En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

torsdag 27 juni 2013

LAN-spel kräver tillstånd...

Sommarens märkligaste nyhet står Lotteriinspektionen för. Nyligen meddelades att Lan-hallar, alltså internetcaféer som erbjuder spel, krävs på tillstånd och beläggs med avgift.
Inferno Online i Stockholm, enligt egen utsago “världens största gamingcenter”, blir det första att åka på betalning. Bakgrunden är en ändring av automatspelsförordningen, som reglerar exempelvis flipperspel i restaurangmiljö, och som Lotteriinspektionen nu menar även omfattar Lan-hallar. (se nyhet:
 http://m3.idg.se/2.1022/1.514417/lan-spel-kraver-tillstand)

Vänta nu. Lotteriinspektionen? Inte kan väl myndigheterna ha blandat ihop Battlefield 3 och World of Warcraft med enarmade banditer och pokerspel? 

– I lagens ögon är det här spelautomater. Det är ingen skillnad, säger Johan Röhr, chefsjurist på Lotteriinspektionen. 

Gäller samma regler för alla internetcaféer?
– Nej.

Varför inte det?
– Det gäller bara datorer som är särskilt iordningsställda för att spela spel på. På ett internetcafé är de ju till för att surfa med, eller för att kolla e-post.

Hur avgör ni vad datorerna är till för?
– Jag vet inte exakt hur det går till. Jag tror att vi tittar på vad för program som finns installerade.

Men om jag sitter på ett internetcafé och där besöker en webbsida där jag kan spela spel. Vad händer då?
– Ja... Det blir ju krångligt om man letar efter sådana här gränsdragningsfall.

Många skulle hävda att datorspel har mer gemensamt med sport än med hasardspel.
– Det här handlar inte om e-sport, det förstår vi ju att det inte är några lotterier. Men nu har vi den här lagen. Vill man ändra på den så får man prata med politikerna, säger Johan Röhr.
Avgiften som Inferno Online ska betala ligger runt 30 000 kronor om året.

Inferno Online är hittills det enda internetcaféet i Sverige som fått påhälsning av Lotterinspektionen. Tillsynen kommer “utökas framöver”, skriver myndigheten på webben.
http://m3.idg.se/2.1022/1.514417/lan-spel-kraver-tillstand

"Regeringsrätten fastslog i en dom (RÅ 2007 ref 44) att "verksamhet med programmerade datorer för spel, som till exempel är ihopkopplade i så kallad LAN-miljö eller mot internet och som riktar sig till allmänheten, är att anse som tillståndspliktig verksamhet". Verksamheten lyder under lagen (1982:636) om visst anordnande av automatspel. Sedan en ändring av 4 § automatspelsförordningen (2004:1062) i oktober 2012 kan företag (internetcaféer och liknande), som anordnar spel på datorer som är programmerade för spel och är ihopkopplade i så kallad LAN-miljö eller mot internet att söka tillstånd hos Lotteriinspektionen. Ansökningsavgiftens storlek beror på antalet spelautomater. Förutom ansökningsavgift tillkommer även en avgift för tillsyn och kontroll. "

Lotteriinspektionen ger tillstånd till förströelsespel och sköter kontrollen av dessa. Förströelsespel är mekaniska eller elektroniska spelautomater som inte ger vinst, eller som endast ger vinst i form av frispel på automaten. http://www.lotteriinspektionen.se/sv/Press/Nyheter/LAN-spel-kraver-tillstand/

Exempel på förströelsespel är:

- flipperspel
- skjutare
- målspel
- TV-spel
- Visst spel i LAN-miljö

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar