En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

söndag 20 oktober 2013

FN, oengagerade i fredsprocessen?


FN får ibland kritik för att de står för mycket på sidan om och ser på medan inbördeskrig rasar som hotar civilbefolkningens liv, när de inte själva kan ta sig ur situationen. Omvärlden har lätt att stå och se på, eftersom det bara drabbar ett visst land. Överhuvudtaget är inbördeskrig vanligare idag än krig mellan nationer. Men det kanske också innebär att FN också skulle behöva börja arbeta på ett nytt sätt.

Men hur kan vi göra för att öka säkerheten i världen? Något behöver göras men samtidigt är det ett mycket svårt område. Syrien är bland annat ett land som drabbats oerhört svårt de senaste åren av sina interna konflikter. Samtidigt som omvärlden varit omotiverad att gå in i landet eftersom Syrien också är ett så välutrustat land med moderna vapen och modernt krigsmaskineri.

Att gå in i Syrien är nödvändigt men samtidigt är frågan på vilket sätt och hur kan man göra det på ett så säkert sätt som möjligt. Med så lite lidande och så få människoliv till spillo som möjligt. Svåra frågor. Samtidigt har alla länder i FN sin egen syn på detta om man skall vara aktiv eller passiv och diskussionerna fortsätter i säkerhetsrådet. Det drar ur på tiden och det kan verka som att FN är oengagerad i fredsprocessen. 

Ibland beror det som sagt inte bara på själva landet som sådant, utan även de gamla spänningarna mellan öst och västblock. Ryssland och USA. Ryssland har t.ex. tidigare motsatt sig kraftigt att FN på något sätt skulle engagera sig i Syriens inbördeskrig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar