En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

onsdag 31 oktober 2012

Dags att avskaffa Fas 3?

Fas 3 handlar om den sista fasen i den statliga Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB). Detta blir dessvärre en slutstation för många, som sedan inte kommer vidare ut i studier eller arbetsliv.

JOB är indelad i tre faser:

- Fas 1: Pågår i de första 150 ersättningsdagarna där man får hjälp av en coach att skriva CV och hitta arbete.
- Fas 2: Nästkommande 300 ersättningsdagarna har man möjlighet till deltagande i olika aktiviteter som start av näringsverksamhet, arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, arbetsträning, utbildningsinsatser mm.
- Fas 3: Om sökande fortfarande är arbetslös efter totalt 450 ersättningsdagar så erbjuds man att gå med i Jobb- och utvecklingsgarantin fas 3 där man ska erbjudas varaktig samhällsnyttig aktivitet som inte konkurrerar med ordinarie jobb. De företag som anordnar fas 3 aktiviteter får 225 SEK per dag i ersättning.

De flesta aktiviteter som man har möjlighet till i fas 1 och 2 försvinner, man har dock numera rätt till arbetsmarknadsutbildningar som anses leda till jobb även i fas 3.


Man ser att 2,1% lämnar åtgärden varje månad för jobb eller studier, merparten hamnar i arbeten som fortsätt kräver någon typ av stöd från samhället. Totalt sett blir de flesta dock kvar i Fas 3 då Arbetsförmedlingen i sin återrapportering till regeringen konstaterat att utströmningen från Fas 3 är mycket låg, endast 15 procent totalt sett, har lämnat Fas 3 för arbete eller studier sedan åtgärden togs i bruk.

Den som uppfyller villkoren för a-kassa lämnas aktivitetsstöd med 65% av den dagsförtjänst som låg till grund för den senaste arbetslöshetsersättningen, dock lägst 320 kr per dag. Den som inte uppfyller villkoren för att få a-kassa får ingen ersättning/aktivitetsstöd i fas 3. Aktivitetsstödet betalas ut för fem dagar i veckan för den som är sysselsatt på heltid.

Den 10 maj 2011 fanns ca 26 000 personer i fas 3. Antalet personer beräknas gradvis öka till 47 000 personer år 2013. Det är hela tiden ökande, trots att beslut tagits redan i juni 2011 i riksdagen, om att man inte skulle fortsätta hänvisa personer till fas 3. Detta beslut efterlevs dock tydligen inte.


Fas 3 är helt enkelt Sveriges största arbetsgivare för närvarande! Fler än som sysselsätts av andra stora arbetsgivare i Sverige har nu hamnat inom Fas 3.

Socialdemokraterna har gått ut med, nu hösten 2012, om att de kommer att arbeta för att avskaffa Fas 3 i sin nya budgetplan. Man tänker sig att de omkring 30 000 som i dag finns i fas 3 ska antingen få jobb med avtalsenlig lön genom anställningsstöd på mellan 85 och 100 procent av lönekostnaden, eller reguljär utbildning med bibehållen ersättning från fas 3. 

Jag tror att man verkligen måste försöka ta bort det här systemet, därför att de som går in i långtidsarbetslöshet och hade rätt till arbetslöshetsersättning skulle annars kunna gå på den ersättningen livet ut. Jag har tyvärr även träffat på människor som gjort det aktiva valet att de inte vill ha anställning då lönen blir marginellt högre än det vad de får ut på sin ersättning när de är kvar i Fas 3. Dessa (som säkert utgör ett relativt fåtal) tycker att det räcker med ersättningen för att leva ett bekvämt liv, framför dator och internet med "fri" tillgång till nedladdning av underhållning och spel. 

Naturligtvis är det alltid ett fåtal som utnyttjar alla system, men jag anser ändå att det inte borde finnas ersättningar som man kan gå på livet ut om detta inte är på motsvarande försörjningsstödsnorm. Någon gång borde man kunna bli utförsäkrad även ifrån Fas 3. 

Som det ser ut idag med en ständig påfyllnad till de som hör till Fas 3 på grund av ökad arbetslöshet i landet kommer vi på sikt inte ha råd att försörja en allt större del av befolkningen på den här ersättningsnivån, så det  handlar för mig även om långsiktigt planerande. Varför skulle långtidsarbetslösa efter 10 år ha en högre ersättning än andra exempelvis pensionärer?

Men det finns som sagt andra anledningar också till att avskaffa fas 3, så förutom att det har vuxit lavinartat under de senaste åren så är kostnaderna för Fas 3 är i dag cirka 135 miljoner kronor per månad bara i ersättning till anordnarna. Dessa anordnare tar emot en fas 3:a och får en ersättning på ca. 5000kr/månad, incitamentet för att anställa den här personen som för närvarande genererar en inkomst blir alltså mycket lågt.


Arbetsförmedlingens egen internrevision har visat att så många som nästan hälften av deltagarna i Fas 3 troligen utför ordinarie arbetsuppgifter, trots att de inte får betalt för sin insats. Fas 3 har haft karaktären av ändstation på arbetsmarknaden, det har inte varit tillåtet att studera eller få stöd att starta eget, och väldigt få går vidare till arbete eller studier. Man har som sagt inte rätt till åtgärder som man hade rätt till när man ingick i Fas 1 eller Fas 2.

Arbetsförmedlingen har i sin återrapportering till regeringen konstaterat att utströmningen från Fas 3 är mycket låg, och att som sagt endast 15 procent har lämnat Fas 3 för arbete eller studier.

Det visar sig också att en diskussion nu förs i riksdagen om att man behöver "ta" i den här frågan. För som sagt, trots ett beslut som kom redan i juni 2011, om att inte några nya skulle anvisas till Fas 3 så fylls det nu på med ca. 2000 nya deltagare varje månad och Arbetsförmedlingen hinner inte erbjuda åtgärder eller sysselsättning. De flesta går sysslolösa.
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-svar/Fas-3_H01114/

Som jag ser det finns det många anledningar för att avskaffa Fas 3, men väldigt få orsaker till varför man skulle vilja behålla systemet som det ser ut idag. Det har helt enkelt inte den effekt som man ville uppnå, samt att samhällssituationen är annorlunda idag än 2007-2008 när det först infördes. Det är dags att tänka om utifrån att arbetslösheten kommer att öka allt mer inom de närmaste åren och Fas 3 är helt enkelt ett alldeles för kostsamt system att behålla när deltagar antalet med stor sannolikhet fördubblas inom några år.

7 kommentarer:

 1. Fas 3 - Hjälp till självskälp.
  Men det göder rätt många konsulter också.
  Ett gigantiskt och mycket dåligt skämt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. En missriktad politisk åtgärd i en tid då åtgärderna inte riktigt leder till några egentliga verkliga resultat dessvärre..

   Radera
 2. Pengar, egoism, girighet och maktlystnad är roten till allt ont, brukar man ju säga.

  Människan idag räknas som ett värde i pengar och som en resurs, kan jämföras med en vara eller en maskin = slav/robot. Så länge det är på det viset så kommer det alltid finnas nåt liknande FAS3, eller modernt slaveri, gulag eller vad man vill kalla det, same same. Det moderna är att folket inte ska känna sig som slavar plus att alla ska kunna konsumera mera, vilket ju tydligen är så jäddrans viktigt i världen idag.

  Sen när politiker snackar så fint om att dom strävar efter att alla ska in i arbete så är det ju bara bullshit. Det behövs alltid några procent arbetslösa då de används som inflationsdämpare. Även de i Fas3 behöver ju iofs söka jobben också vilket många har gett upp med att göra.

  Ville bara vräka ur mig lite........

  SvaraRadera
 3. Insider/outsider-problematik kallas det. FAS 3 är egentligen inte en missriktad åtgärd. Den är till för att hålla arbetskraftsreserven borta så att de inte bjuder under de som arbetar inom mer reguljär arbetsmarknad och får jobb till lägre löner. Men alla arbetsmarknadspolitiska frågor är ju så förvrängda. När har någon politiker eller forskare sagt att ersättningstagare och statsanställda (på AF) båda är kostnadsposter? Det är de, men det går liksom inte att säga öppet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tror att utvecklingen kommer gå i en riktning allmänt mot sämre villkor och löner för alla på arbetsmarknaden.

   Det finns ingen arbetsmarknadpolitisk åtgärd just nu som kan "lösa" sysselsättningen så länge vi inte lokalproducerar våra egna varor vi konsumerar inom landet. Problemet är i grunden att vi skickat alla jobb och arbetstillfällen till bortre Asien där de arbetar för mycket lägre löner.

   Vi tror ju på att vi tjänar på att skicka iväg jobben, men endast kortsiktigt vilket sedan märks i att vi importerar mer än vi exporterar.

   Radera
 4. För några år sedan var förkortningen för Jobb- och UtvecklingsGarantin JUG? Det var ett bra namn. JUG. Tydligt och bra. Sedan bytte den namn till JOB. Men vem var Job? Är det han som pratar med en brinnande buske?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu är jag inte med längre, har jag råkat skriva med liten bokstav någonstans i texten? I början av inlägget ser jag iaf att jag skrivit JOB med stora bokstäver.

   Radera