En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

torsdag 8 november 2012

Bytesbank för anställningar inom en kommun...

Socialförvaltningen i Luleå har öppnat en bytesbank för medarbetare som vill byta arbetsplats. Intresset är stort och hittills har ett 30-tal personer bytt med varandra. Socialförvaltningen har över 2 500 anställda på ett stort antal arbetsställen i kommunen. Många av dem har ungefär samma kompetens. I samarbete med facket inrättades förra hösten (år 2011) en bytesbank. Runt 160 personer har hittils anmält intresse och hittills har även ett 30-tal personer, bytt arbetsplatser med varandra. http://www.lulea.se/politikochkommun/arkivpolitikochkommun/socialforvaltningensbytesbankensucce.5.e24dfc913a3255f556c012.html

Utöver rätt kompetens ska det godkännas av respektive chef. Så det är fyra pusselbitar som ska passa ihop.


"Att slippa pendla eller vilja pröva något nytt är två vanliga motiv för de enskilda. Men även arbetsgivaren har ett intresse av ökad rörlighet. Forskning visar att det kan skapa friskare arbetsplatser."

Inom kommuner som Luleå som också har stora avstånd är detta en genial idé. Detta då man kan bo och pendla till jobbet på en sträcka av flera mil, medan någon som bor nära arbetsplatsen pendlar samma sträcka fast åt ett annat håll. Om man då kan byta arbetsplats mellan varann inom samma arbetsgivare som "Luleå Kommun" (som är en stor arbetsgivare med 6500 anställda och ett årligt rekryteringsbehov på ca. 500 nya medarbetare). Så kan man göra vinster för även det personliga livspusslet, men också för en rörlighet inom olika arbetsplatser hos samma arbetsgivare, vilket kan tillföra olika erfarenheter och kompetenser.

Mer tid ges även till den enskilde som slipper pendla långa sträckor och mindre bensinkostnader och ett allmänt mindre resurs-slöseri är bättre för miljön och ett hållbarhetstänkande för framtiden då vi måste ställa bilen i efterdyningarna av efter-olje-samhället. Målet måste vara att förutom lokalt producerade varor och tjänster, även utföra sitt dagliga arbete i sin nära miljö så att vi minskar de onödiga resorna. 

En bytesbank inom samma arbetsgivare är ett riktigt framtidstänkande, då det annars kanske inte blir någon större rörlighet på arbetsmarknaden i en tid med hög arbetslöshet. De som har arbete vill naturligtvis värna om jobben. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar