En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

måndag 7 maj 2012

Arktis - strategiska frågor i en region i förändring..

FOI har tidigare skrivit en intressant rapport angående deras syn på den kommande utvecklingen i arktis. Från 2008, men jag tycker ändå den har intressanta synpunkter på hur framtiden kan komma att arta sig. Läs gärna rapporten lite kort om ni inte tidigare tittat på den. Jag nämner här nedan, några punkter från rapporten. http://www2.foi.se/rapp/foir2469.pdf

* Sjösäkerhetsaspekter, miljöaspekter, juridiska gränsdragningar är på dagordningen.

* Ishavssmältningen gör att det öppnar upp för kortare farleder i området.

* Territoriella tvister i arktis, mellan aktörerna bidrar till ökad spänning. Gamla konflikter från kalla kriget pyr i bakgrunden.

* Ryssland är intresserad av energireserver som finns i Arktis, men har inte själv förmåga att utvinna dem. Vill dock hindra andra aktörer från att ta kontroll över dessa reserver.

* Ryssland kommer öka patrullerandet i området med atomubåtar. Ryssland kommer därför att öka närvaron på Kolahalvön.

* Ökad närvaro av Ryssland ger en ökad närvaro av NATO, och USA. Man tror att USA kommer bygga ut militär närvaro i området med patrullering eller via samarbetspartners såsom Norge, Storbrittanien m.fl.

* Arktis blir en ny arena för både militär och civil samverkan och konkurrens mellan olika intressenter.

* På kort sikt är det fortfarande ekonomiskt olönsamt att försöka utvinna råvaror i området, och man utvinner endast i isfria områden. Dock tror man det finns potentiella stora reserver av råvaror, inklusive olja och naturgas.

* FOI hänvisar även till IPCC angående klimatförändringar i Arktis och kommande miljöpåverkan i regionen.

* FOI påpekar att det finns säkerhetspolitiska risker som Sverige behöver överväga, men då Sverige idag saknar modernt försvar så kan man fundera kring vikten av dessa eventuella överväganden...

Här kan du även läsa vad jag tidigare skrivit om Arktishttp://rymdiz.blogspot.se/2012/04/rushen-efter-arktis-svarta-tillgangar.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar