En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

tisdag 17 december 2013

SÄPO pressar svenska internet- och telekommunikatörer...

Nyligen besökte Säpo operatören Bahnhof och bad om automatisk tillgång till kundernas telefon och mejl-uppgifter. I dagsläget sker insamlingen av trafikdata manuellt. Vid besöket spelades samtalet in med en dold bandare. På inspelningen hörs Kurt Alavaara, kriminalkommisarie hos Säpo, när han varnar för vad som kan hända om operatören inte samarbetar.

Kurt Alavaara målar upp ett scenario på inspelningen, där han beskriver en misstänkt terrorattack i Stockholm och att värdefull information upptäcks på en fredagskväll. Säpo begär uppgifter från operatören. Med den nuvarande manuella tekniken får Säpo informationen först efter helgen enligt Alavaara. Så för att förhindra att attacken sker under helgen bör operatören gå med på att införa den automatiska tekniken. "Smäller det i Stockholm med 800 döda så tror jag inte man vill vara vd för Bahnhof", säger Kurt Alavaara och syftar till företagets ovilja att gå över till den automatiska lösning som Säpo vill ha.På bandet kommer det också fram att Säpo påpekar att kunderna inte behöver få reda på något, men Bahnhof sa nej till förslaget. Hos Tele2 känner man igen retoriken och påtryckningarna från Säkerhetspolisen. "Det är direkt olustigt för oss som operatörer, som försöker ta kundernas integritet på allvar, att bli föremål för sådana här påtryckningar från svenska myndigheter", säger Stefan Backman, chefsjurist på Tele2 Sverige.

Det här sker bara en månad efter avslöjandet om att Säpo vill ha direkt tillgång till svenskarnas telefon- och mejltrafik. Då var flera operatörer tveksamma till kravet, men Säpo fortsätter alltså att pressa dem.

"Tillgången till information är till för att avvärja eller utreda och lagföra grova brott", menar man ifrån SÄPO.

Men skillnaden är att nu vill man automatisk tillgång till olika uppgifter som operatörer har. Bahnhof datalagrar information men nu vill polisen ha en öppen dörr rätt in i systemen. Säpos arbetsmetoder är tveksamma. Det är högst tveksamt att man gör den här typen av besök, med löften, kombinerat med illa dolda hot, försöker övertala en operatör som uppenbarligen inte vill lämna ut uppgifterna. Och detta utan att ha belägg för att det skulle kunna förhindra den här typen av terrorattacker som man beskriver.

Det finns ett stort problem när man åsidosätter människors integritet och rätt till privatliv för att eventuellt kunna förebygga brott. Av samma anledning som polisen inte får börja följa efter privatpersoner innan de har något att misstänka dem för. De får inte gå in i folks hem utan att ha en husrannsakan. Av samma anledning bör man alltså inte få fri tillgång till internettrafik och datalagring utan att ha ett särskilt tillstånd för varje enskilt ingripande. 

Snart kommer dock datalagringsdirektivet att gå upp i EU-domstol vilket ju var på tiden. Vi fortsätter hoppas att demokratin kommer gå i rätt riktning och inte mot mer övervakning. (1984). SÄPO:s egen slogan säger "Vi skyddar Sverige och demokratin". Med de metoder man använt som nu kommer fram så verkar det citatet närmast ironiskt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar