En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

söndag 6 maj 2012

Derivaten som motsvarar mer än världens samlade Bnp..

Den globala derivatexponeringen i världen, uppskattas till mer än ca.1000 miljarder dollar men kan också uppgå till det dubbla. Ingen vet riktigt hur mycket derivat eller alltså värdepapper såsom optioner, terminer, futurer, warranter och swappar som är utfärdade och som finns aktiva på marknaden. Bank of America och JP Morgan har exempelvis helt nyligen överfört 70 miljarder dollar avseende derivat exponering till sina FDIC (Federal Deposit Insurance Fund) försäkrade konton. Detta är ett steg mot en kommande konkurs som inte kan ignoreras. Bankerna försöker att skydda sina tillgångar genom att se till att skattebetalare får ett åtagande om att betala tillbaka förlusterna till bankerna, i framtiden.

Ron Pauls granskning av Fed avslöjade ytterligare 34 miljarder dollar i federal skuld, lägg detta till de15 miljarder som för närvarande rapporterats. Detta kan också läggas till skulder som skattebetalare i USA kommer att få stå för kostnaderna för när JP Morgan och Bank of America kommer att gå under. Den totala summan kan komma att överstiga 119 miljarder dollar. http://moneyteachers.org/Bankclosings.html

Förenta staternas bruttonationalprodukt är endast 14,5 biljoner dollar. Detta betyder att även om varenda öre från vad de producerar som nation skulle appliceras på statsskulden och FDIC's framtida skulder med bara dessa två stora banker skulle det ta 8,2 år att betala.

FDIC spenderade nästan en miljard dollar på misslyckade konkursande banker endast under januari 2012. FDIC's reservkapital föll från $ 7,2 miljarder till $ 6,5 miljarder under det sista kvartalet 2011. Lägg detta till de globala derivat åtaganden,  som uppskattas till 1000 miljarder dollar, och det ser mörkt ut.

Federal Reserve kan trycka mer pengar för att täcka de 119 miljarder dollar som för närvarande i omlopp. Så de kommer att flytta runt förlusterna i systemet, men de försvinner inte, och de växer varje dag.

Liksom Weimarrepubliken kommer Federal Reserve börja trycka mer digitala pengar för att täcka förlusten av dessa 119 miljarder dollar. Federal Reserve säger att det idag finns 1,1 miljarder dollar för närvarande i omlopp. Ett ytterligare tryckning av 70 miljarder dollar för att hantera FDIC skyldigheter skulle alltså kunna beskrivas som att man halverar dollarns värde 70 gånger.

Bankerna faller redan som käglor där borta i USA, och samma sak kommer snart att börja hända här i Europa. 

Här är banker som konkursade i mars 2012 och medföljande kostnad för Federal Deposit Insurance Fund:

- Premier Bank, Wilmette, Illinois: $ 64.100.000.

- Förbundet Bank & Trust, Rock Spring, Georgien: $ 31.500.000

- New City Bank, Chicago, Illinois: $ 17.400.000

- Metro City Bank, Doraville, Georgien: $ 17.900.000

Totala kostnaden för FDIC: $ 131.000.000


Äldre bild, ifrån 2008.

Med en sådan massiv nedsida på både dollarn i USA, samt att samma sak händer här i Europa med ECB som gör åtaganden att rädda konkursande banker så kommer valutorna att falla. Det kommer att hända. Frågan är bara när. För även om man kortsiktigt kan stoppa systemet från att falla genom att överföra skulden på skattebetalare, så kommer inte skattebetalare att kunna betala skulderna i framtiden.

Efterfrågan på derivat är sjunkande, eftersom att de flesta letar säkrare investeringar, se exempelvis Exters pyramid. Detta talar kortsiktigt för stärkandet av valutorna eftersom att man hellre handlar i valutan än i högre investeringsformer, men då det finns mer derivat, än fysiska pengar kan man inte hålla systemet uppe och det blir trångt vid utgången när man vill röra sig in i en annan investeringsform. http://rymdiz.blogspot.se/2012/04/exters-pyramid-och-obligationsbubblan.htmlÄven obligationer är ju redan i en bubbla och de flesta investerare försöker se över hur de skall kliva av även denna investeringsform, de kommer alltså försöka gå in i valutor samt enskilda stabila företagsaktier möjligtvis, men de försöker undvika att investera i statsskulder via obligationer. http://www.cnbc.com/id/46805820

Dock så kan som sagt inte hela systemets utfärdade olika finansiella instrument dra sig nedåt i pyramiden och förlusterna inom systemet är gigantiska med astronomiska summor.

Frågan är hur folket kan acceptera att skulderna från finanssystemet överförs på dem. Därför att fiat-valutornas värde kommer alltså att utraderas tillsammans med medelklassens tillgångar, men skulderna kommer att finnas kvar i all oändlighet - tills de återbetalas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar