En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

onsdag 2 oktober 2013

Intervjufrågor under jobbintervjun...

Jag har en arbetsintervju inbokad och inför det tittade jag igenom lite olika intervjufrågor som man kan tänkas få. Det finns mycket spännande här i världen att arbeta med så får jag inte just det här jobbet kommer jag säkert en dag att hitta ett annat spännande arbete att söka. Jag tycker mycket om mitt nuvarande arbete också så jag sitter ju inte i sjön. 

Fördelen med att få ett nytt jobb är dock chansen att få lära sig något nytt. Jag älskar att lära mig nya saker och känna att livet ger mig utmaningar. Det är också roligt att gå på arbetsintervju, så man borde kanske alltid söka olika arbeten...


Vanligaste intervjufrågorna:
http://www.jusek.se/Karriar/Vanligaste-intervjufragorna/

Du kommer att få en mängd frågor under intervjun, och en del kan vara både jobbiga och svåra att svara på. Är du förberedd så är chansen mycket större att du kan behålla ditt lugn och inte bli osäker eller stressad. Här har vi listat de vanligaste frågorna.

1. Berätta lite om dig själv

Här ska du göra en liten berättelse om delar av ditt liv på några minuter. Berätta inte hela ditt livs historia, utan gör en kort presentation. Då ges möjlighet till följdfrågor och intervjuaren kan välja vad han eller hon vill fördjupa sig i. Tänk på att lägga tyngdpunkten i din berättelse på de senaste åren. Intervjuarens syfte med frågan är ofta att ”bryta isen” och höra vad du väljer att berätta om. Om du vill kan du använda det här tillfället till att förklara varför du gjort några av dina val här i livet.

2. Hur är du som person?

Arbetsgivare vill ha en person som kan tillföra någonting till verksamheten. Här gäller det att visa att du inte bara i ord är aktiv och entusiastisk. Tala om hur du löst problem och fattat beslut i tidigare arbetssituationer eller verksamheter. Undvik att prata om hypotetiska situationer. Underbygg det du påstår om dig själv med exempel från verkligheten. 

3. Vilka positiva egenskaper har du?

Förbered två till tre saker som du kan motivera och ge exempel på. Diskutera gärna hur du ska formulera dig med någon kompis eller kollega som känner dig väl.

4. Vilka negativa egenskaper har du?

Många tycker att det är svårt att svara på frågan om vilka deras svaga sidor är. Här handlar det inte om att arbetsgivaren vill sätta åt dig, utan att de vill veta hur väl du känner dig själv. Ingen människa är perfekt och när du ger exempel på någon egenskap som du uppfattar som negativ ger du prov på att ha god självkännedom.

Var noggrann med att tala om att du är medveten om dina brister och hur du hanterar dem. Gå däremot inte i fällan och nämn en negativ egenskap som egentligen kan ses som positiv. Vanliga sådana klyschor är till exempel envis och nyfiken.

5. Arbetar du helst i grupp eller ensam?

Här vill arbetsgivaren veta om du är en ensamvarg eller en gruppmänniska. Det kan vara svårt att själv kategoriskt veta vilken personlighet du har. Du kan alltid svara att du är både och. Att du är bekväm med att arbeta ensam samtidigt som det är skönt att känna stöd från en grupp och kunna ta tillvara gruppens samlade erfarenheter.

6. Vilken roll har du i en grupp?

Är du den typiska ledaren som tar befälet och ser till att alla kommer i arbete eller är du den lugna arbetsmyran som inväntar arbetsuppgifter och riktning? Det här kan givetvis se olika ut i de grupper du varit en del av. Fundera på de olika rollerna och vilken du känner dig mest bekväm i. Kom ihåg att på alla arbetsplatser behövs olika personligheter – både ledare och arbetsmyror.

7. Hur reagerar du på kritik?

Ingen är perfekt och alla misslyckas vi någon gång i livet. Hur vi reagerar på det är mycket individuellt. Söker du jobb i en prestationsorienterad organisation är det viktigt att du kan ta kritik, både personlig och vad gäller resultatet av ditt arbete.

8. Kan du definiera framgång?

Vad är viktigt, vad är det som driver dig – pengar, personlig utveckling, intressanta kollegor, att få leda andra, flexibla arbetstider, svåra arbetsuppgifter eller mycket fritid? Det är givetvis mycket individuellt och låt det vara så även under intervjun. 

9. Kan du definiera motgång?

Ett bra sätt att definiera motgång kan vara att berätta om ett tillfälle då du misslyckades. Berätta sedan att du tog reda på varför det misslyckades och att du sedan tog dig an problemet igen och lyckades bättre den gången. Det här visar att du vågar ta dig an svåra arbetsuppgifter och inte ger upp om det misslyckas. 

10. Hur hanterar du stress?

Stress är en av de faktorer som snabbast bryter ner oss människor. Både kort- och långvarig stress kan leda till hälsoproblem som övervikt och högt blodtryck. Antalet konflikter blir dessutom färre om vi kan hantera stress. Motionerar du eller har du något annat fritidsintresse? Berätta om det eller säg att du brukar säga ifrån när du börjar känna dig stressad. 

11. Vad känner du till om oss?

Även om du har läst på bra om företaget ska du nöja dig med att lyfta fram det viktigaste. Tänk på att det är viktigt att vara konkret och kortfattad. Arbetsgivaren vill höra om du har ansträngt dig att söka information. Nämn gärna vilka källor du har använt dig av.

12. Varför söker du det här jobbet?

Här bör du på ett övertygande sätt kunna tala om att du har både intresse av och fallenhet för de konkreta arbetsuppgifterna. Motivera också varför ditt intresse är stort. Konkretisera med utbildning och erfarenhet. Svaret ger arbetsgivaren en bild av hur intresserad du verkligen är och vilken potential du ser i den utlysta tjänsten. 

13. Vad kan du tillföra organisationen?

Arbetsgivaren vill gärna finna något hos dig som kompletterar det som för tillfället saknas. Berätta vad du tror att du kan bidra med. Har du några förslag på hur du vill förändra arbetssättet eller inriktningen kan du nämna det. Referera också till kriterierna som finns i platsannonsen. 

14. Varför ska vi anställa just dig?

Gör klart för arbetsgivaren varför just du ska ha jobbet. Knyt an till varför du söker jobbet, din erfarenhet och utbildning och dina starka sidor. Utveckla tankegångarna från din ansökan. 

15. Varför valde du den utbildningen?

Om du är nyexaminerad kommer du säkert få frågor kring din utbildning eller studieinriktning. Berätta om varför du valde just den utbildningen och vad som mest intresserade dig med den. Du kan också berätta om det viktigaste du lärt dig under din studietid förutom de rena faktakunskaperna. Har du studerat utomlands kan du berätta hur det har påverkat dig. 

16. Vad har du arbetat med tidigare?

När du berättar om eventuella tidigare arbetsgivare ska du lägga tonvikten på det som är relevant för det jobb du söker just nu. Du behöver inte berätta om allt du kan och har gjort, utan lyft fram de kunskaper och färdigheter som är intressanta för just detta arbete.

Det kan också hända att intervjuaren vill gå igenom ditt cv. Du kan få frågor kring varför du har bytt jobb, vad du velat uppnå med dina olika jobbyten och om detta har infriats. Skulle det finnas luckor i ditt cv så bör du vara förberedd på det. Exempel på luckor kan vara att du har rest, varit sjukskriven eller varit föräldraledig. Tänk efter om det finns en röd tråd som kan förklara olika val du gjort i ditt yrkesliv. 

17. Varför söker du nytt jobb/varför slutade du din förra anställning?

Berätta vad du har lärt dig och vilka kunskaper och färdigheter du kan föra med dig från ditt gamla arbete till det nya arbetet. Lyft fram viljan att lära dig nya saker, få mer ansvar eller möjlighet att arbeta i en annan bransch. Här får intervjuaren en mer ingående uppfattning av din nuvarande eller före detta tjänst och vad som driver dig att söka nytt.

Kom ihåg att aldrig tala illa om en före detta arbetsgivare. Använd hellre en vit lögn och säg att du vill gå vidare mot nya utmaningar i stället för att berätta att du inte kom överens med chefen.

18. Vad tycker du är viktigt hos en arbetsgivare?

Tala om vad som är viktigt för dig. Är det kompetensutveckling, bra personalpolitik eller kanske möjlighet till internationell karriär? 

19. Hur ska en bra chef vara?

Skulle du få den här frågan så bör du iaktta en viss försiktighet. Om du målar upp bilden av en superchef med en dynamisk ledarstil kan det slå helt fel ifall din tilltänkta chef har en mer försiktig framtoning. Försök inte heller anpassa ditt svar till den chef som sitter med på intervjun, utan berätta vad du uppskattat hos dina tidigare chefer, det blir ofta trovärdigt och det är positivt att höra att du uppskattar din chef. Ett svar du bör undvika är ”Jag har aldrig haft en bra chef”. Försök att svara både ärligt och diplomatiskt.

20. Vad gör du om fem år?

Denna fråga är fortfarande ganska vanlig, trots att arbetsmarknaden är mer rörlig än tidigare. Se det som ett utmärkt tillfälle att berätta om dina ambitioner och drömmar om utveckling i karriären. Att sia om framtiden är svårt och därför är svaret ”Jag vet inte” helt okej. Arbetsgivaren vill dock veta vilka ambitioner du har och om det här jobbet ligger i linje med dem. Undvik att skoja till det med att ”Om fem år är jag trettio år och vd för det här företaget”. 

21. Vilken företagskultur tilltalar dig?

Du kommer att spendera en stor del av din tid hos din kommande arbetsgivare. Är det viktigt för dig att ha en tydlig uppdelning mellan ditt privatliv och arbetsliv eller föredrar du mycket sociala aktiviteterna på jobbet? Vilken typ av organisationsstruktur tilltalar dig? Ska det vara ett hierarkiskt företag eller ett mer informellt? 

22. Söker du andra jobb?

Här gäller det att vara diplomatisk. Bestäm dig för om du ska berätta om ansökningar du har ute eller om du ska hålla detta för dig själv. Berättar du att du söker andra jobb är det viktigt att du ändå tydligt kan motivera varför du vill ha just det här jobbet. Arbetsgivaren vill veta hur intresserad du är och samtidigt få veta om andra konkurrerar om dig.

23. Vad gör du på fritiden?

Det är alltid bra om du kan berätta att du tränar eller åtminstone rör på dig, eftersom vi alla vet att detta ofta leder till en bättre hälsa och en bättre koncentrationsförmåga. En blivande arbetsgivare vill se att du har balans i livet. Har du många fritidsintressen ska du inte berätta om alla, utan lyft fram dina främsta intressen och fokusera på dem.

24. Hur ser din familjesituation ut?

Arbetsgivaren har ingen rätt att fråga vare sig om du tänker bilda familj eller vilken din sexuella läggning är. Tyvärr är det fortfarande många som får frågan om det finns planer på att skaffa barn. Frågan ställs oftast inte rakt ut, utan bakas in i andra frågor som exempelvis om din sambo och du har bott ihop under en längre tid. Förbered dig på dessa typer av frågor ordentligt så att du ger ett klart och tydligt svar. Du behöver inte svara och säg aldrig mer än vad du känner dig bekväm med. Svarar du nej så innebär inte det att det svaret är bindande för all framtid. 

25. Kan du arbeta övertid om det behövs?

Arbetsgivaren vill veta om du är flexibel och kan jobba över i fall det blir en tillfälligt högre arbetsbelastning. Var arbetsgivaren tillmötesgående men fråga om det är vanligt förekommande med mycket övertidsarbete och hur det kompenseras. 

26. Jobbet innebär en del resor, hur ser du på det?

Oftast har det stått i annonsen i fall arbetet innebär en del resor och då har du nog redan vägt in det i ditt beslut om att söka jobbet eller inte. Berätta varför du uppskattar att resa i jobbet, och hur du löser eventuella praktiska problem kring det. 

27. Frågor kring oegentligheter

I dag blir det allt vanligare med bakgrundskontroller av olika slag. Var beredd på att du kan komma att exponeras för utdrag ur belastningsregistret och koll av betalningsanmärkningar. Om du har någon anmärkning kan det vara bra att berätta om detta innan utdraget görs. Då behöver det inte bli en stor sak av den informationen. 

28. Vad har du för löneanspråk?

Avvakta så länge som möjligt med att lämna löneanspråk, något som du kan motivera med att du först vill veta mer om tjänsten och om du är aktuell för den. Om arbetsgivaren absolut vill ha reda på ditt löneanspråk måste du givetvis tala om detta. Därför behöver du ha förberett ett lönebud redan vid första intervjun. Kontakta gärna oss för att få veta det aktuella löneläget. 

29. När kan du börja?

Kanske den enklaste frågan att besvara. Prata i positiva termer och svara exempelvis att ”Jag kan börja arbeta om en månad”.

30. Har du några frågor till oss?

Förbered gärna några frågor i förväg. Det är viktigt att du får svar på det du behöver veta för att kunna avgöra om det är ett arbete du verkligen vill ha – intervjun handlar inte bara om att bli vald utan lika mycket om att du ska välja. Det visar också att du är uppriktigt intresserad av företaget och tjänsten.


Exempel på frågor som du kan ställa är:

Vad finns det för utvecklingsmöjligheter i företaget?
Hur kan en arbetsvecka på jobbet se ut för mig?
Arbetar ni i team och i projekt?
Finns det en arbetsbeskrivning eller skapar jag ramarna själv?
Vad förväntas av mig beträffande arbetsuppgifter, ansvar, och befogeheter?
Hur är arbetsbördan över året, är den jämnt fördelad eller förekommer toppar och lugnare perioder?
Hur är personalomsättningen?
Vilka förmåner kan ni erbjuda?
Har företaget kollektivavtal?
Hur fortskrider rekryteringsprocessen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar