En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

fredag 18 maj 2012

Systemrisken ökar till nya höjder...30 systemviktiga finansiella institutioner i hela världen har nu sett systemrisken stiga till 3-månaders högsta. Kreditrisken har även den lyft till årets högsta nivå och gått upp 22% under bara de senaste två veckorna.

Kurvan befinner sig nu kring 264bps och alltså nära toppen som nåddes 3/9/2009 (då kurvan nådde 274bps) och det ser ut som att kurvan är på väg att stiga ytterligare kanske närmare som den såg ut under Q4 2011 när topparna var kring 300bps och då varje region försämrades systemiskt - med både USA och Europa på sina värsta nivåer, Asien ökar även på bred front och även Österrikiska banker börjar visa ökade risker. http://www.zerohedge.com/news/global-systemic-risk-soars-5-month-highs

Man tycker sig se att i detta index av global systemrisk så är nu alla eventuella fördelar ifrån LTRO redan utraderade.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar