En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

tisdag 8 maj 2012

Kapitalismens idéförfall..

Varning: här följer lite av en "propaganda-text" av Ayn Rand. “The Obliteration of Capitalism”

En blandad ekonomi är en blandning av frihet och kontroll fast utan principer, regler eller teorier att definiera vilken av dem man rör sig mellan. Införandet av kontroller kräver och leder till ytterligare kontroller, det är en instabil, explosiv blandning som i slutändan måste upphäva sina kontroller eller kollapsa in i en diktatur.


En blandad ekonomi har inga principer för att definiera sin politik, dess mål, dess lagar, inga principer för att begränsa kraften i dess regering och reglering. Den enda principen för en blandekonomi, som med nödvändighet måste förbli namnlös och icke erkänd, är att ingens intressen är säkra, allas intressen är på offentlig auktion, och allt är möjligt för alla som kan komma undan med det. Ett sådant system eller, mer exakt, anti-system bryter upp ett land i ett ständigt växande antal fientliga läger, i ekonomiska grupper som kämpar mot varandra för egen överlevnad i en obestämd blandning av försvar och brott gentemot de övriga grupperna, eftersom ett sådant samhälle kräver ett sådant förhållningssätt.

Politiskt bevarar en blandekonomi skenet av ett organiserad samhälle med ett sken av lag och ordning, ekonomiskt är det motsvarigheten till det kaos som styrde Kina i århundraden: ett kaos av rånare, gängplundring och ett dränerande av de produktiva elementen i landet.

En blandad ekonomi är regeln med påtryckningsgrupper. Det är ett omoraliskt, institutionaliserat inbördeskrig av särintressen och lobbyister, som alla kämpar för att ta en tillfällig kontroll över det lagstiftande maskineriet för att få något speciellt privilegium på varandras bekostnad med statens goda vilja, dvs med våld. I avsaknad av individuella rättigheter, i avsaknad av moraliska eller juridiska principer, så hoppas en blandekonomi bara på att bevara sitt sken av ordning, att begränsa de vilda och desperat rovgiriga grupper den själv har skapat.
För att förhindra att legaliserad plundring övergår till vanlig olegaliserad plundring av allt och alla så använder de kompromisser. Man kompromissar om allt, oavsett om det är av materiell, andlig, intellektuell karaktär, så att ingen grupp kliver över linjen genom att kräva för mycket och störta hela ruttnade strukturen. Spelets enda mål är att fortsätta, det gör att ingenting kan vara tillåtet att fast, absolut, oberörbart, allt (och alla) måste vara flytande, flexibel, obestämda och ungefärliga. Genom vilken standard skall någons agerande styras?

Den enda faran, till en blandekonomi, är någons värde, dygd, eller idé. Styrningen kan komma från någon kompromisslös person, grupp eller rörelse. Deras enda fiende skulle isåfall vara integritet. http://www.aynrandbookstore2.com/prodinfo.asp?number=AR11B

Egna synpunkter:

Jag håller med om en del i den här texten, men inte allt. Som alla propaganda texter går den kanske lite för långt i att föra sitt resonemang och därmed tappar lite av det som jag anser viktigt i texten. Viktigt för mig i den här texten är tanken om att en välvillig demokrati, som skapar fler och fler regler kommer att börja röra sig in i diktaturens träskmarker.

Här är jag orolig för både EU projektet och USA som båda har skapar ett näste av fler och fler regler, förordningar och principer som försvårar för den vanliga medborgaren och inte i nog hög grad förenklar för företagande. Vems intressen som styr är oklart, och även riktningen. Att intressegrupper länge har styrt i USA har varit tydligt och att det som varit bra för en intressegrupp inte har behövt vara bra för medborgarna i stort. Även på kort och lång sikt kan resultatet variera.

Är det möjligt att EU och USA kommer att avveckla regler? Eller finns det bara en riktning och det är mer och hårdare styrning?

Vi ser redan att marknadsekonomin är ett minne blott och att man planstyr ekonomin för närvarande. Vi vet ju alla hur det brukar sluta. Hur kom det sig att the land of the free, blev ett sådant låst land? Hur kommer det sig att exempelvis EU-projektet som skall stödja frihet och frihandel själv skapar ett system som gör det så svårt?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar