En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

måndag 5 november 2012

Kort vecka, räddar jobben?

Krisen 2008–2009 får inte upprepas, menar facket, arbetsgivarna och regeringen. Därför utreder finansdepartementet just nu ett förslag om en kortare arbetsvecka. Åtgärden ska vara "tillfällig" och endast användas vid allvarligare kriser. Tanken är att anställda får behålla jobben, företagen kompetensen och staten slipper ta hand om fler arbetslösa. Utredningen är intern, ska vara klar den 3 december och sedan lämnas till finansminister Anders Borg. 


Nyligen, i september i år, så har exempelvis industriarbetare varslats på Ålö, utanför Umeå. Där försökte arbetsgivaren få de anställda att gå med på en typ av lönesänkning för att de skulle kunna behålla jobben. Men facket centralt sade nej till en sådan typ av uppgörelse. "De anställda fick tidigare i veckan erbjudande om att gå ner 20 procent i arbetstid och 10 procent i lön för att förhindra uppsägningarna. Men det skulle stridit mot kollektivavtalet och var därför aldrig något alternativ, säger Nils Göthe som är Metallklubbens ordförande på Ålö."
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=5288541

Med detta nya förslag kan man komma åt detta "problem". Men sannolikt innebär det försämringar för den enskilde även om det i förslaget heter att "Staten, arbetsgivaren och den anställda ska gemensamt stå för kostnaden". Men då handlar det om kortare arbetstid men även lägre lön. Alla hushåll kommer inte att klara den förändringen eftersom att man kanske byggt upp sitt liv på en viss inkomstnivå och kostnader såsom för bostad och lån förändrar man inte i en handvändning.

Om staten går in med subventioner lär det också ställas krav på företagen. Anders Weihe, förhandlingschef på arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen, konstaterar att det kan handla om att företagen inte varslar om uppsägningar. http://www.di.se/artiklar/2012/11/4/ny-plan-pa-gang-for-att-radda-jobben/

Som sagt kommer detta ändå ge en stor stress för de svenska hushållen, genom att genomföra den här arbetstidsförkortningen så tvingar man människor att godta lönesänkning som sägs vara tillfällig, men som kommer att bli mer eller mindre permanent då recessionen inte har något överskådligt slut.

Man tänker sig att även utbildning kan få schemaplats i samband med korttidsveckan vilket skulle göra företagen mer konkurrenskraftiga och de anställda bättre rustade (i teorin). Hittils har utbildning inte lett till fler arbeten på den svenska arbetsmarknaden, trots en befolkning med en högre genomsnittslig utbildningsnivå. Man kan därför se det som att detta blir ett spel för gallerierna att locka med utbildning men något måste man kanske göra i väntan på mer arbete.

Överhuvudtaget kan man se detta som ett led i försämringen av villkoren på den svenska arbetsmarknaden, som jag skrivit om tidigare här: 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar