En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

fredag 14 november 2014

Omställning Sverige...

Morgonrock, som håller föreläsningar om tillväxt och aktuella teman ur samhällsdebatten. Höll idag en föreläsning om Omställning och ett framtidsperspektiv fram till 2050. Det är landstinget som står bakom dessa frukostmöten och de lägger också upp sina föreläsningar på webben så att man kan ta del av dem i efterhandhttp://www.nll.se/Utveckling-och-tillvaxt/Nyhetsbrev-och-Morgonrock/


Kristian Skånberg, nationalekonom pratade utifrån sitt perspektiv om allt ifrån peak oil till omställningsprocessen och hur vi måste övergå till ett hållbart samhälle med förnyelsebar energi och mer effektiv resursanvändning.
http://www.nll.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/Nyhetsbrev-och-Morgonrock/Tidigare-Morgonrockar/

Det är roligt att se hur peak oil begreppet nu har spritt sig så pass att det kommer upp i olika sammanhang och på olika samhällsaktörers agenda. Eftersom detta var bokat av landstinget har de alltså ansett det nog viktigt för att föra fram i debatten när det gäller tillväxt i Norrbottensregionen.

Kristian bekräftade återigen Sveriges goda förutsättningar för att klara omställningsprocessen, med ett av de bästa förutsättningarna i världen, liten befolkning, mycket naturresurser, stora ytor. Vi har också en historik av att göra snabba omställningar och pekade på all utveckling som skett sedan 1920 talet. Det är viktigt att man gör rätt typer av investeringar och inte fortsätter att bygga upp samhället utifrån bilens behov istället för människornas behov. Vi har överdimensionerade vägar, parkeringsplatser och parkeringshus när vi istället kunde byggt andra saker på de ytorna. Man asfalterar även över matjord som borde stå för vår livsmedelsförsörjning och det finns flera problem med hur beslutsfattarna planerar samhällsbyggandet idag. Man behöver ställa in sig på hur man vill samhället ska fungera om 30-40 år framåt i tiden och ta beslut för det, inte för att försöka lösa problem som ligger bakåt i tiden med dagens beslut.

Som nationalekonom frågade jag honom om han trodde att vi kan klara omställningen ur ett ekonomiskt perspektiv, här framkom att Kristian var kluven. Samtidigt trodde han att det kunde vara en fördel att ändå vara i framkant med omställning för att lyckas man med den så kan man sedan hjälpa och sälja sina kunskaper och erfarenheter inom detta till andra länder och sedan hjälpa dem med sina omställningsprocesser utifrån deras lokala förutsättningar. Samtidigt som han även nämnde att det är svårt och kostsamt att vara först. Frågan är också vem som ska stå för omställningen? Ska staten ta ansvar, göra rätt sorts investeringar och låna upp mer pengar för att göra detta. Ska företagen göra det? Är det individens ansvar?

Kristian verkar dock tro att hela energikrisen och utmaningen kommer att lösas med hjälp av vindkraft och solkraft och här är jag inte så säker på att vi kan det utifrån att det är tekniker vi inte kan skala upp i tillräckligt stora volymer.

Jag vill hur som helst också rekommendera möjligheten att gå på Morgonrocks föreläsningar eftersom de har många olika aktuella ämnen och för att det inte kostar något! Man bjuds på frukost och samtidigt får man ta del av mycket intressant kunskap och föreläsare!

3 kommentarer:

 1. Morgonrock finns väl bara uppe hos dig och jag gissar att den riktar sig till Landsting och kommunverksamma. Ska titta på den närmare senare.

  Det tar tid att byta energisystem och det kräver investeringar men men men. Varför kan vi inte skala upp vindkraft om vi får lite tid? Varje ny generation blir effektivare och största problemet verkar vara transport av vingar och brist på kranar. Överklagande och utbyggnad av ledningar är små problem.

  Sol används mest här för värme och som vattenkraft sedan via biomassa i olika former och just vindkraft. Våg havsströmmar och värmeskillnad mellan djup och yta finns men har inte kommit så långt. Solceller är ännu obetydligt i Sverige men växer och jag gissar att det är den du tänker på. För elproduktion börjar den på många håll närma sig lönsamhet jämfört med olja gas och kärnkraft.

  Varför går solceller inte att skala upp om vi får tid? Kostnaden faller också ganska snabbt för traditionella solceller och nya typer finns på lab och i mindre skala.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
 2. Ja precis andra landsting borde dock ha liknande upplägg eftersom de ofta har ett uppdrag för tillväxt och information i sin region.

  Vi kommer utveckla de förnyelsebara energikällorna men just nu är de inte så effektiva om man jämför med de investeringar man gör i dem.

  Nederländerna gjorde just en cykelväg som har solceller, återbetalningstiden på den investeringen är mellan 1000-1500 år och alltså fantastiskt dålig investering. Man har då inte räknat på varken ökade elpriser, eller slitage på cykelbanan men oavsett är det orimligt lång återbetalningstid. Solceller parker i Nevada öknen däremot fungerar alldeles utmärkt, men det är inte läge att sätta dem på varje hustak här för det...

  SvaraRadera
 3. Får kolla med vårt landsting om uppdraget för tillväxt och information.

  En äldre produktionsanläggning som är avskriven sedan länge kan producera el till en lägre kostnad än en helt ny anläggning. Därför måste vindkraften jämföras med annan ny elproduktion och då är den konkurrenskraftig. Just nu är elpriset lågt för industrin behöver inte så mycket el och utrustning i hemmen kräver allt mindre el.

  I debatten jämförs ofta vindkraft med kärnkraft. Flera studier visar att vindkraft är billigare än kärnkraft, medan andra studier visar tvärtom. En svårighet med att uppskatta kärnkraftens kostnader är att det byggs väldigt lite kärnkraft Närmast dig är det pågående bygget i Olkiluoto i Finland, där kostnaderna nästan tredubblats mot vad man räknade med från början och nu ligger väsentligt över kostnaden för vindkraft.

  Såg ungefär när du skrev på CNN, BBC eller SKY hur utvecklingen av obemannade flygplan för väder eller mobilkommunikation mm pågår. Egentligen ville jag se hur ubåtsbekräftelsen uppfattades och det fanns lite kort om den men mer om kometen.

  Ok de obemannade flygplanen ska vara uppe i månader och drivas av solceller och batteri. En ingenjör visade hur allt tunnare solceller nyttjades för att få ner vikten med att släppa ner några allt tunnare folier på ett bord.

  Att bygga en cykelväg med solceller får nog ses som ett konstverk och inte en produktionsanläggning.

  Jag har fått en offert för solceller på taket och med de gamla subventionerna kan jag få det hjälpligt lönsamt. Men jag tänker bygga ut med 15 kvadratmeter först och räknar med detta först därefter.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera