En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

torsdag 4 oktober 2012

Arbetslösheten stiger inom EU, utom i Tyskland...

Om konjunkturen tydligast syns i arbetslöshetsstatistiken så är denna nu stigande inom Europa. När arbetslösheten höjs så sänks efterfrågan på varor och tjänster och det är lätt att man går in i en recessions-spiral där sänkt efterfrågan leder till ytterligare arbetslöshet inom andra sektorer.

Man kan därför tänka att detta bara är början på arbetslöshetskurvan som kommer vara stigande de närmaste åren.

Inom Euroområdet uppgick arbetslösheten till 11,4% i augusti i år, en ökning från 10,2% förra året vid samma tid. 18.2 miljoner människor var utan arbete under perioden. Medan Tyskland, å andra sidan, för närvarande har en nivå av 5,5% arbetslöshet, så har den totala arbetslösheten i Spanien och Grekland nått så högt som 25,1% respektive 24,4% detta visar på att krisen mot Europa slår väldigt olika.
http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/9578762/Eurozone-unemployment-hits-record-high-and-reveals-two-speed-Europe.html

Eurostat har siffror på hur arbetslösheten förändrats sedan förra året, och trenden är stigande.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-01102012-AP/EN/3-01102012-AP-EN.PDF

I USA sägs den öppna arbetslösheten vara 8% men samtidigt misstänks dessa siffror vara kraftigt manipulerande då man med olika sätt att räkna vilka som räknas som arbetslösa, försöker dölja arbetslösheten som råder.


Även i Sverige kan trenden vara stigande arbetslöshet. I augusti uppgick arbetslösheten till 7,2 procent. Detta är högre än i augusti 2011. Totalt uppgick antalet arbetslösa personer till 396 000. Den säsongsrensade siffran i augusti var 7,8 procent. Titta gärna på statistiken på den här sidan för en fin bild av läget:
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Arbetsloshet/

Mellan år 2005 och 2008 tenderade arbetslösheten att minska vilket man även ser på bilden. Men i och med finanskrisen och den efterföljande lågkonjunkturen har dock arbetslösheten ökat. Arbetslösheten har stora säsongsvariationer.

Tidigare redovisades arbetslösheten i Sverige på ett sätt som gjorde det svårt att jämföra den med andra länder. SCB hade i uppdrag att redovisa arbetslösa inom åldersgruppen 16-64 år, medan man i många andra länder istället tittade på gruppen 15-74 år. En annan skillnad var att man i Sverige valde att inte definiera studerande som aktivt sökte och var beredda att ta ett arbete som arbetslösa. Detta gör man i många andra länder. Denna grupp är relativt stor och båda dessa skäl gjorde att arbetslöshetssiffrorna inte var jämförbara med många andra länder.

Med arbetskraft menas personer som antingen är arbetslösa eller sysselsatta mellan 15-74 år. I arbetskraften ingår inte till exempel hemarbetande eller långtidssjuka. Dessutom ingår inte studerande om de inte faller in i kategorin att de är beredda att ta ett jobb och aktivt söker arbete. I och med den nya definitionen ökar säsongsvariationerna i siffrorna. Detta beror just på gruppen studerande som aktivt söker ett arbete. Under vår- och försommarmånaderna april till juni söker många studenter sig ut på arbetsmarknaden för att till exempel hitta sommarjobb. Detta påverkar andelen arbetslösa markant för just denna period.

Tyskland är fortfarande det land inom Europa som går bäst, och frågan är bara hur länge deras ekonomi kan vara en egen ö, när världskonjunkturen går åt ett annat håll. Det återstår att se. Trenden borde vara att arbetslösheten på sikt även ökar där, även om detta inte sker i lika hög hastighet som hos övriga Euro-länder som ligger sämre till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar