En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

måndag 16 december 2013

Medarbetarstipendium 2013 i Luleå Kommun...

..går till projekt UTAN, eller Unga Till Arbete i Norr vilket känns fantastiskt. Vi har jobbat hårt det här året för att ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden skall komma åter till arbete och studier. 50% av de som deltagit i projektet har gått till antingen arbete eller studier, samt 80% upplever sig ha kommit närmare arbetsmarknaden. De har kanske gjort klart sin planering men har gått åter till arbetsförmedlingen för vidare planering av aktivitet då vi inom projektet kanske slutgjort planeringen som de skulle ha hos oss. 

Vi är stolta över att kunna arbeta för Luleå Kommuns nollvision för ungdomsarbetslösheten.

Det är ändå fantastiska resultat vi har haft med en svår målgrupp som har haft stora behov av coachning och vägledning. Allt ifrån ungdomar med olika typer av funktionsnedsättningar som kan vara kända eller okända. En del har fått utredas via vår psykologresurs Karin Svedberg, Suecia (Piteå) under tiden i projektet, vilket har varit en oerhörd hjälp för de enskilda som haft det behovet.

En del andra har kanske mer varit behov av coachning för att komma fram till vad de själva vill. En del har funnit sin väg åter till gymnasiestudier efter år av psykisk ohälsa såsom utbrändhet, depressioner och annan ohälsa. Kanske efter ett år som "hemmaliggare" så har det varit ett mycket stort steg för dem att komma åter i aktivitet. Kanske genom kunna komma igång med dagliga rutiner och praktik. En del har funnit sin resa hela vägen ut i arbetslivet till kanske det första riktiga jobb som man har haft.

Syftet med projektet har varit:

Att underlätta för unga i åldern 16-24 att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden
Att stötta unga till att avsluta sin gymnasieutbildning, att få gymnasiekompetens
Att stötta ungdomar som har ett slutbetyg från gymnasiet med så dåliga resultat att de inte tagit sig vidare till fortsatta studier eller till arbete

http://www.esf.se/sv/Projektbank/Behallare-for-projekt/Ovre-Norrland/Unga-Till-Arbete-i-Norr-UTAN/

"Genom att på ett strukturerat sätt arbeta med ungdomar som står utanför arbetsmarknaden har UTAN projekt nått goda resultat. Ledstjärnor har varit Tid - Bemötande - Eget ansvar - Individfokus. Inom ramen för projektet har nya arbetssätt och metoder prövats. Stor vikt har lagts vid tidiga insatser och uppsökande verksamhet.

Med målet att hålla projektet nära kärnverksamheten, har nya arenor för samverkan vuxit fram där förvaltningens alla resurser nyttjas. Arbetssättet kommer på så sätt att ligga till grund för det fortsatta arbetet med målgruppen, även efter projektets slut."De belönade är Vera Westerlund, projektledare, Jenny Johansson, Heléne Öhman, Emma Söderberg, Maria Eliasson, Gabriel Borg Valkeapää, Izabella Strand, Niklas Korva och Malin Styrman.

Vi är jätteglada för de resultat vi fått och främst för ungdomarna som vi mött på vägen som lärt oss mycket. Nästa år fortsätter arbetet i en ny ungdomsprocess inom Luleå Kommuns arbetsmarknadsförvaltning och då fortsätter man att arbeta med ungdomar på det sätt som vi tidigare gjort i UTAN-projektet.

Nästa år tar vi nya tag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar