En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

måndag 7 maj 2012

Svenska politiker tror inte på klimatförändringarna..

Sex av tio svenska kommunpolitiker och chefer är klimatskeptiker. En av tio förnekar dessutom den globala uppvärmningen helt. ”Det är klart att det inte är bra. De här personerna känner ju att de inte behöver ta ansvar för miljöarbetet i sin kommun”, säger Annika Carlsson-Kanyama, FOI.


Klimatförändringen är ett faktum. Även om vi begränsar utsläppen kommer vi att få ett varmare och vildare klimat i framtiden och denna framtid ligger inte så lång bort. Vi ser förändringar redan nu och den generation som föds idag kan få uppleva den största klimatförändringen i Sveriges historia, säger Annika Carlsson-Kanyama, programchef för Climatools. (Climatools drivs av FOI på uppdrag av Naturvårdsverket.)

Global uppvärmning är ett säkerhetsproblem för Sverige, det måste alla ta på allvar, anser hon. Det handlar till exempel om att planera för översvämningar. Som jag skrev till exempel i mitt blogginlägg:  http://rymdiz.blogspot.se/2012/04/varning-for-rasande-vagar.html

Resultatet i FOI:s undersökning om politikernas inställning till klimatförändringarna, blev en kraftig överraskning för rapportförfattarna: totalt 70 procent av de svarande tvivlar starkt på klimatförändringen – drygt 9 procent är klimatförnekare och hela 61 procent är tveksamma till om människan orsakat jordens uppvärmning. http://www.dn.se/nyheter/sverige/kommunpolitikerna-tvivlar-pa-klimathotet 

FOI själva skriver dock råd till kommunerna, till exempel vad skall kommunen tänka på till kommande värmeböljor: http://www2.foi.se/rapp/foir3387.pdf

Detta borde alltså höra till även http://rymdiz.blogspot.se/2012/05/logner-vi-blir-matade-med-via-svensk.html Lögner som vi blir matade med via svensk media, eller via beslutsfattare kanske man borde ha tillagt.

Att klimatförändringarna är ett faktum, ser vi redan nu via SMHI angående att förändringarna redan visar sig i Sverige. http://rymdiz.blogspot.se/2012/04/klimatforandringarna-visar-sig-i.html

SMHI driver även Klimatanpassningsportalen, som är till för att hjälpa myndigheter att anpassa sig till framtidens klimatförändringar. Detta hjälper dock inte, om politikerna inte tror på att det kommer att finnas några problem. http://www.smhi.se/klimatanpassningsportalen

Det finns även andra användbara länkar för myndigheterna, här:
http://www.foi.se/FOI/templates/Page____9751.aspx

~ Även tack till Argus - http://argus.survivalist.se, för tips på ämnet!

3 kommentarer:

 1. Klimatförändringar kan man knappas avfärda. Det har vi haft under hela planetens historia.
  Frågan är vad de beror på. Det finns olika förklaringar till detta beroende på var i historien man letar.
  Planetens tidshorisont är något helt annat än en människas tidshorisont, men det är människan som gör bedömningar av klimatet och då kan det av naturliga tidsperspektivs- orsaker bli lite väl snabba ställningstagande som kan vara ytterst mariginella i förhållande till planetens tidsperspektiv.

  Mvh Bengt Eriksson

  SvaraRadera
 2. Intergovernmental Panel on Climate Change, (förkortat IPCC)utför ingen egen forskning utan framställer utvärderingar av forskningsläget rörande klimatförändringar inducerade av människan. Rapporterna är baserade på kvalitetsgranskade underlag som genomgått kollegial utvärdering och publicerats i internationella, vetenskapliga tidskrifter. Baserat på dessa anser IPCC det fastställt att den pågående globala uppvärmningen till största delen är antropogen, det vill säga härrörande från mänsklig verksamhet, främst sådan som innebär ökning av atmosfärens halt av koldioxid.

  SvaraRadera
 3. "Våra resultat pekar på att kommunala chefer och kommunala politiker kan delas in i tre grupper: klimatövertygade (30 %), osäkra (61 %) och klimatförnekare (9 %), utifrån svaren på frågor om klimatförändringens existens samt att människan orsakar denna. Andelen klimatförnekare är högre bland män än bland kvinnor och en större andel av förnekarna finns i mindre kommuner än i större. För politiker är andelen klimatförnekare störst bland moderater och sverigedemokrater. Vidare finner vi att det finns säkra samband mellan förnekelse respektive övertygelse när det gäller i vilken grad man tagit initiativ till anpassning i den egna kommunen, hur man ser på klimatforskarnas prognoser och i vilken mån man vill ha mer information om klimatförändringen. Förnekarna är de som gjort minst, de som i lägst grad finner forskarnas prognoser användbara och de som inte vill ha mer information om klimatförändringen, medan de osäkra utgör en mellangrupp. Det är med andra ord så att ju mer övertygad man är om att klimatförändringen finns, desto mer verkar man vara beredd att göra för att anpassa sig"
  http://www.foi.se/upload/FOI-R-3441--SE_textOK.pdf

  SvaraRadera