En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

onsdag 12 november 2014

Jämställdhet i arbetslivet...

Vi är fortfarande en lång väg från att vara jämställda, även om vi tror att vi är det. Tidigare har en stor kvinnofråga varit representation, inflytande och makt. Nu när kvinnor börjar nå en viss representation bland styrande och i chefspositioner är den största frågan för närvarande skillnaderna i löner mellan kvinnor och män.

15:53 på dagen så skulle kvinnor egentligen gå hem för de får inte betalt efter den tiden, när man jämför med män med samma arbetsuppgifter, med liknande arbetsuppgifter.

Idag, den 12:e november är också brytpunkten för året, och kvinnor får inte lön efter den här månaden, om man skulle jämföra kvinnors och mäns löner på årsbasis. Resten av året jobbar kvinnor gratis.
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/nordnytt/nu-jobbar-kvinnor-gratis


Kvinnor tjänar alltså i genomsnitt tjänar 86 procent av det män tjänar. Gapet mellan kvinnors och mäns löner har visserligen minskat, men ytterst lite och väldigt långsamt. I exemplet med klockan, där klockan nu är 15:53 så får kvinnorna betalt för ytterligare en minut, per år. Fortsätter det i den här takten tar det fram till år 2082 innan det blir jämlikt.Kvinnor är i dag är mer välutbildade än män men fortsätter att tjäna mindre, bland annat för att de i högre utsträckning deltidsarbetar och tar hand om sjuka barn. 

Lika lön för lika arbete är en mänsklig rättighet. Vi ska inte dömas efter kön, ålder, religion, sexuell läggning, funktionshinder eller etnisk tillhörighet.

Den fackliga organisationen Vision har gjort lönefrågan till en fråga inför avtalsrörelsen.

Även ifrån LO som är en sammanslutning av fjorton fackförbund så kommer klara besked Inför avtalsrörelsen. Tydligt mandat enligt beslutet på LO-kongressen: LO ska utjämna orättvisa löneskillnader mellan män & kvinnor. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar