En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

onsdag 28 november 2012

Situationen i USA i en bild...


Arbetstillfällen försvinner inom privat sektor, samtidigt ökar fattigdomen och allt fler blir beroende av 'food stamps' och sociala bidrag. Handelsbalansen i USA "trade deficit" är världens största negativa handelsbalans genom världshistorien och genom detta skickar USA sina arbetstillfällen till andra delar av världen (Asien).

Visserligen har staten försökt ta sitt ansvar och skapa "offentliga jobb" med 6% ökning sedan 2001, men detta är också något som kostar folket pengar då alla verkliga inkomster kommer ifrån privat sektor. När situationen är så pass dålig nu och den ekonomiska recessionen precis har börjat så kan vi bara drömma (mardrömmar) om hur illa det kommer vara 10 år från nu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar