En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

måndag 24 juni 2013

Datorinnehav kräver tv-avgift...

Förvaltningsrätten i Luleå har idag meddelat ett tjugotal domar i mål rörande radio och TV-avgift enligt lagen (1989:41) om finansering av radio och TV i allmänhetens tjänst (lagen om radio och TV-avgift). De nu meddelade domarna avser TV-avgift som påförts den enskilde av Radiotjänst i Kiruna AB på grund av innehav av dator. I samtliga fall som nu prövats har den enskildes överklaganden avslagits av förvaltningsrätten.

Av domarna framgår bland annat att det är innehavet av en TV-mottagare som grundar avgiftsskyldighet, men att definitionen av vad som är en TV-mottagare är avsett att vara teknikneutralt och följa utvecklingen. Eftersom många TV-bolag numera sänder hela sitt programutbud via internet väljer en stor del av allmänheten att ta del av utbudet på annat sätt än genom en traditionell TV-apparat. Även om en dator främst används till andra ändamål så är ett av dess användningsområden således numera enligt domstolen att ta emot TV-program. Även en dator måste därför enligt domstolen anses vara en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program. Den är därför avgiftspliktig. Eftersom det är själva innehavet av utrustningen som är avgiftspliktigt har det förhållandet att den enskilde kanske inte använder sin dator för att se på TV-program ingen betydelse för avgiftsskyldigheten.


- Det är många som överklagat Radiotjänsts beslut i den här frågan och det är bra att de första domarna nu har meddelats, säger Victoria Bäckström, lagman vid Förvaltningsrätten i Luleå. Vi har ytterligare ett par hundra överklaganden som avser delvis liknande fall. Dessa kommer nu att avgöras så snart det är möjligt.

Domarna kan komma att överklagas till Kammarrätten i Sundsvall. http://www.forvaltningsrattenilulea.domstol.se/Om-forvaltningsratten/Nyheter--pressmeddelanden/Pressmeddelande/#

4 kommentarer:

 1. Larv! Det är en skatt och borde hanteras som en sådan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tycker också det vore effektivare att hantera som en skatt, och skulle ta bort all administration kring den här avgiften.

   Radera
 2. http://www.tvupproret.se/

  SvaraRadera
 3. Jag räknade på det för länge sedan och kom fram till att nästan alla som nu betalar "skatten" får lägre skatt om alla skattebetalare delar den sk tv avgiften. De som ser på tv utan att betala är tillsammans med indrivarna förlorare. Fast det finns en del som gillar att dölja skatter genom att kalla dem avgifter och avgifter brukar vara lika för både rika och fattiga. Vilka som mest fuskar går att gissa. Föreslagna ministrar var vanliga tjuvar för en tid sedan.

  En del kommuner har kommit till uppfattningen att om man höjer skolhyran kraftigt får man beröm för att man anslår mycket till skolan.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera