En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

torsdag 1 november 2012

Stress på ekosystemet skapar fler mutationer...

Vid stress på ett ekosystem, såsom vid temperaturhöjning/klimatförändring ökar antalet "naturliga" mutationer i naturen. Detta är ett sätt för arter att försöka anpassa sig och överleva. Mutationerna kan vara i princip vad som helst och de som inte är livsdugliga kommer dö bort, medan mutationer som gynnar en art lever kvar och utvecklas under generationerna.

Det behöver inte alltid vara färgen som muterar det kan vara något annat på hummern, som hur stor eller liten de blir som vuxna, hur starka klor de får, eller något annat.

Detta är min tanke när jag läser nyheter som kring de underligt färgade humrar man har hittat i Maine.
http://www.csmonitor.com/Science/2012/0723/Odd-colored-lobsters-baffle-scientists-fisherman

De senaste åren ser fiskare en "boom" i antalet udda humrar som kommer upp med hummerfällorna.


Samt även här: http://www.wcvb.com/news/local/metro/Halloween-lobster-debuts-at-Aquarium/-/11971628/17210976/-/jsuooqz/-/index.html


Eller som man sa i den gamla filmen "Jurassic Park": Life finds a way...

Det betyder att vi troligtvis även kommer att se mutationer även inom andra djurarter framöver. Stressen drabbar olika arter olika fort när förändringar sker till deras naturliga livsmiljö.

9 kommentarer:

 1. Läskigt. Undrar hur vi människor kommer att mutera?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Livet är fascinerande små mutationer inträffar ständigt, och ofta är det på mindre sätt som att vi kan upptäcka, kanske små förändringar i arvsanlagen där funktionen fortfarande blir densamma men en del av genkoden ändras, ibland utan synbara förändringar. Det ger också en naturlig spridning av olika egenskaper. http://sv.wikipedia.org/wiki/Mutation

   Blont hår i Europa resultatet av en senkommen genetisk mutation för cirka 11.000 år sedan (då människan redan hade varit omkring 30.000 år i Europa), förmodligen i eller i närheten av de områden i norra Europa där den blonda hårfärgen är vanligast än idag: Skandinavien, Finland, Baltikum och i de länder med slaviska språk som ligger längst västerut. Liknande studier av blå ögon visar att även denna mutation uppstått ungefär vid samma tid. Mutationer som förändrar hår- och hudfärg har alltid varit framgångsrika bland människor. http://sv.wikipedia.org/wiki/Blond

   "Mutationer är plötsliga förändringar i arvsanlagen. I bland beror det på att DNA- molekyler misslyckas med att göra perfekta kopior av sig själva. Det kan också bero på att vissa kromosomer faller bort eller byter plats.
   Om det skulle bli en mutation i en könscell så kan förändringen gå i arv efter generation till generation. Om det skulle bli en mutation i kroppens övriga celler så påverkas bara de gemensamma cellerna.

   Mutationer kan också vara till nytta eftersom de kan skapa nya arter. Vi människor är ett exempel. Vi har utvecklas från apa till människa. 98,4 % av våra gener är desamma som generna hos vilken schimpans som helst."

   Grunden för det naturliga urvalet är att alla individer av en art inte är lika. De har olika arvsanlag som ger dem olika egenskaper. Vissa individer har egenskaper som gör dem bättre anpassade till den miljö de lever i. Egenskaperna ger dem en fördel när det gäller att överleva tills de är könsmogna, att få avkomma och att skydda sin avkomma (för de arter som gör det). Dessa individer har därför en större chans att föra vidare sina arvsanlag till nästa generation. Efterhand kommer då andelen av de gynnsamma arvsanlagen att öka.
   Vad som är ett gynnsamt arvsanlag beror på situationen. Ett träd kan till exempel få en fördel av att växa snabbt och högt om det växer ihop med andra träd, eftersom det då kan få mer solljus. I en miljö som är glest beväxt och fattig på näring kan det å andra sidan vara en fördel att växa långsamt för att spara näringen till att bilda frön.
   Naturligt urval kan verka både konserverande och förändrande. I en stabil miljö där urvalet fått verka tillräckligt länge når artens evolution ett jämviktsläge. Där verkar det naturliga urvalet genom att välja bort varianter som skiljer sig från genomsnittet, och arten förblir oförändrad. http://sv.wikipedia.org/wiki/Sexuell_selektion#Sexuellt_urval

   Radera
 2. Vi kommer att mutera allt snabbare och det kommer att ske medvetet. Strax kommer en hel del barn få två mammor och en pappa. Mitokondrier ärvs bara från mamma och det finns bättre och sämre sådana. Fixas enkelt genom att använda två äggceller där kärnan byts i den ena varefter den befruktas från pappan och det nu blivande barnet inplanteras i mamman (kan möjligen bli en tredje surogatmamma).

  Även i en stabil omgivning sker mutationer som ibland är bättre för individen.

  På lite längre sikt borde vi bli gröna (klorofyll i huden) för att kunna ta emot energi direkt från solen till viss del. Fast modet kanske kommer avgöra olika utvecklingslinjer.

  SvaraRadera
 3. Breivik var även han inne på temat mutation och hår- och ögonfärg. Du kanske måste akta dig för att undvika att resonemanget leder till diagnos. Hummrar o.k. Människor inte o.k.

  SvaraRadera
 4. Mutationer är bra och nödvändiga och har alltid varit det som drivit evolutionen framåt.

  Hur leder resonemanget till en diagnos? :)

  SvaraRadera
 5. Resonemanget leder till diagnos om det politiska systemet och dess ledande företrädare skall försvaras till varje pris. Breivik ansågs ju lida av schitzofreni då han påstod att främmande arvsanlag skulle ändra på norska arvsanlag över tid? Observera att jag inte försvarar hans lösning att skjuta folk, men psykiatrikerna lånade sig till att sjukförklara hans politiska uppfattning, och det ÄR ett dåligt tecken. Du skriver ju ofta om den vikande ekonomin till exempel. Om det fortsätter råda officiell konsensus om att ekonomin är solid måste ju Du därmed vara deprimerad som skriver tvärtom? Och risken för den lösningen ökar om samhället blir mer instabilt, med bränder hos Migrationsverket och liknande. Det handlar väl om att hålla skenet uppe, men det är rättså jobbigt tycker jag.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tror jag är lite trött som inte hänger med i resonemanget helt.

   Men man måste inte vara deprimerad för att ha en avvikande åsikt än det rådande etablissemanget. Man behöver heller inte ha en diagnos.

   Att det skulle finnas en vilja från majoriteten som känner sig hotade av avvikande åsikter att sjukförklara "avvikaren" är också möjligt, men tror och hoppas att jag inte ligger i riskzonen för detta.

   Ditt resonemang låter som att du är rädd för svenska myndigheter att man ifrån officiellt håll skulle börja förfölja de med avvikande åsikter, och åsiktskartlägga människor? Hittils har vi en tryck- och åsiktsfrihet, religionsfrihet mm. i Sverige och jag tycker man skall värna om detta. Jag vill fortsätta kunna uttrycka mina åsikter utan att behöva censurera dessa, även om man ibland kanske måste förklara vidare vad man egentligen menar med det man säger.

   Naturligtvis finns det även fall där åsikts och yttrandefriheten kan inkränka på andra rättigheter såsom människors rätt att inte bli förföljda och kränkta (hets mot folkgrupp mm) och det tycker jag är bra, dessa rättigheter för individen går före massans rätt att uttrycka vad som helst.

   Jag tror de har rätt i att Breivik var sjuk, och att försöka ställa en psykiatrisk diagnos i det fallet var rätt. Detta för att förhoppningsvis låter friska människor inte sina politiska mål rättfärdiga att man mördar oskyldiga ungdomar på en ö. Som Breivik gjorde. Dock kan de ju fortsätta tvista kring diagnosen, dessutom är det inte säkert vi har färdiga diagnoser för alla psykiatriska tillstånd och av-arter av dessa. Men bara för att man inte passar in i en diagnos betyder inte att man är frisk heller.

   På grund av rättsväsendets utformning kan man ha försökt pressa in en diagnos på Breivik som inte helt och fullt passade in på honom, vilket mer blir en etisk diskussion.
   Detta för att han skulle kunna dömas till vård.
   Men jag tycker att han fick dömas till vård var rätt. så slutresultatet var det riktiga tycker jag även om diagnosen som sagt inte säkert var 100% instämmande på hans psykiatriska tillstånd.

   I övrigt kan jag väl säga att själv gillar jag mångfald och har vänner av många olika etniciteter, olika sexuell läggning, en del med diagnoser i bagaget, och med stor spridning i ålder och kön även transpersoner mm. Så själv känner jag nog att min tolerans mot mina medmänniskor nog är relativt hög. Så länge man är sig själv och inte gör andra illa så vad är faran?

   Jag är nog själv inte "normal" men vad är normalt? Kanske är vi alla härligt "onormala". Man måste inte alltid försöka leva upp till den rådande normen. Det räcker med att man är måttligt och svenskt lagomt anpassad till samhället så att vi alla kan leva i fred och harmoni med varandra.

   Radera
 6. Du hänger nog med skulle jag tro...I samband med att jag slutade min anställning på ett politiskt känsligt jobb på en arbetsmarknadspolitisk myndighet för något år sedan blev jag kallad till anställningsintervjuer både på RPS och FRA. Det tog ett tag innan jag fattade att jag nog varit där på förhör. Men egentligen är det mer Aftonbladet jag är rädd för, än myndigheter. Och pöbeln givetvis. Trots allt är ju den ekonomiska situationen allvarlig på riktigt och ingenting som partipolitik kan påverka särskilt mycket. Förresten, Vänner, vad är det för något?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Numera är vi bara en bricka i eu-politiken... och ekonomin där avgör mycket samt såklart världsekonomin.

   Partipolitiken gör idag nästan ingen skillnad vad man röstar på, blocken ligger ju väldigt nära varandra om man kan säga så.

   Radera