En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

torsdag 14 november 2013

Kortare väg ur socialbidrag?

Så kom vi tillbaka från Socionomdagarna 2013 i Stockholm, Älvsjö. Inspirerade och även med en del ny kunskap. Tänkte jag skulle dela med mig av en intressant föreläsning vi var på som hette ”Vägar ur socialbidrag”. 
De har i en studie undersökt Sverige dels utifrån en kvantitativ analys där syftet var att identifiera kommuner med kortare och längre väg ut från socialbidrag/försörjningsstöd. Kommuner där trots stora möjligheter till arbete fanns kanske hade en längre väg till arbete, än i kommuner som hade sämre socioekonomiska förutsättningar men där man beroende på arbetssätt hade en kortare väg ut från beroendet av socialbidrag. 


De kommuner man valde ut (8st) varav fyra större kommuner och fyra mindre så undersökte man hur dessa påverkades av faktorer som arbetssätt inom kommunerna. En del tendenser kunde skönjas.

- Att man hade ett tydligt samarbete Socialtjänst – Arbetsmarknadsenhet var avgörande för kortare väg till arbete.

- Rutiner avseende Krav, Kontroll och Sanktioner. Att man gjorde uppföljningar av närvaro och deltagande i arbetsmarknadsinsatserna. Att det fanns tydliga sanktioner ifrån Socialtjänsten med avdrag på bidraget vid frånvaro. Att man hade individuella handlingplaner för varje individ bidrog till mycket kortare tid av beroende av socialbidrag.

- Handledning och ärendedragning kontinuerligt bidrog också.

- Särskilda krav på deltagande i aktiveringsåtgärder, ett särskilt fokus på att få ut ungdomar i arbetslivet och mer genomgripande kontroller.

- De kommunerna som hade kortare tider hade också mer samarbete med arbetsmarknadsenhet.

- Samarbete även med arbetsförmedlingar är också avgörande.

- Kommuner med kortare bidragstider hade också mycket mer olika aktiviteter som erbjöds både inom stöd till att hitta arbete, erbjuda sysselsättning och kompetensutveckling såsom utbildning för ungdomar, kompetenscentrum, stärka självförtroende, inre trygghet, föreläsningar, vägledning mm.

- Kommuner med kortare tider har mer artikulerade krav när det gäller medverkan i aktivering, fokuserar aktiveringsinsatser mot ungdomar samt en större bredd och tydligare inslag av kompetensutveckling när det gäller arbetsmarknadsinsatser.

- Arbetslinje som övergripande förhållningssätt (”alla” kan ha sysselsättning med rätt sorts anpassade arbetsplatser)

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:623383 här kan man ladda ned hela rapporten som är väldigt intressant även i sin helhet. Även om de ”bara” undersökt 8 kommuner så tycker jag trenderna är talande och att man kan ta till sig hur viktigt det här är för att hjälpa människor bort från socialbidragsberoende.

2 kommentarer:

  1. Samma krav på alla, mer focusering på ungdomar. Är det rättvist mot de äldre? Syniskt är vad det är och det syns också i den sk fas3. Sas det nåt om det?

    SvaraRadera
  2. Hej Gronvita. :) Nej den här rapporten fokuserade bara på vilka insatser kommunerna gjorde för att försöka stödja människor i deras väg åter till arbetsmarknaden.

    Fas3 ska avskaffas har det sagts länge. Jag hoppas att det blir så.

    SvaraRadera