En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

fredag 25 maj 2012

Varför Eurobonds är en riktigt riktigt dålig idé...

Euroobligationer: Den finanspolitiska versionen av att vara medlåntagare för ett lån för din arbetslösa alkoholist-kusin som också har ett spelberoende.

http://finance.townhall.com/columnists/danieljmitchell/2012/05/24/eurobonds_the_fiscal_version_of_cosigning_a_loan_for_your_unemployed_alcoholic_cousin_who_has_a_gambling_addiction

Det är en mycket dålig idé att ha som hållning att rädda slösaktiga regeringar, misskötta banker eller ineffektiva företag. Att inte tillåta konkurser gör att dessa s.k. räddningsaktioner belönar dåliga beteenden som har lett fram till missförhållanden som borde lett till en konkurs. Det uppmuntrar även samtidigt framtida dåliga beteenden, då man inte tillåter marknaden att rensa ut det dåliga och gör att man inte lär sig av sina investeringsmissar. Det gör även att skulderna ökar, vilket även ökar sannolikheten för fördjupning av de ekonomiska problemen.

När man inte tillåter marknaden att rensa ut misskötta banker och konkursande företag så har man inte en marknadsekonomi utan en delvis planstyrd sådan. Vi vet även hur det brukar gå för planstyrda ekonomier, att förr eller senare kollapsar dem, då man inte kan styra marknadskrafterna.


Eurobonds förklaras officiellt som en "skuld-delning hos de offentliga finanserna", det innebär att Tyskland skulle garantera skulden hos Europas kollapsande välfärdsstater.

Det är inte förvånande att detta förslag stöttas av de svagare länderna i Europa och deras regeringar, eftersom detta skulle ge dem lägre räntekostnader och vara gynnsamt för dem. De vill använda sin sammanhållning till att skapa en skyldighet från starkare europeiska länder så att dessa med tvång måste stötta de svagare länderna. Detta mål uppnår man alltså genom dessa euroobligationer. Tyskland är inte helt förvånande mot denna idé, eftersom det skulle innebära högre räntekostnader för dem men också att de skulle stå som en slags garant för lån tagna av sydeuropéer. Dock är frågan om eurozonen kan införa detta även om Tyskland motsätter sig idén. 

Den siste idioten är inte född än, så låt oss vänta och se vad som händer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar