn för första gången, efter år 2047.

Det finns ingen snabb lösning för att vända denna demografiska utveckling. Unga familjer blir då viktiga för att förhoppningsvis kunna hjälpa till där hjälp behövs inom vår framtida ekonomi. Viktigt att uppmuntra en kultur av familj och samhälle som stöder dem. Alltför många länder: såsom Japan, har blivit alldeles för fixerade vid företagskulturer som ger mycket lite utrymme för detta, om då skälen må vara kulturella, ekonomiska eller helt enkelt vad privatpersoner föredrar kan man ju spekulera omkring.

Oavsett är det något som världen kommer att få hantera och ytterligare en del i den ekonomiska återgången, men kanske också bra då äldre inte orkar förbruka lika mycket resurser och kanske kommer världen få en liten återhämtning i och med det.

fredag 20 juni 2014

Trevlig midsommar!På Sveriges "egentliga" nationaldag kan man njuta av vintervädret som vi hade i december och samtidigt längta tillbaka till den tid som flytt. Hur man än tillbringar sin midsommar så gör man det så klart bäst i goda vänners lag!

Som svar på övrig samhällsutveckling har jag skrivit om vår "nationalsång". Den är ju inte antagen som en sådan men brukar enligt tradition hävdas vara vår nationalsång. Den kan säkert också passa en dag som denna...

Du gamla ddr stat i fjällhöga nord
Du tysta, du glädjerika sköna!
Ditt sovande folk, vänaste uppå jord
/: tar aldrig striden, är istället neutrala. :/

Du tronar på minnen från fornstora dar,
då allting var förstatligat i norden.
Jag vet att du är och du bliver vad du var.
/: Ja jag vill leva och dö i en ddr stat :/


Men i övrigt njut av friheten så länge det varar, tills ryssen kommer!

onsdag 18 juni 2014

Stöd till utsatta EU-medborgare...

SKL:s medlemmar kan inte ensidigt lösa en komplex fråga vars yttersta konsekvens är den fattigdom och utsatthet som gör att man söker sig från ett EU-land till ett annat. Det krävs en samverkan mellan regeringen, myndigheter och frivilligorganisationer, en handlingsplan som även omfattar vad EU kan bidra med för att förbättra livsvillkoren i respektive hemland, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.


En enkät har skickats ut till SKL:s medlemmar och idag har en av tre kommuner kontakt med gruppen.

SKL:s medlemmar har framfört önskemål om vägledning vad gäller både de sociala och juridiska aspekterna kring EU-medborgare utan arbete eller bostad i Sverige. Det finns även en stark förhoppning om att EU kan använda socialfonden och skärpa regelverket för hur fondmedlen de facto används i berörda länder för att inkludera romerna och minska fattigdomen.

Enkätsvar

En förfrågan till kommunerna visar att behovet av stöd till berörd grupp av EU-medborgare har ökat, exempelvis:

- Omkring 100 kommuner har kontakt med eller uppger att målgruppen finns i kommunen.
- Hälften av dessa kommuner bedömer att tiggeri är den främsta inkomsten för en stor del av gruppen.
- 17 kommuner anser att det finns barn under 18 år i akut hemlöshet i Sverige.
- Den vanligaste formen av stöd är hjälp till en hemresa följt av akut logi, rådgivning och ekonomiskt bistånd.

SKL kommer nu att initiera en dialog med regering, frivilligorganisationer och andra aktörer.

Läs mer:


Jag hör många synpunkter kring den här målgruppen och många av dem inte särskilt positiva vad gäller vilka lösningar en del tycker att man ska ta till för att få "bukt" med problemet. Istället för en utgångspunkt i medmänsklighet och mänskliga rättigheter lyfts många röster som avser att "stänga gränserna", "gå ut ur EU-samarbete" och andra drastiska åtgärder. Istället för att titta på vad som kan göras för en mycket utsatt grupp. 

Därför är jag mycket glad att SKL har börjat ta i den här frågan så att kommunerna kan samarbeta även på en nationell nivå vad gäller att finna andra lösningar.

fredag 13 juni 2014

Datorägare slipper betala TV-licens...

Det blir ingen tv-avgift för de som endast tittar på tv via en dator. Det slog Högsta förvaltningsdomstolen fast i dag. Den som redan betalat tv-avgift för sin dator får inte tillbaka pengarna, enligt Radiotjänst.


En dator med internetkoppling är ingen tv-mottagare. Därför behövs ingen tv-licens för den som bara tittar på tv via en dator, enligt ett avgörande i dag.

Radiotjänst har tidigare beslutat att tv-avgift ska utgå för den som har en dator med internetuppkoppling. Detta eftersom SVT gjort sitt schemalagda programutbud tillgängligt via SVT-play. Ett antal personer som krävts på avgift av Radiotjänst har överklagat beslutet. Både förvaltningsrätten och kammarrätten gick på Radiotjänsts linje. Men när översta instansen, Högsta förvaltningsdomstolen, tittade på ett beslut om en person som krävts på tv-avgift för en dator under februari till maj 2013 rev man upp domarna.

onsdag 11 juni 2014

Intressant jordgubbsplantering...


Fyll gamla hängrännor (från hustak), med jord. Plantera jordgubbar i dem och lägg upp dem på en ställning så här. På det sättet slipper du rensa ogräs mellan plantorna och  bären hänger också ned på det här sättet och blir enkla att plocka.

Sedan ser det ganska fint ut, tycker du inte?

fredag 6 juni 2014

Den europeiska centralbanken inför negativ räntepolicy...

Det är sorgligt, men inte särskilt förvånande att vi nu går mot en tid där tidigare ekonomiska möjligheter att få sina tillgångar att växa med hjälp av ränta inte längre kommer att finnas. Nollränta är världens utveckling i stort när vi kommer till en stagnation i världsekonomin.

På grund av Peak oil kan vi inte längre ha en en utveckling som under den tid när energi var "gratis". I framtiden kommer ekonomin istället att tvingas falla tillbaka. Tillgången på energi sätter en gräns för produktion i världen eftersom allt vi tillverkar, bygger, konsumerar kommer ifrån en kedja som bygger på tillgång på energi. Det gör att även ekonomin tvingas till att falla tillbaka.


Att europiska centralbanken inför en negativ räntepolicy är därför egentligen något "positivt" på sikt, även om det drabbar småsparare och den lilla medborgaren värre än de som har större möjligheter att placera sina tillgångar och undvika förlusterna som uppstår när allt ska tvingas till att "minska i värde". Det är alltid svårt att se det positiva i något negativt som drabbar en. Vi som är unga nu kommer inte ha någon pensionsförsäkring likt den som våra föräldrar hade. Deras livslånga sparande förräntade sig mångdubbelt och de hade stora ökningar i löner att se fram emot. Vi kommer istället att få se en allt plattare löneutveckling när ekonomin stannar av.

Vad som skulle hända om inte centralbanken försökte få till en så kallad successiv "pyspunka" på ekonomin är istället en global kollaps av det ekonomiska systemet. Då vi når världens gränser av de resurser vi inte längre har tillgång till, så finns det en extrem stor risk i systemet då ekonomin för närvarande är en "jätteballong" uppblåst med marknadsbubblor. Då kan vi annars få se resultat i stil med den stora depressionen förra århundrade med global kollaps av marknaderna.

Därför är det ingen utveckling som vi bör stoppa. Eftersom alternativet är värre om vi inte börjar ta konsekvenserna redan nu...

Glad nationaldag på er alla...


...finns det något svenskare än det svenskaste av svensk reklam? Jag ger er skärgården, ren natur och svensk idyll. Glad nationaldag på er alla!

måndag 2 juni 2014

Zombierun Sverige...

Zombierun fenomenet sprider sig över världen och förra året var det även Sveriges tur att få ett elitlopp av 300 löpare som försökte springa ifrån Zombies igenom en 5 km lång hinderbana. Förra året, 2013 gick loppet av stapeln i natursköna Sävar, just utanför Umeå. 

Zombierun Sverige har en facebooksida här: https://www.facebook.com/ZombierunSverige
Samt en hemsida som inte är uppe ännu, men där kommer det att dyka upp mer information när tiden närmar sig: www.zombierun.se


Enkelt förklarat så springer du en 5 km lång hinderbana med tre svansar instoppade kring midjan som representerar dina tre liv. Blir du av med alla svansarna innan du går i mål så dog du alltså under loppet. Förra året tog sig ca. 35 % av löparna i mål "levande". Hur många klarar sig det här året?


Hinderbanan består ofta av vatten och lerfyllda hinder, kanske någon vägg att klättra över, hinder där du ska krypa igenom och under något samt eventuellt någon labyrint att springa igenom där det kan stå en zombie och lurpassa just bakom hörnet...

Känner man inte att man själv orkar springa 5 km så kan man även ställa upp som Zombie och sälla sig till den odöda Zombiehorden då det alltid behövs fler av de odöda massorna för att hindra löparna från att ta sig till målet...

Se även den här filmen för ytterligare intryck av vad Zombierun egentligen går ut på!Förra året gick alltså Zombierun Sverige av stapeln i augusti månad, med tanke på att det ännu inte dykt upp information om exakt datum för årets lopp får man gissa att det blir i början av hösten. Så "gilla" deras Facebooksida och lägg dig redan nu i hårdträning så kanske du överlever zombieapokalypsen som stundar...