En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

fredag 5 oktober 2012

Ned dyker även stålindustrin...

Här i Luleå har vi SSAB som sysselsätter många, och nu slår krisen redan hårdare mot dem än under finanskrisen 2008-2009. http://www.kuriren.nu/nyheter/?articleid=6571844

SSAB Luleås koksverk, är en komplex anläggning som inte får stanna ens för låg efterfrågan. Europa är viktigt för SSAB i Luleå. Nu är det dessutom nedåt eller frågetecken kring Kina, Nordamerika och andra delar av världen. SSAB har samtidigt inte återhämtat sig från den korta nedgången 2008-2009.


Fast bilden i Sverige senaste åren är att Grekland med flera länder är i knipa. Inte Sverige. SSAB:s rapporter har utan krisstämpel talat om osäkerhet och svårbedömd efterfrågan.

Nyligen kom besked om kraftig förlust för SSAB:s Europadel. Det pratas om att köra på låg produktion och huruvida Luleå eller Oxelösund ska stänga. SSAB lever på att sälja stålprodukter och när efterfrågan viker nu så kommer vi antagligen se en låg produktion under en ansenlig tid framöver.

SSAB, är en stålkoncern som idag är Nordens största tillverkare av handelsstål. SSAB bedriver främst produktion i Luleå, Borlänge, Oxelösund, Finspång, Montpelier (Iowa, USA) och Mobile (Alabama, USA) och har sitt huvudkontor i Stockholm. 2010 hade SSAB cirka 8 700 anställda. Man producerar cirka 5,7 miljoner ton malmbaserat råstål per år (2010). Masugnar finns i Luleå och Oxelösund. SSAB:s huvudprodukter är tunnplåt (tillverkas i Borlänge och Luleå) samt grovplåt (tillverkas i Oxelösund) med inriktning på höghållfast konstruktions- och slitstål.
http://sv.wikipedia.org/wiki/SSAB


SSAB är kanske en av de största anledningarna till att Luleå växte fram som en arbetarstad då det fanns mycket arbetstillfällen som organiserades kring ståltillverkningen. Industriarbetarnas familjer behövde även skola, barnomsorg, och andra yrkesgrupper växte fram, men jag har alltid sett Luleå till stor del som en arbetarstad även om det idag växt fram även andra yrkesbehov, tekniskt universitet och annat så är ändå SSAB en del av grundstommen i samhället.

Nu skall det dock i första skedet besparas, och 800 miljoner är det man skall spara i nedskärningar. Produktionen är bland annat nere i 70% och man ska bort med personal eller lägga om skift mm. Förutsättningarna är att årskostnaderna i SSAB Emea, Europadelen där Luleå ingår, via vidtagna och kommande åtgärder ska minskas med dessa 800 miljoner kronor. Det ingår i det sparprogram som drogs igång tidigt 2012. Ett resultat så långt är att antalet tjänstemän minskar, i fallet Luleå med 20-30. I och med vinstvarningen, och kraftig förlust för SSAB Emea, gick bolaget ut med att åtgärder i programmet tidigareläggs. På det följde att de nu håller fackliga förhandlingar som ej är klara. http://www.kuriren.nu/nyheter/default.aspx?articleid=6571775


Läggs SSAB ned i framtiden så lämnar det naturligtvis ett djupt hål i regionens historia. Snart nog upptäcker nog gemene man att Sverige inte är en enskild ö, när resten av Europa, USA och världens ekonomi dyker. Snart nog ger det enorma konsekvenser även här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar