En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

tisdag 22 maj 2012

Sparandet ökar dramatiskt...

Hushållens sparande uppgick till 31 miljarder kronor under första kvartalet, vilket var ovanligt mycket för att vara början på året, enligt Statistiska centralbyrån. Hushållens ökade lån på 27 miljarder kronor under kvartalet var den lägsta ökningen på åtta år.

Bankinlåningen ökade med 9 miljarder kronor under samma period.
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/spariver-hos-svenska-hushall_7216459.svd


En stor del av ökningen av hushållens tillgångar låg som vanligt i försäkringssparandet, som utgör en tredjedel av hushållens totala tillgångar. Försäkringssparandet ökade med 40 miljarder, vilket dock var något lägre än första kvartalet närmast föregående år. Sedan 2008, då förmögenhetsskatten avskaffades, har hushållens banksparande legat på en lägre nivå under det första kvartalet jämfört med årets övriga kvartal. Under årets första kvartal ökade hushållens bankinlåning med 9 miljarder kronor. Det var ett ovanligt stort inflöde och ökningen var den största under ett första kvartal sedan förmögenhetsskatten avskaffades.
http://www.scb.se/Pages/PressRelease____333922.aspx

Här ser man att även lånetakten börjar mattas av:Fortfarande tecknar hushållen nya lån i högre takt än vad de amorterade. Låneökningen var 27 miljarder. Det var dock den lägsta låneökningen på åtta år. Framförallt är det hushållens låneökning hos bostadsinstitut som fortsatt att minska. Under årets första kvartal ökade hushållens belåningar hos bostadsinstituten med 11 miljarder. Den årliga låneökningstakten totalt för alla typer av lån ligger nu på 5 procent. År 2008 var ökningstakten 10 procent.

Det är oerhört glädjande om denna utveckling får fortsätta och att hushållen slutar låna i denna hiskeliga takt som man gjort tidigare. Amortera. Amortera. Amortera! 

Spara!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar