En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

tisdag 9 april 2013

Sloveniens tur att räddas?

Så var det alltså dags att rädda nästa land på kartan. Det verkar inte gå i bokstavsordning men nu har turen kommit till Slovenien. Tydligen har man även här fifflat med siffrorna och man kommer snart att tvingas be om ett nödlån enligt källor. Eller som en lustig kommentar till artikeln säger "Nästan alla dinosaurier som levde under krita, dog ut".
http://www.di.se/artiklar/2013/4/9/oecd-varnar-for-ny-bankkris/

Som i Cypern är bankerna det stora problemet. Enligt officiella uppskattningar har Sloveniens banker dåliga lån på omkring 7 miljarder euro, motsvarande knappt 60 miljarder kronor. Det är ungefär en femtedel av Sloveniens BNP. Men enligt OECD, en samarbetsorganisation för rika länder, kan kapitalbehoven vara större än så.


Bankernas totala balansomslutning är bara 140 procent av BNP, vilket är mindre än hälften av genomsnittet i EU. Men de är i huvudsak statskontrollerade och långivningen har präglats av politiska snarare än affärsmässiga hänsyn.

”Slovenien står inför en allvarlig bankkris, driven av överdrivet risktagande, svag styrning av statligt ägda banker och otillräckliga tillsynsverktyg”, hävdar OECD. OECD vill att regeringen i Ljubljana genomför nya stresstester. Organisationen stödjer en befintlig plan att skapa en så kallad bad bank där de dåliga tillgångarna samlas, men oroar sig enligt Reuters för att ”brist på transparens och politisk inblandning medför risker”.

Sloveniens ekonomi väntas i år krympa med 2,1 procent. Statsskulden är låga 47 procent av BNP men har fördubblats sedan 2008. Enligt OECD kommer den att nå 100 procent av BNP till 2025 om inga reformer genomförs. ”Den potentiella tillväxten har sjunkit rejält sedan krisen började”, varnar OECD.

Inte helt oväntat kommer man alltså inte heller i Slovenien att kunna förlita sig till att tillväxten skall ta fart och rädda ekonomi, politik och samhälle. Som ekonomisk kollaps går, så är det sakta men säkert som den ekonomiska instabiliteten sprider sig ifrån land till land. 

Det är bara att fortsätta betala av skulder alltså. Både privat som globalt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar