En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

tisdag 29 maj 2012

Internatskolan Lundsberg bidragsfuskar för miljoner...

Misstänkt bidragsfusk för nära 3 miljoner kronor har uppdagats vid internatskolan Lundsberg. En hårt pressad rektor lovar att återbetala felaktigt mottagna bidrag. Uppdrag granskning i SVT avslöjar att skolan 2008-2011 fick 41 felaktigt utbetalda statsbidrag för elever vars föräldrar angetts som stadigvarande boende utomlands. http://svt.se/ug/30-5-lundsberg-och-pengarna-2

I själva verket bodde en eller båda föräldrarna kvar i Sverige, vilket bara borde ha berättigat Lundsberg till vanlig kommunal skolpeng. Statsbidraget är 138,000 kronor per utlandssvensk elev och år. Skolpengen 70,000 kronor i genomsnitt.De tre riksinternatskolorna Grenna, Lundsberg och Sigtuna ansöker om bidragen hos Skolverket respektive kommunerna.

På Grenna fann Uppdrag granskning ett fall av felaktig utbetalning. På Sigtuna sex fall. På Lundsberg verkade felen vara mer systematiska. Under drygt tre år sökte skolan om statsbidrag 146 gånger varav 41 inte borde ha bifallits. På så sätt fick skolan 2.954.400 kronor i statsbidrag. Korrekt hade varit ungefär hälften i kommunal skolpeng.

Dessutom har Lundsberg vid minst 13 tillfällen sökt och fått statsbidrag plus skolpeng för en och samma elev. Enligt Joakim Feldt, enhetschef på Skolverket, ansvarar skolorna för att kontrollera att uppgifterna stämmer. Skolverket gör inga kontroller själv.

Rektor Staffan Hörnberg menar att Skolverket gett Lundsberg fel information om reglerna. Han kallar det "ett oerhört komplext system" trots de till synes enkla och tydliga bestämmelserna. Han anklagar också föräldrar för falskt intygande.
http://di.se/Artiklar/2012/5/29/268688/Miljoner-i-fel-bidrag-till-Lundsberg/

Lundsberg, som är Sveriges äldsta riksinternat med en drygt hundraårig historia, hamnade i strålkastarljuset så sent som hösten 2011 när Skolinspektionen fick in en anmälan där det påstods att det fortfarande idag förekommer så kallad ”kamratfostran”, att äldre elever uppfostrar – och straffar – de yngre.Efter uppmärksamheten i media började breven med berättelser från före detta elever vid Lundsberg strömma in till Skolinspektionen. Deras berättelser, som sträcker sig över generationer, avslöjar hur traditionerna med kamratfostran levt kvar – och i många fall lett till ren misshandel och övergrepp på elevhemmen, där de flesta elever bor under sin tid på skolan.

"De vuxna vet vad som händer" Gemensamt för många av berättelserna är upplevelsen av att skolans ledning valt att blunda.- De vet allting som händer på skolan. Men det är ingen som erkänner att de gör det, säger Anna, som nu hoppat av Lundsberg.

De yngsta eleverna – de så kallade ”tarmarna” är de som främst drabbas av trakasserier. Flera elever vittnar om vad som händer om man vägrat utföra ärenden, putsa skor eller silver eller kanske bara glömt att bocka när man lämnar ett rum med vuxna.

Före detta eleven ”Chrille” berättar hur han bland annat straffades efter att han vägrat tvätta de äldre killarnas fotbollsskor.

Ett annat fall är just nu en fråga för polisen. Det handlar om ”Patrik”, som hoppade av Lundsberg efter ett år, sommaren 2010, efter att ha blivit misshandlad av äldre elever. Trots att bland annat skolsköterskan dokumenterat blåmärken och att han kunde peka ut gärningsmännen ledde det inte till någon åtgärd från skolan.

Uppdrag granskning kan också avslöja att både rektor och skolsköterska deltagit i så kallade ”blåmärkeskontroller” på elevhemmen. Ändå gavs besked till oroliga föräldrar att allt var i sin ordning och att det bara handlade om maktlekar mellan eleverna. Staffan Hörnberg, rektor på Lundsberg, anser att skolan agerat på uppgifter om kränkningarna trots att de ej   polisanmält missförhållanden på skolan. 

- Ja, kanske är så i de här sammanhangen att vi skulle vara betjänta av att ha ett samarbete med polisen och göra en polisanmälan, för det här handlar ju om att inför ungdomar att exemplifiera, vad innebär det här i ett civilt samhälle. I civila sammanhang är det här kanske rentav en brottslig handling, säger Staffan Hörnberg.

Rektor visar här osäkerhet kring om att misshandel egentligen är ett brott i det svenska samhället.

”Patriks” ärende utreds fortfarande av åklagare, men Barn- och elevombudet, BEO, har krävt skolan på ett skadestånd på 178 000 kronor för att de känt till kränkningarna men inte agerat tilltäckligt kraftfullt. Det skadeståndskravet har Lundsberg avvisat. Skolledningen anser tvärtom att de uppfyllt kraven som skollagen ställer. http://svt.se/ug/lundsbergselever-vittnar-om-systematiska-krankningar

På skolans egna hemsida gör man reklam för hur mysigt livet är på elevhemmen och på skolan. Elevhemmen har dock olika symboler för varje elevhem ser jag på hemsidan, kanske orsakar symboler i sig splittring mellan elevhemmen? Vi mot dem och hela den biten?
http://www.lundsbergsskola.se/index.php?id=37

På skolan finns det alltid vuxna som är där för dig. Du kommer under din skolgång att få hjälp att utvecklas till en vuxen individ i en trygg omgivning. Att bo på ett internat innebär att du kommer att leva i en gemenskap med ca 200 andra kompisar. Här får du ta del av den svenska skolan när den är som bäst. Du kommer att få en oförglömlig tid och vänner för livet! 

Jag skrev även om internatskolan Sigtuna som dras med samma våldsamma problematik, här:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar