En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

tisdag 15 maj 2012

Sysselsättningen ökar bland kvinnorna...

Än så länge märks inte företagens down-sizing i siffrorna. Arbetslösheten ökar i EU, som jag skrivit om tidigare. Men än så länge tuffar vi alltså på. Heja Sverige! Tigerekonomi? Kommer vi klara oss ifrån den ökande arbetslösheten inom EU?
http://rymdiz.blogspot.se/2012/05/arbetslosheten-okar-i-eu.html


Arbetsförmedlingen har tidigare haft följande prognos för arbetsmarknaden. Arbetslösheten beräknas stiga från 7,6 procent år 2011, till 7,9 procent 2012 och 8,5 procent 2013. Sysselsättningen kommer att försvagas och vända till en minskning med 25 000 jobb år 2013. http://rymdiz.blogspot.se/2012/04/arbetsformedlingens-prognoser-kring.html

I mars 2012 var 4 643 000 personer sysselsatta i åldern 15-74 år. Jämfört med samma period året innan är det 78 000 fler och ökningen förklaras av att 74 000 fler kvinnor var sysselsatta.
Sysselsättningsgraden ökade med 0,7 procentenheter till 65,4 procent. Bland männen var sysselsättningsgraden 67,2 procent och bland kvinnor ökade den med 1,7 procentenheter till 63,5 procent.

Jämfört med mars förra året ökade antalet anställda med 52 000 till 4 135 000.

Ökning av arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i mars 2012 till i genomsnitt 154,9 miljoner. Med hänsyn tagen till skillnader i semesterledighet och liknande mellan 2012 och 2011 motsvarar det en ökning med 2,3 procent jämfört med samma månad ett år tidigare. Av de arbetade timmarna utförde männen 88,4 miljoner och kvinnorna 66,5 miljoner. Av de arbetade timmarna utfördes 1,8 miljoner av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

I mars ökade antalet frånvarotimmar på grund av sjukdom med i genomsnitt 955 000 timmar per vecka, vilket till största del förklaras av ett ökat antal sjukfrånvarotimmar bland kvinnorna.

Kvinnornas arbetslöshet minskade

Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år var 389 000 i mars 2012. Det är 7,7 procent av arbetskraften. Av männen var 213 000 arbetslösa vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,1 procent. Antalet arbetslösa kvinnor minskade med 26 000 till 176 000. Det innebär att arbetslösheten bland kvinnorna sjönk med 1,3 procentenheter till 7,3 procent.

Bland ungdomarna i åldern 15-24 år var 161 000 arbetslösa vilket motsvarar en arbetslöshet på 25,5 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 86 000 heltidsstuderande.
Personer utanför arbetskraften

Antalet personer utanför arbetskraften i mars 2012 var 2 069 000 vilket motsvarar 29,1 procent av befolkningen. Antalet pensionärer i gruppen ökade med 39 000 medan antalet personer som betraktade sig som sjuka minskade med 44 000 jämfört med samma period förra året.
Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I mars 2012 uppgick det till 19,1 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 478 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.
http://www.scb.se/Pages/PressRelease____332689.aspx

Nyckeltal för Sverige

Arbetskraften5032  (1000-tals pers.)

mars 2012
Förändring: 1,3 %

jämfört med motsvarande period föregående år
Relativt arbetskraftstal70,9  (Procent)

mars 2012
Förändring: 0,5 %-enheter

jämfört med motsvarande period föregående år
Sysselsatta4643  (1000-tals pers.)

mars 2012
Förändring: 1,7 %

jämfört med motsvarande period föregående år
Sysselsättningsgrad65,4  (Procent)

mars 2012
Förändring: 0,7 %-enheter

jämfört med motsvarande period föregående år
Arbetslösa389  (1000-tals pers.)

mars 2012
Förändring: -3,6 %

jämfört med motsvarande period föregående år
Arbetslöshet7,7  (Procent)

mars 2012
Förändring: -0,4 %-enheter

jämfört med motsvarande period föregående år
Arbetslösa i åldern 15-24 år161  (1000-tals pers)

mars 2012
Förändring: -4,2 %

jämfört med motsvarande period föregående år
Arbetslöshet i åldern 15-24 år25,5  (Procent)

mars 2012
Förändring: -1,1 %-enheter

jämfört med motsvarande period föregående år
Andelen arbetslösa mer än sex månader (dvs.långtidsarbetslösa av samtliga arbetslösa)33,7  (Procent)

mars 2012
Förändring: -0,9 %-enheter

jämfört med motsvarande period föregående år

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar