En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

onsdag 3 april 2013

Underhållande kreditmål...

Hittade denna av en händelse. Domar är i Sverige offentliga handlingar, varvid vi alla med glädje kan ta del av hur Norrköpings tingsrätt har resonerat kring ett ingånget kreditavtal där Svaranden i det här fallet framför att pengar som skapats av en bank inte är "riktiga pengar" och därmed inte skulle kunna krävas åter då det inte är av Riksbanken skapade pengar.

Tingsrätten valde dock att bortse ifrån Svarandes mycket intressanta lagtolkningar och valde istället att gå på den mer vanligt tillämpade Konsumentkreditlagen. Jag tycker det var intressant då detta är ett pilotmål som privatperson mot bankväsende, även om utgången nog var given redan ifrån start. Hade Tingsrätten inte följt Konsumentkreditlagen i det här fallet, så hade folk framledes inte betalat sina kreditskulder.Här är tingsrättens dom i sin helhet (Dom 2379-12, Norrköpings Tingsrätt):

Hur hade ni själva dömt i frågan?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar