En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

måndag 8 oktober 2012

Framtidens regn kommer vara allt besvärligare...

Regnet inatt stängde E4:an på många ställen här i norr. Med en meter vatten på vägen går det inte längre att köra och även en hel by blev avskuren från omvärlden då mer än 10 vägar blev obrukbara. Här i Luleå har det exempelvis regnat dagligen i veckor och verkar inte bli något slut på regnandet. Motsvarande en månads regn har fallit under bara några dagar. (Bild: SMHI)Den största regnmängden kom under fredagsdygnet då det föll 27 millimeter i Piteå, 24 millimeter i Älvsbyn och 23,5 millimeter i Luleå.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15570081.ab


SMHI har utfärdat en klass 1-varning för höga flöden i de sydöstra delarna av länet. Väg E4 vid Jävre är delvis översvämmad. SMHI-varningen gäller för små och medelstora oreglerade vattendrag, där flödet stiger snabbt. Vattennivåerna väntas kulminera de närmaste dagarna. Piteå har drabbats värst av de senaste dagarnas regnande.

Höga vattenflöden har gjort att flera vägar har stängts av när vattentrummor inte räckt till. Tvärån har svämmat över, liksom Rokån. Drabbade vägar är bland andra Grålidenvägen mot Roka viltvatten och vägen mellan Hemmingsmark och Ålund.

Också Skellefteå kommun har drabbats av stora mängder vatten. Vägen till byn Gagsmark stängdes av natten till måndagen på grund av kraftiga översvämningar. - Byn är helt avskuren för närvarande. Möjligen kan de komma ut genom skogsbilvägar, säger Tomas Furberg, insatsledare vid Skellefteå räddningstjänst.

Senaste två dygnens regnande har gett 64,1 mm nederbörd i Piteå. En normal oktobernederbörd för Piteås del är 52 mm. Vilket alltså blir 1 månads regnmängd på två dygn. Och vid Flygmuseet i Luleå från torsdag lunch till söndag lunch har det uppmätts 64,6 mm. Normal nederbördsmängd under oktober är 50 mm. http://www.kuriren.nu/nyheter/?articleid=6574180

Som konstaterats tidigare av SMHI så är trenden att det idag faller ca. 10% mer nederbörd än det gjorde år 1991, samtidigt slår nederbörden olika på olika ställen i landet, så att på vissa ställen skall det bli upp mot 30% blötare, medan på vissa platser kan det falla mindre regn än idag. Norrland är en sådan region där man kan förvänta sig dessa 30% så dessa regn-skyfall är alltså helt i linje med det förväntade.

Det här gör även att man behöver planera för det här när man exempelvis bygger vägar, eller planerar vattensystem och avrinning då ett problem med de här häftiga skyfallen är att vattnet inte kan rinna undan fort nog och att dagvattenbrunnar fylls upp och svämmas över. 

Här finns även lite tips om förberedelser man kan vidta inför stundande översvämningar:
http://rymdiz.blogspot.se/2012/05/hoga-vattenfloden-i-norrbotten.html

Om man befinner sig i en region som kan uppleva störningar i kommunikationer, elförsörjning mm bör man ju ha planerat för detta. Civilförsvaret har bra tips till enskilda hushåll som i länken ovan, men även sidan Krisinformation kan ha mycket matnyttigt för den som inte ännu har några förberedelser gjorda. 

Förutom att vi alla har ett gemensamt ansvar för krisberedskapen, har vi också ett eget personligt ansvar för vår egen och våra näras säkerhet. Det innebär till exempel att vi bör vara medvetna om att det ibland inträffar oväntade händelser. Det är dessutom en insikt som minskar risken för att vi drabbas av panik när någonting oväntat händer.

Är vi starka och friska bör vi räkna med att samhällets resurser till en början framför allt kommer att användas för att hjälp svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.


Det går naturligtvis inte att vara helt beredd på en kris eftersom vi inte vet vad den kommer att bestå av och när den uppstår. Men det går att öva på förmågan att hantera det osannolika. Krisberedskap handlar om vår förmåga att före, under och efter en kris förebygga, motstå och hantera extraordinära händelser. Det handlar alltså om att vara förberedd på oväntade händelser som påverkar många människor och stora delar av samhället.

När det blir elavbrott behöver du ljus, mat, vatten, värme och möjlighet att sköta din hygien. Eller exempelvis följa den här checklistan för att se om du har allt du behöver hemma. http://www.civil.se/tips-rad/elavbrott-checklista/

De här vägarna har stängts av efter översvämningar:

Norrbottens län:
Väg 685 Vibbyn till Tjärnberget, båda riktningarna.
Trafik hänvisas via vägarna 383 och väg 356.
Väg 512 Stockbäcken V till Brännan, båda riktningarna.              
Väg 750 Svartbjörsbyn till Gransjö, båda riktningarna.              
Stor vattensamling längs väg 750 strax norr om Ljuså. Begränsad framkomlighet.
Väg 383 Vibbyn till Ören, båda riktningarna.     
Stor vattensamling mellan Ören - Vibbyn, ett körfält avstängt.    
E4 Tpl Jävre S till Tpl Jävre N, båda riktningarna.    
Mycket vatten på vägen i södergående färdriktning vilket gör att trafiken måste dela på norrgående körfält. Driftpersonal har skyltat upp platsen.

Västerbottens län:
Väg 740 Nysätra till Stensborg v, båda riktningarna.
Väg 899 Oxholmforsen till Länsgräns AC/BD vid Brännland, båda riktningarna.    
Väg 893 Ålund till Länsgräns AC/BD vid Brännland, båda riktningarna.       
Helt avstängd på grund av vägskada/översvämning.     
Väg 894 Finnträsk till Brännan, båda riktningarna.
Vägen är avstängd för genomfart i höjd med Kälfors.
Väg 897 Stengärdforsen till Oxholmforsen, båda riktningarna.
Vägen helt raserad cirka 2 km sydöst om korsning v899.
Väg 910 Berget till Stengärdforsen, båda riktningarna.
E4 Tpl Byske S till Tpl Byske N, båda riktningarna.
E4 mellan Trafikplats Byske Södra och Trafikplats Byske Norra, i båda riktningar. E4, i höjd med norra infarten till Byske. Driftpersonal är på plats och leder om trafiken.                              
E4 Tpl Åbyn till Länsgräns AC/BD vid Kinnbäck, båda riktningarna.
E4 i höjd med Åbyn, mycket vatten på vägen. Iaktta försiktighet.                  
Källa: Trafikverket, "Läget i trafiken".


Två vägar i Västerbotten fick kraftiga skador. På väg 893 spolades ett vägavsnitt bort, och på väg 897 rasade ett avsnitt. http://www.expressen.se/nyheter/by-avskuren-efter-oversvamningar/

Än så är det nuvarande regnet bara en "klass-1" varning från SMHI:
http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/Varningar men i framtiden tror jag vi kan räkna med att det extrema väder som vi har idag kanske blir mer av ett vardagligt väder, och att extremt väder i framtiden är än värre än det vi har sett hittills. 

1 kommentar:

 1. Extremvädret lär bli norm framöver. Regnar det så regnar det ordentligt, är det torrt så torkar det utav bara f**n.
  Det är frestande att koppla ihop vädret med en global klimatförändring och det är väl inte otroligt att det finns kopplingar mellan stormar, översvämningar, torka mm på diverse platser på klotet.
  Klarlagt är ju att medeltemperaturen globalt stiger, men vad det betyder för det lokala vädret är svårt även för utbildade specialister att säga, men SMHI säger nåt i stil med att det blir våtare somrar och nederbördsrikare överhuvudtaget längs norrlandskusten om den globala trenden fortsätter.
  Det som är lustigt (med o framför?) är att trots att dessa processer är tämligen långsamma så hänger inte samhällsplaneringen med. Då skulle vi inte ha översvämmade europavägar t ex, eller placera alla befolkningscentra längs floddalarna.
  Vad kostar det att flytta dom? Vem pyntar? Vem kan ändra vädret? Eller klimatet för den delen..

  SvaraRadera