En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

måndag 14 maj 2012

Varför det är Tyskland, inte Grekland som borde lämna euro-zonen...

Som dessa grafer visar så är det en stor skillnad mellan Tyskland och de övriga länderna som ligger i periferin. Det är svårt för länder, nästan omöjligt, när de har en sådan stor skillnad i hur deras länders ekonomi fungerar för att samtidigt kunna vara i en ekonomisk union med varandra. 

Men om planen är att överföra kapital från kärnan till periferin så måste Tyskland stå för utjämningen mellan dessa stater, och alltså fortsätta överföra pengar till de övriga. Dessa överföringar är nödvändiga i en monetär union där kärnan avviker från periferin. Det är alltså Tyskland som avviker ifrån alla andra. Diagrammen visar att både TARGET2 visar en stor obalans, samma sak med den balanserade BNP-nivån som fortsätter att visa på den växande klyftan mellan Tyskland och övriga länder.
Utan dessa överföringar så är sannolikheten för upprepade kriser i euroområdet hög, även OM de olika räddningspaketen skulle fungera för periferi länderna. Eftersom att strama ekonomiska villkor, osäkerhet och brist på privata investeringar dömer periferin till en fortsatt utveckling av stigande arbetslöshet och fortsatt ekonomisk nedgång så måste Tyskland dra hela Eurozonen.

Det är möjligt att nödvändiga skattereformer med medföljande överföringar inte är politiskt möjligt då Tyskland kanske inte vill vara Europas största bidragsgivare. Att bedriva hjälpverksamhet i den storleksordningen skulle motsvara liknande marshall-planen efter andra världskriget. Troligtvis är det så att Tyskland alltså skiljer sig för mycket ifrån övriga för att samexistera i en monetärunion. Då är en upplösning mer sannolik. Men det är mindre smärtsamt och är mer ekonomiskt försvarbart för Tyskland, snarare än periferiländerna att lämna euro-samarbetet. Kostnaden för konsekvenserna av en grekisk exit för Grekland skulle vara enorma, man beräknar en kostnad som skulle uppnå motsvarande 400 miljarder euro. Kostnaderna ökar även exponentiellt över tiden. Bundesbank TARGET2 balans nådde exempelvis även ett nytt rekord på € 644bn i april. http://www.zerohedge.com/news/jpmorgan-estimates-immediate-losses-greek-exit-could-reach-400-billion

Som vi tidigare tittat på så har Tyskland redan en kurva som ser oroväckande ohållbar ut vad gällande Target2. http://rymdiz.blogspot.se/2012/05/tyska-bundesbanks-varsta-misstag.html

Folket har också fått nog och kommer kanske att på sikt rösta bort Angela Merkel ifrån makten. Hennes parti har redan börjat backa i en av de mäktiga delstaterna Nordrhein-Westfalen (NRW) i Tyskland. Risken är att hon går samma öde till mötes som sin kollega Sarkozy.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5106040

Frågan är vilken politik Tyskland vill driva både på kort och lång sikt? Det är mycket stora problem som måste lösas på mycket kort sikt och tiden hålller på att rinna ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar