En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

tisdag 20 november 2012

Botar infrastrukturprojekt, den ekonomiska krisen?

I England riskerar man en "trippeldipp" i ekonomin, som bromsar hastigt. Den ekonomiska krisen har nått mycket längre där än i Sverige. Men samma effekt kommer naturligtvis att komma hit också även om vi verkar ha närmare ett år eftersläpning. Dagens tanke om infrastruktur kan bota den ekonomiska krisen kommer från den senaste tidens artiklar där många verkar tycka att bygger bara staten, så repar sig marknaden.
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/cameron-vi-befinner-oss-i-ekonomiskt-krig_7682532.svd

Här är för övrigt vad jag tänker kring recessionsmönster, jag tycker inte man ska kalla det dubbel/trippeldipp men snarare påminner världens recessionmönster om den sista bilden här, såsom utvecklingen Japan har sett. Mer som ett L som sedan fortsätter rakt åt sidan.
http://rymdiz.blogspot.se/2012/04/double-dip-recession.html

Det verkar hur som helst finnas en nära konsensus i att det är med infrastrukturprojekt man historiskt har räddat ett lands ekonomi. Tanken är att dessa projekt håller uppe landets sysselsättning under en tid då det annars skulle drabbas hårt av nedskärningar, arbetslöshet och allmänt elände. Det skall också vara tanken att statens byggande blir en motor, som sedan får andra verksamheter i ekonomin att sedan bli självgående, i tanken.


Faktum är att denna tanke är så hårt förankrad att när Spanien inte genast dragit igång infrastrukturprojekt för att rädda sin ekonomi så har man från omvärlden kommit med mängder av kritik och tyckanden, inte främst även via media där olika förstå-sig-påare, uttalat sig.

Problemet är ju dock att den här ekonomiska krisen är helt olik alla andra ekonomiska kriser vi upplevt i modern ekonomisk tid. De tidigare kriserna berodde på en nedåtspiral som kom av en mättnad på marknaden, att efterfrågan ifrån folket sjönk, ibland i kombination med en tillfällig störning på oljemarknaden men man stod aldrig inför en permanent sänkning i utbudet på världens energimarknad. Denna tillfälliga störning i efterfrågan återhämtade sig vanligtvis efter 1-2 år och efterfrågan återkom. Dessa recessioner är normala i ekonomiska cykler, men i dagens ekonomi är skuldbördan för hög därför klarar varken privatpersoner, företag eller stater att gå in i en recession där inkomsterna plötsligt minskar. Samhällets komplexitet är på en sådan höjd nu att kostnaderna för att driva samhället helt enkelt är för höga. Det är resurser som vi inte har.

På ett sätt kan man ju se det som logiskt att man i hotet av vikande resurser vill själv få ut så mycket som möjligt av dessa innan de är helt borta. Infrastrukturprojekten skulle finansieras med lånade pengar och alltså när ekonomiska systemet ändå i framtiden hotar kollapsa så kanske det är bättre använda så mycket "låtsaspengar" så fort som möjligt, bygga så mycket som möjligt för när spelet är slut så kanske man då skulle ha så mycket som möjligt på sin sida spelplanen? Har man då byggt de där extra idrottsarenorna, vägarna eller broarna så kan ingen kräva tillbaka dessa, för pengarna är redan borta.

Infrastrukturprojekten kommer dock inte på något sätt att rädda ekonomin. Problemet är däremot att bygger man vägar, broar och järnvägar (varav de två första kanske inte ens behövs i framtiden då färre fordon måste rulla på vägarna) så står man med ett större vägnät som måste underhållas. Samma sak om man drar mycket nya järnvägssträckningar som inte behövs. I värsta fall satsar man på ren galenskap som att modernisera en flygplats (vem flyger i framtiden?) eller resurskrävande höghastighetståg där tågbanorna kräver mycket underhåll. Risken är stor att samhällets kostnad för drift blir ännu högre. Ett stort slott med 100 rum är dyrare att underhålla än en liten stuga med 1 rum och kök är ett enkelt exempel. Att bygga allting större och bättre har ökat de permanenta kostnaderna för att underhålla detta.

Om det var sant borde det fungera på privatekonomisk nivå också, blir du av med jobbet skulle du bara bygga ut huset och då skulle du kunna betala dina räkningar? Naturligtvis är en statsekonomi mer komplicerad än en privatekonomi men man måste ändå tänka på ett liknande sätt och inte ta på sig mer kostnader när det väntas dåliga tider, och bygger man ut allt mer infrastruktur som vi kanske inte behöver egentligen så står man också där med underhållskostnader för densamma. I mitt tycke är det bättre ha en fungerande väg, än tio vägar som alla är ett lapptäcke av lagningar med stora hål mitt på vägen. En bra investering sänker de permanenta kostnaderna under investeringens livstid. Det är sådana investeringar vi behöver inte sådana som bara höjer vår skuldbörda.

Förhoppningsvis om man då bygger järnväg i det exemplet, så har man koll på vart dessa behövs och ägnar sig inte åt att "få landsbygden att blomstra" och drar en järnväg till någon gudsförgäten by som ingen ens hört talas om med devisen "bygger vi den bara, så kommer de att komma". Där man hoppas på att en järnväg skulle magiskt dra igång ekonomisk aktivitet i den lilla orten. Vilket vi sett allt för många gånger förr att det är sällan det fungerar. Men bygger man iallafall järnväg (där den behövs) och underhåller den befintliga järnvägen och infrastrukturen nu så har man ju förberett sig lite för framtiden. Järnväg kan absolut vara ett bra sätt att flytta tunga transporter i framtiden då det kräver mindre energi än med lastbil.

Men däremot att investera i omställningsprocessen hade varit allt mer nödvändigt. Att försöka hitta lösningar på lokal nivå för olika varor och tjänster och göra det man kan för att "ta hem jobben" och produktion. Småföretagande med statligt stöd? 

Problemet som jag ser det är alltså att man försöker lösa ett problem genom att göra mer av samma som tidigare orsakat krisen. Om vi har en fastighets och byggkris, där vi har byggt för mycket och bostäder, fastigheter är övervärderade, världen över. Är det då läge att bygga mer?

11 kommentarer:

 1. Biobränslefabriker, cykelbanor, kärnkraftverk, Yimbys vision om många fler broar i Stockholm, så mycket järnvägskapacitet att trafiken blir pålitlig, klena gasledningar för att distribuera biogas, nya bättre isolerade hus med lägre driftskostnader, anpassningar för att hantera framtida skyfall, osv är meningsfullt att bygga.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kärnkraften (uran) räcker bara 100 år i nuvarande förbrukningstakt. Kärnkraft står redan för 35% av vårt energibehov i Sverige så utifrån det bör vi ju inte bygga ut det mer här, på global nivå är det väl motsvarande 6% av världens energiförbrukning. Vi behöver mer "förnyelsebar" energi...

   Bättre isolerade hus är viktigt, särskilt för ett land som England som i princip inte har någon isolering idag. Sverige har rätt bra isolering på husen, även om vi kunde försöka gå mot ett "noll-energi-hus" där vi inte behövde värma huset i princip för att det inte skulle ha energiförluster. Men också naturligtvis måste byggnader klimatanpassas för ännu mer regn kommer nästan alldeles säkert.

   Dessutom vägar ligger i riskzon för jorderosion vid mer häftiga regn och översvämningar. All sådan infrastruktur behöver ses över.

   Ska vi verkligen satsa på gasledningar i Sverige, vi har ju inte mycket sådant idag så därför tänker jag det är ingen teknik vi bör satsa på? Eftersom naturgasen även tar slut borde dessa även försöka fasas ut. Vi får ju även gasbrist inom europa...

   Radera
  2. Det är alltså rimligt att bygga en generation till med den nuvarande kärntekniken och om prognosen slår fel går det att driva dem med upparbetat avfall så investeringen inte går förlorad. Det ger tre generationers frist med att utveckla och införa uthållig kärnkraft som använder Uran 238 eller Torium utan behov av Uran 235 som tar slut.

   Klena gasledningar som är lagom för att distribuera den uthålliga biogasproduktionen är en rimlig investering.

   Det är helt enkelt en fråga om att bygga på det samhälle som fungerar i morgon och på längre sikt.

   Radera
  3. Jo, absolut så länge man kan räkna hem investeringarna så är det bra investeringar.

   Vad jag vänder mig emot är det lite planlösa byggandet som ibland kommer i tider då man bara bygger för att stimulera ekonomin. :)

   Sen är det ju två olika frågor, hur länge vi kan bara upprätthålla dagens samhälle, och hur vi ställer om till ett som fungerar även på längre sikt som du skriver.

   Radera
  4. Vad i dagens samhälle är det som vill upprätthålla? Hur ser prioriteringslistan ut? Vilka resurskrävande vanor kan ersättas med andra vanor som gör människor lika lyckliga? Hur får man det nya att bli lockande så det gamla överges?

   Radera
 2. varför inte infrastruktur satsningar i ren och billig energiteknik, något som skulle kunna betala sig självt, om det görs på finurligt och genomtänkt vis förstås, skapar arbetstilfälle under uppbyggnadstiden och genererar avkastning tillbaks därefter, bra för hushållen, bra för industrin, och så skulle det ge en viss försiktighetsprincip i klimatfrågan, så varför inte.

  SvaraRadera
 3. Småföretagandet är A och O.
  Mindre skattetryck- arbetsgivaravgifter och förenklingar för småföretagandet skulle göra enorm mycket!

  SvaraRadera
 4. Det kanske är dags att börja (åter)bygga smalspår igen?

  SvaraRadera
 5. Snabbt:
  förbättrad järnväg, minskad subvention av lastbilar, mer resurser till domstolar för vind, vatten och elnät. Ökade anslag till relevant forskning och utveckling, F&U.

  Längre sikt: Än mer F&U.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
  Svar
  1. Subventioneras lastbilar?
   Hur?
   /H

   Radera
  2. En tung lastbil betala så där 5 ggr mer för vägarnas underhåll än en personbil. Slitaget från en tung lastbil är i storleksordningen 10000 ggr högre än en personbil.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera