En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

torsdag 27 juni 2013

Amnesty tar ställning för Snowden...

USA bör inte jaga visselblåsaren Edward Snowden. De amerikanska myndigheterna får inte väcka åtal mot en person för att den har avslöjat information om myndigheters människorättsbrott, säger Amnesty International efter att Edward Snowden har anklagats för spionage. Amnesty tror också att NSA-läckan riskerar att behandlas dåligt om han utlämnas till USA. De amerikanska myndigheterna får inte åtala någon för att man lämnat upplysningar om regeringens brott mot mänskliga rättigheter, säger Amnesty efter att Edward Snowden åtalades under "Lagen om Spionage". Organisationen anser också att National Security Agency (NSA) whistleblower kan vara i riskzonen för misshandel och illa behandling om han skulle utlämnas till USA. 


"Ingen ska straffas enligt lag för att lämna upplysning om brott mot om de mänskliga rättigheterna av den amerikanska regeringen. En sådan person ska skyddas av rätten till information och yttrandefrihet när det gäller sådana avslöjanden", sade Widney Brown, Senior Director of International Law and Policy vid Amnesty International .

Snowden, den tidigare datorteknikern - som också hade arbetat för Central Intelligence Agency (CIA) - är på flykt efter att han berättat om storskaliga övervakningsåtgärder inom USA och i hela världen. På lördagen 22/6 så åtalades Snowden för stöld av statlig egendom, otillåten kommunikation av nationellt försvars information och kommunikation av sekretessbelagd information med tredje part.

Amerikanska tjänstemän - inklusive utrikesministern John Kerry - har sagt uppgiftslämnaren har "förrått sitt land" Förutom anklagelserna mot Snowden, har de amerikanska myndigheterna återkallat hans pass vilket Amnesty International sade stör sina rättigheter till fri rörlighet och att söka asyl någon annanstans som han har rätt till. Enligt rapporter planerar Snowden att söka asyl i exempelvis Ecuador, där han inte skulle vara i riskzonen för utlämning till USA. Organisationen konstaterade att en enskild inte kan utlämnas medan de har en asylansökan som pågår i något land. "Oavsett var Snowden hamnar har han rätt att söka asyl. För att erbjudas asyl, så måste han visa en välgrundad fruktan för förföljelse. Amnesty tror att en överföring till USA skulle sätta honom i en stor risk för kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar