En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

fredag 7 november 2014

Last Week Tonight: John Oliver intervjuar Stephen Hawking...

Den här intervjun sändes på Last Week Tonight, med John Oliver. En fantastisk intervju med en fantastisk människa. Ett av de få verkliga genierna som mänskligheten haft som fortfarande är vid liv. I intervjun berör de ämnen som artificiell intelligens, vilket Stephen Hawking tror skulle kunna vara en hot mot mänskligheten i en inte alltför avlägsen framtid. John Oliver replikerar då med att ifrågasätta om inte Stephen Hawkings dator skulle kunna vara övertagen av en maskin just nu. Men mycket humor men ändå värme och respekt svarar Stephen Hawking på alla roliga infallsvinklar.

Vad gäller imaginary time som är ett annat koncept de berör i intervjun så har Stephen Hawking tidigare uttalat sig så här:


One might think this means that imaginary numbers are just a mathematical game having nothing to do with the real world. From the viewpoint of positivist philosophy, however, one cannot determine what is real. All one can do is find which mathematical models describe the universe we live in. It turns out that a mathematical model involving imaginary time predicts not only effects we have already observed but also effects we have not been able to measure yet nevertheless believe in for other reasons. So what is real and what is imaginary? Is the distinction just in our minds?"

Översättning av andemeningen i ovanstående text:

"Man kan tro att fiktiva nummer bara är en matematisk lek eller förklaringsmodell som inte har något att göra med den verkliga världen. Men från en filosofisk synvinkel vet vi att vi inte kan avgöra vad som är verkligt. Men vi kan försöka hitta matematiska modeller som beskriver universumet som vi lever i. Kontentan är att även skapad, fiktiv tid som skulle röra sig i andra riktningar även det visar effekter som vi redan har kunnat observera men även annat som vi tror på av andra orsaker men som vi inte kunnat mäta ännu. Även dessa effekter skulle kunna förklaras av modellen över fiktiv tid.

Filosofiskt sett, Kan vi verkligen veta vad som är verkligt och vad som är något vi drömmer eller fantiserar om. Finns skillnaden endast i våra sinnen?"

Jag måste säga att jag verkligen uppskattar när man blandar humor med vetenskap eller med nyheterna och samhällsdebatt. Vetenskap och nyheter, seriösa ämnen som verkligen inte behöver vara tråkiga eller bara allvarliga. Samhällsdebatten blir även rikare när människor som Jon Stewart ger andra infallsvinklar, som han länge gjort på The Daily Show.

Jon Stewart är som sagt orginalet men John Oliver gör verkligen en perfekt komplettering!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar