En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

fredag 19 oktober 2012

Fredagsmys: Övervakningssamhället...

Hur pålitlig är den nya övervakningstekniken som växer fram i världen? Kan man lita på automatspanade datorprogram och smarta övervakningskameror? Vad säger vetenskapen och historien? Och vad händer med vår personliga integritet och vårt rättssamhälle när vi byter ut mänskligt omdöme mot ”intelligent” teknik?

Frågorna ställs av journalisten Kristoffer Gunnartz, i en bok från 2007 som är väl värd att läsa och fortfarande känns aktuell trots att det gått några år sedan den först trycktes.

"Välkommen till övervakningssamhället", utgiven av Bokförlaget DN. Boken finns att ladda hem i PDF format gratis från hans hemsida här: http://www.kristoffergunnartz.com/category/bocker/


Genom gedigen research, mängder av artiklar och underlag går författaren igenom många olika vinklingar vad gäller kriget mot terrorismen, och hur världens politiker svarat på skedda attentat. Han diskuterar även kring nyttan för allmänheten, farorna med angivarsamhället och bristen i rättshanteringen för dem som misstänks för terrorism. Att inte ha rätt till rättegång eller advokat, att kunna hållas på obestämd tid.

Denna utveckling är heller inte enbart en utveckling för USA och England utan många av våra grannländer inklusive Sverige har på olika sätt börjat en anpassning i lagstiftning mot ett hårdare samhällsklimat.

"Morgonen den 7 juli 2005 detonerar fyra bomber i centrala London – mitt i morgonrusningen i världens mest välövervakade huvudstad. Precis som efter terrordåden i New York och Madrid några år tidigare drabbas omvärlden av handlingspanik. Inom några månader har nästan varje land i västvärlden sagt ja till nya övervakningsmetoder och givit polisen nya befogenheter. Hur orolig ska en ”vanlig” medborgare vara över det framväxande övervakningssamhället?

Välkommen till övervakningssamhället är en bok om verkligheten och om det samhällsklimat som redan råder när du läser de här raderna. Det handlar om verkliga människor – de som drabbats av de nya övervakningsmetoderna, de som designar tekniken och de som ägnar sig åt att bekämpa den. Det handlar om försäkringsbolag som kringgår patientsekretess och om den växande tilltron till DNA-bevis, automatspanade datorprogram och intelligenta kameror som påstår sig kunna räkna ut vilka vi är och vad vi håller på med."

Kristoffer Gunnartz har även gjort ett radioinslag som är spännande på samma tema för den som inte orkar läsa boken, vilket handlar om den allt ökande kameraövervakningen.
http://www.kristoffergunnartz.com/sveriges-radio-p-vetandets-varld-26-feb-2008-kameraovervakning-brottsbekampare-eller-inte/

"Antalet övervakningskameror har ökat dramatiskt de senaste decennierna. De har gradvis erövrat nya miljöer – gator, torg, tunnelbanor, skolor, simhallar och akut-mottagningar. Det uttalade syftet har ofta varit att tekniken ska förebygga brott, men har kamerorna verkligen den effekten? Är det fakta eller förutfattade meningar som styr politikers, polisens, och allmänhetens syn på hur effektiv tekniken är som brottsbekämpare?"

Under de senaste åren har det gjorts flera utvärderingar som visar att de enorma satsningar som gjorts på kamerövervakning inte alltid har gett önskad effekt – t ex när det gäller förhoppningarna om att motverka och lösa våldsbrott. Man har konstaterat att kameraövervakning verkar vara ett väldigt ineffektivt och dyrt sätt att lösa den här typen av brott.

Man kan konstatera att många av åtgärderna som gör i brottsbekämpningens namn och i kriget mot terrorismen inte gör oss säkrare. Ungefär som att ett staket inte alltid håller andra ute, men det kan fängsla oss själva inne.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar