En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

torsdag 6 november 2014

Ebola update...

Det tidigare läget för Ebola i världen, kan sammanfattas med den här bilden där utvecklingen har varit exponentiell till en början, se den branta stigningen, på totala antal fall. Men efter som tiden har gått har kurvorna planat ut något. Se bild nedan:


Det totala antalet fall har sedan fortsatt att öka men har alltså planat ut något om man jämför med bilden ovan, även om det totala antalet fall nära nog har fördubblats på två månader.


Källa: http://www.bbc.com/news/health-29060239

Den bästa genomgången om vad Ebola egentligen är och hur det sprider sig har jag läst på den här bloggen.(se länk nedan). Den går igenom grundligt förutsättningarna för Ebola, samt varför vi faktiskt behöver vara rädda för Ebola trots att det "bara" sprids som influensa via droplets och inte egentligen är luftburen smitta så kan Ebola alltså trots allt överleva om man exempelvis nyst på ett dörrhandtag. Därför skulle den kunna spridas snabbt även i västvärldens storstäder om man inte snabbt isolerade alla fall man hittar.
http://dtolar.com/2014/10/01/ebola-a-nurses-perspective/

Jag har tidigare skrivit om Ebola utbrottet här: http://rymdiz.blogspot.se/2014/09/ebola-spridningen-fortsatter.html

Men trots allt så ser man alltså en avmattning på Ebola spridningen. I WHO:s senaste rapport går de igenom siffrorna:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/137510/1/roadmapsitrep_5Nov14_eng.pdf?ua=1

Sammanfattning från WHO:s rapport från 5:e november:

Totalt så ser man att det hittills varit13 042 bekräftade, sannolika och misstänkta fall av Ebolafeber (EVD). Dessa fall har rapporterats i sex drabbade länder (Guinea, Liberia, Mali, Sierra Leone, Spanien och USA) och två tidigare drabbade länder (Nigeria och Senegal) fram till slutet av den 2 november. Det har varit totalt 4818 rapporterade dödsfall.

Utbrotten av EVD i Senegal och Nigeria förklarades vara över den 17 oktober och den 19 oktober 2014.

På landsnivå, visas veckoincidensen av ebolafall vara stabil i Guinea. I Sierra Leone ser man att antalet veckoincidensen fortfarande fortsätter att öka, medan i Liberia så tycks den minska.  I alla dessa tre länder sprids fortfarande EVD ihållande och utbrett, särskilt i huvudstäderna. Alla administrativa distrikt i Liberia och Sierra Leone har rapporterat minst 1 bekräftat eller troligt fall av EVD sedan utbrottet började. Fall och dödsfall fortsätter vara underrapporterade i detta utbrott.

Så man kan säga att trots att Ebola fallen inte ökar lika hastigt som tidigare härjar Ebolafebern fortfarande fritt i dessa tre länder. Problemen är alltså fortfarande långt ifrån över även om man börjar få en viss kontroll om man jämför med tidigare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar