En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

lördag 15 juni 2013

Kvantitativa lättnader även i öst...

Ibland gillar jag dagens ledare på Liberty Silver. Det här är dagens ledare ifrån fredagen den 14:e juni 2013. Jag tycker inlägget lämnar en del att fundera över så därför återger jag det i dess helhet. (jag har dock rättat ett faktafel då USA skapar 85 miljarder US-dollar inte 40 miljarder vilket stod i inlägget. https://www.libertysilver.se/


"Dagens ledare 14:e juni - Liberty Silver - Kvantitativa lättnader - nu även i öst


Federal Reserve's kvantitativa lättnader är vi nu vana vid. Som sifferexercis kan nämnas att varje månad tillskapas 85 miljarder US-dollar. Dessa pengar skapas enkelt uttryckt ur tomma intet.

Som sagt, inget nytt, detta har vi vetat länge. Vad många dock inte vet är att även Bank of Japan har ett program med kvantitativa lättnader. Detta program får amerikanerna att blekna. Kort uttryckt så har de lovat att de under två års tid ska skapa dubbelt så mycket japanska Yen som det finns idag. Dubbelt så mycket. Målet är att Japan ska uppnå en inflationstakt om 2 % av KPI vilket de trots detta är långt ifrån. Tre frågor reser sig här:
- Om de trots löften om en fördubbling av den monetära basen inte har lyckats att komma upp i en inflationstakt om 2 % mätt i KPI, är ytterligare Yen (och följaktligen skuldsättning) vad Japan behöver?
- Om de trots löften om en fördubbling av den monetära basen inte har lyckats att komma upp i en inflationstakt om 2 % mätt i KPI, är KPI ett väsentligt mått att använda sig av vid mätning av inflation?
- Om en 100 % ökning av mängden pengar är en bra idé, skulle inte 200 % vara en fantastisk idé?

Kan detta sluta annat än illa?

Med vänlig hälsning
Mikael From
Liberty Silver AB"

Ett valutakrig pågår ute i världen där alla olika valutor försöker försvaga sig själva samtidigt. I Frankrike vill tydligen Frankrikes industiminister inte vara sämre. 

"Euron är för dyr. Det menar Frankrikes industriminister Arnaud Montebourg som vill öka EU:s konkurrenskraft genom att dra igång sedelpressarna.Japan, USA, Storbritannien och Kina gör samma sak, menar ministern som vill återgå till en tid då euron och dollarn var värda lika mycket. Europa borde stimulera efterfrågan på sina varor och tjänster genom att sänka värdet på euron. Resultatet skulle bli ett mer konkurrenskraftigt EU."

Tryckpressarna skulle behöva gå varma länge för att uppnå detta. I dag är en euro värd hela 1,34 dollar. Euron skulle således behöva tappa ungefär en fjärdedel av sitt värde för att ligga i paritet med den amerikanska dollarn. Någon inflationsrisk med ett sådant agerande ser inte Frankrikes industriminister. Av det enkla skälet att det inte finns något tryck i ekonomierna i dag,

Ett modigt antagande medan valutorna fortsätter att sjunka i värde, rakt mot botten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar